Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

vekaletname bir sözleşme midir?

Yanıt
Old 22-05-2008, 16:18   #1
Ekin EKŞİ YILMAZER

 
Varsayılan vekaletname bir sözleşme midir?

Borçlar kanunumuza göre vekaletname iki taraflı bir sözleşmedir. Buna rağmen yargıçlar, vekaletname eksik deyip- güya humk'a dayanıyormuş- avukatları kabul etmiyorlarmış. Sizce hakimin avukatla müvekkili arasındaki sözleşmeyi inceleme yetksi olabilir mi- eğer ki vekaletname iki taraflı bir sözleşme ise- . Yok eğer vekaletname bir sözleşme değil de bir yetki belgesi ise biz avukatlar noterlerden mi yetki alıyoruz? Unutmayın ki vekaletnamede "kabul ediyorum" beyanı sözleşmenin kurucu unsurudur. Ben bir ücretli bir sözleşme olduğunu düşünüyorum, adına da avukatlık sözleşmesi deniyor ve hakimlerin bizlerden hala vekaletname istemesi de yanlış...Çünkü eskiden dava vekilleri varmış ama artık bunun yerine avukatların görev aldığını unutuyorlar sanırım.
Old 22-05-2008, 17:33   #2
Noyan Yiğit

 
Varsayılan

Yani müvekkil ile aramızda yaptığımız ücret sözleşmesini dosyaya sunar isek bu bir vekaletname yerine geçer; Ayrıca noterden bir vekaletname çıkarmaya gerek yok mu diyorsunuz.Ben gerek var diye düşünüyorum. Hatta bazen biliyorsunuz vekalet olması bile yetmiyor. Bazı işlemler için vekalette açıkca yetki de isteniyor. Aksi bir çok suistimallere yol açar diye düşünüyorum. Vatantaş yetkili bir makam önünde hangi yetkileri vermek istiyorsa o yetkileri avukata verebilmeli.
Old 22-05-2008, 17:51   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Ekin Ekşi
Borçlar kanunumuza göre vekaletname iki taraflı bir sözleşmedir. Buna rağmen yargıçlar, vekaletname eksik deyip- güya humk'a dayanıyormuş- avukatları kabul etmiyorlarmış. Sizce hakimin avukatla müvekkili arasındaki sözleşmeyi inceleme yetksi olabilir mi- eğer ki vekaletname iki taraflı bir sözleşme ise- . Yok eğer vekaletname bir sözleşme değil de bir yetki belgesi ise biz avukatlar noterlerden mi yetki alıyoruz? Unutmayın ki vekaletnamede "kabul ediyorum" beyanı sözleşmenin kurucu unsurudur. Ben bir ücretli bir sözleşme olduğunu düşünüyorum, adına da avukatlık sözleşmesi deniyor ve hakimlerin bizlerden hala vekaletname istemesi de yanlış...Çünkü eskiden dava vekilleri varmış ama artık bunun yerine avukatların görev aldığını unutuyorlar sanırım.

Vekalet sözleşmesi ile vekaletnameyi(vekalet belgesini)karıştırdığınızı sanıyorum. En azından ben böyle anladım. Açıklama yaparsanız, devam edebiliriz.

Saygılarımla
Old 22-05-2008, 18:34   #4
Ekin EKŞİ YILMAZER

 
Varsayılan

Karıştırdığımı sanmıyorum.Bence herkes vekaletname ile yetki belgesini karıştırıyor
Old 22-05-2008, 18:43   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Ekin Ekşi
Karıştırdığımı sanmıyorum.Bence herkes vekaletname ile yetki belgesini karıştırıyor

Sayın Ekin Ekşi,

Konuyu ben de, benden önceki üye de anlamamış ki ihtimalli yazmışız. Sizden açıklama istedim ki, konuyu doğru bir şekilde tartışalım. Yok "bence bu kadar yeterli" diyecekseniz, forumu yazışmalara kapatacağım.

