Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Özel Hastane-Hekim Hatası Tazminat

Yanıt
Old 01-02-2009, 23:21   #1
av.m.a.g

 
Varsayılan Özel Hastane-Hekim Hatası Tazminat

Merhabalar,

Benim sorum şöyle, Özel hastanede (fıtık nedeni ile)ameliyat olan x'in ameliyatı hekim hatası nedeni ile başarısız oluyor ve 2. bir ameliyat yapılıyor ancak bu 2. ameliyat sonucunda da sonuca varılamıyor ve x şu an şiddetli sırt agrısı çekmekte ve yattıgı yerden dogrulamamaktadr. Hastane hatayı kabul ediyor ancak tazminat ödemeye yanaşmıyor.İlgili hekim ve hastane Tabibler odasına şikayet edilmiş, sonucu bekleniyor. Bu konuyla ilgili maddi ve manevi tazminat talepli dava açmayı düşünüyorum. Ancak talep edilecek manevi tazminatın miktarı konusunda ne yapacağımı bilemiyorum. Aldığım duyumlara göre benzer durumlarda, 200-300 bin tl civarında tazminat talep ediliyormuş? Manevi tazminat talebi harca tabidimidir? fazlaya dair hakkımızı saklı tutabilirmiyiz? davayı adli yargıda mı açmalıyım yoksa idari yargıda mı? Ayrıca Sağlık bakanlığına bu konuda şikayet dilekçesi göndermemizin bir değeri olurmu?

Cevap veren meslektaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.
Old 02-02-2009, 09:33   #2
miss_lawyer

 
Varsayılan

Sn Av.m.a.g, manevi tazminatlar da maddi tazminatta olduğu gibi harca tabidir.Maddi tazminatta fazlaya ilişkin hakkınızı tutma imkanınız varsa da aynı durum manevi tazminat için geçerli değildir yani manevi tazminatta fazlaya ilişkin hak saklı tutulamaz. Ayrıca maddi olayda davayı adli yargıda açabilirsiniz.İyi çalışmalar.
Old 02-02-2009, 19:12   #4
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan miss_lawyer
Sn Av.m.a.g, manevi tazminatlar da maddi tazminatta olduğu gibi harca tabidir.Maddi tazminatta fazlaya ilişkin hakkınızı tutma imkanınız varsa da aynı durum manevi tazminat için geçerli değildir yani manevi tazminatta fazlaya ilişkin hak saklı tutulamaz. Ayrıca maddi olayda davayı adli yargıda açabilirsiniz.İyi çalışmalar.

Benzer bir davada adli yargıda açılan davaya mahkeme idari yargıda açılması gerektiğini belirterek görevsizlik kararı verdi.Saygılarımla
Old 02-02-2009, 20:24   #5
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Özel hastanelerde
1. Özel hastane ile hastane arasındaki ilişki vekalet , doktor ile hasta arasındaki ilşki alt vekalet olarak tanımlanabilir.Bu ilşkiye dayalı olarak gerek özel hst.yönetimive gerekse burada çalışan dr. aleyhine bu hukuki ilişkilere dayanılarak adli yargıda maddi ve manevi tazminat davaları açılabilir. İdari yargıda açılmaz. Manevi tazminat talepleri maddi tazminat gibi nisbi harca tabidir. Manevi tazminat talepleri bölünemez. Dolayısıyla fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması imkanı yoktur.

Resmi hastanelerde
2. Özlem Hanımın sözünü ettiği dava sağlık Bakanlığına bağlı resmi hastane ile ilgili olsa gerek. Resmi hastane yönetiminin ve burada çalışan dr.un hizmet kusurundan ötürü adli yargıda açılmaz. idari yargıda tam yargı davası açılır.
Doktorun kişisel kusuruna da dayanılır ve kişisel kusur ağırlık kazanırsa doktor aleyhine adil yargıda tazminat davası açılabilir.

Diye düşünüyorum.
Old 02-02-2009, 22:22   #6
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Sayın Kocabaş'ın görüşlerine katılıyor ve küçük bir ilave yapmak istiyorum.

