Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Aynı dava içinde İki haklı ihtar nedeni ile tahliye talebinin reddi temerrüt nedeni ile tahliye talebinin kabulü halinde vekalet ücreti

Yanıt
Old 21-04-2011, 09:55   #1
Av.Nehir

 
Varsayılan Aynı dava içinde İki haklı ihtar nedeni ile tahliye talebinin reddi temerrüt nedeni ile tahliye talebinin kabulü halinde vekalet ücreti

Sayın Meslektaşlarım öncelikle herkese iyi çalışmalar diliyorum.

Sulh Hukuk Mahkemesinde iki haklı ihtardan ve yine aynı davada temerrütten dolayı tahliye davası açtım. Yerel Mahkeme tahliye talebimi her iki sebep yönünden de reddetti ve karşı taraf lehine epey yüksek bir vekâlet ücretine karar verdi. Bu karardan aylar sonra da davalı mecuru terk etti . Yargıtay ise iki haklı ihtardan davanın reddini onadı, temerrütten ise tahliyeye karar verilmesi gerektiğinden yerel mahkeme kararını bozdu. Dosya tekrar yerel mahkemeye geldi ve yerel mahkeme Yargıtay kararına uyarak onanan kısım yönünden kararın kesinleştirilmesine, temerrütten tahliye yönünden ise açıklamalarımıza ve itirazlarımıza rağmen, davalı tarafın mecuru ilk karardan önce tahliye ettiği yönündeki itiraz nedeniyle mahkemeye bu hususta açıklama yapılmasına karar verdi ve dava devam ediyor (Meslektaşlarımın aklına gelebilir ilk karar duruşmasında böyle bir itiraz yok). Davalının mecuru ilk karardan sonra tahliye ettiği konusunda şüphe yok çünkü davalının mecurda iken başka borçlarından dolayı yapılan haciz ve muhafaza işlemleri var.

Bu davada vekâlet ücreti konusunda kafam net iken, Yerel Mahkemenin tavrı ve karşı tarafın talepleri karşısında kafamda şüphe doğdu.

Sorum şu, reddedilen dava sebebi(iki haklı ihtar) yönünden davalı yararına ve kabul edilen dava sebebi(temerrütten) yönünden davacı lehine ayrı ayrı vekâlet ücretine karar verilebilir mi?

Davayı her iki sebepten reddederken tek vekâlet ücretine hükmettiğine ve de sonuç olarak tahliyeye karar vereceğine göre davalı yararına vekâlet ücreti söz konusu olabilir mi?
Bir diğer sorum ise şu davalı ilk karar tarihinde mecurda olsa da şimdi mecurda değil, dolayısıyla dava her halde konusuz kalmış olmayacak mı? Bu durumda da masraf ve vekâlet ücretleri yönünden aynen dava devam ediyor gibi davanın kabul veya reddi gerektiği noktasından karara bağlanmayacak mı?
Bilgi ve deneyimlerini paylaşacak meslektaşlarımın yanıtını bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.
Old 20-02-2015, 21:24   #2
onur budak

