Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Cmk alacağına haciz bırakılabilir mi

Yanıt
Old 06-10-2006, 10:57   #1
johnross

 
Varsayılan Cmk alacağına haciz bırakılabilir mi

İcra takibi yaptığım borçlularımdan biri meslektaşım, kendisi borç miktarını ödemeye pek yanaşmıyor. bu borçtan ötürü yapılacak başkaca bir işlemim de kalmadı. Cmk uygulama merkezinden olan alacağına haciz koydurabilirmiyim. Pek hoş kaçmasada bunu yapmak zorundayım buna ilişkin herhangi bir kanuni engel varmıdır diye düşünüyorum bilgilendirseniz sevinirim
Old 06-10-2006, 15:00   #2
medenikal

 
Varsayılan

T. 30.09.2005
E. 2005/211
K. 2005/300
* Mesleğin itibarını sarsacak davranışlar
* Meslek vakarı
(TBB Meslek Kuralları m. 4)


Şikayetli avukat hakkında, “08.10.1998 tarihinde borç olarak aldığı 10 Cumhuriyet altınının 4 adedini 26.11.2001 tarihinde verip, kalan 6 altını 30.12.2001 tarihinde vereceğini 26.11.2001 tarihli belge ile taahhüt ettiği halde, aleyhine İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2002/1041 esasta kayıtlı alacak davasının 13.11.2002 tarihinde açıldığı ve mahkemenin 08.03.2003 tarih ve 2003/366 Karar sayılı kararı ile davanın kabulüne karar verildiği, ilamın icrası ile ilgili icra takibinde mal beyanında bulunmayan şikayetlinin İzmir 7. İcra Tetkik Merciince 10 gün hafif hapis cezası ile cezalandırıldığı, borcunu ödememekte direnen şikayetlinin TBB Meslek Kuralları’nın 4. maddesine aykırı davrandığı” iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonucu, eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikayetli kovuşturma aşamalarında savunma vermemiş, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna yaptığı itirazda 08.10.1998 tarihli belge ile Ahmet’e borçlandığını, mahkemeden bu belgenin gizlenerek hiçbir alacağı olmamasına, bu sebeple dava ve şikayet hakkı bulunmayan G.E.’nin dava açıp iş yoğunluğundan dolayı sessiz kalması sebebiyle mahkemeden karar alındığını, gerekli araştırma yapılsa yanılmanın ortaya çıkacağını, A.T.İ. tarafından İzmir Baro Başkanlığına yapılan şikayet hakkında 06.02.2004 tarih ve 67 sayılı kararla disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına karar verildiğini, özel ilişkisinin mesleki boyutta değerlendirilmemesi gerektiğini bildirmiş, bu sebeplerle suçsuz olduğunu savunmuştur.

Şikayetli 08.10.1998 tarihli belgede alacaklının A.T.İ. olduğunu bildirmiş ise de, belge ibraz etmemiştir. 26.11.2001 tarihli belgede alacaklı Güler görünmektedir. Şikayetçi G.E. tarafından İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan alacak davasında 26.11.2001 tarihli belge hususunda iki kez isticvap edilmesine karşın şikayetli duruşmaya katılmamış, yokluğunda 6 Cumhuriyet altını karşılığı 690.000.000 TL’nin yasal faizi ile birlikte tahsiline ilişkin olarak 08.05.2003 tarih ve 2003/366 sayılı kararla sonuçlanmıştır. Bu durum karşısında savunmaya itibar olanağı yoktur. Ayrıca şikayetli, İzmir 7. İcra Tetkik Mercii Mahkemesince İİK’nun 337. maddesi uyarınca mal beyanında bulunmamak suçundan 10 gün hafif hapis cezası ile cezalandırılmış olup, karar örnekleri dosyadadır.

