Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Cezada Görev

Yanıt
Old 18-01-2014, 15:35   #1
Av. Alişen Kaynar

 
Varsayılan Cezada Görev

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun gereğince genel olarak görevli mahkemeleri belirlenmiştir. Buna göre
Madde 1 - Bu Kanun, adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerini düzenler.
Madde 2 - Adli yargı ilk derece mahkemeleri, hukuk ve ceza mahkemeleridir.
Madde 3 - Adli yargı ikinci derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleridir.
Madde 8 - Ceza mahkemeleri, sulh ceza, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemeleridir.
Madde 9- Sulh ceza ve asliye ceza mahkemeleri tek hakimlidir. Ağır ceza mahkemesinde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Bu mahkeme bir başkan ve iki üye ile toplanır.
Madde 10 - Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis cezaları ve bunlara bağlı adli para cezaları ile bağımsız olarak hükmedilecek adli para cezalarına ve güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümlerin uygulanması, sulh ceza mahkemelerinin görevi içindedir.
Madde 11 - Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, sulh ceza ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.
Madde 12 - (Değişik madde: 31.03.2005 - 5328 S.K./10. md.)(*)
Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m. 148), irtikap (m. 250/1 ve 2), resmi belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflas (m. 161) suçları ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.(**)
Madde 13 - Diğer ceza mahkemeleri, özel kanunlarla belirlenen dava ve işleri görür.
Madde 14 - Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur.
DİĞER ÖZEL DÜZENLEMELERLE DE CEZAİ EYLEMLER KONUSUNDA GÖREVLİ MAHKEME TAYİNİNE GİDİLMİŞTİR. BUNLARDAN TESPİT EDEBİLDİKLERİMİZDEN BAZILARI DA AŞAĞIDADIR. BUNA GÖRE;
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 3.maddesi gereğince Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan Sıfatı ile baktığı davalar;
ç) Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyelerini, başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay başkan ve üyelerini, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile Jandarma Genel Komutanını görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak. Anayasa Mahkemesinin Görevleri arasındadır.
2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu da hakimler ve savcıların yargılanmaları ile ilgili görevli merci ve mahkeme tayinine ilişkin özel hükümler içermektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 24.maddesi gereğince “Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir.”
353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu gereğince de Askeri Mahkemeler asker kişileri belirli suçlardan dolayı yargılamakla görevlidir. Kendi içerisinde dahi general ve amirallerin yargılanmaları ile ilgili farklı hükümler bulunmaktadır.
Kabahatler Kanunu Gereğince İdari yaptırım kararı verilmesi;
5326 sayılı Kabahatler Kanunu 22.maddesi gereğince “(1)Kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir. (2) Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri bu konuda yetkilidir. (3) İdari kurul, makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına giren yerlerde işlenen kabahatler dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye yetkilidir. (4) 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yer bakımından yetki kuralları kabahatler açısından da geçerlidir.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince de ihtisas mahkemeleri konumundaki FSHCM’nin bakmakla görevli olduğu suçlar bulunmaktadır.
5411 sayılı Bankacılık Kanunun (md.164) kanun kapsamındaki suç tiplerine özgülediği görevli mahkemeler bulunmaktadır.
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 17.maddesi gereğince (2) Bu Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye ceza mahkemelerinde görülür. Ancak bu suçlarla bağlantılı olarak resmi belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.
5395 sayılı Çocuk koruma Kanunu gereğince Çocukların işlediği suçlar ile ilgili görevli mahkeme tayini yapılmıştır.
4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu gereğince kurulan infaz hakimliğinin de görevli olduğu işler bulunmaktadır.
5187 sayılı Basın Kanunu gereğince bu kanun kapsamındaki suçlarla ilgili görevli mahkeme belirlemesi yapılmıştır.
3713 Terörle Mücadele Kanunu 10. Maddesi gereğince bu madde kapsamındaki suçlarla ilgili görevli mahkemeler oluşturulmuştur.
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 112.maddesi gereğince bazı eylemler için görevli mahkeme belirlenmiştir.
6831 sayılı Orman Kanunu 83.maddesi gereğince bu kanun kapsamında bazı suçlar için görevli mahkemeler belirlenmiştir.
2004 sayılı İİK’da İcra Ceza Mahkemelerini görevli kıldığı hükümler bulunmaktadır.
TCK 141-144’de koruma tedbirleri nedeni ile tazminat isteminde görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemeleridir.
Görev Uyuşmazlıklarına ilişkin düzenlemelere ise 5271 sayılı CMK’ da yer verilmiştir.(3-11)
Av. Alişen KAYNAR
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Cezada mürafaa Av.Aslı Meslektaşların Soruları 7 23-06-2015 11:17
Asliye Hukuk – Ticaret Mahkemesi – Görev ilişkisi – Trafik kazası – Araçtaki Hasar Nedeniyle Şahıslara ve Sigorta Şirketine Alacak davasında görev Av.Nevzat Meslektaşların Soruları 20 24-01-2015 14:21
Asliye Cezada mı yoksa ağır cezada mı yargılanalım? dençel Meslektaşların Soruları 7 14-03-2012 20:09
Cezada UzlaŞma avhuseyinozbek Hukuk Sohbetleri 0 07-04-2008 09:46
cezada mahsup Av.Bedia Özgökçe-Ertan Meslektaşların Soruları 3 03-03-2007 12:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03595400 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.