Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

likit alacak - kısmi dava

Yanıt
Old 15-09-2009, 14:59   #1
namutenahi

 
Varsayılan likit alacak - kısmi dava

davalı taraf olduğumuz dosyada, karşı taraf vekili ücret alacağı talebinde bulunmuş, müvekkilinin ayda 1.100 TL net ücret aldığını iddia etmiş, ancak talebini aylık 900 TL ile sınırlayarak (bordroda görülen ücret budur) fazlaya dair haklarını saklı tutmuştur. dilekçede ücret miktarı olarak 1.100 lira gösterilmiş olmasına rağmen kısmi dava açılması mümkün müdür? harcın tamamlatılmasını talep edebilir miyim?

yardımlarınız için teşekkürler.
Old 15-09-2009, 15:02   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan barbhax
davalı taraf olduğumuz dosyada, karşı taraf vekili ücret alacağı talebinde bulunmuş, müvekkilinin ayda 1.100 TL net ücret aldığını iddia etmiş, ancak talebini aylık 900 TL ile sınırlayarak (bordroda görülen ücret budur) fazlaya dair haklarını saklı tutmuştur. dilekçede ücret miktarı olarak 1.100 lira gösterilmiş olmasına rağmen kısmi dava açılması mümkün müdür? harcın tamamlatılmasını talep edebilir miyim?

yardımlarınız için teşekkürler.

Talepte hukuka aykırı bir durum yoktur. Likit alacak için de kısmi dava açılabilir, ayrıca...
Old 15-09-2009, 15:10   #3
Salut

 
Varsayılan

bence kısmi dava açılamaz. o zaman 1.000 lira ücret alacağı için 100 er liralık 10 dava açılarak 5.850 TL. vekalet ücreti alınır. Fazlaya dair haklar saklı tutularak bir dava açılması likit olmayan miktarı henüz kesinleşmemiş alacaklar içindir. Davacı taraf ancak ıslah yoluna başvurabilir.
Old 15-09-2009, 15:12   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Salut
bence kısmi dava açılamaz. o zaman 1.000 lira ücret alacağı için 100 er liralık 10 dava açılarak 5.850 TL. vekalet ücreti alınır. Fazlaya dair haklar saklı tutularak bir dava açılması likit olmayan miktarı henüz kesinleşmemiş alacaklar içindir. Davacı taraf ancak ıslah yoluna başvurabilir.

İlk davadan sonra açılacak 9 dava için derdestlik itirazında bulunur, vekalet ücretlerini ben alırdım.
Old 15-09-2009, 16:12   #5
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Açık olarak engelleyen bir yasa hükmü olmamakla birlikte a-davacının kısmi dava açmak için kural olarak bir hukuki yararının bulunması gerektiğinin(örneğin yargılama giderleri gibi)kabul edilmesi nedeniyle likit bir alacak için kısmi dava açmakta nasıl bir hukuki yararın bulunduğu b-ve a şıkkına bağlı olarak MK 2 nedeniyle hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilme ihtimali nedeniyle
sorunuza sayın Ergin kadar kolay olumlu cevap veremiyor ve temkinli yaklaşıyorum.
Old 15-09-2009, 16:22   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömeroğlu
Açık olarak engelleyen bir yasa hükmü olmamakla birlikte a-davacının kısmi dava açmak için kural olarak bir hukuki yararının bulunması gerektiğinin(örneğin yargılama giderleri gibi)kabul edilmesi nedeniyle likit bir alacak için kısmi dava açmakta nasıl bir hukuki yararın bulunduğu b-ve a şıkkına bağlı olarak MK 2 nedeniyle hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilme ihtimali nedeniyle
sorunuza sayın Ergin kadar kolay olumlu cevap veremiyor ve temkinli yaklaşıyorum.

Soruda likit bir alacaktan söz edilmemektedir. Bordroda 900 TL gösterilirken, 1.000 Tl alındığı iddia edilmektedir.

