Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

hekimin hukuki sorumluluğunda görevli mahkeme

Yanıt
Old 16-05-2008, 16:15   #1
av.pınar

 
Varsayılan hekimin hukuki sorumluluğunda görevli mahkeme

Kamu hastanesinde görev yapan hekimin şahsi kusurundan dolayı hekim ve idareye karşı açağımız tazminat davasını adli yargıda mı yoksa idari yargıda mı açmak gerekmekte??
Bildiğim kadarı ile hekimin şahsi kusuru ceza koğuşturması ile ispatlanır ise adli yargıda da açılabileceği yönündedir.Hatta bu yönde HGK kararı da var.
Ancak hekime karşı adli yargıda, hastaneye karşı da idari yargıda iki ayrı tazminat davası açsak ne olur???

Şimdiden teşekkürler
Old 16-05-2008, 16:20   #2
tamtesebbus34

 
Varsayılan iki dava

Hekime karşı adli yargıda ,idareye karşıda tam yargı davası açarsanız iki dava da yürür.
Old 16-05-2008, 18:22   #4
tamtesebbus34

 
Varsayılan

Taleplerde farklı gerekçeler olur diye düşünüyorum doktor ve hastanenin ayrı ayrı sorumluluğu şeklinde.
Old 16-05-2008, 23:53   #5
Av.Kemal

 
Varsayılan

mükerrer talep olur,
adli yargıda dava açılması gerekir.
ayrıca müşterek-müteselsil esaslar dahilinde dava açılacağından tek bir dava açılması gerekir.
Old 17-05-2008, 18:35   #6
Av. Levent Kıray

 
Varsayılan

Kamu Hastanelerindeki hekim kusurundan kaynaklanan zararlarda sorumluluk kural olarak Devlettedir. Sağlık Bakanlığına karşı Tam Yargı Davası açılır.
Ancak Yargıtay, hekim için "görevinden ayrılabilir salt şahsi kusur" ölçütü oluşturmuştur. Bu durumda hekime karşı adli yargıda doğrudan tazminat tavası açılabilecektir.
Bunun dışında dava sadece idari yargıda açılır ve Bakanlık daha sonra hekime kusuru oranında rücu eder.


T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

E. 2001/4-595
K. 2001/643
T. 26.9.2001

• TAZMİNAT TALEBİ (Hastaya Müdahalede Gecikerek Kolunun Kesilmesine Sebep Olan Doktora Karşı Açılan Davada Husumet)
• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA HUSUMET (Doktorun Hastaya Müdahalede Gecikmesi Nedeniyle Hastanın Bir Kolunu Kaybetmesi Nedeniyle Açılan)
• HUSUMET (Doktorun Kusurlu Davranışıyla Hastanın Vücut Bütünlüğünde Zarar Meydana Gelmesi Halinde Doktora Karşı Tazminat Davası Açılabilmesi)
• DOKTORUN KUSURLU DAVRANIŞIYLA HASTANIN VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNDE ZARAR MEYDANA GELMESİ (Doktora Karşı Tazminat Davası Açılabilmesi)
• TEDAVİDE GECİKME NEDENİYLE VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNDE ZARARA SEBEBİYET VERME (Doğrudan Doktora Karşı Tazminat Davası Açılabilmesi)


ÖZET : Devlet hastanesinde görevli ve memur olan davalı doktorun hastası olan davacıya zamanında ve gerekli tedaviyi yapmayarak bir kolunun omuzdan kesilmesine neden olduğu ve doktorun bu eyleminin görevinden ayrılabilir salt kişisel kusura dayandığı iddiası ile eldeki davanın açıldığı, yine doktorun bu eylemi nedeniyle gazetede çıkan ve istediği çıkar karşılanmayınca önce hastayla ilgilenmediği sonra isteği karşılanınca ilgilendiği ancak müdahalede geç kaldığı yönündeki bir köşe yazısı üzerine Sakarya Valiliğinin 21.7.1994 tarihli yazıları ile bu konuda başka duyumlar da bulunduğu gerekçesiyle sağlık bakanlığından müfettiş görevlendirilmesinin talep edildiği, müfettişlerce yapılan inceleme sonucunda "diğer iddiaların kanıtlanamadığı, ancak açık kırıklarda ilk 6-8 saat içinde ameliyathane ortamında debridman gerekli olduğu, bunda gecikildiği ve uygulanan antibiyotik tedavisinin de yetersiz kaldığı, doktor hakkında TCK.nın 459 maddesi ile yargılanmak üzere ceza davası açılması gerektiği" görüşüyle fezleke hazırlanıp, verilen 24.11.1994 gün ve 1994/52 sayılı lüzumu muhakeme kararı üzerine de Sakarya Asliye 1. Ceza Mahkemesinin 6.5.1997 gün ve 1995/37 e. 1997/314 k. Sayılı kararıyla Türk Ceza Kanununun 459 maddesi gereğince cezalandırıldığı, bu kararın denetimden geçerek onandığı dosya kapsamı ile bellidir. Ceza mahkemesi kararının dayanağı yüksek sağlık şurasının davalı doktor hakkındaki 18-19 eylül 1996 tarihli 191/9434 sayılı karanın depritmanında gecikilmekle birlikte antibiyotik tedavisinde de geç kalındığı, bu nedenle 2/8 kusurlu olduğu" yönündeki kararıdır. Bu olgular karşısında davalı doktorun salt idari bir görevin yerine getirilmesi sırasında zarara yol açmayıp, idari görevi cümlesinden olmakla birlikte hekimlik sanatının icrası sırasında hakkında verilip kesinleşen mahkumiyet kararıyla da belirlenen ve görevinden ayrılabilen salt kişisel kusuru ile davacı zararına yol açtığında duraksama bulunmamaktadır. Bu nedenle mahkemenin davanın idareye karşı açılması gerektiği gerekçesiyle davanın husumet yönünden reddine ilişkin kararında direnmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Old 01-11-2008, 15:09   #7
selda ilgöz