TBB Meslek Kurallarının 4. maddesi gereği; “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmaz zorundadır. Avukat özel yaşantısında da buna özen göstermekle yükümlüdür”. Meslek itibarı, “meslek vakarı” anlamındadır. Meslek itibarı, “ticari itibar” değildir. Bazı mesleklerin varlığı belli bir “vakar”ın varlığına bağlıdır. Meslek vakarı, “ortak manevi mamelek”tir. Bu nedenle özel yaşantısında dahi olsa avukatın taahhütlerine uymaması, mal beyanında bulunmamak suretiyle hapis cezası ile cezalandırılması, borç ödememekte direnmesi, mesleğin itibarını sarsan davranışlardır. Bu nedenlerle eylemin disiplin suçu oluşturduğuna ilişkin Baro Disiplin Kurlunca yapılan hukuksal değerlendirme isabetli bulunmuş, sicilinde mevcut tekerrüre esas para cezası bulunması sebebiyle takdir edilen işten çıkarma cezasının onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak şikayetli avukatın itirazının reddine, İzmir Barosu Disiplin Kurulun “3 ay süre ile işten çıkarma cezası” verilmesine ilişkin kararının onanmasına oybirliği ile karar verildi.
Old 06-10-2006, 17:48   #4
Av.Ayse E.

 
Varsayılan vekalet ucretlerının haczı

cmuk alacagı dahıl eger borclu saygıdeger meslektasımızın davacı-davalı-alacaklı vekılı oldugu dosyalarınıda bulabılırsenız bu dosyalardan dogmus ve dogacak vekalet ucretlerıne hacız konabılır...icraların-mahkemelerin esas defterleri sıze bu konuda yardımcı olacaktır bıraz ugrasmanız arastırmanız gerekecek ama tahsıl ımkanı kesın olan bır yol...Saygılarımla
Alıntı:
Yazan johnross
İcra takibi yaptığım borçlularımdan biri meslektaşım, kendisi borç miktarını ödemeye pek yanaşmıyor. bu borçtan ötürü yapılacak başkaca bir işlemim de kalmadı. Cmk uygulama merkezinden olan alacağına haciz koydurabilirmiyim. Pek hoş kaçmasada bunu yapmak zorundayım buna ilişkin herhangi bir kanuni engel varmıdır diye düşünüyorum bilgilendirseniz sevinirim
Old 06-10-2006, 18:25   #5
Av.Nebi

 
Varsayılan

Bu durumda sanırım ayrıca birde bu durumun baroya da bildirilmesi gerekiyor değil mi ? yanılıyor muyum ?
Old 08-10-2006, 22:20   #6
Av.Özgür Çetin

 
Varsayılan Cmk AlacaĞi

Alıntı:
Yazan serefkirbiyik
konablir üstadım.Ben koydum tahsil de ettim..
Üstat siz tahsil etmişsiniz ama yapılan işlem bence pekde doğru değil.Aklıma gelen hususlar cmk ücretini mi tahsil ettiniz yoksa müdafi gideri mi tahsil edildi alacak icra dairesine yatırılmış ise baroya makbuzu kim kesti ayrıca cmk hizmeti başka bir avukata devri mümkün olmayan münhasıran ilgili avukata haiz hizmetlerdendir yasa gereği devredilmez bir göreve ait ücretinde haczedilemeyeceğini düşünüyorum edilecekse dahi maaş ve ücretlere ilişkin düzenlemeler akla gelebilirdi...
Old 09-10-2006, 02:29   #7
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan Cmk alacağına haciz bırakılabilir mi

Yasa "müvekkilinin borcu ile takas ve mahsup edilemez" demektedir. Kendi borcu ise her türlü vekalet alacağına haciz koyabilirsiniz.

Saygılar.
Old 09-10-2006, 03:05   #8
ibreti

 
Varsayılan

Bence bağlı bulunduğu Baro'ya da bildirmelisiniz. Meslek kurallarına uygun olmayan davranışların üzerine gidilmez ise hem muhatap meslektaşımıza, hem de diğer meslektaşlarımıza kötülük etmiş oluruz.