Siz bana neden; a- hukuki yarar olmadığını ve nasıl; b- M.K. 2'ye aykırı olduğunu açıklarsanız, devam ederiz.
Old 15-09-2009, 17:31   #7
namutenahi

 
Varsayılan

sayın ergin,

"müvekkil ayda 1.100 TL almaktadır, ama biz bunun şimdilik 900 TL'sini talep ediyoruz" dendiğinde, net ve likit bir alacaktan bahsedip bunun sadece bir kısmını istemek söz konusu olmayacak mıdır?


sözleşme gereği 100.000 TL alacaklı olan ve bunu dava dilekçesinde ileri süren kişi, 1.500 TL'lik dava açabilecek midir?
Old 15-09-2009, 17:41   #8
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan barbhax
sayın ergin,

"müvekkil ayda 1.100 TL almaktadır, ama biz bunun şimdilik 900 TL'sini talep ediyoruz" dendiğinde, net ve likit bir alacaktan bahsedip bunun sadece bir kısmını istemek söz konusu olmayacak mıdır?


sözleşme gereği 100.000 TL alacaklı olan ve bunu dava dilekçesinde ileri süren kişi, 1.500 TL'lik dava açabilecek midir?


Ben de sizin gibi düşünüyordum(eskiden). Ama bir dava nedeniyle çok araştırdım. Açılmaması için bir sebep bulamadım. Bir forumda da söz ettim sanırım. Şimdi çıkmak zorundayım, yarın devam ederim.
Old 15-09-2009, 20:10   #9
avukatselvi

 
Varsayılan

Davacının, alacağın tamamını dava etmek zorunda olmadığı muhakkaktır. Alacaklının kısmi dava açmada hukuki bir yararının bulunması ve hakkın kötüye kullanılması halini oluşturmadığı durumdaalacağının tamamını dava etmesi beklenemez. Ancak bu durumda dahi, davacının sonra açtığı dava/davalarda, hakkını kötüye kullandığı ileri sürülebilir.
Kısmi dava , bir yanıyla da taraflar arasındaki alacağın tespiti niteliğindedir. Alacaklı, davada iddia ettiği ücret miktarının bir bölümünü dava ederek kalanını saklı tutmakla , esasen iddia ettiği ücret müktarının da açacağı ek dava bakımından tespitini talep etmektedir. Alacağın bir kısmının talep edilmesi ve daha sonra kalanı için dava açılması durumunda ilk dava kısmi, 2. dava ek dava olacağından iki davanın aynı olduğu iddia edilerek derdestlik itirazında bulunulamaz.
Fazlaya ilişkin haklar saklı tutarak kısmi dava açılmış daha sonra aynı taleplere ilişkin olarak ek dava açılmışsa, bu davaların birleştirileceğinden , kabul edilen toplam miktar üzerinden vekalet ücretine hükmedilecektir.
Old 15-09-2009, 20:39   #10
Av.Fatih KISA

 
Varsayılan

Zamanaşımı ve hakdüşürücü süreyi geçirmemek kaydıyla kısmi dava açılmasında hiçbir sakınca yoktur. Alacak likit olabilir veya bir kısmı likit bir kısmının belirlenmesi yargılamayı gerektirebilir.

Bir örnek vereyim. Değeri para ile ölçülebilen ve mal varlığına ilişkin davalarda vekalet ücreti nispi olacaktır. Yani dava değeri üzerinden AAÜT veya Av. Yasası gereği vekalet ücretini hesaplamak zor olmayacaktır.

