Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

6111 sayılı kanun kamulaştırmasız el atma

Yanıt
Old 14-10-2011, 14:17   #61
av.elfida

 
Varsayılan Şok Yargitay Karari!!

Arkadaşlar aşağıda bahsedeceğim yargıtay kararından bahsetmeden önce tüm mesajları daha önce defalarca okumuş olmama rağmen tekrar okudum ve bir çok arkadaşın kafasında beliren şu soruya net bir cevap verilemediğini tespit ettim. Arkadaşlar madde başlığının kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazmin şeklinde olması nedeni ile ecrimisil talebinin uzlaşmaya tabi olup olmadığını tartışmışlar. Ancak bırakın ecrimisilin uzlaşmaya tabi olup olmadığını yeni yasa ile ecrimisil talep edilmiyor bile.
Kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat ve ecrimisil davam hakkında Aksa'nın ve Tedaş'ın avukatından bilgi almaya çalışırken bana 5999 sayılı yasanın,
İdare ve malik arasında uzlaşma sağlanamadığı takdirde, uzlaşmazlık tutanağının tanzim edildiği veya ikinci fıkradaki sürenin uzlaşmaya davet olmaksızın sona erdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde malik tarafından sadece tazminat davası açılabilir.
hükmü nedeni ile artık ecrimisil talep edilemeyeceğini söylediler. Ben böyle bir şeyi ilk defa onlardan duyduğumu böyle birşey olamayacağını tazminat ile birlikte ecrimisil de talep edilebileceğini söyledim.
Ancak hakim beyden aldığım Yargıtay 5.HD'nin 07/07/2010 T. 2009/1735 E ve 2010/13588 K. sayılı kararı onların bu iddiasını doğrular mahiyette idi. Kararın gerekçe kısmı şu şekilde:
''16.05.1956 gün ve 1956/1-6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca, taşınmazına el konulan kişi, el atmanın önlenmesi davası açabileceği gibi,dilerse kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davası da açabilmekte ise de;
30.06.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5999 sayılı Yasa ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa eklenen geçici 6. madde uyarınca ''09.10.1956 tarihi ile 04.11.1983 tarihi arasında malikin rızası olmaksızın taşınmazlara fiili olarak el konulması halinde, uzlaşmazlık tutanağının tanzim edildiği veya 2. fıkradaki sürenin uzlaşmaya davet olmaksızın sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde malik tarafından sadece tazminat davası açılabilir'' hükmü karşısında davacıya talebi açıklattırılmak sureti ile yeni düzenleme doğrultusunda işlem yapılarak sonucuna göre karar verilmek üzere hükmün bozulmasına..''

Davanın esas numarası 2006 olduğuna göre 2006 tarihli bir dava. Taşınmaza 1972 yılında el atılmıştır ve açılan dava el atmanın önlenmesi ve ecrimisildir.Yargıtay ilamında ''sadece tazminat davası açılabilir'' ibaresi aynen bu şekilde kalın puntolarla belirtilmiştir.
Bu karardan Tedaş ve Aksa'nın avukatlarının ve hakimin anladığı ve uyguladıkları usul şu şekildeymişavacıya talebini açıklattırmak için süre veriliyormuş. Davacı da eğer tazminat istiyor ise yeni yasa maddesi karşısında ecrimisil talebinden vazgeçiyormuş ve yargılamaya bu şekilde devam ediliyormuş. Bana da talebimi açıklamam gerektiğini ve ecrimisil talebimden vazgeçmem gerektiğini söylediler...
Old 14-10-2011, 21:27   #62
av.özkan

 
Varsayılan

5999 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden önce açılan davalarda dava sırasında uzlasma isteyip istemediği sorulmalı dıyor kanun veya uzlasma icin sure verilir diyor.Benim de 5999 syl yasadan önce actıgım sadece tazmınat ıceren davam yargıtayca onaylandı.kesinlesti.Ancak ecrimisili de ayrı actım o da hala evam ediyor.Tazminat acılır cok geniş bir yorum aslında.Ecrimisil de bir çeşit tazminat aslında.Yani yeri davalının haksız fiilinden dolayı kullanamamaktan dolayı alınan bir çeşit tazminat.aslında bir babayiğit çıksa anayasaya aykırılık iddiasında bulunsa sözkonusu kanun kökten iptal edililir yaaa.....
Old 17-10-2011, 23:00   #63
av.elfida