Mesleğe başladığım yıllarda yaşça benden hayli büyük bir meslektaşımı alkol alarak duruşmalara geldiği için üç kez şikayet ettim. Bu tutumum diğer meslektaşlarımca ayıplandı. Hiç bir disiplin cezası almadı meslektaşımız.
Şimdi şikayet ettiğim ağabeyimiz hem diabet hem de alkol tedavisi görüyor. Abdestini bile tutamıyor.
O zaman için O'nu cezalandırmayanlar iyilik etmediler. Bir kerecik olsun uyarı alsaydı kendini toparlamış olurdu.


Olaydaki meslektaşımızın da en azından uyarılması gerekiyor. Kendini toparlaması açısından çok gerekli bir durum bu.

Saygılarımla...
Old 20-10-2006, 12:14   #9
serefkirbiyik

 
Varsayılan

Üstat siz tahsil etmişsiniz ama yapılan işlem bence pekde doğru değil.Aklıma gelen hususlar cmk ücretini mi tahsil ettiniz yoksa müdafi gideri mi tahsil edildi alacak icra dairesine yatırılmış ise baroya makbuzu kim kesti ayrıca cmk hizmeti başka bir avukata devri mümkün olmayan münhasıran ilgili avukata haiz hizmetlerdendir yasa gereği devredilmez bir göreve ait ücretinde haczedilemeyeceğini düşünüyorum edilecekse dahi maaş ve ücretlere ilişkin düzenlemeler akla gelebilirdi...
----
üstadım borçlu meslektaşımızın cmk müdafii görevlendirilmesinden dolayı barodan olan alacağı cmk ücretinin haczinden bahsediyorum.saygılar
Old 21-10-2006, 01:52   #10
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Sn. seferkırbıyık
Müvekkil alacaklısı değil bizzat Avukattan alacaklı bir kişi bunu yapıyor. Lehimize sonuçlanan davada karşı tarafa yüklenen vekalet ücreti alacağına müvekkilin borcundan dolayı haciz konulamaz ise de bu durumda konulabilir. Zira borçlu olan avukattır. Sizin mantığınızla hiçbir vekalet ücreti alacağımıza haciz konulamaz diye bir iddiada bulunursak hiç kimse bizle çalışmak kredi vermek istemez.
Old 21-11-2017, 11:21   #11
Dilan Kartal

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan serefkirbiyik
konablir üstadım.Ben koydum tahsil de ettim..
İyi günler,haczi koymak için baroya talep mi yazdınız yoksa 89/1 mi gönderdiniz? Aynı durumda bir borçlumuz var bizim de yardımcı olursanız çok sevinirim
Old 10-10-2019, 12:41   #12
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

Konuyu hortlatalım

T.C.
Yargıtay
Hukuk Dairesi 8
Tarih17.06.2013
Esas No 2013/.....
Karar No 2013/.....

AVUKATIN CMK ÜCRET ALACAKLARINA HACİZ KONULMASI BEKLENEN ALACAKLARIN HACZİ

İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 83\MADDE 355\MADDE 356
Avukatlık Kanunu (1136): MADDE 164

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Borçlu şikayetinde; icra takibinde avukat olduğu için doğması muhtemel C.M.K.ücret alacaklarına haciz konulduğunu ancak doğması muhtemel bir alacağın haczedilemeyeceğini bu sebeple C.M.K.ücret alacaklarına uygulanan haczin iptaliyle kesilen paraların tarafına iadesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece C.M.K.uyarınca, ileride doğacak avukatlık ücreti alacaklarının haczinin mümkün bulunmayacağından ve ayrıca Avukatlık Kanunu'nun 164/ son maddesinin avukatlık ücretleri haczedilemez, şeklindeki hükmüne göre de, C.M.K.alacaklarına konulan haczin kaldırılmasına karar verilmiştir.
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 164/ son maddesi uyarınca, "Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu sebebiyle takas ve mahsup edilemez, haciz edilemez" ( HGK'nun 7.4.2004 tarih ve 2004/12-213 Esas, 2004/215 Sayılı Kararı ) Bu madde avukat olan borçlunun kendi borcu için değil üçüncü kişi olan işverenin borcu için avukata ait vekalet ücretinin haczedilemeyeceğini düzenlemiştir.

