Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İstifa eden memur dava açıp ikramiyesini alıyor

Yanıt
Old 20-08-2010, 10:16   #31
avmurat

 
Varsayılan

Sayın Alp, özlük, sicil vs gibi işlemler demişsiniz ancak bu işlemler belirli ve sayılı olup özlük gibi bir genelleme yapamayız.
(İYUK) Kamu görevlileri ile ilgili davalarda yetki

Madde 33

1. (Değişik: 5.4.1990 – 3622/12 md.) Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesidir.
2. Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir.
3. (Değişik: 5.4.1990 – 3622/12 md.) Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahalli idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Mecut durumun bu madde kapsamına girmediğini düşünüyorum.Her ne kadar maddede emeklilikten bahsediyorsa da bunun, memuriyetten emekli olurken yaşanan durumlarla ilgili olduğunu düşünüyorum.Bu nedenle de işlemi tesis eden yani başvurunuzu reddeden birimin bulunduğu yerde davanın açılması gerektiğini düşünüyorum.Bu da muhtemelen SGK genel müdürlüğü yani Ankara olacaktır, saygılarımla.
Old 23-08-2010, 11:12   #32
av.cemile

 
Varsayılan

Ben davayı kurumun bulunduğu yer mahkemesinde açmayı düşünüyorum.
Old 25-08-2010, 21:08   #33
alp___

 
Varsayılan

Sayın avmurat ve av.cemile öncelikle cevabınız için teşekkür ederim, genelleme yaptığımın farkındayım haklısınız, bende sizinle aynı şekilde düşünüyorum, ancak emin olamadığım için sormuştum. Çok teşekkür ederim verdiğeiniz cevap ile kafamdaki tereddüdü ortadan kaldırmış oldum. Saygılarımla...
Old 27-09-2010, 19:27   #34
seesaw

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.cemile
Ben davayı kurumun bulunduğu yer mahkemesinde açmayı düşünüyorum.
sayın Av. Cemile, bahsettiğiniz davayı açtınızmı ? davanın seyri hakkında bilgi almak istiyorum. İdare mahkemlerinde açtığınızı, ankara SGKda davayı gördüğünüzü düşünerek, dosyanızın akıbetini bizimle paylaşabilir misiniz? Benzer bir durum şuanda bende mevcut fakat uygulamaya yönelik hiçbir örneğimiz yok. SGKdan gelen red cevabımız elimizde, beklemek hak kaybına yol açacak. 60 günlik dava açma süremiz dolmak üzere.

Bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkürler
Old 05-10-2010, 10:11   #35
av.cemile

 
Varsayılan

Davamızı SGK ya karşı Ankara'da açtık. Davayı Eylül ortalarında açabildik. Henüz cevap gelmedi. Gelirse paylaşacağım.
Davasına cevap alabilen varsa paylaşırsa memnun oluruz.
Old 11-10-2010, 08:53   #36
seesaw

 
Varsayılan

İlginiz için teşekkür eder,

dosyası hakkında gelişmelri bizlerle paylaşmak isteyenlere şimdiden teşekkürlerimi sunarım.

Tüm meslektaşlarıma iyi haftalar dilerim.
Old 28-10-2010, 12:54   #37
Av. Tuğba K.

 
Varsayılan

Merhabalar;
17 sene Emekli sandığına tabi çalışıp, ssk dan emekli olan bir müvekkilim hakkında Emekli Sandığına yazdığımız dilekçemize sizlerin de belirttiği gibi red cevabı geldi. Bu cevabın ardından süresinde İdare Mahkemesine İptal ve Tam Yargı Davası açtık. ( Bu arada burada yetkili mahkeme Ankara İdare Mahkemesidir.)

Geçtiğimiz hafta gelen cevap dilekçesinde müvekkilimin 5997 sayılı Kanunun 14. maddesiyle değişik 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89/1 kapsamına girmediği belirtilmiş. Dediğiniz gibi Anayasa Mahkemesi'nin iptal hükmünü, yok sayarcasına hazırlanmış ve ne tesadüftir ki, Anayasa Mahkemesi kararı yürürlüğe girmeden bir hafta önce yürürlüğe girmiş bir kanun hükmü mevcut.

Sanırım bu durumda 5434 sayılı kanunun 89/1 maddesinin aynı gerekçelerle anayasaya aykırılığını ileri sürmekten başka yolumuz kalmıyor.

