Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Düğünde Takılan Altın Ve Paraların Boşanma Sırasında Paylaşımı

Yanıt
Old 05-09-2002, 10:15   #1
İlgili

 
Varsayılan Düğünde Takılan Altın Ve Paraların Boşanma Sırasında Paylaşımı

Merhabalar...

2002 yılında yapılmış bir evlilikte kadının vekili olarak bir boşanma davası açacağım. Evlilik yeni olmakla beraber müvekkil düğünde takılan altın ziynet eşyalarının tümü ile gerek döviz gerekse TL. değerinde takılan paralardan en azından kendi yakınları tarafından hediye edilenlerin kendisine iadesini talep ediyor.

Bildiğim kadarıyla Yargıtay, düğünde takılan ziynet eşyalarını kadına yapılmış bağışlama olarak nitelendiriyor ve boşanma sonunda kadına iade edilmesi gerektiği görüşüne sahip. Fakat hediye olarak çiftlere takılan paraların paylaşımı nasıl olacak?Bu paraların hangi taraf yakınınca takılmış olup olmaması paylaşımda esas mı teşkil edecektir? Bu konudaki görüşlerinizi bekliyor, yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.
Old 21-02-2007, 15:07   #2
Av. Arzu Erkol Dursun

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

Esas : 2004/6794
Karar : 2005/157
Tarih : 24.01.2005

ÖZET : Somut olayda davacıya düğünde takılan altın ile para bağış niteliğindedir ve davacının mülkiyetine geçmiştir. Medeni Yasa hükümlerine göre evin ihtiyacını karşılamak kocanın yükümlülüğü altındadır. Bunun içindir ki davalının altınları ailenin gereksinmeleri için harcanmış olması, bunları aynen veya bedelini ödeme yükümlüğünden kurtarmaz.

(743 sayılı MK. m. 152)

KARAR METNİ :
Davacı Ayşegül Akay vekili Avukat Ertuğrul Katırcı tarafından, davalı Numan Akay aleyhine 5.7.2002 tarihinde verilen dilekçe ile davalı eşte kalan ev ve ziynet eşyaları ile paraların istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 19.1.2004 tarihli kararın Yargıtay'ca tetkiki davacı vekili tarafından süresi içerisinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla kanuna uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davacının ziynet eşyalarına yönelik temyiz itirazına gelince; dava resmi evliler arasındaki ev ve ziynet eşyasının aynen iadesi veya bedellerinin ödettirilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istek kısmen kabul edilmiş karar davacı yanca temyiz edilmiştir.

Dosyadaki kanıtlara ve taraf tanıklarının beyanlarına göre, davacının evlendiği tarihte davacıya düğün hediyesi olarak takılan para ve bir miktar küçük altının, evlilik sırasında davalı tarafından bozdurulup gereksinimlerine harcandığı anlaşılmaktadır.

Davacıya düğünde takılan altın ile para bağış niteliğindedir ve davacının mülkiyetine geçmiştir. Medeni Yasa hükümlerine göre evin ihtiyacını karşılamak kocanın yükümlülüğü altındadır. Bunun içindir ki davalının altınları ailenin gereksinmeleri için harcanmış olması, bunları aynen veya bedelini ödeme yükümlüğünden kurtarmaz. Bu sebeple de davalı tarafından harcanmış para ve altın miktarı, dosyadaki tanık beyanları ve sair deliller doğrultusunda belirlenerek davacıya verilmesi gerekirken istemin bu bölümünün tümden reddedilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarda (2) no.lu bentte gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, sair temyiz itirazlarının ise (1) s. bentte gösterilen sebeplerle reddine ve peşin alınan harcın istem halinde geri verilmesine 24.1.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 12-05-2007, 15:15   #3
Av.ZAFER İŞERİ