 
Varsayılan

Sayın av.özkan dediğiniz gibi niteliği itibari ile ecrimisil de bir tazminat esasında ancak sonuçta ikisi farklı şeyler. yargıtay kararı da açık gibi aslında ama yine de görüşleri merak ediyorum. paylaştığım yargıtay kararı ile ilgili görüş bildirecek kimse yok mu?
Old 20-10-2011, 22:53   #64
av.23

 
Varsayılan

İdare ve malik arasında uzlaşma sağlanamadığı takdirde, uzlaşmazlık tutanağının tanzim edildiği veya ikinci fıkradaki sürenin uzlaşmaya davet olmaksızın sona erdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde malik tarafından sadece tazminat davası açılabilir.
Bu düzenleme nedeni ile artık müdahelenin meni davsı açılamayacağı açık.yanılmıyorsam şuan ulaşamadığım için ekleyemiyorum 5999 sayılı yasanın gerekçesinde bu konu belirtilmiş. İdareye başvuru yapıldığı tarihten sonra dava açana kadar geçen süre için ecrimisil istenemeyecektir. Ancak başvuru yapılmadan önceki dönemler için doğmuş ecrimiisl hakkının istenebilceğini düşünüyorum.
Old 24-10-2011, 16:09   #65
av.elfida

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.23
İdareye başvuru yapıldığı tarihten sonra dava açana kadar geçen süre için ecrimisil istenemeyecektir. Ancak başvuru yapılmadan önceki dönemler için doğmuş ecrimiisl hakkının istenebilceğini düşünüyorum.

Sayın av.23 Yargıtay sizin gibi bir ayrım yapmamış kararında.Ecrimisilden hiç bahsetmemiş. Sadece tazminat davası açılabilir demiş.

Bu şekilde bir davası olan arkadaşlar ne yapıyorlar? Bu yargıtay kararından haberleri var mı? Uygulama nasıl?
Old 25-10-2011, 10:30   #66
av.23

 
Varsayılan

Sayın meslaktaşım.
Bu ayrımı Yargıtay yapmmaış aslında zaten kanun bunu böyle düzenlemiş.Ancak dikkat edilirse "İdare ve malik arasında uzlaşma sağlanamadığı takdirde, uzlaşmazlık tutanağının tanzim edildiği veya ikinci fıkradaki sürenin uzlaşmaya davet olmaksızın sona erdiği tarihten itibaren " ifadesei var yasada.Yani idareye başvuruduktan sonra artık sadece bedel talebi ile dava açabiliyoruz. Zaten idareden o yerin bedelini talep ettiğimiz (buna mecbur bırakıldığımız)için.Hiç idareye başvurmadık diyelim, o zaman ecrimisil davası açamamıza engel bir durum yok çünkü yasa idareye başvurduktan sonraki süreci düzenlemiş.Başvurudan önceki dönemler için ecrimisil istenebileceğini düşünüyorum.
Old 27-10-2011, 19:23   #67
av.elfida

 
Varsayılan

Sayın av.23 sizin yorumunuz daha mantıklı geldi bana teşekkür ederim. Malikin ecrimisil talep hakkını neden kaldırsın ki yasa zaten? Ayrıca bu yargıtay kararı hakkında bugün bir hakimle görüştüm ve onun bu karara karşı yorumu da şu şekilde: '' Gerek yargıtay kararında geçen şu ifadeden (16.05.1956 gün ve 1956/1-6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca, taşınmazına el konulan kişi, el atmanın önlenmesi davası açabileceği gibi,dilerse kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davası da açabilmekte ise de;) gerekse yargıtay kararına konu davanın el atmanın önlenmesi ve ecrimisil olması nedeni ile hakim bu karardan anlaşılması gerekenin artık el atmanın önlenmesi davası açılamayacağı bunun yerine tazminat davası açılabileceği yoksa ecrimisil davası açılmasına engel bir hal olmadığını söylemiştir ki onun yorumu da bana daha mantıklı gelmiştir. Bu da başka bir yorum.
Old 02-11-2011, 10:28   #68
pallanco