Bu konuda fikirleri olan arkadaşlar var mı?
Old 20-12-2010, 21:13   #38
seesaw

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Tuğba K.
Merhabalar;
17 sene Emekli sandığına tabi çalışıp, ssk dan emekli olan bir müvekkilim hakkında Emekli Sandığına yazdığımız dilekçemize sizlerin de belirttiği gibi red cevabı geldi. Bu cevabın ardından süresinde İdare Mahkemesine İptal ve Tam Yargı Davası açtık. ( Bu arada burada yetkili mahkeme Ankara İdare Mahkemesidir.)

Geçtiğimiz hafta gelen cevap dilekçesinde müvekkilimin 5997 sayılı Kanunun 14. maddesiyle değişik 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89/1 kapsamına girmediği belirtilmiş. Dediğiniz gibi Anayasa Mahkemesi'nin iptal hükmünü, yok sayarcasına hazırlanmış ve ne tesadüftir ki, Anayasa Mahkemesi kararı yürürlüğe girmeden bir hafta önce yürürlüğe girmiş bir kanun hükmü mevcut.

Sanırım bu durumda 5434 sayılı kanunun 89/1 maddesinin aynı gerekçelerle anayasaya aykırılığını ileri sürmekten başka yolumuz kalmıyor.

Bu konuda fikirleri olan arkadaşlar var mı?


Tugba Hanım savunmalarınızı verdiniz mi? Nelere değindiniz? Cevaba cevapta SGKnın tutumu ne oldu?
Old 22-12-2010, 12:38   #39
Av. Tuğba K.

 
Varsayılan

Tebliğ edilen cevap dilekçesinde müvekkilimin 5997 sayılı Kanunun 14. maddesiyle değişik 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89/1 kapsamına girmediği belirtilmiş. Cevaba cevap dilekçesi olarak ben de Anayasaya aykırılık iddialarıma ilişkin bir dilekçe verdim. Bu dilekçede de, önceki Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararında yer alan gerekçelere ayrıntılı olarak yer verdim. Gönderdiğim dilekçeye karşılık bana henüz bir cevap gelmiş değil. Geldiğinde ayrıntılarıyla paylaşacağım, ancak bu şekilde dava açmış bulunan tüm meslektaşlarımız Anayasaya Aykırılık iddiasında bulunurlarsa olumlu sonuç alabileceğimiz kanaatindeyim.
iyi çalışmalar dilerim
Old 28-12-2010, 14:29   #40
av.cemile

 
Varsayılan

Bizdeki olayda yeni yasal düzenlemeden bahisle (yani sizinle aynı gerekçe 5434 sayılı kanun Md.89/1)talebimiz reddedildi. Red yazısından tebliğinden itibaren 60 günlük süre içerisinde Ankara İdare Mahkemesine, Anayasa Mahkemesine iptal talepli dava açtık.
Kurum davaya cevap gönderdi. Öncelikle yine Anayasa mahkemesi iptal kararı yürürlüğe girdikten sonra değiştirilen ve yürürlük tarihi 01/06/2010 olan yeni yasal düzenlemeden bahisle talebin reddini istemiş.

Kabul edilecek olursa ihtimaline karşılık ise biz bu günkü oranlar üzerinden ödenmesini talep etmiştik, buna itiraz etmişler. Emekli maaşı bağlandığı tarihteki katsayılardan ödenmeli demişler.
Faiz talep etmiştik. Faiz 5434 sayılı kanunda düzenlenmemiştir, reddini isteriz demişler. Falan.
Tai Anaysaya aykırılık iddiamız var. O konudan hiç bahis açılmamış.
Kısaca şimdi kararı bekliyoruz.
Ayrıca
Old 28-12-2010, 14:55   #41
av.ankarahukuk

 
Varsayılan Örnek

Alıntı:

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NADavacı :

Davalı : SOSYAL GÜVENLİK KURUM BAŞKANLIĞI/ANKARA
(Sosyal Sigortala Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri
Emeklilik İşleri Daire Başkanlığı)

Dava Konusu
İdari İşlemin
Tebliğ Tarihi :Dava Konusu : Emekli Sandığı’na tabi çalısma sürelerime isabet eden emekli ikramiyesinin ödenmesi için tarafımca yapılan başvurunun reddine ilişkin davalı idarenin ………….... tarihli ve ………….. sayılı işlemin iptal edilmesi ve ikramiye tutarının ödeme tarihindeki memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanarak ödenmesi talebinden ibarettir.