 
Varsayılan

Bu halde düğünde davalı tarafa takılan değerlerin de davalıya hediye edildiği ve onun mülkiyetine geçtiği mi kabul edilecektir ? Ayrıca yeni düzenleme ve edinilen mallara katılma rejimi çerçevesinde nikahtan sonra takılan takıların paylaşımı söz konusu olmayacak mıdır ?
Old 12-05-2007, 16:36   #4
Av.H.Sancar KARACA

 
Soru

Alıntı:
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

Esas : 2004/6794
Karar : 2005/157
Tarih : 24.01.2005

ÖZET : Somut olayda davacıya düğünde takılan altın ile para bağış niteliğindedir ve davacının mülkiyetine geçmiştir. Medeni Yasa hükümlerine göre evin ihtiyacını karşılamak kocanın yükümlülüğü altındadır. Bunun içindir ki davalının altınları ailenin gereksinmeleri için harcanmış olması, bunları aynen veya bedelini ödeme yükümlüğünden kurtarmaz.

(743 sayılı MK. m. 152)

KARAR METNİ :
Davacı Ayşegül Akay vekili Avukat Ertuğrul Katırcı tarafından, davalı Numan Akay aleyhine 5.7.2002 tarihinde verilen dilekçe ile davalı eşte kalan ev ve ziynet eşyaları ile paraların istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 19.1.2004 tarihli kararın Yargıtay'ca tetkiki davacı vekili tarafından süresi içerisinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla kanuna uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davacının ziynet eşyalarına yönelik temyiz itirazına gelince; dava resmi evliler arasındaki ev ve ziynet eşyasının aynen iadesi veya bedellerinin ödettirilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istek kısmen kabul edilmiş karar davacı yanca temyiz edilmiştir.

Dosyadaki kanıtlara ve taraf tanıklarının beyanlarına göre, davacının evlendiği tarihte davacıya düğün hediyesi olarak takılan para ve bir miktar küçük altının, evlilik sırasında davalı tarafından bozdurulup gereksinimlerine harcandığı anlaşılmaktadır.

Davacıya düğünde takılan altın ile para bağış niteliğindedir ve davacının mülkiyetine geçmiştir. Medeni Yasa hükümlerine göre evin ihtiyacını karşılamak kocanın yükümlülüğü altındadır. Bunun içindir ki davalının altınları ailenin gereksinmeleri için harcanmış olması, bunları aynen veya bedelini ödeme yükümlüğünden kurtarmaz. Bu sebeple de davalı tarafından harcanmış para ve altın miktarı, dosyadaki tanık beyanları ve sair deliller doğrultusunda belirlenerek davacıya verilmesi gerekirken istemin bu bölümünün tümden reddedilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarda (2) no.lu bentte gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, sair temyiz itirazlarının ise (1) s. bentte gösterilen sebeplerle reddine ve peşin alınan harcın istem halinde geri verilmesine 24.1.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgimi çeken husus ;
Alıntı:
Medeni Yasa hükümlerine göre evin ihtiyacını karşılamak kocanın yükümlülüğü altındadır.

TMK'nın hangi maddesi?
Old 12-05-2007, 17:13   #5
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.H.Sancar KARACA
İlgimi çeken husus ;

TMK'nın hangi maddesi?

Sn.Karaca

Yürürlükten kalkan 743 sayılı Medeni Kanun Md.152:
Alıntı:
Madde 152 - Koca, birliğin reisidir.
Evin intihabı karı ve çocukların münasip veçhile iaşesi, ona aittir.

Saygılarımla
Old 14-05-2007, 17:01   #6
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Habibe Yılmaz Kayar
Sn.Karaca

Yürürlükten kalkan 743 sayılı Medeni Kanun Md.152:


Saygılarımla

Teşekkürler Sayın Kayar.
Cımbızla, ilgimi çeken hususu çekip alırken, daire karar tarihine takılıp "5.7.2002 tarihinde verilen dilekçe " ibaresini atlamışım besbelli.
Tekrar teşekkür ederim.
Saygılarımla
Old 31-05-2007, 18:10   #7
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