Saygılarımla
Old 22-05-2008, 20:18   #6
Ekin EKŞİ YILMAZER

 
Varsayılan

kusura bakma bir hata yaptıysam bu alana daha bugün girmeye başladığımdandır.afeyleyin
Old 23-05-2008, 16:32   #7
Av. Pekince

 
Varsayılan

Noterlerce tanzim edilen vekaletnameyi, özel hukuk sözleşmesi değil de, kanundan doğan bir usuli şekil şartı olarak düşünüyorum.
Old 23-05-2008, 17:21   #8
Ekin EKŞİ YILMAZER

 
Varsayılan

Ama kanundan doğan bir usul ise,hizmet sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Old 23-05-2008, 18:00   #10
AV.SERTANn

 
Varsayılan

Vekaletnamede vekil edilenin imzalı beyanı bulunmamaktadır.Tek taraflı bir hukuki işlemdir.
Old 23-05-2008, 21:22   #11
Ekin EKŞİ YILMAZER

 
Varsayılan

evet uygulamada tek taraflı olduğunu ben de biliyorum lakin biz avukatlar hep müvekkillerimizden vekaletname getirmesini istiyoruz
Old 23-05-2008, 21:26   #12
denizyldz_84

 
Varsayılan

vekaletname, müvekkilinizin size verdiği tek taraflı bir işlemdir.bu bir temsil yetkisidir, temsil yetkisi verilen tarafın kabulu aranmaz.
ancak müvekkil ile avukatın yaptığı avukatlık sözleşmesi ise farklıdır. bu müvekkil ve avukat arasında olan her iki tarafında imzasını taşıyan bir sözleşmedir. bir temsil ilişkisi içermez.
ayrıca vekaletnamenin bir şekle bağlı olduğunu düşünmüyorum noterden yapılması zorunluluk koşulu değildir kanımca..
Old 23-05-2008, 21:31   #13
Ekin EKŞİ YILMAZER

 
Varsayılan

Konuyu biraz daha açayım: vekaletle evlenilemediğine göre her konuyu vekaletle açıklayamayız. İkinci olarak vekalet vermeye tek yetkili kurum noterler değil, kişiler kendi aralarında da vekaletname düzenleyebilirler, noter burada yargıtayın da genellikle vurguladığı üzere isbat şeklidir.
Old 23-05-2008, 21:56   #14
Av. Süleyman Emre Ötün

 
Varsayılan

Uygulamada vekaletname olarak adlandırılan şey aslında temsil yetkisi içeren bir belgeden başka bir şey değildir. Temsil yetkisi vermek ise , yetki verilenin rızasına ihtiyaç duyulmadan yapılan bir işlemdir.

Kişiler dünyanın herhangi bir yerindeki dilediği kişiye temsil yetkisi verebilir. Veya avukat olmayan birine davayla ilgili temsil yetkisi verebilir. Bunda hiçbir engel yoktur. Sorun o kişinin bu yetkisini kullanması anında ortaya çıkar.

Vekalet ise bir akittir. Bu akdin içinde gizli bir temsil yetkisi de yatmaktadır.

Bence vekaletname yerine yetki belgesi veya temsil yetkisi belgesi gibi bir terim de kullanılabilir.
Old 23-05-2008, 22:55   #15
Ekin EKŞİ YILMAZER

 
Varsayılan

Ben bir de şunu desem: "Aslında her dava özel vekaletname içermelidir." Ne dersiniz? Çünkü dava açmak şahsi bir haktır.
Old 24-05-2008, 00:56   #16
Gemici

 
Varsayılan

Alman hukukuna göre vekalet müvekkilin verdiği ve geçerli olabilmesi için, vekile veya vekaletin kendisine karşı kullanılacağı üçüncü kişiye varması gereken ve vekile temsil yetkisi veren, tek taraflı bir irade beyanıdır. Bu şekilde meydana gelen vekalet ilişkisini vekalet verenle vekil arasındaki temel hukuki ilişkiden ayırmak gerekir.

Vekaletname(Vollmachtsurkunde) temsil yetkisini üçüncü kişilere karşı kanıtlamaya yarıyan belgedir.

Anlıyabildiğim kadarı ile forumdaki kargaşalık sırf vekaletle vekaletnameyi birbirine karıştrımaktan geliyor.

Alman hukukunda vekaletin geçerli olabilmesi için vekaletnamenin noter tarafından veya herhangi başka bir kurum tarafından tasdik edilmesi mecburiyeti yok.