 
Varsayılan

Bu yeni düzenleme kapsamında kamulaştırmasız el atan ilgili idareye başvurdum ve kıymet takdiri yaparak bizi uzlaşma görüşmesine davet etmesini istedim. 1 ay sonra, "biz burayı önümüzdeki 5 yılllık sürede kamulaştırmayacağız, çünkü bütçemiz yok" diye cevap verdiler. Şimdi benim yine de 6+6 aylık süreyi beklememe gerek var mı ? İdare niyetini açıkça belli ettiği için "kamulşatırmayacağız" beyanlarının bana tebliğinden itibaren 3 ay içinde davamı açabilmeliyim diye düşünüyorum... Siz ne dersiniz ?
Old 02-11-2011, 12:23   #69
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan pallanco
İdare niyetini açıkça belli ettiği için "kamulşatırmayacağız" beyanlarının bana tebliğinden itibaren 3 ay içinde davamı açabilmeliyim diye düşünüyorum... Siz ne dersiniz ?
Düşüncenize katılıyorum:

İdare uzlaşmayacağını beyan ettiğine göre uzlaşma için beklemenize gerek bulunmamaktadır.

Saygılarımla
Old 02-11-2011, 12:44   #70
HakiMavi

 
Varsayılan

Meslektaşlarım,
Mart 2011'de karara bağlanmış fakat henüz kesinleşmemiş bir mahkeme ilamı var. İcra takibine konuldu. idarenin mallarını haczetmeye çalışıyoruz. Fakat torba yasanın geçici 2. maddesinin son fıkrasında yer alan "Bu madde uyarınca ödenecek olan tazminatın tahsili sebebiyle idarelerin mal, hak ve alacakları haczedilemez." hükmü nedeniyle bir şey yapamıyoruz. Biz yine de taşınmazlar için haciz talebinde bulunmayı düşünüyoruz.
Sizin tavsiyeleriniz neler olur?
Teşekkürler...
Old 03-11-2011, 13:59   #71
av.özkan

 
Varsayılan

Arkadaşlar araştırmalarım sonucunda uzlaşmaya gitmeden dava açmış arkadaslarım ve kendim için şöyle bir yöntem buldum.Bakalım tutacak mı? dilekçe metni aşağıdaki gibidir.
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO :2011/ Esas
BEYANDA BULUNAN DAVACILAR :.... Arkadaşları
VEKİLİ :Av.Özkan ÖZDEMİR-Adres Başlıktadır.
DAVALI :Karayolları Genel Müdürlüğü
KONUSU :Uzlaşma hakkında beyanda bulunulması
AÇIKLAMALAR :1-Sayın Mahkemenin yukarıda esas numarası bildirilen ve yargılaması derdest olan “Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat ve Ecri Misil” taleplerimizi içeren iş bu davamızı 14.03.2011 tarihinde açmıştık.
2-İş bu davamızın açılmasından önce 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 Sayılı Kanunun GEÇİCİ 2.maddesi uyarınca “(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş yıl süreyle geçerli olmak üzere; 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi hükmü, 4/11/1983 tarihinden sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemlerine de uygulanır.” hükmü delaletiyle 5999 sayılı kanunla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa eklenen geçici 6.maddesi hükmüne göre “Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması sebebiyle, malik tarafından ilgili idareden tazminat talebinde bulunulması halinde, öncelikle uzlaşma yoluna gidilmesi esastır” denilmek suretiyle kanun koyucu uzlaşma yoluna gitmeyi dava şartı olarak saymıştır.
3-Maddenin devamında ise “Tazminat müracaatı üzerine taşınmazın el koyma tarihindeki nitelikleri esas alınmak ve bu Kanunun 11 inci ve 12 nci maddelerine göre hesaplanmak suretiyle tespit edileceği ve Tespitten sonra, bu Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre teşkil olunan uzlaşma komisyonunca, müracaat tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliğ edilen bir yazı ile, tahmini değer bildirilmeksizin, talep sahibi uzlaşma görüşmelerine davet edilir.” Denilerek süreleri belirlemiştir.
4-Yasal değişikliğin tarafımızdan fark edilmesi üzerine davalı Karayolları Genel Müdürlüğü 5.Bölge Müdürlüğüne 20.04.2011 tarihli ve 17582 kayıt no ile uzlaşma talebimizi içeren dilekçe ile başvurulmuş ancak yasal 6 aylık süre dolmasına rağmen talebimiz değerlendirilmemiştir. Zımni olarak ret edilmiştir.
5-6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Dava Şartları Başlığını taşıyan 115.maddesi 3.fıkrasında “Dava şartı noksanlığı, mahkemece, davanın esasına girilmesinden önce fark edilmemiş, taraflarca ileri sürülmemiş ve fakat hüküm anında bu noksanlık giderilmişse, başlangıçtaki dava şartı noksanlığından ötürü, dava usulden reddedilemez” hükme bağlanmış olup dava konusu taşınmazlar ile ilgili davalı idareye yaptığımız başvurunun 6 aylık süre içerisinde değerlendirilmemiş olması karşısında dava şartı olan uzlaşmaya başvuru şartı da gerçeklemiş olduğundan davamızın kabulüne karar verilmesini vekil edenlerim adına saygılarımla arz ve talep ederim 04.11.2011
DAVACILAR VEKİLİ Av.Özkan ÖZDEMİR
Old 16-11-2011, 16:13   #72
Avukat mc