KONUYA KISMEN CEVAP TEŞKİL EDEN ;5.5.2004 GÜN VE 4-248/247
SAYILI HGK KARARI :

ZİYNET EŞYALARININ İADESİ

" Evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır ve iadesi gerekir. Ancak,ziynet eşyalarının iade edilmemek üzere kocaya verildiğinin,kadının isteği ve onayı ile bozdurulup ev ihtiyaçları için harcandığının davalı koca tarafından kanıtlanması halinde koca ziynet eşyalarını iadeden kurtulur."
Old 01-06-2007, 10:59   #8
avmurat

 
Mutlu

Sayın Olguner, HGK kararının tam metnini yayınlayabilirmisiniz.Çünkü önemli bir farklılık getirmiş ki; Bu yorumu ilk defa öğreniyorum.Zaten yukarıda verilen ve sonraki tarihli 4.Daire kararıyla da farklılık içeriyor.Ben daha önce araştırırken, Yargıtayın "Kadının tedavi giderleri için kadına takılan altınların koca tarafından bozulması durumunda bile altınların iade edilmesi gerektiği" yolunda kararlarını görmüştüm.
Sorunun diğer kısmına cevap olarak da şunu söyleyebilirim:Takılan para ya da altınların kim tarafından takildığına değil yalnızca kime takıldığına bakılıyor.Artık düğünlerde daha dikkatli olacağız.Paranın ya da altının kimde kalmasını istiyorsak ona takacağız.Yani erkek tarafıysak jest olsun diye geline takmayacağız..Sonra kocanın başına dert oluyor...
Old 01-06-2007, 11:46   #9
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

MURAT BEY ;

En son tarihli HGK kararlarını içeren bir kitabı dün aldım ve okurken,önceki uygulamaları değiştiren,önemli bir değişiklik olarak dikkatimi çeken bu kararın özetini yazdım. Ancak ne yazık ki,hala teknik olarak karar metnini tüm olarak nasıl aktaracağımı öğrenemedim. Bu nedenle dilerseniz fax numaranıza faxlarım.Veya edinmek isterseniz yazarlarını ve kitabın adını yazayım :

YARGITAY ONURSAL HUKUK GENEL KURULU BAŞKANI
MEHMET HANDAN SURLU

TETKİK HAKİMLERİ : AYSEL CEMİLE DEMİR-ÇAĞLAR BİLGİN-EMİNE GÜLER ELVERİCİ-SALİH ÖZAYKUT-MUALLA GÜRÜN-SEVAL AKTEN-FATİH ARKAN. (SEÇKİN yAYINCILIK )

(2004-2005-1.2.2006)

Alkollü araç kullanma ile ilgili yönetmeliğin yasal dayanağı olmayan,geçersiz bir yönetmelik olduğuna dair karar da aynı kitaptadır. İyi Çalışmalar
Old 01-06-2007, 13:51   #10
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
HGK kararının tam metnini yayınlayabilirmisiniz

Karar sanırım aşağıdaki karar. Ama tamamını birlikte yorumlamakta fayda görüyorum.


