Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

3 Kat Tazminat Davası 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Kanunu

Yanıt
Old 27-10-2016, 10:40   #91
Av. fadim gevrek

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ferit
Değerli meslektaşım rekabet kurul kararı ve Danıştay onama kararında süreye ilişkin herhangi bir vurgu yapılmamakta.Biz öncelikli olarak 2011 tarihli kredilere ilişkin dava açtık ki tarih konusunda sıkıntı çıkmasın diye.Müvekkil veya müvekkiliniz kredi tarihi 2007 ise bir müddet beklemenizi öneririm.iyi çalışmalar
Ferit bey peki davalarınız da öncelikle hakem heyetine başvurdunuz mu miktarlar düşük olunca zorunlu başvuru yapılması gerekiyor yoksa usulden red kararıyla karşı karşıya kalabiliriz.
Old 27-10-2016, 15:32   #92
Av.Ferit

 
Varsayılan

Çekilen kredi miktarının yüksek olmasına dikkat ediniz ki görev sınırı sorununuz olmasın.Örnek vermek gerekirse en azından çekilen kredinin 50.000 TL olmasına dikkat ediniz
Old 28-10-2016, 15:40   #93
tello

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ferit
Çekilen kredi miktarının yüksek olmasına dikkat ediniz ki görev sınırı sorununuz olmasın.Örnek vermek gerekirse en azından çekilen kredinin 50.000 TL olmasına dikkat ediniz

Meslektaşım açmış olduğunuz davaların dava dilekçelerini ve varsa tensip zaptını paylaşabilirmisiniz (hakimlerimiz örnek tensip zaptı rica ediyorlar)
Old 28-10-2016, 15:41   #94
mk_akbas

 
Varsayılan

Belirsiz alacak davası olarak tüketici mahkemesinden gidilebilir bu davalarda

T.C
YARGITAY
13.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2015 / 11230
KARAR NO: 2015 / 11810
KARAR TARİHİ: 13.04.2015

ÖZET: Mahkemece, dava değerinin hakem heyetine zorunlu başvuru sınırının altında kaldığı, gereği açılan belirsiz alacak davalarında da, dava dilekçesinde asgari miktar olarak gösterilen ve değeri 3000 TL nın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine başvuru yapılmadan tüketici mahkemesi nezdinde dava açılamayacağı, hakem heyetine başvurunun dava şartı olduğu kanaatine varıldığından dava şartı yokluğundan davanın reddine karar verilmiştir. Davacı davayı açarken fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak belirsiz alacak davası açmış olduğundan mahkemece, delillerin toplanarak işin esasına girilmesi gerekirken bu husus gözetilmeksizin hatalı değerlendirme ile karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.(6502 S. K. m. 68) (6100 S. K. m. 107, 115)

DAVA: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR: Davacı, davalı bankadan konut kredisi kullandığını, kendisinden çeşitli adlar altında kesintiler yapıldığını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 2.000,00 TL nın avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafça temyiz edilmiştir.

Eldeki davada, davacı davayı açarken, davalı bankadan kredi kullandığını kredi kullanırken kendisinden çeşitli adlar altında kesintiler yapıldığını ileri sürerek, belirsiz alacak davası olarak şimdilik 2.000,00 TL nın tahsiline ilişkin talepte bulunduğunu açıkça belirtmiştir. Mahkemece, dava değerinin 6502 sayılı Kanunun 68. maddesinde gösterilen hakem heyetine zorunlu başvuru sınırının altında kaldığı, HMK 107 gereği açılan belirsiz alacak davalarında da, dava dilekçesinde asgari miktar olarak gösterilen ve değeri 3000 TL nın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine başvuru yapılmadan tüketici mahkemesi nezdinde dava açılamayacağı, hakem heyetine başvurunun dava şartı olduğu kanaatine varıldığından HMK’nın 115/2 maddesi gereğince dava şartı yokluğundan davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı davayı açarken fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak belirsiz alacak davası açmış olduğundan mahkemece, delillerin toplanarak işin esasına girilmesi gerekirken bu husus gözetilmeksizin hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 13.04.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

T.C
YARGITAY
13.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2014-23588
KARAR NO.2014-34305
KARAR TARİHİ : 05.11.2014


>Davacının, davalı bankadan isteyebileceği masrafların kapsamının yargılama safahatında belirlenecek olması göz önünde bulundurularak belirsiz alacak davası açılabileceğinin kabulü gerekir.