Vekil olduğunuz bir davada müvekkilinizin haricen karşı tarafla anlaşarak; davadan feragat ettiğini düşünün.Bu durumda Av. Yasası gereği -anlaşma nedeniyle- davalı ve davacı vekalet ücretinden müteselsilen sorumlu olacaklar ve her iki taraftan da isteyebileceğiniz vekalet ücretinin tamamını talep edebileceksiniz. Ancak feragat nedeniyle ortada tarafların anlaştıklarını, feragatın varılan anlaşmanın sonucu yapıldığını kanıtlamanız gerekiyor ve bu bir sorun. Kanıtlayamazsanız karşı taraftan müteselsil sorumluluk ilkesine göre talepte bulunamayacaksınız. Ama kısmi dava ile yargılıma aşamasında iddialarınızı kanıtlarsanız fazlaya ilişkin olarak saklı tuttuğunuz kısmı talep etmekte menfaatiniz vardır.Bu durumda miktarı tespit edilebilmesine ve likit olmasına rağmen kısmi dava açmak son derece makul, mantıklı ve usule uygundur.

Kaldı ki usulde bu konuda bir sınırlama yoktur. Yeter ki fazlaya ilişkin haklar usulü uygun şekilde saklı tutulmuş olsun...
Old 16-09-2009, 11:06   #11
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avukatselvi
Davacının, alacağın tamamını dava etmek zorunda olmadığı muhakkaktır. Alacaklının kısmi dava açmada hukuki bir yararının bulunması ve hakkın kötüye kullanılması halini oluşturmadığı durumdaalacağının tamamını dava etmesi beklenemez. Ancak bu durumda dahi, davacının sonra açtığı dava/davalarda, hakkını kötüye kullandığı ileri sürülebilir.
Kısmi dava , bir yanıyla da taraflar arasındaki alacağın tespiti niteliğindedir. Alacaklı, davada iddia ettiği ücret miktarının bir bölümünü dava ederek kalanını saklı tutmakla , esasen iddia ettiği ücret müktarının da açacağı ek dava bakımından tespitini talep etmektedir. Alacağın bir kısmının talep edilmesi ve daha sonra kalanı için dava açılması durumunda ilk dava kısmi, 2. dava ek dava olacağından iki davanın aynı olduğu iddia edilerek derdestlik itirazında bulunulamaz.
Fazlaya ilişkin haklar saklı tutarak kısmi dava açılmış daha sonra aynı taleplere ilişkin olarak ek dava açılmışsa, bu davaların birleştirileceğinden , kabul edilen toplam miktar üzerinden vekalet ücretine hükmedilecektir.

Ben derdestlik itirazında bulunulabileceğini iddai ederken aşağıdaki mesaja cevap vermiştim.

Alıntı:
Yazan Salut
bence kısmi dava açılamaz. o zaman 1.000 lira ücret alacağı için 100 er liralık 10 dava açılarak 5.850 TL. vekalet ücreti alınır. Fazlaya dair haklar saklı tutularak bir dava açılması likit olmayan miktarı henüz kesinleşmemiş alacaklar içindir. Davacı taraf ancak ıslah yoluna başvurabilir.

Konu işçilik alacağı ise,(fazlaya ilişkin hakları saklı tutarak) kısmi dava açılıp bilirkişi raporundan sonra ek dava açılabilir(ıslah da edilebilir). Ancak, bilirkişi raporu gelmeden,aynı anda veya kısa aralıklarla 2 veya 10 tane dava açılamaz.Derdestlik itirazında bulunulur. Okuyanlar yanlış anlamasın diye bu vurguyu yapmak istedim.
Old 16-09-2009, 11:09   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Fatih KISA
Zamanaşımı ve hakdüşürücü süreyi geçirmemek kaydıyla kısmi dava açılmasında hiçbir sakınca yoktur. Alacak likit olabilir veya bir kısmı likit bir kısmının belirlenmesi yargılamayı gerektirebilir.

Bir örnek vereyim. Değeri para ile ölçülebilen ve mal varlığına ilişkin davalarda vekalet ücreti nispi olacaktır. Yani dava değeri üzerinden AAÜT veya Av. Yasası gereği vekalet ücretini hesaplamak zor olmayacaktır.