Alıntı:
T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2004/4-249
K. 2004/247
T. 5.5.2004
• ZİYNET EŞYALARININ İADESİ TALEBİ ( Evlilik Sırasında Kadına Takılan Ziynet Eşyalarının Boşanma Gerçekleşse de Kadına Ait Olacağı )
• EVLİLİK SIRASINDA KADINA TAKILAN ZİYNET EŞYALARI ( Kadına Ait Olmaları ve Boşanma Halinde Kadına İadesinin Gerekmesi )
• EŞYALARIN İADESİ TALEBİ ( Ev Eşyalarından Hangisinin Hangi Eşe Ait Olduğunun Değerleri ve Nitelikleri İtibarine Göre Tesbit Edilmesi Gereği )
• BOŞANMA DAVASI SONUCU EV VE ZİYNET EŞYALARININ İADESİ TALEBİ ( Ziynet Eşyalarının Kadına Ait Olması - Ev Eşyalarının Aidiyetinin Değerleri ve Niteliklerine Göre Tesbit Edilmesi Gereği )
4721/m.6, 228
ÖZET :1-Evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır, ona iadesi gerekir. Ancak, ziynet eşyalarının iade edilmemek üzere kocaya verildiğinin, kadının isteği ve onayı ile ziynet eşyalarının bozdurulup ev ihtiyaçları için harcandığının davalı yanca kanıtlanması halinde koca ziynet eşyalarını iadeden kurtulur. Davada, davacıya ait olduğu anlaşılan dava konusu altınların evliliğin devamı sırasında davalı tarafından bozdurularak ev ihtiyacı için harcandığı davalı yanca kabul edilmiştir, davalı, kadının kendi rızası ile ziynet eşyalarını verdiğini kanıtlayamadığından dava konusu ziynet eşyalarını davacıya iade ile mükelleftir. Mahkemece bu yön üzerinde durulmadan ziynet eşyalarına ilişkin talebin tümden reddedilmiş olması isabetsizdir.

2-Tarafların müşterek evden ayrılmadan önce kavga ederek karakola başvurdukları, davalının karakolda bulunduğu sırada davacının evin kapısını çaldığı, evde bulunan eltilerinin kapıyı açmaması üzerine balkon kapısından eve girerek, paketlenmiş eşyaları, çuvala konan giysileri ve çocukları alarak evden ayrıldığı, dava konusu edilen eşyalardan önemli bir bölümünün kendisine ait olduğu gerekçesiyle davalı tarafından alındığı, bir kısım eşyanın evde bırakıldığı tanık beyanlarından anlaşılsa da evin anahtarının davacıda bulunduğu iddia edilmiş ancak davacının bu tarihten sonra yeniden eve geldiği ve eşya götürdüğü konusunda dosyada herhangi bir delil bulunmadığına göre mahkemece tüm deliller hep birlikte değerlendirilerek, dava konusu edilen eşyaların miktar ve nitelikleri itibariyle taraflardan hangisine ait olabileceği gözetilmek suretiyle, hepsinin paketlerle taşınmasının mümkün olup olmayacağı üzerinde durulması ile, davacıya ait olan eşyalar tek tek belirlenmek ve davacıya iadesine karar vermek gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki "ev eşyası ve ziynetlerin iadesi" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Osmaniye 1.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 18.3.2002 gün ve 1998/162-2002/145 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 17.3.2003 gün ve 12549-2919 sayılı ilamı ile, ( ...1-Dava,davalı eşte kalan ziynet ve ev eşyalarının verilmesine ilişkindir.Mahkemece davanın reddine karar verilmiş ve karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun onu bağışlanmış sayılır.Böylece davacıya ait olduğu anlaşılan dava konusu altınların evliliğin devam sırasında davalı tarafından alınarak bozdurulup harcanmış olduğu davalı yanca da kabul edildiğine göre davacıya iadesi gerekir. Mahkemece bu yön üzerinde durulmadan ziynet eşyalarına ilişkin isteğin tümden reddedilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

2-Davacı ile davalının müşterek evden ayrılmadan önce kavga ederek karakola başvurdukları,davalının henüz karakolda bulunduğu sırada davacının eve girerek bir valiz içine yerleştirdiği eşyalar ile evden ayrıldığı anlaşılmıştır.Davacının bu tarihten sonra yeniden eve geldiği ve eşya götürdüğü konusunda dosyada herhangi bir delil yoktur.Dava konusu edilen eşyaların miktar ve nitelikleri de gözetilerek hepsinin bir valiz ile taşınmasının mümkün olup olamayacağı üzerinde durulmadan ev eşyalarına ilişkin davanın da tümden reddi doğru değildir.Kaldı ki bir kısım davalı tanıkları dahi dava konusu edilen ev eşyalarının önemli bir bölümünün davalı tarafından alındığını bildirmişlerdir.O halde dosyadaki tüm deliller birlikte incelenerek davacıya aidiyeti belirlenerek eşyaların verilmesi gerekir.Mahkemece bu yönler üzerinde durulmadan yazılı şekilde karar verilmiş olması bozma nedenidir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, davalı eşte kalan ziynet ve ev eşyalarının iadesi istemine ilişkindir.