 
Varsayılan Yeni edinilen taşınmazda kamulaştırmasız el atma

Merhaba,

2010 tarihli Yargıtay HGK kararına dayanarak kamulaştırmasız el atma nedeniyle bir dava açacağım. Taşınmaz koruma imar planı kapsamında olduğundan maliki uzun yıllardır kullanma imkanı bulamamış. Ancak eski malik, taşınmazı yaklaşık 1 ay önce benim müvekkilime satmış.

Şimdi, mülkiyeti 1 ay önce edinen kişi, kamulaştırmasız el atmaya dayanarak tazminat davası açabilir mi, yoksa burada haksız fiil nedeniyle zararın ispatlanması bakımından bir zorluk olur mu? Başka bir deyişle, mahkeme, "1 ay içinde zarar oluşmamıştır" deyip tazminat talebimizi reddeder mi? İşin özüne bakıldığında malikin mülkiyetten doğan hakkı kısıtlanıyor, ve "zarar" şartı karşılanmış oluyor. Öte yandan 1 ay önce iktisab edilen bir taşınmazda hemen ertesi gün dava ikame etmek biraz şüpheli. Yeni malik mülkiyet hakkını kullanamamaktan dolayı henüz zarar görmüş de değil; bunu bilerek satın alıyor.

Konuya ilişkin bir Yargıtay kararı gördüğümü hatırlıyorum ("açılamaz" kabilinden) ancak nerede okuduğumu hatırlayamadım. Bilginiz varsa ve paylaşabilirseniz çok sevinirim.

İyi çalışmalar,
Saygılarımla..
Old 16-11-2011, 17:31   #74
Avukat mc

 
Varsayılan Düzeltme

Bir düzeltme: bahsettiğim kararı buldum (Yargıtay 5HD E.2004/108 - K.2004/1272, "davacılar 2002 yılı Ocak ayında kadastro tesbiti sonucu tapu ile malik olmuşlar, ecrimisil davasını ise 4 ay sonra açmışlardır. Mevsim itibariyle 4 aylık süre içinde ürün geliri elde edilemeyeceğinden ecrimisil isteminin reddi yerine, kabulüne karar verilmesi, Doğru görülmemiştir"). Burada ecrimisilden bahsediliyormuş. Dolayısıyla konuyla ilgili değil.


Ancak soru baki: 1 ay önce mülkiyeti edinilen bir gayrimenkul için yeni malik bugün bedelin tahsili ve taşınmazın idare adına tescili talebiyle dava açabilir mi? bunu engelleyen herhangi bir şeye rastlamadım. Ne dersiniz?
Old 16-11-2011, 19:53   #75
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avukat mc
Ancak soru baki: 1 ay önce mülkiyeti edinilen bir gayrimenkul için yeni malik bugün bedelin tahsili ve taşınmazın idare adına tescili talebiyle dava açabilir mi? bunu engelleyen herhangi bir şeye rastlamadım. Ne dersiniz?
Kamulaştırmasız el atma davasını malik açar. Kamulaştırmasız el atmanın ne zaman başladığı önemli değildir. Bugün mülkiyet hakkına el atma varsa bugün kim malik ise davayı o açar.