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, davalı bankadan 08.11.2007 tarihinde konut kredisi kullandığını, bankanın hem kredinin kullandırıldığı tarihte dosya masrafı adı altında, hem de kredinin sonraki tarihlerde yapılandırılması nedeniyle başka adlar altında hukuka aykırı olarak fazladan ücret tahsil ettiğini, kesilen meblağları bilmediğinden dolayı belirsiz alacak davası açıp yargılamanın ileriki safhalarında talebini artırma hakkını saklı tuttuğunu, HMK 107. maddedeki hakları saklı kalmak kaydıyla davalıdan 1.200,00 TL'nin faiziyle tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı eldeki dava ile, davalı banka ile imzaladığı kredi sözleşmesi nedeni ile kendisinden farklı isimler altında tahsil edilen bedellerin iadesini talep etmiştir. Davacı, dava dilekçesinde dava değeri olarak 1.200,00 TL göstermiş, HMK.'nın 107. maddesi uyarınca belirsiz alacak davası açtığını belirtmiştir. Mahkemece davacının, davanın açıldığı tarih itibariyle alacağın miktar ve değerini tam olarak belirleyebilecek durumda olduğu ve 6100 Sayılı Kanunun 114. maddesinde dava şartlarına yer verilirken, hukuki yarar şartının da dava şartı olduğu, 115. maddesinde ise "Mahkemenin, dava şartlarının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştıracağı" belirtmesi karşısında, davanın dava şartı yokluğu gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmiştir. Oysa ki Dairemizin yerleşik kararlarında da vurgulandığı üzere, bankalar ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebilir. Davacının, davalı bankadan isteyebileceği masrafların kapsamının yargılama safahatında belirlenecek olması göz önünde bulundurularak belirsiz alacak davası açılabileceğinin kabulü ile, işin esasına girilip taraf delilleri toplanarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken dava şartı yokluğundan usulden ret kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, 05.11.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi.
Old 31-10-2016, 11:09   #96
VALPER

 
Varsayılan

Üstadlar merhaba,

Bankadan çekilen kredi miktarı ve faiz oranını öğrenmek için nasıl bir yol izlenmeli?

Farklı tarihlerde çekilen krediler var ancak detay bilinmiyor. Banka genel müdürlüklerine "XXX Tc Nolu müvekkilin 2007-2011 yılları arasında çekmiş olduğu kredilere ilişkin bilgilerin gönderilmesi..." şeklinde talepte bulunmayı düşünüyorum ama müsbet sonuç sağlanabilir mi? Ya da daha pratik yol var mıdır?
Old 01-11-2016, 09:23   #97
avemrekoşar

 
Varsayılan

Öncelikle merhaba ;
Yukarıda Rekabet Kurulunun 12 banka aleyhine vermiş olduğu idari para cezasına karşı yapılan yorumları okudum. Öncelikle açılacak dava Ticaret Mahkemesinde açılacak bir dava türüdür. Rekabet Hukukundan kaynaklanan (haksız fiil) tazminat davalarında görev alanı bu şekildedir. Çekilen kredilere göre tasnif yapmak ve Tüketici veya Ticaret Mahkemesi şeklinde yapılacak ayrım hataya düşürecektir. Yine zaman aşımı konusunda destek almak isteyenlere yardımcı olmak isterim. İyi çalışmalar
Old 01-11-2016, 16:09   #99
tello

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avemrekoşar
Öncelikle merhaba ;
Yukarıda Rekabet Kurulunun 12 banka aleyhine vermiş olduğu idari para cezasına karşı yapılan yorumları okudum. Öncelikle açılacak dava Ticaret Mahkemesinde açılacak bir dava türüdür. Rekabet Hukukundan kaynaklanan (haksız fiil) tazminat davalarında görev alanı bu şekildedir. Çekilen kredilere göre tasnif yapmak ve Tüketici veya Ticaret Mahkemesi şeklinde yapılacak ayrım hataya düşürecektir. Yine zaman aşımı konusunda destek almak isteyenlere yardımcı olmak isterim. İyi çalışmalar

Sayın Meslektaşım bu konuda elinizde çalışma veya karar varsa paylaşabilir misiniz?
Old 04-11-2016, 11:13   #101
avemrekoşar

