Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Ahİm BaŞvuru

Yanıt
Old 18-08-2007, 10:24   #1
bsdbsdbsd97

 
Varsayılan Ahİm BaŞvuru

Merhaba degerli dostlar
Ahime başvuru yapıldığı zaman mahkeme dosyasının fotokopisini çekip göndermek yeterlimidir yoksa bu belgelerin mahkemeye aslının aynıdır şeklinde onaylatılması mı gerekmektedir? Diğer sorum Ahim e gönderim yerel mah aracılığıylamı olacak yoksa direk kendimizmi postaya veriyoruz. Diğer bir husus orayla yazışırken dosyaya posta masrafı filan koymamız gereklimidir. Konuda bilgisi olanlar yorumlarsa sitede birçok arkadaşın bu konudaki eksiğine çare olcaktır benim gibi. Şimdiden teşekkürler....
Old 18-08-2007, 12:47   #2
lawyer382

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım,

AİHM müracaat için hiçbir ücret , masraf talep edilmemektedir. Göndereceğiniz belgelerin fotokopi olması yeterlidir. Aslının aynıdır onayına ihtiyaç yok. Zaten özellikle aslını göndermenizi istemiyorlar.
Müraacaatınızı direkt olarak posta yoluyla yapıyorsunuz. İadeli taahhütlü olarak göndermenizi tavsiye ederim. Müracaatta herhangi bir şekil şartı yok.Normal dava dilekçesi gibi yazıp göndermeniz yeterli. Müraacaatınız AİHM e ulaştıktan sonra onlar size birtakım belgeler gönderiyorlar. O belgeleri de doldurup göndermeniz gerekiyor.

Saygılarımla
Old 18-08-2007, 16:41   #3
aqua

 
Varsayılan

European Court of Human Rıghts
Council of Europe,Strausbourg-France adresine iadeli taahhütlü şekilde dilekçemiz gönderiliyor.Dilekçeye ek yetki belgesi ve belgelerin fotokopileri yeterlidir.Başvuru da ihlal maddelerini açıkca belirtmek gerekir.İç hukuk tüketildikten sonraki 6 ay içinde başvuru yapmak gerekiyor,yargıtay da karar tefhim edilmiş ise süre tefhim tarihinden itibarendir,aksi takdirde yargıtay kararının yerel mahkemeye geliş tarihini esas alıyorlar.Başvuru formuna www.echr.coe.int adresinden de ulaşabilirsiniz.Selamlar
Old 18-08-2007, 17:33   #4
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

Aşağıdaki bilgi,http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insa...aihm_bilgi.pdf linkinden alınmıştır.

Saygılarımla.

II. MAHKEMEYE NASIL BAŞVURULUR ?

12. Mahkeme'nin resmi dilleri fransızca ve ingilizcedir, ancak size daha kolay geliyorsa, Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü'ne Sözleşmeyi imzalamış devletlerin resmi dillerinde de yazabilirsiniz.

13. Mahkemeye faksla veya elektronik posta ile yapılacak başvurular daha sonra posta ile gönderilecek başvuru metniyle teyid edilmedikçe geçerli sayılmayacaktır. Şikayetinizi sözlü olarak açıklamak için Strasbourg'a bizzat gelmenize gerek yoktur.

14. Başvurunuzla ilgili bütün yazışmalar aşağıdaki adrese gönderilmelidir :

Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des Droits de l'Homme
Conseil de l'Europe
F-67075 STRASBOURG CEDEX.

15. İlk mektubunuz veya başvuru formunuzun alınmasından sonra, Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü size cevabında, adınıza geçici başvuru numarası taşıyan bir dosya açıldığını bildirecektir. Bu numara, daha sonraki bütün yazışmalarda yer almalıdır. Daha sonra, sizden şikayetinize ilişkin belge, bilgi veya tamamlayıcı açıklamalar talep edilebilir. Bununla birlikte, Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü şikayetçi olduğunuz devletin yürürlükteki hukuku hakkında bilgi veremeyeceği gibi, ulusal hukukun yorumu ve uygulanmasına ilişkin hukuki mütalaada da bulunamaz.

16. Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü ile yazışmalarınızda sizden istenenleri zamanında ve tam olarak yerine getirmeniz yararınıza olacaktır. Yanıt vermemeniz veya her türlü gecikme dosyanızın incelenmesinin devamı ile ilgili iradenizi sürdürmediğiniz değerlendirmesine yol açabilir. Dolayısıyla,size gönderilen başvuru formunu bir yıl içinde doldurup geri göndermezseniz, ya da Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü'nün size gönderdiği mektuplara zamanında ve gerektiği gibi cevap vermezseniz, geçici başvuru dosyanız yok edilecektir.

17. Eğer şikayetlerinizin Sözleşme veya Ek Protokoller ile güvence altına alınan haklarla ilgili olduğunu ve yukarıda sayılan koşulları yerine getirdiğinizi düşünüyorsanız, başvuru formunu özenle ve okunaklı bir biçimde doldurarak, en geç altı hafta içinde Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü'ne gönderiniz.

18. Mahkeme İç Tüzüğü'nün 47. maddesi gereğince başvuru formu aşağıda belirtilenleri kapsamalıdır :
a. Şikâyetlerinizin, ve dayandıkları olayların özeti,
b. Sözleşme ile güvence altına alınan haklarınızdan hangilerinin ïhlal edildiğini düşündüğünüz konusunda açıklama,
c. İç hukuk yollarını tüketmek için hangi makamlara başvurduğunuz konusunda bilgi,
d. Şikâyet konusu olayla ilgili olarak kamusal mercilerce verilmiş kararların bir listesi. Bu listede, ilgili kararların tarihi, kısa özeti, kararı alan makamın adı da yer almalıdır. Mektubunuza bu kararların birer kopyası eklenmelidir. (Gönderdiğiniz belgeler size iade edilmeyeceğinden, belgelerin asıllarını değil, yalnızca suretlerini göndermeniz rica olunur).

19. Mahkeme İç Tüzüğü'nün 45. maddesine göre, başvuru formu bizzat tarafınızdan veya temsilciniz tarafından imzalanmış olmalıdır.

20. Kimliğinizin açıklanmasını istemiyorsanız, bunu belirtmeniz ve yargılamanın aleniyeti ilkesinin istisnası niteliği taşıyan bu talebi gerekçelendirmeniz gereklidir. Mahkeme kimliğin saklı tutulması taleplerini istisnai durumlarda ve ancak gerekçesini haklı bulursa kabul edebilir.

21. Mahkeme'ye bir avukat veya temsilci aracılığıyla başvurmak isterseniz, başvuru formuna ek olarak bir yetki belgesi sunmanız gereklidir. Bir tüzel kişiyi (şirket, dernek vb) veya bir grup bireyi temsil eden kişi, yasal temsilcilik sıfatını kanıtlamalıdır. İlk başvurunun yapılması sırasında temsilcinizin mutlaka avukat olması gerekmez. Ancak, özel muafiyet durumları hariç, usulün ileri aşamalarında başvurucu, Sözleşme'yi imzalamış devletlerde avukatlık mesleğini icra ile yetkilendirilmiş bir kişi tarafından temsil edilmelidir. Avukatın Mahkeme'nin resmi dillerinden birini (ingilizce ve fransızca) en azından anlama düzeyinde kullanabilmesi gereklidir.

22. Mahkeme başvurunuzun hazırlanması amacıyla avukat tutmanız için adli yardım sağlamaz. Mahkeme önündeki usulün ileri aşamalarında (başvurunun davalı hükümete yazılı görüş alınması amacıyla iletilmesi kararı) avukat tutmak için maddî imkânınız yoksa ve Mahkeme davanızın görülebilmesi için gerekli buluyorsa, adli yardımdan yararlanabilirsiniz.