Vekil olduğunuz bir davada müvekkilinizin haricen karşı tarafla anlaşarak; davadan feragat ettiğini düşünün.Bu durumda Av. Yasası gereği -anlaşma nedeniyle- davalı ve davacı vekalet ücretinden müteselsilen sorumlu olacaklar ve her iki taraftan da isteyebileceğiniz vekalet ücretinin tamamını talep edebileceksiniz. Ancak feragat nedeniyle ortada tarafların anlaştıklarını, feragatın varılan anlaşmanın sonucu yapıldığını kanıtlamanız gerekiyor ve bu bir sorun. Kanıtlayamazsanız karşı taraftan müteselsil sorumluluk ilkesine göre talepte bulunamayacaksınız. Ama kısmi dava ile yargılıma aşamasında iddialarınızı kanıtlarsanız fazlaya ilişkin olarak saklı tuttuğunuz kısmı talep etmekte menfaatiniz vardır.Bu durumda miktarı tespit edilebilmesine ve likit olmasına rağmen kısmi dava açmak son derece makul, mantıklı ve usule uygundur.

Kaldı ki usulde bu konuda bir sınırlama yoktur. Yeter ki fazlaya ilişkin haklar usulü uygun şekilde saklı tutulmuş olsun...

Benim bir dava nedeniyle araştırdım, dediğim dava da vekalet ücretine ilişkindi. Azil nedeniyle,kısmi vekalet ücreti davası açılmıştı. Oysa alacak miktarı belirliydi. Açılamayacağına dair ne bir doktrin görüşü ne de Yargıtay kararı bulamamıştım.
Old 16-09-2009, 21:34   #13
Salut

 
Varsayılan

neden derdestlik itirazı olsun ki. ücreti 10 parçaya bölüp her bir parça için dava açılabilir sizn verdiğiniz yanıta göre
Old 17-09-2009, 09:10   #14
Adli Tip

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/29856
K. 2008/25201
T. 6.10.2008


DAVA : Davacı, işçi vekili aracılığı ile, davalı işverende aleyhine daha önce haklarını saklı tutarak dava açtığını, fazlaya ilişkin hakları ortaya çıktığını belirterek, ihbar ve kıdem tazminatı ile işçilik alacaklarının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın derdestlik itirazı nedeni ile açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi B.K. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, daha önce davalı aleyhine haklarını saklı tutarak dava açtıklarını, davanın derdest olduğunu, ek bu dava ile belirtilen miktarlarda ihbar ve kıdem tazminatı ile işçilik alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece derdestlik nedeniyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. HUMK'nun 187-194 maddeleri uyarınca, bir davanın derdestlik ilk itirazı üzerine, açılmamış sayılmasına karar verilebilmesi için önceki davanın taraflarının, dava konusunun ve dava sebebinin aynı olması gerekir. Taraflar arasındaki ilk davada, kısmi dava ile fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak istekte bulunulmuştur. Kısmi dava aynı zamanda taraflar arasındaki alacağın tespiti niteliğindedir. Taraflar arasındaki ilk dava kısmi, ikinci dava ise ek dava olup, iki davanın da aynı olduğundan söz edilemez. Bu durum karşısında, mahkemece, derdestlik ilk itirazının reddine karar verilmek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesis doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Kaynak: Kazancı
Old 17-09-2009, 11:33   #15
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Salut
neden derdestlik itirazı olsun ki. ücreti 10 parçaya bölüp her bir parça için dava açılabilir sizn verdiğiniz yanıta göre


Yanıtımı iyi okuyun lütfen. 10 davada da, "fazlaya ilişkin haklarınızı" saklı tutarsanız, 9 u için derdestlik itirazında bulunurum.
Old 17-09-2009, 12:04   #16
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Yanıtımı iyi okuyun lütfen. 10 davada da, "fazlaya ilişkin haklarınızı" saklı tutarsanız, 9 u için derdestlik itirazında bulunurum.