Açıklamalar : (…………-………….) tarihleri arasında T.C. Ememkli Sandığı’na bağlı ………………… kurumunda çalıstım. ……………….. tarihinden itibaren istifa edip SSK sigortalısı olarak çalıstım. ……………… tarihinde emekli oldum.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na, ………………. tarihinde başvurarak, Emekli Sandığı’na tabi …… yıl ….. ay ……. günlük süre için emekli ikramiyemin ödenmesini talep ettim. Bu talebimin reddedildiğine dair yazı, ………….. tarihinde tarafıma tebliğ edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na açıkladığım durumum doğrultusunda 24.05.1983 günlü, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘ Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve…’’ ibaresinin Anayasa’nın 2. , 10. ve 60. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’nin Esas Sayısı : 2005/40, Karar Sayısı : 2009/17, 05.02.2009 tarihli kararıyla iptal edilmiş ve 5 Haziran 2009 tarih ve 27249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Fakat Anayasa Mahkemesi’nce, iptal edilen ibarenin doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden iptal hükmünün, kararın resmi gezete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.

Ancak 5 Haziran 2010 günü 1 yıllık iptal kararının yürürlüğe girme süresi dolduğundan hukuksal boşluk oluşmuş ve ardından TBMM tarafından 16.06.2010 günü kabul edilen 5997 sayılı ‘‘5997 SAYILI BAZI KANUNLARDA VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİSİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’’da, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararında belirtilen Anayasa’nın 2. maddesindeki hukuk devleti ve 10. maddesindeki eşitlik ilkesine uygun düzenleme yapılması gerekirken tam olarak yapılmamıştır.

Sözü edilen Kanun’un 14 üncü maddesi ile 5434 sayılı Kanun’da yapılan yeni düzenlemede;

‘‘MADDE 14 – 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrası “Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir. Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve kendilerine mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ise, bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden bu madde hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir. Mülga 2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile üçüncü fıkrasının son cümlesinin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.”

Şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik de 19 Haziran 2010 günü Resmi Gazetede yayımlanmıştır; ancak yeni düzenlemede Anayasa Mahkemsi’nin kararına uyulmamıştır. Ayrıca bu maddenin yürürlük tarihi de 1 Haziran 2010 olarak belirtilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonucunda TBMM’de kabul edilen 5997 Sayılı Yasa gereğince oluşturulan yeni düzenlemeye göre memuriyette geçirdiğim sürelerin ikramiyesinin ödenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptığım ………….. tarihli başvurum da kurumca ………………. tarihinde ekli yazı ile reddedilmiştir.

Yeni yasal düzenlemeyle yapılan; iptal edilen hükmün başka bir kanuna monte edilmesidir. Dolayısıyla yeni yasal düzenleme de Anayasa Mahkemesi’nin, ilgili kanun madde hükmünün iptal kararı gerekçelerini karşılamadığından, Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerindeki hukuk devleti ile eşitlik ilkelerine uygun adil çözümün bulunması için Sayın mahkemenize başvurmak kaçınılmaz olmuştur. Devlet Memuru olarak geçirdiğim …………………--……………….. tarihleri arasındaki dönemde ödenen prim ve kesenekler doğrultusunda hak kazandığım emeklilik ikramiyesinin sadece son defa Emekli Sandığı’na çalışmadığım ve SSK’dan/Bağ-Kur’dan emekli olduğum gerekçesiyle reddedilmesi tarafımca hakkaniyete ve adalete aykırı olması sebebiyle kabul edilemez. Mahkemenizden Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesine uygun olmayan yeni düzenlemenin (5997 sayılı kanunun 14. maddesi) Anayasa Mahkemesine gönderilmesi yoluyla iş bu davamın ve benim gibi magdur tüm vatandaşlara ilişkin sorunun adaletli çözümü talebim mevcuttur.

Deliller :Emekli Sandığı Sicil Dosyası, SSK/Bağ-Kur Sicil Dosyası, vs. her türlü delil.

Hukuki Sebebler:2829 Sayılı Yasa, 5997 Sayılı Yasa, 5434 Sayılı Yasa.