 
Varsayılan

15. SAYFADA BAŞLIĞI OKURSANIZ ;
Rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanması sonucu zarar gördüm.
Ne yapabilirim?
Old 04-11-2016, 14:57   #102
Av. fadim gevrek

 
Varsayılan

Merhabalar; dava açmadan önce rekabet kuruluna başvuru zorunlu şart mı görevli mahkeme konusunda da net bir görüş birliği yok dava açan meslektaşlarımız nasıl yol izlediler yardımcı olabilecek olan olursa çok seviniriz.
Old 04-11-2016, 17:44   #103
Mgulerer

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. fadim gevrek
Merhabalar; dava açmadan önce rekabet kuruluna başvuru zorunlu şart mı görevli mahkeme konusunda da net bir görüş birliği yok dava açan meslektaşlarımız nasıl yol izlediler yardımcı olabilecek olan olursa çok seviniriz.

Zaten rekabet kurulunun vermiş olduğu karara dayanarak talepte bulunulacağından rekabet kuruluna başvurulmasına gerek yok meslektaşım.

Bugün baronun düzenlediği panele katılmış meslektaşlar özellikle görevli mahkeme konusunda izlenimlerini aktarırlarsa şahane olur
Old 07-11-2016, 12:46   #104
VALPER

 
Varsayılan

Yardım ve önerilerinizi bekliyorum...

Alıntı:
Yazan VALPER
Üstadlar merhaba,

Bankadan çekilen kredi miktarı ve faiz oranını öğrenmek için nasıl bir yol izlenmeli?

Farklı tarihlerde çekilen krediler var ancak detay bilinmiyor. Banka genel müdürlüklerine "XXX Tc Nolu müvekkilin 2007-2011 yılları arasında çekmiş olduğu kredilere ilişkin bilgilerin gönderilmesi..." şeklinde talepte bulunmayı düşünüyorum ama müsbet sonuç sağlanabilir mi? Ya da daha pratik yol var mıdır?
Old 08-11-2016, 10:06   #105
hakandonmez

 
Varsayılan

sayın meslektaşlarım merhabalar.

rekabet kurulunun kararını okuyorum. kararın 40. ve devamı sayfalarında konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerindeki ihlaller noktasında yalnızca Garanti, YKB, İş, Akbank ve Finansbank nezdinde olanlardan bahsedilmiş. 44. sayfada ismini verdiğim bankaların bu üç kredi türü için anlaşma yapmalarından sonraki fiyat artış oranları verilmiş. ismini verdiğim bankaların dışındakiler bu ihlale dahil mi? hangi tarih itibariyle dahil? hangi oranda artış yapmışlar? bunların cevabını göremedim. her bir bankanın hangi kredi türüne istinaden anlaşma yaptığı ve rekabet kurallarını ihlal ettiğini tespit etmek zor olacak gibi duruyor.
Old 08-11-2016, 17:09   #106
sailor1981

 
Varsayılan

karardaki şu tespit sorunuzu yanıtlar sanırım;
277) Bahse konu uzlaşma, tespit edilebilen ilk ve son belgeler esas alınmak suretiyle, 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında gerçekleşen ve kredi, mevduat ve kredi kartı hizmetleri 13-13/198-100 67/169 alanında geçerli olan, soruşturmaya taraf 12 bankanın tamamının dahil olduğu anlaşmaları ve/veya uyumlu eylemleri içermektedir.
Old 11-11-2016, 15:58   #107
Mgulerer

 
Varsayılan

Bugün İstanbul barosunun düzenlediği panele katılan meslektaşlardan izlenimlerini -özellikle görevli mahkeme konusunda- paylaşmalarını dört gözle bekliyorum
Old 11-11-2016, 16:19   #108
Erkaya

 
Varsayılan

Görevli Mahkeme;
Davacının sıfatına göre değişmekle birlikte Tüketici Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir.
Tacirler Ticaret Mahkemesi'ne,
Tüketiciler Tüketici Mahkemesi'ne başvurmalı.

Yetkili Mahkeme;
Tüketici davayı ister ikamet ettiği yer mahkemesinde, isterse kredi çekilen bankanın merkezinin yer aldığı yer mahkemesinde açabilir.
Tacirler için TTK ve HMK hükümleri geçerlidir.