Buna engel bir hüküm aramak boşunadır. Kanun'da adı geçen malik bugünkü maliktir. Malikin eskisi yenisi olmaz.
Old 21-11-2011, 21:40   #76
Av. Yasin Yıldız

 
Varsayılan

merhaba meslektaşlarım.

yargıtayın 6111 sayılı yasadan sonra açılmış olan kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davaları ile ilgili uygulaması konusuda herhangi bir gelişme varmı? bu hususta bilgisi olan meslektaşalarım varsa paylaşırsa sevinirim.
Old 30-11-2011, 16:43   #77
AVUKATBAŞAK

 
Varsayılan

Sevgili meslektaşlarım, benim de sormak istediğim bir sorum var. Şöyle ki; mülkiyeti müvekkilime ait taşınmaza davalı idare tarafından kamulaştırmaksızın el atılmıştır. El atma tarihi 1999'dur. Bu sebeple davalı idareye karşı "uzlaşma yoluna başvurmadan" direk olarak 01.02.2011 tarihinde kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası açtım. Bu arada haricen idare ile görüştüm. Dava görülmeye devam etmekte. Problem şu: Tarafıma son duruşmada davalı idareye uzlaşmak için müracaat edip etmeyeceğimi mahkemeye bildirmem için süre verildi. Ancak bu arada bana idareden uzlaşma talebi geldi. Uzlaşma ihtimalimiz var. Ancak bu tabiki bir ihtimal. Mahkemeye uzlaşmak istiyorum mu demeliyim yoksa tam tersi mi? Maksat zaman kaybetmemek. Bu noktada tıkandım. Fikirlerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler...
Old 14-12-2011, 22:53   #78
kvas

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan HakiMavi
Meslektaşlarım,
Mart 2011'de karara bağlanmış fakat henüz kesinleşmemiş bir mahkeme ilamı var. İcra takibine konuldu. idarenin mallarını haczetmeye çalışıyoruz. Fakat torba yasanın geçici 2. maddesinin son fıkrasında yer alan "Bu madde uyarınca ödenecek olan tazminatın tahsili sebebiyle idarelerin mal, hak ve alacakları haczedilemez." hükmü nedeniyle bir şey yapamıyoruz. Biz yine de taşınmazlar için haciz talebinde bulunmayı düşünüyoruz.
Sizin tavsiyeleriniz neler olur?
Teşekkürler...
Aynı durum benim açımdan da geçerli Büyükşehir belediyesine icra takibi başlattım takip kesinleşti ancak ilgili maddede hak ve alacaklar haczedilemez dediği için ne yapacağımı bilemiyorum siz sorununuzu çözdünüz mü acaba
Old 15-12-2011, 16:53   #79
AVUKATBAŞAK

 
Varsayılan

İlgili Belediye ile uzlaştım sevgili meslektaşım...
Old 15-12-2011, 17:50   #80
kvas

 
Varsayılan

sayın meslektaşım umarım ben de uzlaşabilirim belediyenin avukatları ile mi iletişime geçtiniz alacağınız konusunda indirim yaparak mı anlaştınız yoksa çek ve sair evrak mı aldınız bilgi verirseniz sevinirim
Old 16-12-2011, 09:41   #81
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Yasin Yıldız
merhaba meslektaşlarım.

yargıtayın 6111 sayılı yasadan sonra açılmış olan kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davaları ile ilgili uygulaması konusuda herhangi bir gelişme varmı? bu hususta bilgisi olan meslektaşalarım varsa paylaşırsa sevinirim.

Son gelişme olarak, bu davalarda Yüksek Yargıtay 12. Hukuk Dairesince, yıllık faiz oranının yüzde 9 değilde 25 olarak takdir edildiğidir. Bu bir duyum olup, elimde anılan karar yoktur. Kolay gelsin.
Old 23-12-2011, 19:21   #82
av.bilal

 
Varsayılan

Y 5. HD , 2011/6629 E. 2011/13353 K. 14.07.2011 tarihli kararını paylaşacak meslektaşım varmı acaba ?
Old 28-12-2011, 14:24   #83
Av.A.tamer

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlar;
Benim burada cevabının bulamadığım soru şu; "3 ay içinde dava açılabilir" hükmü. Dava açılmazsa ne olacak, bu süre hak düşürücü süre mi ?
Old 28-12-2011, 14:37   #84
pallanco