Mahkemenin "davacının, davalının evde olmadığı sırada kendisindeki anahtar ile içeri girerek bir takım eşyaları götürdüğünün, davalının da kendisine ait eşyaları alıp, davacıya ait olanları bıraktığının tanık beyanlarından anlaşıldığı, davacının eşyalarının davalıda kaldığını kanıtlayamadığı, ziynet eşyalarının kadının yanında bulunması gerektiğinin hayatın olağan akışına uygun bulunduğu, davalı eş tarafından zorla veya başka bir sebeple alındığının davacı tarafından kanıtlanması gerektiği, ziynet eşyaları bozdurulmuş olsa bile evin ortak ihtiyaçları için harcandığından iadesinin istenemeyeceği" gerekçesiyle kanıtlanamayan davanın reddine dair verdiği karar yukarıda belirtilen nedenlerle Özel Dairece bozulmuş, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Yerleşmiş Yargıtay kararlarında da belirtildiği gibi, evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır, ona iadesi gerekir. Ancak, ziynet eşyalarının iade edilmemek üzere kocaya verildiğinin, kadının isteği ve onayı ile ziynet eşyalarının bozdurulup ev ihtiyaçları için harcandığının davalı yanca kanıtlanması halinde koca ziynet eşyalarını iadeden kurtulur. Davada, davacıya ait olduğu anlaşılan dava konusu altınların evliliğin devamı sırasında davalı tarafından bozdurularak ev ihtiyacı için harcandığı davalı yanca kabul edilmiştir, davalı, kadının kendi rızası ile ziynet eşyalarını verdiğini kanıtlayamadığından dava konusu ziynet eşyalarını davacıya iade ile mükelleftir. Mahkemece bu yön üzerinde durulmadan ziynet eşyalarına ilişkin talebin tümden reddedilmiş olması isabetsizdir.

Öte yandan; tarafların müşterek evden ayrılmadan önce kavga ederek karakola başvurdukları, davalının karakolda bulunduğu sırada davacının evin kapısını çaldığı, evde bulunan eltilerinin kapıyı açmaması üzerine balkon kapısından eve girerek, paketlenmiş eşyaları, çuvala konan giysileri ve çocukları alarak evden ayrıldığı, dava konusu edilen eşyalardan önemli bir bölümünün kendisine ait olduğu gerekçesiyle davalı tarafından alındığı, bir kısım eşyanın evde bırakıldığı tanık beyanlarından anlaşılmaktadır. Her ne kadar evin anahtarının davacıda bulunduğu iddia edilmiş ise de, davacının bu tarihten sonra yeniden eve geldiği ve eşya götürdüğü konusunda dosyada herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece tüm deliller hep birlikte değerlendirilerek, dava konusu edilen eşyaların miktar ve nitelikleri, taraflardan hangisine ait olabileceği gözetilmek suretiyle, hepsinin paketlerle taşınmasının mümkün olup olmayacağı üzerinde durulmak, davacıya ait olan eşyalar tek tek belirlenmek ve davacıya iadesine karar vermek gerekirken bu yönler üzerinde durulmaksızın yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenlerle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarıda ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 5.5.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Old 01-06-2007, 15:50   #11
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Evet,kararın tam metni bu. Ziynet eşyalarının kadının rızası ile ve iade istenmemek üzere kocaya verildiğinin veya yine kadının rızası ile evlilik birliğine harcandığının -- davalı tarafça ispatı -- ( ve tabii ki,kadının ikrarı ve beyanı ile de ortaya çıkabilir) halinde,davalı kocanın iade yükümlülüğünden kurtulacağı özet olarak anlaşılmaktadır. Eski medeni yasamızda evi geçindirme yükümlülüğü münhasıran kocaya aitken,yeni medeni yasamızda,eve bakma görevi,olanakları ölçüsünde her iki eşe aittir. Sanırım bu karar,evi geçindirme yükümlülüğünün iki eşe de ait olmasına dair yeni medeni yasanın hükmü ile kabul edilen yeni anlayışın ürünü.Böylece her iki taraf,gücü oranında eve bakmış olmaktadır. Yalnız bu altınlar bir mülk veya mülkiyet edinmede kullanıldı ve koca adına oldu ise,bu durumda çözüm şeklinin ne olacağını düşünmek,sormak mümkün;cevap şu anda müphem görünmektedir.
Old 16-05-2008, 23:28   #12
Yönetmen