Ayrıca kural olarak, iki kişi arasında mevcut olan bir hukuki ilişkiye ( temele ) dayanan, henüz doğmamış olmakla birlikte ilerde doğması muhtemel bulunan alacaklara müstakbel alacak denir. Müstakbel ( beklenen ) ya da doğacak alacaklar için haciz ihbarı ya da haciz yazısı gönderilebilmesi, üçüncü kişiyle borçlu arasında süregelen bir hukuki ilişkinin varlığına bağlıdır. Hukuki münasebetin varlığı ve bu ilişki sebebiyle borçluya ödenecek ve devamlılık arz eden bir alacağın bulunduğu hallerde, üçüncü kişiye haciz yazısı gönderilebilir. Müstakbel ( beklenen ) bir alacaktan bahsedilebilmesi için, bir hukuki ilişkinin ( temelin ) mevcut olması, bu hukuki ilişkiden doğacak alacağın cinsinin ve borçlunun ( olayda borçlunun çalıştığı kurumun ) belli olması yeterlidir. Alacağın miktarının belli olup olmaması veya böyle bir alacağın doğmama ihtimalinin bulunması önemli değildir. İşçiler ve memurların işveren nezdinde işleyecek ücret alacakları, müstakbel alacaklara örnek olarak gösterilebilir. ( B. Kuru İcra ve İflas Hukuku El Kitabı-sh 428 vd. ) Kanun, ücret hacizlerinde, bu anlamdaki müstakbel alacakların haczedilebileceğini açıkça kabul etmektedir ( İ.İ.K.83, 355, 356 ).

Somut olayda, H. Ç. aynı zamanda avukat olmasına rağmen kendisinin taraf olduğu kira sözleşmesinden kaynaklı alacak sebebiyle takip borçlusu konumundadır. C.M.K.nun zorunlu müdafilik hükümleri gereğince, avukatların zorunlu müdafi olarak girdikleri davalardan tarifeye göre vekalet ücret alacaklarının, yukarda açıklandığı üzere yasa gereği rutin olarak Çanakkale Barosu tarafından görevlendirilmesiyle süregelen bir hukuki ilişki sonucunda doğacağı bellidir. Böylece borçlunun mesleğinin avukatlık olması sebebiyle Çanakkale Barosu tarafından görevlendirme sonucu C.M.K.ndan kaynaklı vekalet ücreti alacaklarına haciz konulmasında yasaya aykırılık söz konusu değildir. Sonuç olarak şikayetin reddi gerekirken yazılı gerekçeyle borçlunun C.M.K.alacaklarına konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle Mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.nun 366 ve 6100 Sayılı H.M.K.nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 Sayılı H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca H.U.M.K.nun 388/4. ( H.M.K.m.297/ç ) ve İ.İ.K.nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 17.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
anne babanın borcu - çocuğun mallarının Haczi erhan Hukuk Soruları Arşivi 4 04-02-2007 20:01
Haciz Edilmezlik duran Meslektaşların Soruları 0 17-02-2004 10:05
Ücret Alacağına Uygulanan Faizin Başlangıç Tarihi İlgili Meslektaşların Soruları 2 21-06-2002 22:07
Haksız Kira Alacağına İcra Talebi vetsa Hukuk Soruları Arşivi 2 10-04-2002 22:07
Haciz İhbarnamesi - Haciz Yazısı (yorumsuz) Av. Hulusi Metin Hukuk Sohbetleri 0 20-03-2002 23:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05075312 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.