Suat bey,

Bir alacağın kısmen dava edilmesinde hukuki bir engel olmadığı açıktır. Bunu siz de mesajınızda zikretmişsiniz.Kaldı ki kısmi dava açmak için alacağın kesin bir alacak olması da gerekmez düşüncesindeyim. Bir alacağın (Her alacak iddiası dava edildiği sırada kesin bir alacak olmak zorunda değildir.) Haksız eyleme dayalı tazminat davalarının da kısmen dava edilebildiği gibi.

Yargıtay kısmi alacak davasının, saklı tutulan ve henüz dava edilmeyen kısım bakımından borçluyu temerrüde düşürmeyeceği kanaatindedir. (Haksız fiil bakımından haksız fiil tarihi itibariyle talebin (zararın) bütünü için temerrüt oluşur, bu durum farklıdır)

(T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/13517
K. 2004/7473
T. 5.7.2004
, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak açılmıştır. Davacı, kısmi davada saklı tuttuğu fazlaya ilişkin haklarını, ek bir dava açarak isteyebileceği gibi, dava konusunun artırılmasını önleyen HUMK.nun 87/son cümlesinin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi karşısında, aynı davada ıslah dilekçesi verip, harcını yatırmak suretiyle de talep edebilir. Kısmi davanın, dava konusunun dava edilmeyen bölümü için borçluyu temerrüde düşürmeyeceği uygulamada yargısal kararlarla benimsenmektedir.)

Bu itibarla, borçlunun kısmen dava edilmekle saklı tutulan kısım bakımından temerrüde bile düşmüş sayılamadığı bir hukuki gerçek karşısında, dava edilmeyen saklı kalan kısım bakımından ek dava açılması halinde derdestlik itirazının dile getirilip, kabul görmesi kanaatimce mümkün değildir.
Old 17-09-2009, 12:16   #17
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Suat bey,

Bir alacağın kısmen dava edilmesinde hukuki bir engel olmadığı açıktır. Bunu siz de mesajınızda zikretmişsiniz.Kaldı ki kısmi dava açmak için alacağın kesin bir alacak olması da gerekmez düşüncesindeyim. Bir alacağın (Her alacak iddiası dava edildiği sırada kesin bir alacak olmak zorunda değildir.) Haksız eyleme dayalı tazminat davalarının da kısmen dava edilebildiği gibi.

Yargıtay kısmi alacak davasının, saklı tutulan ve henüz dava edilmeyen kısım bakımından borçluyu temerrüde düşürmeyeceği kanaatindedir. (Haksız fiil bakımından haksız fiil tarihi itibariyle talebin (zararın) bütünü için temerrüt oluşur, bu durum farklıdır)

(T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/13517
K. 2004/7473
T. 5.7.2004
, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak açılmıştır. Davacı, kısmi davada saklı tuttuğu fazlaya ilişkin haklarını, ek bir dava açarak isteyebileceği gibi, dava konusunun artırılmasını önleyen HUMK.nun 87/son cümlesinin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi karşısında, aynı davada ıslah dilekçesi verip, harcını yatırmak suretiyle de talep edebilir. Kısmi davanın, dava konusunun dava edilmeyen bölümü için borçluyu temerrüde düşürmeyeceği uygulamada yargısal kararlarla benimsenmektedir.)

Bu itibarla, borçlunun kısmen dava edilmekle saklı tutulan kısım bakımından temerrüde bile düşmüş sayılamadığı bir hukuki gerçek karşısında, dava edilmeyen saklı kalan kısım bakımından ek dava açılması halinde derdestlik itirazının dile getirilip, kabul görmesi kanaatimce mümkün değildir.

Saim Bey,

Galiba yanlış anlaşılma günümdeyim. Ben herhangi bir alacak iddiası için, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak, kısmi dava açılabilir; daha sonra da ıslah/ek dava açılabilir, diyorum. Böyle yüzlerce dava açtım.