 
Soru Düğünde Takılan Takı, Altın, Para

Merhalar değerli meslektaşlarım ;

Düğünde takılan altın takı para kadının mı yoksa erkeğin mi olur..Düğün 2002 den önce yapılmışsa altınlar kimin olur.Düğün 2002 den sonra yapılmışssa altınlar kadının mı erkeğin mi olur ? (2002 de edinilmiş mallara katılma rejimi kanuna eklendi ) edinilmiş mallar katılmanın düğünde takılan altınlara , paralara , takılara bir etkisi olur mu ?Eğer Dediğim Konu ile ilgili bir tane yargıtay kararıda eklerseniz sevinirim değerli meslektaşlarım.

Saygılar...
Old 17-05-2008, 14:07   #13
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Yönetmen
Merhalar değerli meslektaşlarım ;

Düğünde takılan altın takı para kadının mı yoksa erkeğin mi olur..Düğün 2002 den önce yapılmışsa altınlar kimin olur.Düğün 2002 den sonra yapılmışssa altınlar kadının mı erkeğin mi olur ? (2002 de edinilmiş mallara katılma rejimi kanuna eklendi ) edinilmiş mallar katılmanın düğünde takılan altınlara , paralara , takılara bir etkisi olur mu ?Eğer Dediğim Konu ile ilgili bir tane yargıtay kararıda eklerseniz sevinirim değerli meslektaşlarım.

Saygılar...

Sayın Yönetmen,

Sorduğunuz soru daha önce bu alanda ve başka alanlarda tartışıldı. O nedenle buraya taşıdım. Hemen sayfanın altında yer alan 'Benzer Konular'a bakarsanız, başka forumlar da göreceksiniz.

Sizi yönetici arkadaşlarımız uyarmasına rağmen, cevabı sayfalar tutacak genel sorular sormaya devam etmektesiniz. Bu tür mesajlarınızın bundan böyle onaylanmayacağını bildirmek istedim.

Size bir önerim olacak...Sağ üst köşede 'Forum İçi Arama' butonu bulunmaktadır. Orada 'Kavram Arama' bölümüne, "Ziynet" yazarsanız, bu hususta en az 10 tane forum göreceksiniz; "Tahhüdü İhlal" yazarsanız da en az 50 tane forum göreceksiniz.(O konudaki mesajınız bu yüzden yayınlanmamıştır.) THS'de hemen her konuda genel forumlar açılmıştır. Önce araştırmanızı yapın...Tatmin edici bir forum bulamazsanız, sorunuzu sorun.

Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Düğünde Takılan Ziynet Eşyaları ersin Meslektaşların Soruları 6 11-01-2012 16:04
boşanma mal paylaşımı putto Meslektaşların Soruları 2 08-11-2006 11:18
Boşanma, Mal Paylaşımı tekin_eraslan Hukuk Soruları Arşivi 2 13-03-2006 23:37
Boşanma da mal paylaşımı moter Hukuk Soruları Arşivi 3 26-02-2006 23:57
Sermaye Şirketlerinde;sermayenin ''döviz, Hazine Bonusu Yada Altın Olarak'' Tayini Av.Mehmet Saim Dikici Meslektaşların Soruları 0 28-03-2002 13:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05252790 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.