Saygılarımla
Old 25-05-2008, 12:32   #17
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan vekaletname bir sözleşme midir?

Tüğrk hukukunda vekalet sözleşmesi BK da düzenlenmiştir. Şekle bağlı değildir.

Vekaletname istenmesinin nedeni HUMK hükümleridir. Yasa resmi şekilde belirtilmesini istediği için vekaletname ibrazı istenmektedir. Ancak vekaletname olmaması arada vekalet ilişkisinin olmadığını göstermez.

Bunun istisnalarından birisi ceza davalarıdır. Burada sanığın avukatımdır demesi yeterli olmaktadır. Benzer bir uygulama da CMUK hükümlerine dayanılarak yapılmaktadır. Ancak CMIK hükümlerine göre savunman olmak arada vekalet ilişkisinin olduğuna ilişkin bir karine oluşturmaz. Bu nedenle baro tarafından atanan avukatın görevi vekaletname ibrazı ile biter. Diğer durumlarda ise vekaletname aradaki vekalet sözleşmesinin karinesidir.

Yani sayın Ergin'in belirttiği gibi vekaletname sözleşme değil vekalet sözleşmesinin kanıtı kanıtı demek de yanlış olur belgesidir.

Yani ibraz ettiğimiz vekaletname tarafı temsil yetkimiz olduğunu belirten RESMİ bir belgedir. Bundan öte hiç bir anlamı yoktur.

Söylediklerimle beraber türk hukukunda yetkisiz temsile ilişkin hükümleri de gözden geçirirseniz söylediklerim daha iyi anlaşılacaktır.

Saygılar
Old 25-05-2008, 14:38   #18
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:

HUMK
Madde 65 - Katibiadil, nahiye meclisi veya ihtiyar heyeti veyahut sulh hakimi tarafından imzası musaddak bir vekaletname ile vekaletini vekil ispat etmeğe ve vekaletnamenin aslını veyahut musaddak suretini dava dosyasına konulmak üzere vermeğe mecburdur. Şu kadar ki nahiye meclisi, ihtiyar heyeti veya sulh hakimi tarafından tasdik edilecek vekaletname ancak sulh hakimleri huzurunda görülecek davalar hakkında muteberdir. Devairi resmiye vekillerine mensup oldukları daire amiri tarafından usulüne muvafık surette verilen vekaletnameler, muteber olup ayrıca tasdika tabi değildir.

HUMK
Madde 67 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 18.07.1981 RG NO: 17404 KANUN NO: 2494/12)Vekaletnamenin aslını veya örneğini vermeyen vekil dava açamaz ve yargılama ile ilgili hiçbir görev yapamaz. Şu kadar ki, gecikmesinde zarar umulan hallerde mahkeme, verecegi kesin bir süre içinde vekaletnamesini getirmek şartıyla vekilin dava açmasına veya usul işlemleri yapmasına izin verebilir. Bu süre içinde vekaletname verilmez veya aynı süre içinde asil, yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçe ile mahkemeye bildirmezse dava açılmamış sayılır ve yapılan işlemler hükümsüz kalır. Bu durumda vekil, oturum harcı ile diğer yargılama giderleri ve karşı tarafın uğradığı zararları ödemeye mahküm edilir.
Bunları kötü niyetle yapan vekil aleyhine ceza takibi yapılmak ve disiplin cezası uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına ve vekilin bağlı olduğu baro başkanlığına yazı gönderilir.
Bir tarafın vekil tutmak istemesi, vekilini azletmesi, vekilin istifa etmesi, kendisinin yahut vekilinin dosyayı incelememiş bulunmaları sebebiyle yargılama başka bir güne bırakılamaz. Ancak vekil tutulmaması veya dosyanın incelenememesi kabul olunabilir bir özüre dayanıyorsa hakim bir defalık kısa bir süre verebilir. Verilen süre sonunda, vekil oturuma gelmemiş veya dosya incelenmemiş olsa bile davaya devam olunur.Vekaletname aslının veya onanmış örneğinin her dosya için ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Avukatlık Kanunu
Madde 56 - Usulüne uygun olarak düzenlenen ve avukata verilmiş olan vekaletname 52 nci maddede yazılı dosyada saklanır. Avukat, bu vekaletnamenin örneğini çıkarıp aslına uygunluğunu imzası ile onaylayarak kullanabilir. Avukatın çıkardığı vekaletname örnekleri bütün yargı mercileri, resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler için resmi örnek hükmündedir.
Asıllarının verilmesi kanunda açıkça gösterilmiyen hallerde avukatlar, takibettikleri işlerde, aslı kendilerinde bulunan her türlü kağıt ve belgelerin örneklerini kendileri onaylıyarak yargı mercileri ile diğer adalet dairelerine verebilirler.
(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 08.02.2008 RGNO: 26781 KANUN NO: 5728/330) (KOD 1)