 
Varsayılan

Devlet hastanelerinde yapılan hizmet, kamu yararı amacı taşıyan kamu hizmetidir ve kamu hizmetiyle ilgili zararlarda devlet birinci derecede sorumludur. Devlet hastanesinde yapılan tedavide zarara hekim sebep olsa bile hukuken devlet sorumlu olur. Çünkü devlet hastanesine bağlı hekim bir kamu görevlisidir. Kamu görevlilerinin yürüttüğü hizmetlere ilişkin kusuruna İdare Hukukunda “Hizmet Kusuru” denilir . Anayasanın 129. maddesinin 5. fıkrasına göre de, kamu görevlilerinin bu görevlerini yerine getirirken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları ancak idare aleyhine açılabilir. Bu bağlamda, hasta uğradığı zararı tazmin için en üst idarî birim Sağlık Bakanlığı’na başvurabilir. Direkt hekime başvuramaz. Bu nedenle hasta hizmet kusurundan doğan davayı idarî yargıda “tam yargı davası” adı altında sadece Sağlık Bakanlığı’na karşı açabilir.
Danıştay 10. D. 10.10.1996T, 95/934E, 96/5931 syl. Kararında “Davacının sol kalçasının ameliyat edilmesi gerekirken, sağ kalçasının ameliyat edilmesi sonucu sakatlığının artması ve bakıma muhtaç hale gelmesi nedeni ile maddi ve manevi zararın tazmini için dava açılmıştır...bozma kararına uyularak; yaptırılan bilirkişi incelemesinin sonunda da davacının sol kalçasında total kalça protezi ile ameliyatı gerekirken sağ kalçanın ameliyat edilmesi ile sakatlığının artması hareket yeteneğinin azalması ve olay tarihinde bekar ve 38 yaşında olan davacının başkalarının bakımına muhtaç hale geldiği tespit edilmiş ve davalı idarenin davacıya maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verilmiştir .” Hekimin sorumluluğundan dolayı Sağlık Bakanlığı bir tazminata mahkûm edilirse, sonra hekime karşı rücu davası açarak kusuru oranında ona rücu eder
Old 24-01-2012, 17:19   #8
Av.İbrahim Hakkı KOÇ

 
Varsayılan

Yeni HMK madde 3 "Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini davalarında görev
Her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin davalara asliye hukuk mahkemeleri bakar. İdarenin sorumluluğu dışında kalan sebeplerden doğan aynı tür zararların tazminine ilişkin davalarda dahi bu hüküm uygulanır. 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri saklıdır."

Bu durumda kamu görevlisi olan doktorun yanlış tıbbi müdahale sonucu hukuki sorumluluğundan dolayı açılmak istenen tazminat davasında , görevli mahkeme asliye hukuk mu olmaktadır? Ayrıca aynı davada hem doktor hemde idare davalı mı olacaktır? Ya da kamu görevlisi (rücu edilebilir) olduğu için sadece idare aleyhine mi açmak gerekir?

Görüş ve bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.. Saygılarımla
Old 24-01-2012, 17:38   #9
av.salih gülgeldi

 
Varsayılan

Arkadaşlar yeni Hmk ya göre kamu hastanesi de olsa özel hastane de olsa doktor ve hastaneyi davalı olarak gösterip adli yargıda dava açılmalıdır.
Old 24-02-2012, 13:36   #10
Emin GÜNEŞ

 
Varsayılan 6100 s.k 3. maddesi iptal

Anayasa mahkemesi 16.02.2012 de 6100.SK nun 3. maddesini İPTAL ETTİ.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
görevli mahkeme hukukii Meslektaşların Soruları 2 20-06-2012 07:47
hekimin yanlış yönlendirmeden doğan hukuki sorumluluğu günseligonca Meslektaşların Soruları 9 03-11-2008 10:10
Görevli mahkeme? Avukat Kamer Akgül Meslektaşların Soruları 2 30-05-2007 14:36
Soybağının Reddine İlişkin Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması - Görevli Mahkeme seyitsonmez Meslektaşların Soruları 3 05-01-2007 10:22
İİK 331 / İİK 346 Görevli mahkeme avunzilekucukoner Meslektaşların Soruları 3 22-04-2006 00:05


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05040312 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.