Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Islah-İşlemiş Faiz-İtirazın İptali

Yanıt
Old 14-04-2010, 16:47   #1
Kemosabe

 
Varsayılan Islah-İşlemiş Faiz-İtirazın İptali

İyi günler değerli meslektaşlarım;davacı açtığı itirazın iptali davasında alınan bilirkişi raporları doğrultusunda icra takibinde talep ettikleri işlemiş faizi arttırarak ıslah etmiştir.Örnek vermek gerekirse davacı 10.000 TL asıl alacak,1.500 TL işlemiş faizi icra takibinde talep etmiştir.Alınan rapora göre davacının asıl alacağının 7.500 TL ancak işlemiş faizin 3.000 TL olduğu anlaşılmıştır.Davacı işlemiş faizi ıslahla 3.000 TL.na yükseltmiştir.Davacı icra takibinde talep ettiği işlemiş faizi ıslahla arttırabilir mi?Rapora göre asıl alacak 10.000 TL,işlemiş faiz 3.000 TL olsaydı ıslah mümkün olur muydu?Cevap verecek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum.Saygılarımla
Old 14-04-2010, 17:51   #2
av.sebahattin

 
Varsayılan

Artırabilineceğini düşünüyorum sayın meslektaşım. Buna ilişkin bir yargıtay kararı ekliyorum.

T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ

Esas No.
2008/6361
Karar No.
2008/5820
Tarihi
08.05.2008

İLGİLİ MEVZUAT
506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/39

KAVRAMLAR
İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ
İCRA İNKAR TAZMİNATI
KURUM ZARARININ RÜCUAN ÖDENMESİ
ISLAH

ÖZET
BU TÜR RÜCU DAVALARINDA FAİZ BAŞLANGICI, GELİRLER YÖNÜNDEN GELİR BAĞLAMA KARARININ KURUMUN YETKİLİ ORGANINCA ONAYLANDIĞI TARİH, GİDERLER YÖNÜNDEN İSE, SARF VE ÖDEME TARİHLERİ OLDUĞU GİBİ, ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI SONUCU MEYDANA GELEN KURUM ZARARININ TAZMİN SORUMLULARINDAN KARŞILANMASINA YÖNELİK İCRA TAKİBİ BAŞLATILMASI VEYA DAVA AÇILMASI, KANUNDAN DOĞAN RÜCU HAKKININ KULLANILMASI NİTELİĞİNDEDİR VE FAZLAYA İLİŞKİN HAKLAR SAKLI TUTULMAMIŞ OLSA BİLE, BU KAPSAMDA YAPILAN GİDERLER İLE BAĞLANAN GELİRLERİN, ÖNGÖRÜLEN ZAMANAŞIMI SÜRESİNE BAĞLI KALMAK VE KUSUR DURUMU GÖZETİLMEK KOŞULU İLE HER ZAMAN YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE İCRA TAKİBİ BAŞLATILARAK VEYA DAVA AÇILARAK İSTENMESİ OLANAKLIDIR. BU NEDENLE VE ÖZELLİKLE, YARGILAMA AŞAMASINDA DÜZENLENEN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA FAİZ TUTARININ DOĞRU HESAPLANMIŞ OLMASI KARŞISINDA, DAVACI KURUMCA BAŞ­VURULAN ISLAH YOLU DA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK İSTEMİN HÜKÜM ALTINA ALIN­MASI GEREKİRKEN, MAHKEMECE, EKSİK İNCELEME VE YANILGILI DEĞERLENDİRME SONUCU YAZILI ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ, USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP, BOZMA NEDENİDİR

Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davacı Kurum vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2- Dava, itirazın iptali, icra takibinin devamı ve icra inkar tazminatı istemlerine ilişkin olup, davanın yasal dayanaklarından biri 506 sayılı Kanun'un 39. maddesidir. Zararlandırıcı sigorta olayı sonucu sigortalıya yapılan sosyal sigorta yardımları niteliğindeki geçici iş göremezlik ödeneği ve tedavi gideri nedeniyle uğranılan Kurum zararının, davalının kusuruna karşılık gelen %37,5 oranı üzerinden ve yasal faiziyle birlikte tahsili için başlatılan icra takibine yönelik itiraz üzerine açılan işbu iptal davasında bilirkişi incelemesi yaptırılarak yasal faiz tutarının belirlendiği, sonrasında, icra takip talebi ve ödeme emrinde yazılı miktar ile yargılama aşamasında hesaplanan tutar arasındaki faiz alacağı farkı yönünden davacı Kurumca ıslah yoluna başvurularak ek istemde bulunulduğu, mahkemece, icra takibi aşamasında fazlayı talep ve dava hakkının saklı tutulmadığı gerekçesiyle ek faiz alacağı yönünden istemin reddine karar verilip, icra takibinde yazılı tutarla sınırlı olmak üzere itirazın iptali yönünde hüküm kurulduğu anlaşılmaktadır.
Bu tür rücu davalarında faiz başlangıcı, gelirler yönünden gelir bağlama kararının Kurumun yetkili organınca onaylandığı tarih, giderler yönünden ise, sarf ve ödeme tarihleri olduğu gibi, zararlandırıcı sigorta olayı sonucu meydana gelen Kurum zararının tazmin sorumlularından karşılanmasına yönelik icra takibi başlatılması veya dava açılması, kanundan doğan rücu hakkının kullanılması niteliğindedir ve fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmamış olsa bile, bu kapsamda yapılan giderler ile bağlanan gelirlerin, öngörülen zamanaşımı süresine bağlı kalmak ve kusur durumu gözetilmek koşulu ile her zaman yasal faiziyle birlikte icra takibi başlatılarak veya dava açılarak istenmesi olanaklıdır. Bu nedenle ve özellikle, yargılama aşamasında düzenlenen bilirkişi raporunda faiz tutarının doğru hesaplanmış olması karşısında, davacı Kurumca başvurulan ıslah yolu da gözönünde bulundurularak istemin hüküm altına alınması gerekirken, mahkemece, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde, davacı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), 08.05.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 17-04-2010, 12:49   #3
av.sibell

 
Varsayılan

meslektaşıma katılıyorum. devam eden davada davacı yan bilirkişi raporu doğrultusunda -dava dilekçesinde fazlaya dair haklarını saklı tuttu ise- gerek asıl alacak gerekse faizi ıslah edebilir. ancak icra takibinden fazla bir asıl alacak ve faize hükmedilmesi halinde dahi itirazı iptal edilen takip dosyasında takip açılırkenki rakamlarda devam edecktir. fazla miktarın ayrı bir takip ile isteneceğini düşünüyorum..saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İtirazın İptali Av.H.AtılAyaydın Meslektaşların Soruları 9 31-12-2012 14:01
İtirazın İptali atrocity Meslektaşların Soruları 3 26-05-2009 21:22
İtirazın İptali Cep Telefonu Faiz Oranı Mehmet Ovayolu Meslektaşların Soruları 1 07-09-2007 10:43
İtirazın İptali Turkmen Meslektaşların Soruları 4 15-03-2007 21:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04576302 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.