Dava Değeri;
Tüketici mahkemesi açısından görev sınırı altında kalmaması için, 3.480 Türk Lirası üzerinde bir bedel belirlenebilir. Önceliğiniz 50.000-TL ve üzeri konut, araç ve ticari krediler gibi yüksek krediler olsun. Düşük bedelli kredilerde çıkacak tazminat da düşük olabilir görevsizlik kararı mahkemeden çıkabilir. Bu gibi riskler her zaman var, çekinmeyin.

10-20-TL lik Tüketici Hakem Heyetinde açılacak pilot(!) davalarla sonuç alınması mümkün değil. Zira, hakem heyetleri zarara ilişkin derin araştırmalar yapmaz. İddia doğrultusunda bankanın savunmasını alıp yüzeysel bir incelemeyle karar verir.

Dava, mutlaka belirsiz alacak davası şeklinde açılmalı, fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmalıdır.

Zararın tespiti için rekabet ihlalini gerçekleştirilen 12 banka dışındaki bankalara müzekkere yazılarak kredi oranları celp edilebilir. Ayrıca Rekabet Kuruluna müzekkere yazılarak kredi çekildiği tarih itibariyle bankanın kaç puan faiz farkıyla ihlal gerçekleştirdiği sorulabilir.

Zamanaşımı konusunda BK'da belirtilen 10 yıllık genel zaman aşımı hükümlerinin uygulanması gerektiği kanaatindeyim. Zira Yargıtay 13. HD. dosya masraflarında bu şekilde zamanaşımını işletmişti bunda da aynı uygulama olacağını düşünüyorum.

Davanızı kredi çekilen bankaya yöneltmeniz gerekir. 12 bankanın tamamına dava açmak davanın ciddiyetini kaybettirir. Zira, zarara uğratan banka kredi çekilen bankadan başkası değildir.

Sonuç olarak; davanızı içinize sindiği şekilde açın korkmayın hayatta kazanmakta var kaybetmekte...

Zayiat vermeden muzaffer olunmaz.
Old 12-11-2016, 18:31   #109
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Belirsiz alacak davası açılması uygun evet. Talep sonucu bir kez arttırılabilecek. Bilirkişi raporu ile Faiz farkından doğan alacak belirli hale gelebilecek. Ancak hakimin bu tutarın üç katı tutarında tazminata hükmedebilecek olması belirsizliğini korumaya devam edecek.

Bu halde, davacı talebini faiz farkı ve üç katı tazminat miktarı olarak belirli hale getirdiğinde, hakimin tazminat hususunda mutlak taktir hakkı bulunduğundan kısmi kabul kısmi red halinde karşı taraf lehine vekalet ücretine de hükmedilmemesi gerektiği sonucunu çıkarıyorum..

Saygılarımla,
Old 13-11-2016, 12:53   #110
Av.Hero

 
Varsayılan

2007-2011 yıllarında Bankaların,Merkez Bankasına bildirdiği faiz oranlarını nasıl bulabiliriz?
Old 16-11-2016, 10:15   #111
Oğuzhan095

 
Varsayılan Kredi ödemeleri henüz bitmemiş tüketicilerin tazminat talep etme hakkı

Rekabet Kurulu kararında ihlal tespit edilen tarih aralığında bu 12 bankadan, örneğin 120 ay vadeyle kredi çeken ve ödemeleri henüz tamamlanmamış bir tüketicinin de tazminat talep etme hakkı olacak mı? Olacaksa hangi kapsamda değerlendirilecek? Sonuçta, bu tüketici kalan ödemelerini de ihlal suretiyle belirlenmiş faiz üzerinden tamamlayacaktır.
Old 16-11-2016, 10:19   #112
VALPER

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Hero
2007-2011 yıllarında Bankaların,Merkez Bankasına bildirdiği faiz oranlarını nasıl bulabiliriz?

En önemli sorulardan birisi bu! Rekabet Kurumuna bilgi edinme kapsamında bu soruyu sordum ancak olumlu dönüş alamadım.

Her faiz oranı için kartel oluşturulmuş mu bunu tespit etmek gerekiyor. 2008 yılında aylık 0,90 faiz oranı ile kredi kullanıldığını varsayarsak; o dönemdeki olması gereken faiz oranına nasıl ulaşacağız?
Old 16-11-2016, 14:19   #113
Av. fadim gevrek

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan VALPER
En önemli sorulardan birisi bu! Rekabet Kurumuna bilgi edinme kapsamında bu soruyu sordum ancak olumlu dönüş alamadım.