Aslı olmayan vekaletname veya diğer kağıt ve belgelerin örneğini onaylayan yahut aslına aykırı örnek veren avukat, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Avukatlar, vekalet aldıkları işlerde, ilgili yargı mercii aracılığı ile ve bu yargı merciinin tebligat konusunda bir kararı olmaksızın, diğer tarafa adli kağıt ve belge tebliğ edebilirler. Tebliğ edilen kağıt ve belgelerin birer nüshası, gerekli harç, vergi ve resim ödenmek şartiyle, ilgili yargı merciinin dosyasına konur.
Avukatlar veya avukatlık ortaklığı başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekaletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekaletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekaletname hükmündedir.
Vekaletnameler Türkiye için tek tip olup, vekaletnamenin biçim ve içeriği Türkiye Barolar Birliği ile Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanır.

Vekaletnamenin zorunluluğuna ve şekline ilişkin hükümler konuyu açıklıyor. Vekaletname müvekkilin tek taraflı beyanını yansıtır ve aradaki sözleşmeyi yargı mercilerine ispatlayan bir belgedir. Ancak yalnızca varlığını ispatlar içeriği yargı mercinin ilgi alanına girmediğinden içeriğe ilişkin (ücret ödeme zamanı vs.) hususlar ayrıca vekil ve müvekkil arasında yazılı olarak düzenlenmelidir. Öte yandan Noterden yapılması Avukatın da menfaatinedir. Yürüttüğünüz bir davanın orta yerinde müvekkilin çıkıp, "Ben bu Avukata vekalet vermedim. İmzama itiraz ediyorum." demesi halinde yaşanacak sıkıntıları önceden giderir.
Old 25-05-2008, 20:09   #19
Ekin EKŞİ YILMAZER

 
Varsayılan

evet imza konusunda haklısınız ancak müvekkilimiz biz bu avukata vekalet demediği halde hakimler vekalet sırasında sorun yaşatıyor. ben bir dava sırasında vekaleti kabul etmediğimi söylesem veya bunu denesem olur mu? Herşeyi yazıp bitiriyorsunuz ancak vekaleti hakim kabul etmiyor, oysa vekaleti kabul etmeme hakkına siz sahipsiniz, müvekkiliniz bir itirazda da bulunmamış, kaldı ki vekalet sözlü de olabilir
Old 25-05-2008, 20:25   #20
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Hiçbirimizin başına böyle bir şey gelmediğine göre sizin başınıza gelen özel bir durum olmalı. Hakimin vekaletnamenizi kabul etmeme gerekçesini yazarsanız o konu üzerinde görüş belirtme şansımız olur.
Old 25-05-2008, 21:21   #21
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan vekaletname bir sözleşme midir?

Sayın Ekin Ekşi;

Anlaşıldığı kadarı ile siz bir konuda sinirlenmişsiniz ve bu sinirle tartışmayı yanlış yönlendiriyorsunuz.

Yasa usulüne uygun düzenlenmiş bir vekaletnamenin ibrazını istiyor. Hakim bunu incelemek zorunda. Hakim sizin vekaletinizi kabul etmiyorum demez. Usulüne uygun düzenlenmiş vekaletnamenin ibrazını ister.

Kuşkusuz ki vakalet ilişkisinin kurulmasında sizin iradeniz önemlidir. Hakimin iradesi önemli değildir. Bu ilişkide hakim sizin temsil yeteneğinizin (yasal koşullar çerçevesinde; Örn. avukat olup olmadığınız ve usul hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği ile sınırlı olarak) inceleme yetkisi ve GÖREVİ vardır.

