Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

bilirkişi incelemesi

Yanıt
Old 07-02-2008, 10:02   #1
av.duyguf

 
Varsayılan bilirkişi incelemesi

Davalı olduğum bir dosyada, bilirkişi incelemsine karar verildi. Davacıya bilirkişi ücretini yatırması için ihtaratlı kesin süre verildi. ancak davacı ara kararı yerine getirmedi ve sonraki ilk celsede tekrar talepte bulundu. davalı vekili olarak muvafakat etmedim. davacının savunması da şu: 1. verilen ilk süre kesin süre olamaz dedi. oysa ki;Prof. Dr. Baki KURU, Hukuk Muhakemeleri Usulü 2001/6. Baskı Cilt 3 :
“Mahkeme bilirkişi incelemesi yapılmasına ilişkin kararı ile verilen birinci sürenin de kesin olduğuna karar verebilir. (HUMK. m. 163/3) Bu halde, taraf bu birinci kesin süre içinde bilirkişi giderlerini yatırmazsa, bilirkişi incelemesi yapılması talebinden vazgeçmiş sayılır.”
bu yönden bi sorunum yok. ancak; bizim de delillerimiz arasında bilirkişi incelemesi olduğundan incelemeye karar verilmesi geerktiğini ileri sürdü.
Sorum: ben muvafakat etmesem de yine de benim delil listemde de olduğu için incelemeye karar verilebilir mi? davasını ispat yükü öncelikle davacıda değil midir?

(not: ben sigorta şirketi vekiliyim ve eksper raporları mevcut yani ben iddialarımı bir şekilde delillendirdim ancak davacının yapılacak bilirkişi incelemesi haricinde somut bir delili yok.)
Old 07-02-2008, 14:26   #2
avensis

 
Varsayılan

Davacı sizin delil listenize dayanabilir. Bilirkişi yaptırılmasını isteyebilir. Ancak mahkeme bilirkişi ücretini yatırmak için kesin süre vermiş. Bu nedenle ücreti yatırmadığından dolayı sizin delil listenize de dayanamaz. Siz de bilirkişi ücretini zaten yatırmamışsınız. Siz davayı ispatladığınıza göre bilirkişi incelemesi de istemezsiniz. Karşı tarafın dayanağı kalmaz. Saygılarımla...
Old 07-02-2008, 14:35   #3
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avensis
Davacı sizin delil listenize dayanabilir. Bilirkişi yaptırılmasını isteyebilir. Ancak mahkeme bilirkişi ücretini yatırmak için kesin süre vermiş. Bu nedenle ücreti yatırmadığından dolayı sizin delil listenize de dayanamaz. Siz de bilirkişi ücretini zaten yatırmamışsınız. Siz davayı ispatladığınıza göre bilirkişi incelemesi de istemezsiniz. Karşı tarafın dayanağı kalmaz. Saygılarımla...

Sayın meslektaşım, mahkeme re'sen bilirkişi incelemesi yapılmasına karar veremez mi?
Old 07-02-2008, 15:49   #4
av.duyguf

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Sayın meslektaşım, mahkeme re'sen bilirkişi incelemesi yapılmasına karar veremez mi?


kanaatimce veremez. çünkü sigorta alacağına dayalı maddi tazminat davası ve bu tip davalarda hakimin/mahkemenin resen araştırma yükümlülüğü yoktur. Zira; bu tip davalar kamu düzenine ilişkin değildir.
Old 07-02-2008, 16:00   #5
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

HUMK 275: "Mahkeme, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez."
Old 07-02-2008, 16:05   #6
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi
2004/4371 Esas
2004/5497 Karar

Davacı SHÇEK Genel Müdürlüğü vekili Avukat D.Ü. tarafından, davalı T. Belediye Başkanlığı vd. aleyhine 8.12.2000 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 22.10.2003 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalılardan T.Belediye Başkanlığı vekili ve İ.T. tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılardan T. Belediye Başkanlığı ve İ.T. tarafından temyiz olunmuştur.

Dava konusu alacak ile ilgili olarak bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Bilirkişi, davacı tarafın alacağının bulunmadıgını bildirmiştir. Mahkemece, 27.11.2001 günlü oturumda yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş; ancak, neden de gösterilmeksizın ara kararından donülmüş ve hükum oluşturulmustur. Kararın gerekçesinden, davaya konu alacak hesabının hakim tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlığın çözümü, özel ve teknik bilgiyi gerektirmektedir. Nitekim, mahkemece de bu biçimde kabul edilmiş ve bilirkişi görüşü alınmıştır. Diğer yandan, bilirkişi raporu yeterli görülmediği takdirde başvurulacak yol ve yöntem yasada açıkca yazılıdır. Bilirkişiden ek goruş alınabileceği gibi, başka bir bilirkişiden de yararlanılabilir. ( HUMK.m.283, m.284 ). Bu bakımdan hakim, bilirkişi deliline kendiliğinden ( re'sen ) basvurma yetkı ve olanagına da sahiptir. ( HUMK.m.275, m.363 ). Açıklanan düzenlemelere aykırı olarak sorunun çözümlenmesi doğru görülmediği gibi, denetim olanağı da bulunmamaktadır. Mahkemece yapılacak iş, yeniden bilirkişi görüşü alınması ve uyuşmazlığın bu biçimde çözüme kavuşturulmasıdır. Eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle temyiz eden davalılar yararına BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 26.04.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 07-02-2008, 16:22   #7
avensis

 
Varsayılan

Yalnız burada söz konusu olan karşı tarafın delil listesine dayanma durumu.
Old 07-02-2008, 19:12   #8
Av.Kaan

 
Varsayılan

"Bilindiği gibi HUMK.nun 414. maddesi uyarınca mahkemece verilen keşif kararında ve bilirkişi dinlenmesinde, bilirkişi ücreti, bilirkişi başka mahkemede dinlenecek ise dosyanın talimat mahalline gidiş geliş ücreti, bilirkişiye tebligat ücreti,bilirkişi dinlenmesi sırasında tarafların hazır bulunması için davetiye giderinin yatırılması için, aynı yasanın 163. maddesi uyarınca ilgili tarafa önel ve kesin önel verilmeli, kesin önele ilişkin ara kararında, yapılması gereken işlerin neler olduğunun ve her bir iş için ne miktar ücret yatırılacağının belirtilmesi, bilhassa tanınan sürenin yeterli ve elverişli olması, ayrıca önele uymamanın doğuracağı sonuçların ayırım yapılmadan açıklanması ve tarafların uyarılması gerekir ( Bkz.Y.H.G.K. 22.11.1972 gün E: 8/832, K:935, 18.02.1983 gün, E:1980/1-1284, K:141 )." HGK 2004/9-512 E 2004/464 K

Verilen kesin sürenin hukuki sonuç doğuracağı düşünülse dahi belirtildiği gibi taraflar hiç dayanmasalar dahi hakimin re'sen bilirkişi incelemesine karar vermesi de mümkündür.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Fotokopi Üzerinde Bilirkişi Incelemesi yapılır mı? averman Meslektaşların Soruları 5 16-06-2007 00:21
yargıtay karar incelemesi infinity Hukuk Soruları Arşivi 1 04-02-2007 19:22
DNA testi ve kan-kemik incelemesi gerekli mi? filorinalı 1 Meslektaşların Soruları 1 24-09-2006 23:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04312801 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.