Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

internet üzerinden işlenen hakaret suçları

Yanıt
Old 03-08-2006, 11:43   #1
bcokelez

 
Varsayılan internet üzerinden işlenen hakaret suçları

Üstatlarım Saygılar Sevgiler.

İstanbul barosu staj listesine kayıtlı bir stajyer avukatım. Baro staj bitirme tezi olarak "internet üzerinden işlenen hakaret ve sövme suçları" konusunu seçtim. Sizlerden rica edeceğim husus şudur,

Öncelikle kaynak gösterilmesi konusunda yardımcı olabilecek üstatlarıma şimdiden teşekkür ederim.

Kafama takılan hukuki sorunları sıralayayim,
1- Bir IM yazılımı ile (Msn Messenger, Icq vs..) bu suç işlendiği zaman bu "huzurda işlenmiş mi sayılacaktır" ? ( 125. Maddenin gerekçesinden bu sonucu çıkarmaktayım)
2- Forumlarda işlenecek bir hakaret suçunun aleniyet veya basın yayın yoluyla işlenmiş hakaret suçu olabilmesi açılarından değerlendirilmesini yapabilirmisiniz?
3- Forum yöneticilerinin sorumlulukları,
4- İnternet üzerinden yapılan gazete-dergi yayınlarının hukuki vasfı nedir, suçların bu vasıtayla işlenmesinde aleniyet ve basın yayın açısından bi değişiklik olacakmıdır.

Cevaplarınız için şimdiden bütün üstatlarıma teşekkür ediyorum
Saygılarımla
Old 03-08-2006, 13:19   #2
hgsahan

 
Varsayılan

<A href="http://www.forum.memurlar.net"ten">www.forum.memurlar.net "ten forumda hakarete uğrayan üyelerin izlemesi gereken yollar diye bir başlık var .oradan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Old 08-08-2006, 13:19   #3
bcokelez

 
Varsayılan

üstadım verdiğiniz internet adresi calismamakta
Old 08-08-2006, 16:56   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
İstanbul barosu staj listesine kayıtlı bir stajyer avukatım. Baro staj bitirme tezi olarak "internet üzerinden işlenen hakaret ve sövme suçları" konusunu seçtim. Sizlerden rica edeceğim husus şudur,

Öncelikle kaynak gösterilmesi konusunda yardımcı olabilecek üstatlarıma şimdiden teşekkür ederim.

Kafama takılan hukuki sorunları sıralayayim,
1- Bir IM yazılımı ile (Msn Messenger, Icq vs..) bu suç işlendiği zaman bu "huzurda işlenmiş mi sayılacaktır" ? ( 125. Maddenin gerekçesinden bu sonucu çıkarmaktayım)
2- Forumlarda işlenecek bir hakaret suçunun aleniyet veya basın yayın yoluyla işlenmiş hakaret suçu olabilmesi açılarından değerlendirilmesini yapabilirmisiniz?
3- Forum yöneticilerinin sorumlulukları,
4- İnternet üzerinden yapılan gazete-dergi yayınlarının hukuki vasfı nedir, suçların bu vasıtayla işlenmesinde aleniyet ve basın yayın açısından bi değişiklik olacakmıdır.


Sayın bcokelez,

Tez için iyi bir konu bulmuşsunuz. Ama çok sınırlı kaynak olması nedeniyle işiniz zor...Önce birkaç kaynak ismi vereyim. 1- Sayın Hakim Volkan Sırabaşı'nın "İnternet ve Radyo-Televizyon Aracılığıyla Kişilik Haklarına Tecavüz-İnternet Rejimi-" kitabı.(Özellikle öneririm.)2-Sayın Av. Ali Osman Özdilek'in "İnternet ve Hukuk" adlı kitabı.(Ben pek tatmin olmadım.) 3-Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, "Uluslararası İnternet Hukuk Sempozyumu" isimli kitap (Bu kitaptan, dava dosyamıza alıntılar konulmuştu.Benim bir fikrim yok)

Sorularınızın yanıtına gelince...Hemen belirteyim kaynak sorununu ben de yaşadım. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım.