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/6629
K. 2011/13353
T. 14.7.2011
• KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( 1988 Yılında Elatılan - Tarafların Uzlaşması Esas İse de Dosya Kapsamından Uzlaşamayacakları Anlaşıldığından İşin Esasına Girilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
• UZLAŞMA ( 1988 Yılında Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Tarafların Uzlaşması Esas İse de Dosya Kapsamından Uzlaşamayacakları Anlaşıldığından İşin Esasına Girilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
• KAMULAŞTIRMA KANUNU GEÇİCİ 6. MADDE ( Hükmü Karşısında Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İsteminin Hak Düşürücü Süre Nedeniyle Reddine Karar Verilemeyeceği )
2942/m.Geç.6
6111/m.Geç.2
ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece hak düşürücü süre nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir. Dava konusu taşınmaza 1988 yılında el atıldığı anlaşılmıştır. 6111 sayılı Yasının Geçici 2. maddesi gereğince atıfta bulunulan 5999 sayılı Yasanın 6. maddesi hükmü uyarınca tarafların uzlaşması esas ise de, dosya kapsamından tarafların uzlaşamayacakları anlaşıldığından, işin esasına girilerek hüküm kurulması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın hak düşürücü süre nedeniyle reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla , dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece hak düşürücü süre nedeniyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. Dosyada yapılan incelemede dava konusu taşınmaza 1988 yılında el atıldığı anlaşılmıştır.

25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Yasının Geçici 2. maddesi gereğince atıfta bulunulan 5999 sayılı Yasanın 6. maddesi hükmü uyarınca tarafların uzlaşması esas ise de, dosya kapsamından tarafların uzlaşamayacakları anlaşıldığından, işin esasına girilerek hüküm kurulması gerekirken, hak düşürücü süre yönünden davanın reddine karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, 14.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 28-12-2011, 14:39   #85
pallanco

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/9013
K. 2011/13221
T. 13.7.2011
• KAMULAŞTIRMASIZ ELATMAYA DAYANAN BEDEL DAVASI ( Tapu Kaydındaki Malik Veya Maliklerin Açabileceği - Taşınmazın Satıldığı Davacının Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
• AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Kamulaştırmasız Elatmaya Dayanan Bedel Davası - Tapu Kaydındaki Malik Veya Maliklerin Açabileceği - Taşınmazın Satıldığı Davacının Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığı )
2942/m. 11
ÖZET : Kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davasını taşınmazın tapu kaydındaki malik veya malikleri açabilir. Dava konusu taşınmazın tapu kaydına göre taşınmaz dava dışı Şirkete satılmıştır. Bu durumda davacının aktif husumet ehliyeti bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekilleri yönünden verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş , hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir. Davalı idare vekilinin temyiz itirazlarına gelince;

Kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davasını taşınmazın tapu kaydındaki malik veya malikleri açabilir.

Dava konusu taşınmazın tapu kaydına göre 14.08.2003 tarihinde taşınmaz dava dışı B... Traktör İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satılmıştır. Bu durumda davacının aktif husumet ehliyeti bulunmadığından davanın aktif husumet nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı gerekçelerle davanın kısmen kabulüne karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davacıdan peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 13.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 28-12-2011, 14:44   #86
pallanco

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/5091
K. 2011/13302
T. 13.7.2011
• KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞIMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacının Taşınmazın Mülkiyetini 1973 Yılındaki Kadastro Tespitiyle Kazandığı/Dava Açma Hakkını Bu Tarihte Elde Ettiği - 1955 Yılında Elatıldığından Bahisle 221 S.K.'un Uygulanamayacağı )
• HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Davacının Taşınmazın Mülkiyetini 1973 Yılındaki Kadastro Tespitiyle Kazandığı/2942 S.K. Geç. Md. 6 Hükmünce Süre Aşımının Söz Konusu Olamayacağı )
• KAMULAŞTIRMA KANUNU GEÇ. MD. 6 ( Hükmü Karşısında 1973 Yılında Kadastro Tespitiyle Kazanılan Taşınmaza Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Açılan Bedelinin Tahsili Davasında Hak Düşürücü Süreden Söz Edilemeyeceği )
221/m. 4
2942/m.11, Geç.6
ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Her ne kadar taşınmaza 1955 ve önceki yıllarda el atıldığından bahisle 221 sayılı yasada yazılı 2 yıllık hak düşürücü sürenin geçmesi nedeniyle dava reddolunmuş ise de; davacının taşınmazın mülkiyetini 1973 yılında yapılan kadastro tespitiyle kazandığı bu nedenle dava açma hakkını bu tarihte elde ettiği anlaşıldığından 221 sayılı yasayı uygulama olanağı yoktur. Hak düşürücü süre nedeniyle davanın reddedilemez.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece hak düşürücü süre nedeniyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekilince temyiz edilmiştir.