Bildiğiniz gibi usul yasaları kamu hukukuna ilişkin yasalardır ve hakim tarafından kendiliğinden bu hükümler gözetilir.

Buradabaşka farklar da ifade edilebilir. Örneğin:

Baro pulunu yapıştırmamanız halinde hakim ne yapacaktır?

Bunun sizinle, hakimle ya da vekalet ilişkisi ile hiç bir ilgisi yoktur. Bunun için hakime kızabilir misiniz?

Gene BK da bir hüküm var. En uzun zamanaşımı süresi 10 yıl. Vekalet ilişkisi de bir sözleşme. Sözleşmelerden doğan haklar da 10 yılda zamanaşımına uğrar. Bu konu daha önce de tartışıldı. Hala da tartışılan bir konu.

Şimdi 10 yılı geçmiş bir vekaletname ibraz ettiğinizde hakim size "tamam 10 yıl önce vekalet sözleşmesi yapmışsınız ama bu sözleşmeden doğan haklarınız zamanaşımına uğramış, bu nedenle yeni vekaletname getirmeniz gerekir." derse ne kadar haklı ne kadar haksız? Hakimin sizin vekalet sözleşmesini feshedip etmediğinizi bilmek şansı yok.

Öte yandan;

Siz bir davada vekaleti kabul etmiyorum nasıl diyeceksiniz?

Size vekaletname çıkmış olması vekalet sözleşmesinin var olduğu/kurulduğu anlamına gelmez. Sizin çıkarılmış olan vekaletnameye dayanarak işlem yapmanız sözleşmenin kurulduğunu ve sizin de bu sözleşmeye dayanarak işlem yaptığınızı gösterir. Bu çerçevede sizin bir davada ben vekalet ilişkisini kabul etmiyorum dersem sorunuz açıklayıcı değil, biraz sinirle sorulmuş bir soru gibi.

Sanırım biraz daha sakin tartışırsak daha iyi anlaşacağız.

Saygılarımla.
Old 26-05-2008, 22:59   #22
Av. Süleyman Emre Ötün

 
Varsayılan

Bence bu konuda hala vekalet sözleşmesi ve temsil yetkisi ayrımından kaçınılmaktadır.

Vekaletname hiçbir şekilde avukatla iş sahibi arasındaki vekalet akdiyle ilgili değildir. Hatta o akdin delili olarak kabul edilmek zorunda da değildir. İkisi arasında yapılan anlaşma (yazılı veya sözlü) vekaletname gibi herhangi bir geçerlilik şartına muhtaç değildir.
Vekaletname sadece temsil yetkisiyle ilgilidir.
Mahkemeler avukatla müvekkil arasındaki akitle ilgilenmezler. Önemli olan şey takip edilen davada veya başka bir işte avukatın gerekli yetkisi olup olmadığıdır. Vekaletname (en azından öncelikli işlevi olarak) sadece bu yetkiyi ispata yarar.

Konunun hala bu açıdan ele alınmadığını açıkçası yadırgıyorum. Her türlü ve her şekilde eleştirilere açığım.

Saygılar...
Old 28-05-2008, 00:16   #23
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan vekaletname bir sözleşme midir?

Sn. lalande;

Vekalet ilişkisi olmaksızın temsil yetkisini nasıl vereceksiniz?

Bir insana sen benim vekilim değilsin ama beni temsil edebilirsin nasıl diyeceksiniz?

3. kişiler buna ne diyecekler?

Saygılar.
Old 29-05-2008, 00:15   #24
Av. Süleyman Emre Ötün

 
Varsayılan

Noterde, herhangi bir kişiyi, o nun hiç haberi bile olmadan yetkili kılan bir vekaletname verdiğimizi düşünün. Şimdi bu vekaletnamenin geçersiz olduğundan falan sözedemeyiz. O şahıs bu vekaletnameyi görünce ne diyebilir? İptal mi ettirecek, neye dayanarak iptal ettirebilir? Ben notere geçerli bir beyanda bulunmuşum, o kişi şu işlere yetkilidir diye...
Fakat öbür taraftan o kişiyle aramızda vekalet ilişkisi veya herhangi bir akit yoktur. Çünkü adamın haberi bile yok.
Öyleyse vekalet akdi veya başka bir akit olmadığı halde birisine yetki verilebilir.
Old 02-06-2008, 17:34   #25
ccimilli

 
Varsayılan vekalet ilişkisi temsil ayrımı

Merhaba;

Bence burada temsil yetkisi ve vekalet karıştırılıyor. vekalet iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Avukatla müvekkil arasında yapılan sözleşme vekalet sözleşmesidir. Avukata müvekkili temsil etme, müvekkile vekalet ücreti ödeme asıl borçlarını ve her iki tarafa bazı yan borçları yükler.