Hastanın ameliyat sonrası bakıcıya veya bakıma ihtiyacı varsa maddi tazminatın kapsamına bakım- bakıcılık giderlerini de fazlaya ilişkin haklarınızı saklı tutarak dahil ediniz.

www.nenehatunhastanesi@com 'da okuduğum emsal bir karara değinmek isterim.Özel bir hastanede gördüğü tedavi nedeni ile istihdam eden sıfatı ile özel hastane ve vekalet akti nedeniyle doktorun sorumluluğuna dayalı maddi-manevi tazminat istemli dava açan davacı ilaveten ,

Özel hastanelerin denetiminden Sağlık Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu ileri sürerek kendisi ve iki çocuğu için maddi ve manevi tazminat talebiyle bakanlık aleyhine İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Olayda kendisine sorumluluk yüklenemeyeceğini savunan Sağlık Bakanlığı hastanenin işletmecilerini suçladı. Ancak davaya bakan İstanbul 3. İdare Mahkemesi ilginç bir tespit yaptı.
İdarenin; hizmetin kötü, geç veya hiç yapılmaması durumunda kusurlu sayılacağını vurgulayan mahkeme, "Bir yerde hizmetin kalitesine dair bireyin beklentisi olup, bu kalitenin sağlanmamasında da hizmet kusuru mevcuttur" dedi. Kararda Sağlık Bakanlığı'nın hastaneyi 1981, 1991 ve 1996'da denetlediği, bu denetimlerde bir noksanlık tespit etmediği halde, olayın hemen ertesinde yapılan denetimde pek çok noksanlık bulunduğu hatırlatıldı. İdare mahkemesi kararında "manevi tazminatın zenginleşmeye yol açmayacak şekilde belirlenmesi gerekmekte ise de takdir edilen miktarın aynı zamanda idarenin kusurunun ağırlığını ortaya koyacak bir oranda olması gerekmektedir" denilerek bu alanda da bir düşünce değişikliğine gidilmiş ve emsal karar oluşturulmuştur.

Bu karar sonrasında,aynı zamanda;

1. Hekim ve özel hastane aleyhine adli yargıda,

2. Sağlık Bakanlığı aleyhine idari yargıda dava açmak mümkün.
Old 29-09-2009, 13:08   #7
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Doktor hatasından doğan maddi ve manevi zararların giderilmesi amacıyla adli yargıda açmayı düşündüğümüz tazminat davasında
-doktorun hastanenin resmi ve sözleşmeli çalışanı olmaması ve öğrendiğimiz kadarıyla sadece hastanenin aletleri ve ameliyathanesini kullandığı ve bu alet ve ameliyathane ile ilgili bir kusurun da(steril olmama,gerekli vasıfları taşımama gibi) somut olayda hastaneye yükletilememesi karşısında
hastaneyi hasım gösterme noktasında tereddüt etmekteyiz.
Böyle bir olayda hastane de kusurlu doktorla birlikte sorumlu olur mu?
Cevap olumlu ise sorumluluğunun yasal dayanağı ne olabilir?
Old 01-10-2009, 14:23   #8
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Sayın Av .Ömeroğlu
Olayda, hastanın tedavisinin (Hasta Kabul Sözleşmesindeki hükümlere göre bir sonuca varılabileceğinden) kim tarafından üstlenildiği önemli gibi. Doktor mu hastaneyi önermiştir, hastane mi doktoru?
Hasta Kabul Sözleşmelerinin çok rastlanan türünde , sözleşmelere bağlı olarak; yedirip içirme, barındırma ve benzeri hizmetler hastane işleticisi, tedavi edimi ise olayın özelliklerine bağlı olarak işletici, doktor veya hem işletici hem de doktor tarafından üstlenilebilir.
Hasta Kabul Sözleşmeleri ülkemizde bölünmüş veya tam olarak uygulanır. Tam HKS’de hastane işleticisi tıbbi tedaviyi de, diğer hizmetleri de taahhüt eder. Tüm tedavi programı hastanece borçlanılır, tüm sorumluluk da işleticidedir. Ayrı bir hekimlik sözleşmesi yoksa (burada olup olmadığını anlayamadım) sözleşme ilişkisi hasta ile hastane işleticisi arasındadır. Bu tedavi bakımından doktor ifa yardımcısı durumundadır. Ancak bu statü doktorun mesleki bağımsızlığına zarar vermez.
HKS’nin tam olarak uygulandığı ikinci tür sözleşmelerde hastanın hekimle yaptığı ayrı bir sözleşme de işletici ile hasta arasındaki sözleşmeye dahil edilebilir. Bu hekim aynı hastanede çalışan bir hekim olabilir ve tedavi sırasında müdahale hakkına sahip kılınır. Tıbbi tedavi borcunun yerine getirilmesi sırasında işletici yanında hasta ile ayrı bir sözleşme yapmış olan hekimin de sözleşmeden doğan sorumluluğu vardır. Burada hekim tıbbi yardımdan, hastane de tıbbi yardımın sonuçlarından sorumludur. Tedavi borcunun ihlâli halinde işletici ile bu hekim ayrı veya birlikte mesul tutulur. Hastane işletenin buradaki sorumluluğu HKS’ne, hekimin sorumluluğu ise tedavi sözleşmesine dayandırılmaktadır. Hekimlik sözleşmesi olmaksızın Tam HKS’nin asıl olduğu kabul edilir. Çünkü özel hastaneye yatarak tedavi isteyen hasta genelde bütün yükümlülüklerin hastane işleticisi tarafından yerine getirilmesini isteyecektir.
Kolay gelsin. Saygı ile.
Old 01-10-2009, 14:44   #9
av.pınar