Her ne kadar taşınmaza 1955 ve önceki yıllarda el atıldığından bahisle 221 sayılı yasada yazılı 2 yıllık hak düşürücü sürenin geçmesi nedeniyle dava reddolunmuş ise de; dosyadaki delil ve belgeler dikkate alındığında davacının taşınmazın mülkiyetini 1973 yılında yapılan kadastro tespitiyle kazandığı bu nedenle dava açma hakkını bu tarihte elde ettiği anlaşıldığından 221 sayılı yasayı uygulama olanağı yoktur.

Açıklanan nedenlerle 30.06.2010 günü yürürlüğe giren 5999 sayılı Yasa uyarınca taraflar arasında uzlaşma olmayacağı anlaşıldığından, mahkemece işin esasına girilerek, karar verilmek üzere,

SONUÇ : Hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, 13.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 28-12-2011, 14:52   #87
pallanco

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E. 2011/9775 K. 2011/12725 T. 11.7.2011
• MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Kamulaştırma Yapma Yetkisi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na Ait Olup Bu Kurumun Davaya Dahil Edilerek Yapılacak İnceleme Sonucunda Bu Kurum Yönünden Karar Verilmesi Gerektiği )
• KAMULAŞTIRMA YAPMA YETKİSİ ( Müdahalenin Önlenmesi - 4628 S. Kanunun 15. Md.sine Göre Kamulaştırma Yapma Yetkisi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na Ait Olup Bu Kurumun Davaya Dahil Edilerek Yapılacak İnceleme Sonucunda Bu Kurum Yönünden Karar Verilmesi Gerektiği )
• ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU ( Müdahalenin Önlenmesi - Kamulaştırma Yapma Yetkisi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na Ait Olup Bu Kurumun Davaya Dahil Edilerek Yapılacak İnceleme Sonucunda Bu Kurum Yönünden Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmazlara müdahalenin önlenmesi, eski hale iade ve masraflarının tahsili istemine ilişkindir. Dava konusu taşınmazlara davalı A... Enerji Üretim A.Ş. tarafından kamulaştırmasız el atıldığı mahallinde yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporu ve dosya münderecatından anlaşıldığından, davalı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hakkındaki davanın husumetten reddine karar verilmesi doğru ise de, 4628 sayılı Kanunun 15. maddesine göre kamulaştırma yapma yetkisi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na ait olup bu Kurumun davaya dahil edilerek yapılacak inceleme sonucunda bu Kurum yönünden karar verilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazlara müdahelenin önlenmesi, eski hale iade ve masraflarının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yönünden reddine, A.Enerji AŞ yönünden kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalılardan A... Elektrik AŞ vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmazlara müdahalenin önlenmesi, eski hale iade ve masraflarının tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hakkındaki davanın husumetten reddine, A... Enerji Üretim A.Ş. aleyhine açılan davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı A... Enerji Üretim A.Ş. vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinde, davalı A... Enerji Üretim A.Ş. Erzincan ili sınırlarında kurulacak olan Kayalık Hidroelektrik Santrali Üretim tesisinde faaliyet göstermek üzere 4628 Sayılı Yasa gereğince 17.08.2006 tarihinde üretim lisansı almış ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. maddesi gereğince acele el koyma kararı alınmıştır.
Dava konusu taşınmazlara davalı A... Enerji Üretim A.Ş. tarafından kamulaştırmasız el atıldığı mahallinde yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporu ve dosya münderecatından anlaşıldığından, davalı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hakkındaki davanın husumetten reddine karar verilmesi doğru ise de, 4628 sayılı Kanunun 15. maddesine göre kamulaştırma yapma yetkisi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na ait olup bu Kurumun davaya dahil edilerek yapılacak inceleme sonucunda bu Kurum yönünden karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde davalı A... Enerji Üretim A.Ş. aleyhinde hüküm kurulması.
Doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Davalı A... Enerji Üretim A.Ş. vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, A... Elektrik A.Ş.'den peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 11.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 28-12-2011, 15:12   #88
Av.A.tamer