23. Mahkeme'de başvurular ücretsiz incelenmekte olup, dosyanızın gidişatı ile ilgili bilgiler size Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından bildirilecektir. Usul, en azından başlangıçta yazılıdır ve bu nedenle Mahkeme'ye bizzat gelmeniz gerekmemektedir.
Old 18-08-2007, 22:33   #5
Dr.Öykü Didem Aydın

 
Varsayılan AHIM Başvurusu

Alıntı:
Yazan bsdbsdbsd97
Merhaba degerli dostlar
Ahime başvuru yapıldığı zaman mahkeme dosyasının fotokopisini çekip göndermek yeterlimidir yoksa bu belgelerin mahkemeye aslının aynıdır şeklinde onaylatılması mı gerekmektedir? Diğer sorum Ahim e gönderim yerel mah aracılığıylamı olacak yoksa direk kendimizmi postaya veriyoruz. Diğer bir husus orayla yazışırken dosyaya posta masrafı filan koymamız gereklimidir. Konuda bilgisi olanlar yorumlarsa sitede birçok arkadaşın bu konudaki eksiğine çare olcaktır benim gibi. Şimdiden teşekkürler....


Merhaba,


AHİM Başvurularında fotokopi yeterli. Biz fotokopi gönderiyoruz. Ama yanıltmayayım. Yine de cok masraflı olmazsa onaylı örnek daha iyi olur. Mahkemeyi arayıp bir sorun ve teyid ettirin, bazen formaliteler değişebiliyor. (Türkçe konuşan bir görevliye de bağlıyorlar, istenirse tabii.) Mahkemenin internet sitesinde "sakın asılları göndermeyin copy (örnek) gönderin" diyor, authorized copy (onaylı örnek) de demiyor.

Başvuruyu kendiniz postaya vermelisiniz. Yerel mahkeme aracılığı ile verilmiyor. Normal posta olmasına dikkat edin, kargo olmasın. Daha önceden başvuruyu fakslayın. Faks başvurusu da kabul ediliyor ama sonradan aynı başvuruyu postaya vermek kaydı ile. Posta masrafı vermenize gerek yok. Mahkemeye başvuru tümü ile harçsızdır. Açılayıcı notlarda tarif edilen noktalara özen gösterin, savunmanızda tümü ile hak ihlaline odaklanın. İç hukuksuzluktaki diger yasal sorunlara değil. Belki yardımcı olarak eklenebilecek bir nokta da, AIHM'nin; ihlal iddiasına dayanak savların, daha önce iç hukukta da ileri sürülmüş olmasını araması. Yani dilekçenizi, ona göre biçimlendirin. Saygılarımla Kolaylıklar,

Avukat Dr. Öykü Didem AydınMahkemeye nasıl başvurulacağı konusunda, mahkemenin internet sayfasında Türkçe açıklamalar da var. European Court of Human Rights olarak arayıp, adresi bulduktan sonra sayfaya girin Applicants bölümünü tıklayın, sonra açılan metin içinde gozünüze Application form çarpacaktır. Onu tıklayın, sayılan diller arasından Türkçeyi seçin, pdf olarak yüklenir. Yine AIHM açılış sayfasından explanatory notes'u tıklarsanız, Türkçe olarak başvuru usulünü anlatan belgeye ulaşırsınız.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kadın Danışma Destek Kuruluşları Adres ve Telefonları Av.Duygu Keleş Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 31 22-06-2018 17:36
aihm.e başvuru av.olgunçelik Meslektaşların Soruları 4 30-06-2008 08:49
Danıştay'a Başvuru Gonca Kırtıl Hukuk Soruları Arşivi 1 04-03-2002 20:22
Aihm' Ne Başvuru apokl Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 17:13


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04194808 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.