Alıntı:
Yazan Salut
neden derdestlik itirazı olsun ki. ücreti 10 parçaya bölüp her bir parça için dava açılabilir sizn verdiğiniz yanıta göre
Dün 12:09

Saim Bey, alıntısını yaptığınız mesajım, şimdi alıntısını yaptığım mesaja bir yanıt idi. Siz de aynı alacak için aynı anda 10 tane dava açılabilir, derdestlik idiası dinlenmez mi, demek istiyorsunuz.
Old 17-09-2009, 12:20   #18
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Saim Bey,

Galiba yanlış anlaşılma günümdeyim. Ben herhangi bir alacak iddiası için, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak, kısmi dava açılabilir; daha sonra da ıslah/ek dava açılabilir, diyorum. Böyle yüzlerce dava açtım.Saim Bey, alıntısını yaptığınız mesajım, şimdi alıntısını yaptığım mesaja bir yanıt idi. Siz de aynı alacak için aynı anda 10 tane dava açılabilir, derdestlik idiası dinlenmez mi, demek istiyorsunuz.

Aynı alacak için aynı anda 10 dava açılamaz tabi ki. (Kaldı ki Sayın Salut'un mesajında aynı alacak aynı aynda 10 parçaya bölünüp, dava edilir denilmiyor.... kanaatindeyim.)

Alacak kısımlara bölünerek ayrı ayrı zamanlarda dava konusu edilebilir. Böyle bir durumda kısım kısım açılan davalar aynı dava sayılamaz. Buna (Hakkın kötüye kullanılması hali hariç) engel yoktur.
Old 17-09-2009, 12:37   #19
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Buna (Hakkın kötüye kullanılması hali hariç) engel yoktur.

Yargıtay'ın, böyle durumda ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilemeyeceği yönünde bir kararı olduğunu anımsıyorum. Kararı bulabilirsem ekleyeceğim.
Old 17-09-2009, 12:52   #20
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
Yargıtay'ın, böyle durumda ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilemeyeceği yönünde bir kararı olduğunu anımsıyorum. Kararı bulabilirsem ekleyeceğim.

Kısmi davalar bakımından hükmedilecek vekalet ücreti için mi?
Old 17-09-2009, 13:35   #21
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Kısmi davalar bakımından hükmedilecek vekalet ücreti için mi?

Saim abi,

Senin, "Hakkın Kötüye kullanılması durumu hariç" Suat Abinin de, "9 u için derdestlik itirazında bulunurum" sözlerinizi teyiden söyledim. Evet, Yargıtay, -tabiri caizse- "tek koyundan iki post çıkarmaya" göz yummuyor.

Kararı şimdi bulamıyorum ama içeriği şöyle idi(yanlış hatırlamıyorsam) :
"Davacının, ilk dava devam ederken davayı ıslah etme veya ilk dava devam ederken ek dava açıp birleştirilmesini talep şansı varken aynı alacak için ayrı ayrı dava açması iyi niyetli değildir. Toplam alacak üzerinden vekalet ücretine hükmedilmelidir..."

Bu kararı ararken bir de şöyle bir karar buldum:

Alıntı:
Yazan 9HD 2008/26387-23585
Davacı fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak kısmi dava açmış ,daha sonra aynı taleplerle ilgili açtığı ek dava bu dava ile birleştirilmiştir.İlk davanın kısmi dava olması ve birleştirilen ek davadaki taleplerin aynı olması karşısında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 9.maddesinde sözü edilen “başka bir davanın” birleştirilmesinden söz edilemeyeceğinden davacı yararına kabul edilen toplam miktar üzerinden tek vekalet ücretine hükmetmek gerekirken iki ayrı vekalet ücretine karar verilmesi hatalıdır.
Old 17-09-2009, 15:37   #22
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Aynı alacak için aynı anda 10 dava açılamaz tabi ki. (Kaldı ki Sayın Salut'un mesajında aynı alacak aynı aynda 10 parçaya bölünüp, dava edilir denilmiyor.... kanaatindeyim.)