 
Varsayılan

Anladığım kadarıyla 3 ay içnde dava açmamış olsam bile davam süre yönünden redddedilmeyecek.Ayrıca Uzlaşmama dilekçesi verdiğim takdirde bu 3 aylık süre ne zaman başlayacak.Bir çok soru ve sorun var geçici 6. madde ile alakalı.
Old 28-12-2011, 16:20   #89
Av. Yasin Yıldız

 
Varsayılan

Bu kararın ilk derece mahkeme numarası 5999 ve 6111 sayılı kanunların yürürlüğünden öncedir. Dolayısıyla 5999 sayılı yasa metni gereği zaten dava devam ederken uzlaşmama yönünde mahkemeye veya davalı kuruma dilekçe vererek uzlaşma meselesi hallediliyordu. Sorun 5999 ve 6111 sayılı kanunların yürürlüğünden sonra açılacak davalarda uzlaşma için kurumlara başvurmadan veya uzlaşma istemyoruz diye başvurup 6 ayı beklemeden dava açıp açamayacağımız noktasında toplanıyor. Şimdiye kadar da benim anladığım Yargıtay'dan bu niteliklere sahip bir dava ile ilgili verilmiş bir karar yok.

Sanırım beklemekten başka çare yok.

Birde 6100 sayılı kanunundan sonra kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası belirsiz alacak davası olarak mı açılmalı yoksa daha önceki uygulamada olduğu gibi kısmi dava olarak mı?

Bu konuda artısı, eksisi ve olabilecek sıkıntı ve sonuçları ile değerli bilgi ve fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim.

Alıntı:
Yazan pallanco
T.C.
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/6629
K. 2011/13353
T. 14.7.2011
• KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( 1988 Yılında Elatılan - Tarafların Uzlaşması Esas İse de Dosya Kapsamından Uzlaşamayacakları Anlaşıldığından İşin Esasına Girilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
• UZLAŞMA ( 1988 Yılında Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Tarafların Uzlaşması Esas İse de Dosya Kapsamından Uzlaşamayacakları Anlaşıldığından İşin Esasına Girilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
• KAMULAŞTIRMA KANUNU GEÇİCİ 6. MADDE ( Hükmü Karşısında Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İsteminin Hak Düşürücü Süre Nedeniyle Reddine Karar Verilemeyeceği )
2942/m.Geç.6
6111/m.Geç.2
ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece hak düşürücü süre nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir. Dava konusu taşınmaza 1988 yılında el atıldığı anlaşılmıştır. 6111 sayılı Yasının Geçici 2. maddesi gereğince atıfta bulunulan 5999 sayılı Yasanın 6. maddesi hükmü uyarınca tarafların uzlaşması esas ise de, dosya kapsamından tarafların uzlaşamayacakları anlaşıldığından, işin esasına girilerek hüküm kurulması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın hak düşürücü süre nedeniyle reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla , dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece hak düşürücü süre nedeniyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. Dosyada yapılan incelemede dava konusu taşınmaza 1988 yılında el atıldığı anlaşılmıştır.

25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Yasının Geçici 2. maddesi gereğince atıfta bulunulan 5999 sayılı Yasanın 6. maddesi hükmü uyarınca tarafların uzlaşması esas ise de, dosya kapsamından tarafların uzlaşamayacakları anlaşıldığından, işin esasına girilerek hüküm kurulması gerekirken, hak düşürücü süre yönünden davanın reddine karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, 14.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 06-01-2012, 13:09   #90
Av. Yasin Yıldız

 
Varsayılan belirsiz alacak davası mı? kısmi dava mı?

6100 sayılı kanunundan sonra kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası belirsiz alacak davası olarak mı açılmalı yoksa daha önceki uygulamada olduğu gibi kısmi dava olarak mı?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kamulaştırmasız El Atma Davasında Müstakbel El atma Olur Mu? avukat.derviş.yıldızoğlu Meslektaşların Soruları 4 19-08-2011 15:04
6111 sayılı ( TORBA ) kanun kapsamında yapılandırılması öngörülen kamu alacakları Muhsin KOÇAK Mali Hukuk Çalışma Grubu 3 21-03-2011 10:29
6111 sayılı kanun kapsamında yapılandırma yapılırken dikkat ! Muhsin KOÇAK Mali Hukuk Çalışma Grubu 0 16-03-2011 00:35
İdari para cezası -6111 sayılı yasa ekinheval Meslektaşların Soruları 1 02-03-2011 17:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07515097 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.