 
Varsayılan

Sayın meslekdaşım kolay gelsin

Y. 2. Hukuk Dairesi E. 2011/17417 K. 2012/11201 T. 30.4.2012

ÖZET : Davacı, kademeli ( terditli ) olarak dava açmış, davacının velayetin değiştirilmesine ilişkin talebi reddedilmiş, ancak kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir. Davanın kısmen kabulü söz konusu değildir. Davacının kademeli talebi kabul edildiğinden davacı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maktu vekalet ücreti takdiri gerekirken; davalı yararına vekalet ücreti takdir edilmiş olması hukuka aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı koca tarafından, velayetin değiştirilmesi isteminin reddi ve vekalet ücreti; davalı kadın tarafından ise kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1-Davalının temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Temyiz edilen karar temyiz eden tarafa 8.7.2011 günü tebliğ edilmiş ve fakat söz konusu karar yasada öngörülen ( HUMK.432 ) onbeş günlük süre geçtikten sonra 26.07.2011 tarihinde verilen dilekçe ile temyiz edilmiştir.
Kuşkusuz Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 2494 sayılı kanunla değiştirilen 432.maddesine göre, temyiz kanuni süre geçtikten sonra yapılır ise, temyiz isteminin reddine karar verme yetkisi hükmü veren mahkemeye aittir.
Ne var ki asliye hukuk ( aile ) mahkemelerince verilen kararların yasal süre geçtikten sonra temyiz edilmesi veya temyiz kabiliyetinin bulunmaması halinde dosyanın yerel mahkemece temyiz isteminin reddine karar verilmeden, Yargıtay’a gönderilmesi durumunda, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 2494 sayılı kanun ile değişik 432/4.maddesine göre, bu konuda bir karar verilmek üzere, dosya mahalline geri çevrilmeden doğrudan doğruya Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebileceği Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunca ( 1.6.1990 gün ve 1989/3 esas, 1990/4 k. sayı ile ) karara bağlanmıştır. Bu durumda gösterilen sebeple davalının temyiz isteminin reddi gerekmiştir.
2-Davacının temyiz itirazlarına hasren yapılan incelemede:
a )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacının, aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
b )Davacı, kademeli ( terditli ) olarak dava açmış, öncelikle müşterek çocuğun velayetinin davalı anneden alınarak kendisine verilmesini, bu talebi kabul edilmediği takdirde ise müşterek çocuk ile kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesini istemiştir. Davacının velayetin değiştirilmesine ilişkin talebi reddedilmiş, ancak kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir. Davanın kısmen kabulü söz konusu değildir. Bu nedenle davacının kademeli talebi kabul edildiğinden davacı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maktu vekalet ücreti takdiri gerekirken; davalı yararına vekalet ücreti takdir edilmiş olması doğru görülmemiştir. Ancak bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir ( HUMK md.438/7 ).
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2/b. bendinde açıklanan sebeple gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 5. bendinin hükümden çıkartılmasına yerine “davacı kendisini vekil ile temsil ettirmiş olduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.100 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine” cümlesinin yazılmasına, hükmün bu bölümünün DÜZELTİLMİŞ ŞEKLİYLE, diğer bölümlerinin ise yukarıda 2/a. bendinde gösterilen sebeplerle ONANMASINA, davalının temyiz dilekçesinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple REDDİNE, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 23-02-2015, 09:45   #3
Av.Nehir

 
Varsayılan Birden Fazla Sebebe Dayali Tahliye Davasinda Vekalet ücreti

Sayın Meslektaşım ilginiz için teşekkür ederim.

Bizim davamız ile gönderdiğiniz içtihatta ki durumun birbirinden farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü tahliye sebeplerinden biri kabul diğeri reddedilmesine karşın davanın neticesinde davalı lehine hiçbir sonuç çıkmıyor. Sizin içtihatta ise davada yeniden kişisel ilişki düzenleniyor.

Zaten yaşadığımız davayla ilgili olarak meslektaşımız hemen bu ara karardaki kesinleşme ibaresine dayanarak vekalet ücretini icraya koydu ki ara kararda vekalet ücretinin ödenmesine veya miktarına dair hiçbir ibare yok. Takibi şikayetimiz neticesinde icra hukuk mahkemesince itirazlarımız doğrultusunda takibin iptaline karar verdi ve bu karar da Yargıtay tarafından onandı.

İyi çalışmalar diliyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tek Vekalet Ücreti Çok Davalı Vekalet Ücreti Nasıl Paylaştırılır TTT Meslektaşların Soruları 14 19-02-2019 18:42
Mahkeme vekalet ücreti / İcra Vekalet ücreti / Yargıtay Kararı Av.Ufuk Bozoğlu Avukatlık Hukuku Çalışma Grubu 2 07-11-2014 16:41
İlamdaki vekalet ücreti icraya konurken icra vekalet ücreti talep edilebilir mi? avcihansahin Meslektaşların Soruları 9 13-06-2011 00:30
maktu vekalet ücreti icraya verilirken icra vekalet ücreti talep edilebilir mi? avukat.derviş.yıldızoğlu Meslektaşların Soruları 7 13-05-2011 13:19
itirazın kaldırılması ve tahliyede harç- vekalet ücreti Aybüke Kağan Meslektaşların Soruları 3 17-12-2009 14:20


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03629589 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.