Alacak kısımlara bölünerek ayrı ayrı zamanlarda dava konusu edilebilir. Böyle bir durumda kısım kısım açılan davalar aynı dava sayılamaz. Buna (Hakkın kötüye kullanılması hali hariç) engel yoktur.

Saim Bey,

Anlayabilmem için somut bir örnek verir misiniz? "Aynı zamanda açılamaz" da birleştik. "Ayrı ayrı zamanlardan" kastınız nedir? Yani 1.000 TL.lik alacak için, örneğin (Fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak) Ekim -2009 da 100 TL. lik, Aralık-2009 da 200 TL.lik. Şubat-2010 da 300 TL.lik dava açılabilir mi? Örneğinizi genel hukuk kuralı çerçevesinde vereceğinizi umuyorum.
Old 17-09-2009, 20:55   #23
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Saim Bey,

Anlayabilmem için somut bir örnek verir misiniz? "Aynı zamanda açılamaz" da birleştik. "Ayrı ayrı zamanlardan" kastınız nedir? Yani 1.000 TL.lik alacak için, örneğin (Fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak) Ekim -2009 da 100 TL. lik, Aralık-2009 da 200 TL.lik. Şubat-2010 da 300 TL.lik dava açılabilir mi? Örneğinizi genel hukuk kuralı çerçevesinde vereceğinizi umuyorum.

Suat Bey,

Kısmi davanın zamanaşımı süresi içinde olmak kaydıyla bölünerek açılması mümkün. Yargıtay'ın ve doktrinin hemfikir olduğu gibi saklı tutulan hakların çok sayıda bölümlere ayrılarak ayrı zamanlarda (toplam alacağı aşmamak kaydıyla) ayrı ayrı tutarlarda açılması için haklı bir neden ve hukuki yarar var ise, parçalara bölünerek değişik zamanlarda (zamanaşımı süresi içinde olmak kaydıyla) dava açılmasına hiç bir engel yoktur.

Haklı neden ve hukuki yararın varlığını hakim takdir edecektir.
Old 17-09-2009, 21:07   #24
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Suat Bey,

Kısmi davanın zamanaşımı süresi içinde olmak kaydıyla bölünerek açılması mümkün. Yargıtay'ın ve doktrinin hemfikir olduğu gibi saklı tutulan hakların çok sayıda bölümlere ayrılarak ayrı zamanlarda (toplam alacağı aşmamak kaydıyla) ayrı ayrı tutarlarda açılması için haklı bir neden ve hukuki yarar var ise, parçalara bölünerek değişik zamanlarda (zamanaşımı süresi içinde olmak kaydıyla) dava açılmasına hiç bir engel yoktur.

Haklı neden ve hukuki yararın varlığını hakim takdir edecektir.

Davacının sizce hukuki yararı ne olabilir?

Not: Çıkmak üzereyim. Yanıt verirseniz, yarın devam edebiliriz.
Old 17-09-2009, 21:36   #25
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Davacının sizce hukuki yararı ne olabilir?

Not: Çıkmak üzereyim. Yanıt verirseniz, yarın devam edebiliriz.

Suat bey,

Davacının hukuki yararı ve haklı nedeni her somut olayda değişir. Misal: Harç parası sınırlı olan bir işçi maaşını aldıkça harç ödeyip, dava açabilir. Buna engel yoktur!
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Bir Örnek İle ''likit Alacak'' Av.Armağan Konyalı Meslektaşların Soruları 6 25-12-2011 21:31
Kısmi dava- ihtiyati tedbir tiryakim Meslektaşların Soruları 2 26-03-2009 21:35
İşçi alacaklarında Kısmi Dava aynur7485 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu 3 28-02-2009 18:49
Kısmi Dava Adalet Bakanı Meslektaşların Soruları 3 06-03-2008 17:39
kısmi dava ,vekalet ücreti rojda_63 Meslektaşların Soruları 2 03-07-2007 08:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07004905 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.