Temsil yetkisi verilmesi ise temsil olunanın tek taraflı ve varması gereken irade beyanı ile gerçekleşir. Dolayısı ile sözleşme değildir. Zaten müvekkilin yanında avukat olmadan tek başına notere giderek vekaletname düzenletebilmesi de bu şekilde mümkündür. İrade beyanı şekil şartına tabii değildir. Uygulamada avukata verilen vekaletname bu temsil yetkisinin verildiğinin belgesidir, tek taraflı irade beyanını belgeler.

Bunlar TMK'dan destek alan açıklamalar. Ancak hatırlarsınız ki bir konu özel kanunda düzenlenmişse genel kanundaki düzenleme değil, özel kanunun düzenlenmesi uygulanacaktır. Avukatlık kanunun'nun ve HUMK'un Medeni Kanun'a göre özel kanun olduğu da açıktır. Bu nedenle konu tartışılırken bu kanunlar üzerinden yorum yapmak gerekir.

Avuklatlık kanunun madde 56 "Ek fıkra: 02/05/2001 - 4667/36. md.) Vekaletnameler Türkiye için tek tip olup, vekaletnamenin biçim ve içeriği Türkiye Barolar Birliği ile Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanır."hükmünü getirmiştir. Buradan da şekil şartının varlığı açıkça anlaşılmakta.


HUMK açısından bakıldığında da; 65 vd. maddeler çok açıkça konuya çözüm getirmektedir. (Çok yer kaplamaması için buraya alıntı yapmıyorum ama Vekaletnamenin aslını veya örneğini vermeyen vekil dava açamaz ve yargılama ile ilgili hiçbir görev yapamaz.)Herkese mutlu günler
Old 30-06-2008, 14:21   #26
Ekin EKŞİ YILMAZER

 
Varsayılan

Vekaletname hakkında AHİM'in görüşü, "başvurucu ile temsil edilenin imzalarının yer aldığı bir sözleşme" olduğu yönündedir. Temsilcinin avukat olma zorunluluğu da yok. Burada 3.kişinin araya girmesi gibi bir durum sözkonusu olamıyor. Adına vekaletname değil, türkçesi olan yetki belgesi denmektedir.
Old 01-07-2008, 01:47   #27
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan vekaletname bir sözleşme midir?

Sayın Lalande;

Aynı şeyleri tartışıyoruz.

Vekaletname bir sözleşme değildir.

Vekaletnamenin kullanılması bir sözleşme ilişkisi olduğuna ilişkin bir karine oluşturur
Vekil tarafından vekaletname kullanulmadığında vekalet sözleşmesinin varlığı ayrıca kanıtlanmalıdır.

Vekalet çıkarılması tek başına sözleşmenin olduğunu kanıtlamaz.

Benim söylemek istediğim VEKALETNAMENİN vekalet sözleşmesine dayanılarak verilen veya verimesi gereken bir temsil yetkisi olduğudur.

Vekaletname tek başına bir sözleşme değildir.

Anlatılan her biçimde icap vardır ama kabul yoktur. Sözleşme kabul ile oluşur.

Bu çerçevede vekaletname çıkarılması ile sözleşme oluşmaz. Sözleşmenin varlığı ancak o vekaletnamenin kullanılması ile kanıtlanabilir.

Bu konuda "rakibim beni avukat tayin etmiş" konusundaki tartışmalara bakmanızı da öneririrm.