Sonuç ve İstem :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle Anayasa’ya aykırı olan 5434 Sayılı Kanun’un 89. maddesinin birinci fıkrasının ikinci tümcesinin iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nin kararları da gözönüne alınarak, davanın kabulü ile ……………………. tarihleri arasında geçen memuriyet süelerim ile fiili zammı toplamım olan …….. yıl ……ay süre için, ödeme tarihindeki memur maaş katsayıları üzerinden tarafıma emekli ikramiyesi ödenmesi talebime karşılık Kurumca gönderilen …………………… tarihli red kararının iptaline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

Davacı


Ekler :
1…SGK’ya başvuru dilekesi
2…SGK’nın ………….. tarihli red kararı
3…Hizmet süremi gösterir belge
4…Anayasa Mahkemesi’nin 2009/17 karar, 2005/40 esas ve 05.02.2009 tarihli kararı

Herşey paylaştıkça güzel. Saygılarımla.
Old 28-12-2010, 15:22   #42
Av. Tuğba K.

 
Varsayılan

Aynı durumdayız Cemile Hanım, gelen cevap dilekçesinde Anayasaya Aykırılıkla ilgili hiçbir ifade yok ve faiz taleplerimize de itiraz edilmiş.
Cevaba cevap olarak kapsamlı bir Anayasaya aykırılık dilekçesi yolladım ancak henüz bir dönüş yok. Pek çok meslektaşımız bu tavırla davranırsa etkili olabiliriz belki, gelişmeleri paylaşacağım, iyi çalışmalar.
Old 28-12-2010, 16:37   #43
av.cemile

 
Varsayılan

Bu konuda bu sitede bir sürü konuştuk,tartıştık, paylaşımda bulunduk, ama dilekçeyi paylaşmaya vakit bulamamıştım doğrusu.

Teşekkürler.
Old 29-12-2010, 10:46   #44
benmcbc

 
Varsayılan dava seyri

slm arkadaşlar.Ben ikinci kez yapılan düzenleme olan ve emekli ikramiyesinin yine ödenmemesini belirten düzenlemeye ve bu düzenlemeyi gerekçe göstererek talebimizi reddeden SGK ya karşı Ankara'da dava açtım ve yeni düzenlemenin de anayasaya aykırı olduğunu da dile getirdim.Davamın akıbetini sorduğumda bana bu konu ile ilgili çok dava açıldığını ve hepsinin ayrı ayrı değil topluca ele alınacağından bahisle şimdilik beklendiğini ve bu sırada da SGK nın savunmalarını alıyor olduklarını bildirdiler.Bekliyoruz.
Old 06-01-2011, 17:05   #46
seesaw

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Tuğba K.
Bu çok güzel bir haber bence

Tugba Hanım ve Cemile Hanım detaylar için teşekkür ederim. Sanırım ayrıntılı hazırlanan davalı cevabı herkese gönderilenle aynı. Bende davalıdan yeni cevap aldım. Cevaba cevapta sizin savınıza katılıyorum. Hepbirlikte bir ses olmamız gerekiyor. Yap-Boz tahtasına dönen bir sistemin ortasındayız. "Benmcbc" nin söylediği beni biraz düşündürdü. Çünkü hala dava açanlar var. Süreci bekletmeleri ve herbirini ayrı değelendirmemeleri ne kadar doğru tartışılır, uzun bekleyiş olabilir o halde. Dilerim Anayasaya aykırı olduğu kesinleşmiş bir mahkeme kararını bu şekilde berteraf edilmez.

Karar eline ulaşan olursa burda bizlerle paylaşırsa sevinirim. Herkese iyi çalışmalar....
Old 07-01-2011, 09:36   #47
AYDAR

 
Varsayılan

Öncelikle tüm meslektaşlarıma iyi çalışmalar diyorum.Sormak istediğim benim müvekkilim 2005 yılında emekli olmuş.Anayasa mahkemesinin iptal kararları geriye yürümediğine göre,bu haliyle aynı davayı açtığımızda siz 1 haziran 2010 tarihinden önce emekli olmuşsunuz bu iptal kararı size uygulanamaz cevabı ile karşılaşacağımızı düşünüyorum.Bu konudaki görüşlerinizi bildirirseniz çok sevinirim.
Old 07-01-2011, 21:49   #48
Av.Hülya Büyükoğlu