 
Varsayılan

Hekimin, özel hastane ile ilişkisi burada önem taşımaktadır. Özetle, hekim sürekli olarak aynı hastanenin ameliyathanesini kullanmakta mıdır , değil midir?
Ya da bir defaya mahsus hastasının talebi üzerine mi söz konusu özel hastanede işlem yapmıştır.
Old 21-02-2010, 21:00   #10
derdest3334

 
Varsayılan

merhabalar. özel hastanede ameliyat olan bir müvekkilim % 55 oranında sakat kaldı ve olay tamamen doktor hatasından kaynaklanıyor. müvekkilim 50 yaşında ve 1 çocugu var.sizce ne kadar özellikle manevi tazminat talep etmeliyim? teşekkürler.
Old 21-11-2012, 14:09   #11
Av.Hatice CAN

 
Varsayılan

Müvekkilim İngiltere vatandaşıdır. Ülkemize tatil için geldiği bir zaman diliminde rahatsızlanmış ve özel bir hastanede beyin ve sinir cerrahi dr. tarafından 2009 yılında ameliyat edilmiştir.Sonrasında gerekli aydınlatma yapılmadan taburcu edilmiş ve ülkesine dönmüştür. Döndükten sonra yine belinde ağrıları olmuş giderek artmış. Ülkemize operasyonu gerçekleştiren dr.a müracaat etmiş. Herhangi bir sorun yok gerekirse ağrı kesici al denmiş. (Hasta Türkçe bilmiyor.)Ağrılarından dolayı kendi ülkesinde Dr.'a gitmiş. Türkiye'de Ameliyatın kusurlu yapıldığını söylemiş ve üç boyutlu filmler çekerek dava açmasını söylemiş. Ülkesinde yeniden ameliyat olmak zorunda kalmış. Operasyon esnasında Türkiyede kusurlu yapılan ameliyatın öncelikle tespiti yapılarak yeniden ameliyat edilmiş. Şahıs ülkemizde hem özel hastane aleyhine hem de Dr.aleyhine dava açmak istiyor. Maddi ve manevi tazminat davası açacak. Maddi tazminat hakkımız ile ilgili fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulabilir mi? yeni yasa nedeni ile soruyorum. Çünkü halen masrafları devam etmekte. Kusurlu yapılan ameliyat nedeni ile 3.kez ameliyat yapılmak zorunda kalınmış. Tıbbi süreç halen devam etmekteymiş.Bu durumda biz özel hastane ve dr. karşı dava açtık. Suç duyurusu yaptık. Sağlık Bakanlığı aleyhine de dava açmamız gerekli midir? Fazlaya ilişkin haklar saklı tutulabilir mi? kusur oranı ülkesinde tespit edilmiş. Ülkesinde operasyonu gerçekleştiren dr. tanık olarak gelmeyi kabul etmiş. Bu durum bizim davamıza bir olumluluk katar mı?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Doktor Hatasi ! avukat-21 Meslektaşların Soruları 3 25-03-2008 13:00
Hastane Enfeksİyonu ekinheval Meslektaşların Soruları 3 11-12-2007 13:26
yaş büyütmede hastane kaydı miss_lawyer Meslektaşların Soruları 11 26-11-2007 10:09


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05550599 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.