1-Cevabı kendiniz vermişsiniz. Katılıyorum.
2-Basın yoluyla işlenmiş sayılmaktadır. Uygulamada suç duyuruları Basın Savcısına yapılmaktadır. 125 inci maddede gıyapta hakaret düzenlenirken fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerektiği hükmü bulunmaktadır.Buradan yola çıkarak internet veya gazetede işlenen hakaret suçunun içinde aleniyet unsurunun eridiği kanaatindeyim. Maddenin 2 inci fıkrasında bir artırım öngörülmemekte; tam tersine 1 inci fıkradaki ceza verilir denilmektedir.(Tamamen kendi yorumum, tekrar belirtiyorum.)
3-Forum yöneticisinin sorumlu olması konusu çok uzun bir cevabı gerektirir. Yargıtay bir kararında forum yöneticisinin şirketteki görevinin araştırılması gerekçesiyle kararı bozmuştur.
4- Yukarıda 2 inci maddede açıkladıklarım aynen geçerli.Hukuki vasfına gelince...4756 Sayılı yasayla 5680 sayılı Basın Kanunu'na aşağıdaki ek madde eklenmiştir:

Ek Madde 9-Bu Kanunun yalan haber, hakaret ve benzeri fiillerinden doğacak maddi ve manevi zararlarla ilgili hükümleri, bilişim teknolojileri ve internet ortamında sayfa açılması veya elektronik gazete, elektronik bülten vb.suretiyle yayınlanan her türlü yazı, resim, işaret, sesli veya sessiz görüntü ve benzerleri hakkında da uygulanır.

Benim yazabileceklerim bu kadar...İlginç ve zor bir konu seçmişsiniz tebrik ederim. Bu arada Çalışma Grubları oluşurken İnternet Hukukunun önerilmemesi dikkatimi çekmişti. Oysa çok bakir bir konu ve tam da çalışma yapılacak bir konu aslında...

Saygılarımla
Old 08-08-2006, 17:02   #5
bcokelez

 
Varsayılan

Yorum ve gorusleriniz icin sonsuz tesekkurlerimi sunuyorum.
Old 08-08-2006, 17:17   #6
Av.Engin Özoğul

 
Varsayılan

Sayın Suat Ergin'in soru için verdiği cevaba genel olarak katılıyorum. Fakat bir iki konuda görüş belirtmek isterim.

Birinci soruda yasa gerekçesi açıkça huzurda işlenmiş sayılacağını söylediği için bir problem gözükmüyor.

Üçüncü soruya ilişkin verilecek yanıt da araştırılması gereken bir konu ve uygulama oturmuş değil.

İkinci ve son soruya ilişkin olarak ise 5187 sayılı yasa ile 5680 sayılı Basın Kanunun ilga edildiğini belirtmekte fayda var. Yeni 5187 sayılı Basın Kanununda ise 5680sayılı yasanın ek 9. maddesinde yer alan hükme benzer bir madde yok.

Şu an için iddia edilen, gazetelerin internetteki yayınlarının bir arşiv niteliğinde olduğu. Fakat bunun basın kuruluşlarının bakış açısıyla söylendiğine dikkat etmek gerekir.

Basın savcıları da internet yayınları nedeniyle başlattıkları soruşturmalarda Basın Kanuna göre değil Türk Ceza Kanunu ve CMK'ya göre uygulama geliştiriyorlar. Mesela Basın Kanununda dava açma süresi iki ay iken gazetenin internet yayınlarında genel zamanaşımı süreleri işletiliyor.

İnternet yayınları ile aleniyetin gerçekleştiği de kabul edilmelidir.

Genel olarak konu net olmayıp açık düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Umarım çalışmanıza geniş vakit ayırır ve güzel öneriler sunarsınız.
Old 08-08-2006, 18:18   #7
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Pardon

Sayın Özoğul,

Basın Kanunu konusundaki affedilmez hatamı düzelttiğiniz için teşekkür ederim. Ben Sayın Sırabaşı'nın kitabından yararlanmıştım. Sizin cevabınızdan sonra kitabın tarihine baktım: 2003. Türkiye'de yaşadığımı unutmuşum bir an...3 yılda hem de basınla ilgili bir kanunun değişebileceğini öngörmeliydim. Pardon...

Diğer yandan ben, Savcı Basın Kanununu uygular demedim. Basın yoluyla işlenen suç demek istedim. İlgili kararı aşağıya aldım. Aleniyet konusunda da Sayın Özoğul'a katılmamaktayım.