 
Varsayılan

Sayın Aydar,
İstanbul Barosu Dergisi cilt:84 sayı:2010/6 4017. sayfada Ankara İdare Mahkemesinin konuyla ilgili 2010 tarihli bir kararı var, okumanızı öneririm.
Old 07-01-2011, 22:22   #49
Av. Selen Vargün

 
Varsayılan

merhaba,

konuyla ilgili açılan davalar bekleme sürecine girdi. hukuki dayanağı nedir henüz bilmiyorum ama idare mahkemeleri şu an bekleme kararı aldı ve bu nedenle bir süre red ya da kabul kararı verilmeyecek...
Old 11-01-2011, 11:13   #50
av.cemile

 
Varsayılan

Evet iptal kararlrı geriye yürümez ama zamanaşımı dolmadan her zaman hak sahipleri haklarını arayabilirler.
Hükmün Anayasaya aykırılığı sabit olduktan sonra o hükmün süresinde açılan bir davada uygulanmaması sözkonusu olamaz diye düşünüyorum. Nitekim sanıyorum 2006 Esas tarihli davada, dava devam ederken Anayasa mahkemesi ilgili hükmü iptal edince Danıştay yürürlük tarihini bile beklemenin gerek olmadığına, hükmün Anayasaya aykırı olduğunun sabit olduğuna ve devam eden davaya uygulanması gerektiğine karar verip davacı lehine karar verdi ki bence çok yerinde idi. Kararın tam metni bu sitede paylaşılmış olacaktı.
Old 14-03-2011, 09:47   #51
eke

 
Varsayılan

Dsva açan meslektaşların davaları hangi aşamada, karar verilen var mı acaba?
Old 17-03-2011, 20:07   #52
seesaw

 
Varsayılan

benim dosyama sadece davalın cevabı geldi bende cevaba cevabı yazıp gönderdim hala beklemedeyim. Benden önce bu forumda dava açanlar olmuştu, ses çıkmadığına göre onların ki de beklemeye alınmış durumda sanırım.
Old 06-04-2011, 12:11   #53
glassator

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Tuğba K.
Aynı durumdayız Cemile Hanım, gelen cevap dilekçesinde Anayasaya Aykırılıkla ilgili hiçbir ifade yok ve faiz taleplerimize de itiraz edilmiş.
Cevaba cevap olarak kapsamlı bir Anayasaya aykırılık dilekçesi yolladım ancak henüz bir dönüş yok. Pek çok meslektaşımız bu tavırla davranırsa etkili olabiliriz belki, gelişmeleri paylaşacağım, iyi çalışmalar.

Merhaba Tuğba Hanım,ayrıntılı bir cevaba cevap dilekçesi hazırladığınızı okudum,acaba bizimle paylaşırmısınız,teşekkür ederim şimdiden.
Old 09-04-2011, 10:59   #54
kvas

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım netleşmesi açısından soruyorum bahsi geçen dava da davacının emekli olma tarihi ya da emekli sandığına bağlı olarak çalışıp istifa ettiği tarihin bir önenmi var mıdır ?
Old 17-05-2011, 12:25   #55
Av. Tuğba K.

 
Varsayılan

sayın kvas;
bildiğim kadarıyla bahsettiğiniz hususların bir önemi yok.

Sayın Meslektaşlarım;
5997 Sayılı Kanun Anayasaya aykırılığı dolayısıyla Anayasa Mahkemesi’ne taşındı ve Anayasa Mahkemesi 12 Mayıs 2011 günü beklenen iptal kararını bir kez daha verdi. Şimdi önce bu kararın yayımlanması ve Meclisin bu konuda yeni bir yasal düzenleme yapması aşamaları gelecektir.

Hepimiz için hayırlısı olsun..

İyi Çalışmalar
Old 17-05-2011, 13:17   #56
eso

 
Varsayılan

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile bakalım İdare Mahkemeleri ne karar verecek . Ben de bir müvekkilim için Ankara İdare Mahkemesinde açtığım bir dava için beklemedeyim . Hayırlısı olsun...
Old 17-05-2011, 22:24   #57
ozlemduran

 
Varsayılan

Merhaba;
Anayasa Mahkemesinin 12.05.2011 tarihli kararından önce 09.03.2011 tarihinde idareye yapılan bir müracaat ve bu müracaat üzerine SGK nın 04.04.2011 tarihli red cevabı mevcut. Ben bu durumda 60 günlük süre içerisinde dava açılması gerektiğini düşünüyorum. Fakat bazı meslektaşlarım ise red cevabına rağmen, Anayasa Mahkemesinin red cevabındaki gerekçeyi iptal etmiş oldığundan yeniden SGK ya müracaat etmem gerektiğini ve süreyi yeniden başlatabileceğimi söylüyor. sizlerin de bu konudaki fikirlerinizi almak isterim. Sürem az kaldı ve kararsız kaldım.
Old 18-05-2011, 15:23   #58
Av. Tuğba K.