Her faiz oranı için kartel oluşturulmuş mu bunu tespit etmek gerekiyor. 2008 yılında aylık 0,90 faiz oranı ile kredi kullanıldığını varsayarsak; o dönemdeki olması gereken faiz oranına nasıl ulaşacağız?
Benim müvekkilimin 2008 yılında çekmiş olduğu kredi de belirlenen faiz oranı 2,09 olarak geçiyor.
Old 16-11-2016, 14:25   #114
Av. fadim gevrek

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Erkaya
Görevli Mahkeme;
Davacının sıfatına göre değişmekle birlikte Tüketici Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir.
Tacirler Ticaret Mahkemesi'ne,
Tüketiciler Tüketici Mahkemesi'ne başvurmalı.

Yetkili Mahkeme;
Tüketici davayı ister ikamet ettiği yer mahkemesinde, isterse kredi çekilen bankanın merkezinin yer aldığı yer mahkemesinde açabilir.
Tacirler için TTK ve HMK hükümleri geçerlidir.

Dava Değeri;
Tüketici mahkemesi açısından görev sınırı altında kalmaması için, 3.480 Türk Lirası üzerinde bir bedel belirlenebilir. Önceliğiniz 50.000-TL ve üzeri konut, araç ve ticari krediler gibi yüksek krediler olsun. Düşük bedelli kredilerde çıkacak tazminat da düşük olabilir görevsizlik kararı mahkemeden çıkabilir. Bu gibi riskler her zaman var, çekinmeyin.

10-20-TL lik Tüketici Hakem Heyetinde açılacak pilot(!) davalarla sonuç alınması mümkün değil. Zira, hakem heyetleri zarara ilişkin derin araştırmalar yapmaz. İddia doğrultusunda bankanın savunmasını alıp yüzeysel bir incelemeyle karar verir.

Dava, mutlaka belirsiz alacak davası şeklinde açılmalı, fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmalıdır.

Zararın tespiti için rekabet ihlalini gerçekleştirilen 12 banka dışındaki bankalara müzekkere yazılarak kredi oranları celp edilebilir. Ayrıca Rekabet Kuruluna müzekkere yazılarak kredi çekildiği tarih itibariyle bankanın kaç puan faiz farkıyla ihlal gerçekleştirdiği sorulabilir.

Zamanaşımı konusunda BK'da belirtilen 10 yıllık genel zaman aşımı hükümlerinin uygulanması gerektiği kanaatindeyim. Zira Yargıtay 13. HD. dosya masraflarında bu şekilde zamanaşımını işletmişti bunda da aynı uygulama olacağını düşünüyorum.

Davanızı kredi çekilen bankaya yöneltmeniz gerekir. 12 bankanın tamamına dava açmak davanın ciddiyetini kaybettirir. Zira, zarara uğratan banka kredi çekilen bankadan başkası değildir.

Sonuç olarak; davanızı içinize sindiği şekilde açın korkmayın hayatta kazanmakta var kaybetmekte...

Zayiat vermeden muzaffer olunmaz.
merhabalar, şuan için rekabet kurul ihlali karar düzeltme aşamasında ilerleyen zamanlarda karar düzeltme sonucunda tüketiciler aleyhine kararların çıkması da ihtimal dahilinde. Bu durumda en mantıklı durum 10 lira gibi düşük miktarlardan tüketici hakem heyetine gitmek ve bu aşamada da karar düzeltmeden gelecek kararı beklemek gibi duruyor diye düşünüyorum hem böylelikle bankaların tüketici hakem heyetlerine verecekleri savunmaları da görmüş oluruz.
Old 17-11-2016, 14:16   #115
LAWYER66

 
Varsayılan

karar düzeltme aşamasında olduğunu ilk defa sizden duymuş bulunmaktayım. Karar düzeltme talebi yeni mi yapılmış?
Old 17-11-2016, 15:28   #116
Av.Hero

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Oğuzhan095
Rekabet Kurulu kararında ihlal tespit edilen tarih aralığında bu 12 bankadan, örneğin 120 ay vadeyle kredi çeken ve ödemeleri henüz tamamlanmamış bir tüketicinin de tazminat talep etme hakkı olacak mı? Olacaksa hangi kapsamda değerlendirilecek? Sonuçta, bu tüketici kalan ödemelerini de ihlal suretiyle belirlenmiş faiz üzerinden tamamlayacaktır.
Zaten ihlal edilen faizi alacağız.Bu yönüyle tüketicinin zararı olan parayı peşin alacağız.Kanaatimce tazminat talep hakkı olur ancak tazminat verip vermemek hakimin takdirinde.Sıkıntı şu,tazminat vermezse, bilirkişinin de alacak miktarını az bulursa, hakim, hakem heyetine görevine girer diye davayı ret ederse banka avukatına vekalet ücreti ödemek zorundayız.