Saygılarımla
.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2001/755
K. 2001/1157
T. 8.2.2001
• BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI İDDİASI ( Manevi Tazminat Talebi)
• MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı İddiasıyla)
• İNTERNETTEKİ YAYININ DURDURULMASI TALEBİ ( Kişilik Haklarına Saldırı İddiasıyla)
• TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi)
743/m.24,24/A,4
ÖZET : "Haberin internetteki yayınının durdurulmasına" dair bir mahkeme kararının infaz edilebilme ve sonuçsuz kalma olgusu tartışılabilecek bir durum arzettiğinden, buna dair istemin reddine karar vermek gerekir.

2- Manevi tazminat adı altında hükmedilecek para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaçlamayan manevi tazminatın sınırı, onun amacına göre belirlenmelidir.

DAVA : Davacı Necip vekili tarafından, davalı F... Gazetecilik A.Ş. aleyhine 27.12.1999 gününde verilen dilekçe ile basın yoluyla kişilik haklarının saldırıya uğramasından doğan manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 11.7.2000 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ve davalı vekili taraflarından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla Yasaya uygun gerek-tirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, basın yoluyla kişilik haklarının saldırıya uğramasından doğan manevi tazminat ve haberin internetteki yayınının da durdurulması istemlerine ilişkindir. Mahkemece manevi tazminat istemi kısmen kabul edilmiş ve ayrıca "haberin internetteki yayınının durdurulmasına" da hükmedilmiştir.

İnternetteki yayınlar nedeniyle yapılacak işlem konusunda henüz yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Halbuki, mahkeme kararlarının bağlayıcı sonucunun gerçekleşebilmesi için, kararın infaz edilebilir olması ve böylece yaptırımının da uygulanması gerekmektedir. Şu aşamada, internette yapılan bir yayının gönderilenler de dahil olmak üzere internetten çıkarılması veya yayının durdurulması konusunda bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu bakımdan verilecek kararın infaz edilebilme ve sonuçsuz kalma olgusu tartışılabilecek bir durum arzetmektedir. Bu da yargı kararının etkisiz kalmasını ve böylece tartışılabilir hale gelmesi sonucunu doğurabilir. Bu nedenle buna ilişkin istemin reddine karar verilmesi gerekirken, bunun yerine yazılı olduğu üzere kabul kararı verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

3- Davacının temyiz itirazlarına gelince;

Kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminata hükmedilmesini isteyebilir. Hakim manevi tazminatın miktarını tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır. Miktarın belirlenmesinde her olaya göre değişebilecek özel hal ve şartların bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını etkileyecek nedenleri karar yerinde objektif olarak göstermelidir. Çünkü Kanunun takdir hakkı verdiği hususlarda hakimin hak ve nisfetle hüküm vereceği Medeni Kanun'un 4. maddesinde belirtilmiştir. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.

Davaya konu olan yazıda, davacı için kullanılan sözler ve yukarıdaki ilkeler gözetildiğinde hüküm altına alınan miktarı azdır. Daha üst düzeyde tazminata hükmedilmek üzere karar bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın ( 2) sayılı bentte gösterilen nedenle davalı yararına, ( 3) sayılı bentte gösterilen nedenle davacı yararına ( BOZULMASINA), davalının diğer temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve peşin alman harçların istek halinde geri verilmesine, 8.2.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 08-08-2006, 18:29   #8
Av.Engin Özoğul

 
Varsayılan

Sayın Ergin bütün kitaplar eskikanuna göre yazıldığı için çok haklısınız esasında. Yeni kaynak sıkıntısı çok fazla var.

basın yoluyla işlendiğinin kabulü halinde mutlaka Basın Kanuna göre hareket etmek gerekecektir.

Basın Kanunu md 26
Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlarla ilgili ceza davalarının günlük süreli yayınlar yönünden iki ay, diğer basılmış eserler yönünden dört ay içinde açılması zorunludur

basılmış eserler kavramından basın yoluyla işlenen suç kavramı kastedildiği konusunda doktrinel bir tartışma yok bildiğim kadarıyla. kararın da eski kanun dönemine ilişkin olması nedeniyle yargıtay o ek madde9 yönünde bir karar kurmuş olabilir.