Saygılar.
Old 01-07-2008, 12:25   #28
ccimilli

 
Varsayılan sözleşme tanımı

Arkadaşlar sözleşme tanımı çok temel bir kavramdır ve hemen hemen herkes tarafından "tarafların biribirine uygun ve karşılıklı rızalarını beyan etmeleri ile kurulan ilişki" veya buna benzer bir tanımla tanımlanır. Temel ortak nokta birden fazla taraf olmasıdır. Tüm hukuk başlangıcı, medeni kitaplarında ve hatta Medeni Kanunda hiç yoruma gerek göstermeyecek şekilde açıktır bu konu

Kaldı ki dilbilimsel açıdan da işdeş bir fiildir. yani karşılıklıdır.

Bu kadar basit bir konuyu tartışıyor olmak garip geldi bana (gerçi ben de tartıştım ama) Başlıkta bir hata var sanırım.
Old 02-07-2008, 12:01   #29
Hasan Coşkun

 
Varsayılan

B - TEŞEKKÜLÜ

Madde 387 - Vekilin tevdi edilen işi idare hususunda resmi bir sıfatı varsa veya işin icrası mesleğinin icabından ise yahut bu gibi işleri kabul edeceğini ilan etmiş ise vekalet, vekil tarafından derhal reddedilmedikçe kabul edilmiş sayılır. Sorunun yanItı kanunda açıkça düzenlenmiş.
S
Old 04-07-2008, 03:11   #30
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan vekaletname bir sözleşme midir?

Sn. Coşkun;

Maddeyi bu biçimi ile ifade bizi yanlış sonuçlara götürebilir.

Öncelikle akdin oluşması için icap ve kabulün olması gerekir. Vekaletname çıkarılmasını bir icap olarak kabul etsek bile bana getirilmeyen bu icap ve benim alıp kullanmayacağım bir vekaletnamenin çıkmış olması ile kabul nasıl oluşabilir?

Kaldı ki tartışmada gözden kaçırılan bir konu var.

Vekalet ilişkisi belli bir konu veya konularda kurulabilir. Vekalet veren size belli bir konuda temsil etmeniz için yetki verir. Siz de kabul ederseniz gider temsil edersiniz. Bu durumda vakalet ilişkisi kurulmuş olur. Yani vekalet ilişkisi somut olaylara ilişkin kurulabilir. Soyut bir vekalet ilişkisi olmaz.

Ama bir kişi size vekaletname çıkarmıştır. Aleyhinde dava açılmıştır. Size haber verilmemiştir. Ya da davayı kabul etmemişsinizdir. Bu durumda vekaletname olmasını vekalet sözleşmesinin olduğuna kanıt nasıl sayarsınız?

Vekalet sözleşmesi şekle bağlı değildir. Ancak icap ve kabulün varlığı zorunludur. Sadece vekaletname çıkarılmış olması veya vekaletnamenin bir işte kullanılmış olaması o insana ilişkin her işte vekalet sözleşmesinin kurulmuş olduğunu göstermez. Vekaletname bir sözleşme değil, sözleşmenin kanıtı da değil, sadece sözleşme gereğince verilmiş bir yetki belgesidir.

Nasıl vekaletnameye dayanarak müvekkilimizin bize haber vermediği, girmemizi istemediği bir dava nedeni ile sorumlu tutulma (vekil olarak) olanağımız yokasa aynı şekildeki bir davaya girme hakkımız da yoktur.

Geçenlerde adliyede bir eski müvekkilimle karşılaştık. Biraz sohbet ettik. Bir davası varmış. Avukatı da varmış. Bende de vekaletnamesi var. Azledilmedim. Şimdi benim o dava için vekalet sözleşmem olduğu ve sorumlu olduğum savunulabilir mi?

O davaya girme hakkım ve görevim var mı?

Saygılar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Bankanın Tutumu Hukuki Midir? Genel Vekaletname İle Murisin Parası Çekilebilir Mi? Av.Suat Ergin Meslektaşların Soruları 17 03-07-2009 13:36
Vekaletname ve Yetki sorunu av.gzm Meslektaşların Soruları 3 01-03-2008 16:56
Görevli mahkeme iş mahkemesi midir, asliye hukuk mahkemesi midir? Kilimanjaro Meslektaşların Soruları 7 02-01-2008 09:27
Vekaletname umut Hukuk Soruları Arşivi 1 03-03-2002 00:28
Pullu Vekaletname Av. Hulusi METİN Hukuk Sohbetleri 0 10-02-2002 14:12


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07262111 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.