Ticari kredilerde böyle bir sıkıntı yok.
Old 18-11-2016, 09:18   #117
Av. fadim gevrek

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan LAWYER66
karar düzeltme aşamasında olduğunu ilk defa sizden duymuş bulunmaktayım. Karar düzeltme talebi yeni mi yapılmış?

İstanbul barosunun düzenlemiş olduğu konferansa katılan bir meslektaşım söyledi karar düzeltme talebinin ne zaman yapıldığını bilmiyorum
Old 18-11-2016, 09:21   #118
Av. fadim gevrek

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Hero
Zaten ihlal edilen faizi alacağız.Bu yönüyle tüketicinin zararı olan parayı peşin alacağız.Kanaatimce tazminat talep hakkı olur ancak tazminat verip vermemek hakimin takdirinde.Sıkıntı şu,tazminat vermezse, bilirkişinin de alacak miktarını az bulursa, hakim, hakem heyetine görevine girer diye davayı ret ederse banka avukatına vekalet ücreti ödemek zorundayız.

Ticari kredilerde böyle bir sıkıntı yok.

Davalar bankalar açısından ciddi sıkıntı doğuracak nitelikte davalar tazminat ile birlikte neredeyse bankalar vermiş oldukları krediden zarar edecek boyuta gelecekler bu biraz kafa karıştırıyor açıkçası diğer bir sorun ise 2007 ile 2011 yılları arasında çekilen kredilerin tamamı yüksek faizli diye bir şey yok o yüzden dava açmadan önce müvekkillerin kredi ödeme tablosunu incelemekte yarar var diye düşünüyorum.
Old 18-11-2016, 09:32   #119
Av.Hero

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. fadim gevrek
Davalar bankalar açısından ciddi sıkıntı doğuracak nitelikte davalar tazminat ile birlikte neredeyse bankalar vermiş oldukları krediden zarar edecek boyuta gelecekler bu biraz kafa karıştırıyor açıkçası diğer bir sorun ise 2007 ile 2011 yılları arasında çekilen kredilerin tamamı yüksek faizli diye bir şey yok o yüzden dava açmadan önce müvekkillerin kredi ödeme tablosunu incelemekte yarar var diye düşünüyorum.

Haklısın Av.Hanım, Bankalar kişiye göre farklı faiz uygulaması yapıyor.Bunu tabloyu incelemekle bulamayız.
Old 18-11-2016, 15:37   #120
Peyote

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. fadim gevrek
İstanbul barosunun düzenlemiş olduğu konferansa katılan bir meslektaşım söyledi karar düzeltme talebinin ne zaman yapıldığını bilmiyorum

Merhabalar,

Konferansa katılan olarak demem gerekirse, dava şuan için karar düzeltme aşamasında. Bunun önemi şu ki, açılması muhtemel davalarda idari davanın kesinleşmemesini bekletici mesele haline getirmeleri olacak denildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Müvekkil Azlettiği için 3.Kişi Bankaya Karşı Manevi Tazminat Davası Açılabilir mi? msgstr Meslektaşların Soruları 2 06-04-2016 11:42
karşılııksız çekten dolayı bankaya maddi ve manevi tazminat davası açabilirmiyim? Av.Hero Meslektaşların Soruları 15 20-02-2008 16:48
tck m.245 ile ilgili olarak bankaya karşı tazminat davası açılabilir mi? ayse1728 Meslektaşların Soruları 3 09-01-2008 15:14
bankaya açacağım tazminat davası hakkında oguzate Meslektaşların Soruları 4 27-03-2007 23:56
Bankaya Karşı Tazminat Davası. Erdal1 Hukuk Soruları Arşivi 0 14-02-2005 08:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08184195 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.