Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İİK m.133 'e göre resen satışa çıkarma

Yanıt
Old 30-01-2013, 12:18   #1
magistra175

 
Varsayılan İİK m.133 'e göre resen satışa çıkarma

Değerli Meslektaşlar, sorum İİK m.133 'e göre iki ihale arasındaki farktan sorumluluğa ilişkin. İlk ihale, ihale alıcısının ihale bedelini ödememesi sebebiyle, satış müdürlüğünce resen feshedildi. Bunun üzerine satış müdürlüğünden tamamlayıcı arttırmanın yapılmasını talep ettik. Satış müdürü farkın tahsili için işlemlere başladı. Farktan sorumlu taraf bu işlem hakkında şikayet yoluna başvurdu. Temyiz mahkemesi ise, "İİK m.133 e göre sorumluğun doğabilmesi için satış müdürünün bu işlemi resen yapması gerektiğini, olayda bu işlemin talep üzerine yapılması halinde sorumluluğun doğmayacağı gerekçesiyle şikayet başvurusunu haklı buldu ve kararı bozdu. Ancak bu gerekçe kanaatimce çok saçma. Resen yapılması gereken bir işlemin talep edilmesinde ki mahzuru anlayabilmiş değilim. Bu karar için karar düzeltme yoluna başvurmayı düşünüyorum. Bu konudaki görüşleriniz benim için çok önemli şimdiden çok teşekkürler. Yargıtay kararını ve talep dilekçesi metnini aşağıda paylaşıcam.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2012/24411
KARAR NO : 2013/490
MAHKEMESİ : Serik 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 27/07/2012
NUMARASI : 2012/673-2012/685
DAVACI : ŞİKAYETÇİ :Gültekin Borazan
DAVALI : KARŞI TARAF :Hatice Tosun
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Mehmet Turan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi nedeniyle Serik 1. satış memurluğunca yapılan ihalede 1064 ada 8 parselde kayıtlı 1 nolu bağımsız bölüm, 24.04.2012 tarihli (birinci satış günü) ihalede 216.000 TL bedelle Gültekin Borazan'a ihale olunmuştur. Yasal süresi içerisinde ihale bedeli dosyaya ödenmediğinden aynı ihalede 215.000 TL pey süren Av. Murat Tonbul'a taşınmaz ihalesi teklif edilmiş, adı geçenin almaması üzerine, ihale, icra müdürlüğünce İİK.nun 133.maddesi gereğince re'sen fesih olunmuştur. Av. Murat Tonbul'un 14.05.2012 tarihli talebi ile yeniden satış işlemlerine başlanarak 05.06.2012 tarihinde (birinci satış günü) gerçekleştirilen ihalede alacaklı alacağa mahsuben 120.000.TL'ye taşınmazı satın almıştır.
İki ihale bedeli arasındaki farktan sorumluluk, İİK.nun 133. maddesi uyarınca yapılacak satış ile sınırlıdır. Ayrıca İİK.nun 133. maddesi uyarınca yapılan ihalede tek bir satış günü belirlenerek, feshedilen ihalenin birinci veya ikinci satış gününde gerçekleşmiş olmasına göre, ihale bedelinin, muhammen bedelin %60'ı veya %40'ı ile paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını karşılaması, bunun yanında rüçhanlı alacakları da aşması zorunludur.
Somut olayda; 24.04.2012 tarihinde yapılan 1. artırmada, ihale bedelinin yatırılmaması nedeniyle satışın İİK'nun 133. maddesi gereğince düştüğü ve satış memurluğunca re'sen taşınmazın hemen satışa çıkarılması gerekirken, Av. Murat Tonbul'un 14.05.2012 tarihli talebi ile İİK.nun 123.vd.maddeleri uyarınca yeniden satışa çıkarılarak 05.06.2012 tarihli 1. artırmada satışın gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, İİK'nun 133. maddesinde yazılı usule uyulmadan ikinci kez ihaleye çıkarılması nedeniyle davacı iki ihale bedeli arasındaki farktan sorumlu tutulamaz. Bu nedenle iki ihale bedeli arasındaki farkın, 8 nolu parselin ihale bedelinden davacıya düşecek hisse miktarı üzerinden tahsil edilmesine karar verilmesi doğru değildir.
O halde mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
Öte yandan HMK'nun 297.maddesinin (1) fıkrasının (e) bendi gereği hükümde "gerekçeli kararın yazıldığı tarihin" yer alması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.
SONUÇ :Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.'nun 366. ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/01/2013 günündeoybirliğiyle karar verildi.
Başkan
E. UZUNER
Üye
M. USLU
Üye
A. DOĞAN
Üye
Z. TURANLI
Üye
A. TUNCAL
HRN

Talep Dilekçesi Metni: ".... esas sayılı satış dosyasının satışına yeni bir dün verilerek devam edilmesini talep ve arz ederim." şeklindedir.
Old 23-04-2013, 10:44   #2
gamze tuna

 
Varsayılan

bence siz burda tamamen icra müdürlüğünün yanlış davranışından mağdur olmuşsunuz.her ne kadar yukarıdaki karar çok zorlama bir karar olsa da malesef doğru gözüküyor.çünkü iik 133 e göre tamamlama satışı satış bedeli ödenmediği an resen ve derhal müdürlükçe yapılmalı ve icra dosyasına bunla ilgili bir karar alınmalı.ancak aradan epey zaman geçmesine rağmen müdürlük satış işlemlerine başlamamış ve siz de haklı olarak talepte bulunmuşsunuz.müdürlük kanaatimce iik 133 e göre değil sıfırdan bir satış işlemine başlamış.satışın iik 133 e göre yapılmaması halinde elbette ilk satışın düşmesine neden olan tarafın sorumluluğu kalmaz.sizin talebinin esasen burda yok hükmünde çünkü talep etseniz de etmeseniz de icra müdürlüğü tamamlama satışı yapmak zorundayken sanki ilk satışa başlıyormuş gibi işlem yapması kanuna açık aykırılık.bence muameleyi şikayet etmelisiniz.yargıtay sizin talebinize çok takılmış ve yalnızca bu talepten dolyı böyle bir karar vermiş değil.sorun müdürlük işlemi bence.
Old 23-04-2013, 20:25   #3
magistra175

 
Varsayılan

Satış müdürünün yaptığı işlemler İİK m.123 değil, m.133'e uygun. Yani, yeni bir kıymet takdiri, satışın yapılacağının taraflara tebliği, vs. yapılmış değil. Yani yeni bir satış için gerekli olan bir takım ek şartlar yapılmış değil. Yargıtayın tek takıntısı, talep. Karar düzeltmeye başvurduk umarım olumlu bir sonuç alırız. Aksi halde, bu kadar şekicilik karşısında hukuka olan güvenim bir kez daha zedelenecek.
Old 07-10-2013, 09:48   #4
kemalt06

 
Varsayılan

ilk satış tarihinden itibaren aradan çok uzun süre geçmiş ve resen icra müdürü satış yapmamışsa bence verilen karar doğru. Çünkü maddede derhal yeniden satış yapılır diyor.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İİK m.133 2 göre resen satış ve talep magistra175 Meslektaşların Soruları 0 28-01-2013 20:52
resen tevhid şemdinli Meslektaşların Soruları 2 03-05-2011 14:22
resen emeklilik Hukuka Saygı Meslektaşların Soruları 1 07-01-2011 21:06
resen araştırma ilkesi Seher Meslektaşların Soruları 5 24-04-2007 17:31


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03864408 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.