şu an için basın ceza hukukunda kavramlar çok fazla oturmadı ve uygulamada tam olarak gelişmedi. sanırım biraz daha beklemeye ya da kanun değişikliği hakkındaki çalışmaların hızlanmasını beklemek gerekiyor.

çünkü uygulamada çok fazla tartışılan konu var ve yargıtay henüz net görüşler koymadı. temyiz incelemesinden geçen çok fazla yeni karar yok. şu an için sadece görüş ve öneriler var fakat hangi görüşlerin kabul edileceğini görmek için zamana ihtiyacımız var.
Old 11-08-2006, 13:56   #9
bcokelez

 
Varsayılan

Üstatlarım,

Dün itibariyle adalet bakanligindan bilisim suclariyla ilgili bir kanun tasarisi cikti. Bu tasarida Hakaret suclarinin internet vasitasiyla islenmesi durumundaki yaptirim TCK daki hakaret sucunun cezasini 1/2 oraninda arttiriyor. Ben bu tasaridan, ilerideki duzenlemeler internete özgü olacağı ve basin yayin kavraminin internetten ayrılacağını düşünmekteyim.

Suat Ergin üstadim, tavsiye ettiginiz kitaplari edindim. Gercekten de basarili calismalar. Size yine tessekkur ediyorum ilginiz icin.
Old 19-09-2008, 12:43   #10
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Güzel bir tartışma konusuymuş. Kaçırmışım.
Old 19-09-2008, 13:43   #11
Engin Özoğul

 
Varsayılan

Aradan geçen zamana rağmen internet yayınları ile ilgili tatmin edici bir düzenleme yapılmış değil.
Old 19-09-2008, 14:07   #12
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Bu arada Sayın Özoğul sizi tebrik ediyorum. Açıklamalarınız çok isabetli ve aydınlatıcı. Ancak ben hala aradığım konuya ulaşamadım.
Old 19-09-2008, 15:00   #13
Engin Özoğul

 
Varsayılan

Teşekkür ederim Sayın Saim. Araştırdığınız konuyu paylaşmanız mümkün mü?
Old 19-09-2008, 16:09   #14
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Araştırdığınız konuyu paylaşmanız mümkün mü?

Olay kısaca şu şekildedir:

Bildiğiniz üzere ulusal gazetelerin ve bu gazetelerin internet sitelerinin önemli bir kısmında, haber içeriklerinin başka internet sitelerinde yayınlanması yasaklanmaya çalışılmaktadır.

Bu konuda bir içerik bulabilir miyim düşüncesiyle bakmıştım. Gerçi benim bu konuda bir görüşüm var ama farklı bir şeyler olabilir düşüncesiyle göz atmak istedim...
Old 30-09-2009, 14:44   #15
Sehzade__1299

 
Varsayılan

forum yöneticilerinin sorumluluğu konusundaki yargıtay kararını paylaşabilirmisiniz mümkünse şimdiden teşekkür ederim
Old 08-10-2010, 10:12   #16
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Engin Özoğul
Aradan geçen zamana rağmen internet yayınları ile ilgili tatmin edici bir düzenleme yapılmış değil.
Aşağıda sunulan Kanun içeriğin yayından kaldırılması açısından işe yarayabilir:

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
Kanun Numarası : 5651
Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007
Resmi Gazete Tarihi : 23/05/2007
Resmi Gazete Sayısı : 26530

AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1 - (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.


Old 13-10-2011, 13:13   #17
keskinbalta

 
Varsayılan

Youtube'a ünlü birisinin magazin içerikli videosunu yükleyen kişi
bu videonun altına yapılan hakaret içerikli yorumlardan sorumlu mudur?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hakaret madagaskar Meslektaşların Soruları 8 17-05-2012 16:18
Çete kapsamında işlenen uyuşturucu suçları Avamka Meslektaşların Soruları 3 11-06-2009 18:16
Müteselsilen işlenen zimmet suçu Av.Ufuk Meslektaşların Soruları 3 18-12-2006 23:56
konsolosluk ya da büyük elçilikte işlenen suclar av.ilyasmeral Ceza Hukuku Çalışma Grubu 0 02-11-2006 20:11
Yurtdışında işlenen suçlar... Av.Selim Balku Meslektaşların Soruları 0 31-07-2006 01:54


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05812407 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.