 
Varsayılan

Evet ben de açmış olduğum bir dava için beklemedeyim..Ancak işin kötü yanı iptal kararının yayımlanmasının ardından yeni düzenleme yapmak için 1 yıllık uzunca bir süre var...Sanıyorum bize yine beklemekten başka çare kalmıyor; en azından davamızın reddedilme olasılığı kalmadı )

Özlem Hanım;
Ben de sizin gibi düşünüyorum. Her ne kadar iptal edilen kanun metni idarenin red kararlarının gerekçesi ise de; şu anda da bu konuda mevcut bir yasal düzenleme yok..Ayrıca Anayasa Mahkemesi kararının da daha yayımlanmadığını düşünürsek ben dava açmakta sakınca görmüyorum.
Ama yine de tartışılması gereken bir durum. Diğer meslektaşlarımın görüşlerini merak ediyorum..

İyi Çalışmalar...
Old 28-06-2011, 13:00   #59
johnross

 
Varsayılan

bu davayı açıpta kazanan arkadaşlar var mı ben de başvuruda bulundum düm bana red kararı ulaştı bilgilendirirseniz sevinirim. ayrıca dava ankara idare mahkemesinde mi açılıyor
Old 28-06-2011, 16:25   #60
Av.Evran KIRMIZI

 
Varsayılan Durumun özeti

1- 2829 Sayılı Yasadaki "son defa Emekli sandığına tabi çalışanlar" ibaresi 06.06.2009 da Any. Mahkemesi tarafından iptal edilip yasal düzenleme yapılması için 1 yıl sonra yürürlüğe girmesi kararı verildi.
2- Meclis 01.06.2010 tarihinden geçerli olarak 5434 Sayılı Emekli Sandığı kanununun 89. maddesine bir fıkra ekledi fakat daha önce iptal edilen "son defa sandığa tabi çalışma" hükmünü tekrar getirdi. Şu anda da bu nedenle yine ödeme talepleri reddediliyor.
3-Any. Mahkemesi geçen ay bu maddeyi de iptal etti. Fakat gerekçeli karar henüz yazılmadı.
4- Yetkili ve görevli mahkeme Ank İdare Mah. (Davalı SGK'nın ikamaetgahı mahkemesi)
5- Emekli olmayanlar bu parayı talep edemezler. İkramiye hakkı emeklilikle kazanılır.
6- Zayıfta olsa Any. Mahkemesi kararları geriye yürümeyeceği için geçmiş dönemlerde emekli olanların davayı kaybetme ihtimalleri vardır.
7-Any. Mah. iptal kararından sonra SSK ve Bağkur'dan emekli olup da önceden Emekli Sandığına tabi çalışması olanlar bu davayı açıp kazanma ihitmalleri çok yüksektir.
8- Miktar hesabı yapmak zorunda değilsiniz. İdarenin hesap edebileceği bir meblağı kendisinin hesap etmesi gerektiği yönünde kararlar vardır. (Örn Eksik maaş, harcırah vs. )
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
menfi tespit davası açıp tanık dinletebilirmiyiz? asyadan Meslektaşların Soruları 7 25-03-2010 22:13
Boşanma Davası Açıp Başka Kadınla Beraber Yaşama Av.Habibe YILMAZ KAYAR Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 3 30-10-2009 15:00
Vekaleten Çek Ciro Eden avukat Hakkında Dava Avrasya Meslektaşların Soruları 2 01-09-2009 16:56
İstifa eden kooperatif üyesinin açtığı davada yetki meltem2007 Meslektaşların Soruları 1 13-02-2008 10:16
istifa eden memur başka kurumda göreve başlayabilirmi Av.HakanANDI Meslektaşların Soruları 2 07-12-2007 14:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07897496 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.