Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Anket Sonucu: Avukat Stajyerine Savcının Not Vermesini
Doğru Buluyorum 96 16,99%
Doğru Bulmuyorum 443 78,41%
Kararsız 26 4,60%
Oy Verenler: 565. Bu ankette oy kullanamazsınız. (Anket no : 333)

Avukat Stajyerİne Savcinin Not Vermesİ

Yanıt
Old 14-06-2012, 11:52   #1
avmurat

 
Varsayılan Avukat Stajyerİne Savcinin Not Vermesİ

"Avukatlık Kanunu m.24 :Stajyer hakkında, yanında staj gördüğü hakimler, Cumhuriyet Savcıları tarafından staj durumu, mesleki ilgisi ve ahlaki durumunu belirten bir belge verilir."
Mesleğin henüz başında bu uygulamayı hatalı buluyorum. Avukat adayına olumsuz anlamda psikolojik etkisi olduğunu düşünüyorum.Daha mesleğin başında, adliyeye tabi bir meslek yapıyormuşuz algısının oluşmasına sebep olabilir diye düşünüyorum. Hakimlerin, savcıların avukat adayına not vermesini anlayamıyorum.Hele ki kalemde angarya işlerde çalıştırılmalarını hiç kabul edemiyorum.Hele ki aynı kaleme, avukat olduktan sonra gittiğinizdeki yaman çelişkiyi düşününce...
Bir de şu açıdan bakalım:Bu durumun tersi düşünülebilir miydi?Hakim savcı adayları da bir süre avukatlık stajı yapsa ve yanında staj yaptığı avukat not verse. Böyle olursa, avukat adayının da mahekeme-savcılık stajını belki daha makul karşılayabilirim.
Old 15-06-2012, 01:17   #2
Vecdi Kemal Bengisu

 
Varsayılan Mukayese yanlışlığı

Savcı,amme menfaatinin,şahsi menfaatten üstün tutulduğu hukuki meselelelerde amme-nin vekili olarak hareket ettiği halde,kamu davalarında,sanık aleyhine olduğu kadar,lehine de hareket edebilir.Oysa;biravukat hem kamu davalarında ,hem de hukuk davalarında da-ima vekili lehine hareket edebilir.İşte bu mahiyet farkı dolaysıyla,Savcının,Stajyer avukata not vermesini uygun bulmam.Avukatın hukuk sistemi içinde faaliyet sahası Savcınınkisinden daha geniştir.Avukatın hem kamu,hem de özel hukuk açısından her dava dosyası için har-cayacağı zaman savcınınkinden çok daha fazla olacağından,her zaman gerek vakıalar ve gerekse hukuki bilgi bakımından savcıya eşit değil,bilakis ondan daha donanımlı olması ge-reklidir.Hukuk Sistemimizde Avukatın önemi bence gerçek anlamıyla anlaşılmış,kabul edilmiş değildir.Öte yandan böyle bir durumun kabulü için savcılarımızda,ne de avukat-larımızda ne yeterli bir bilgi donanımı,kendine güven,yapıcı kritiği içine sindirecek olgunluk bulunmadığından faydasından ziyade zararı olur kanaatindeyim. Saygılarımla
Av.Vecdi Kemal BENGİSU
Old 15-06-2012, 08:40   #3
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Stajyer Avukat, avukat değil, avukatlığa aday olan avukatlığı denenen kişidir. Bu stajın bir adliye ayağı varsa burada hakim-savcı tarafından değerlendirme yapılması, kanaat belirtilmesi normaldir. Avukat yanındaki stajda avukat tarafından not verilmesi olağan bulunuyorsa bu da gayet olağandır. Staj bir eğitim ve adaylık sürecidir. Bu nedenle durumun komplekse sebep olmaması gerekir.
Old 15-06-2012, 09:25   #4
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
"Avukatlık Kanunu m.24 :Stajyer hakkında, yanında staj gördüğü hakimler, Cumhuriyet Savcıları tarafından staj durumu, mesleki ilgisi ve ahlaki durumunu belirten bir belge verilir."
Mesleğin henüz başında bu uygulamayı hatalı buluyorum. Avukat adayına olumsuz anlamda psikolojik etkisi olduğunu düşünüyorum.Daha mesleğin başında, adliyeye tabi bir meslek yapıyormuşuz algısının oluşmasına sebep olabilir diye düşünüyorum. Hakimlerin, savcıların avukat adayına not vermesini anlayamıyorum.Hele ki kalemde angarya işlerde çalıştırılmalarını hiç kabul edemiyorum.Hele ki aynı kaleme, avukat olduktan sonra gittiğinizdeki yaman çelişkiyi düşününce...
Bir de şu açıdan bakalım:Bu durumun tersi düşünülebilir miydi?Hakim savcı adayları da bir süre avukatlık stajı yapsa ve yanında staj yaptığı avukat not verse. Böyle olursa, avukat adayının da mahekeme-savcılık stajını belki daha makul karşılayabilirim.
Sayın avmurat;

Önemli bir noktaya işaret etmişsiniz, teşekkür ederim.

Adliye kalemlerinde stajyer avukatların pul yapıştırma, zarf katlama vb. angarya işlerde çalıştırılmaları -evet tabir doğru çalıştırılmaları- gibi bir yanlış uygulamanın sona ermesi öncelikli dileğimdir ancak bu tür uygulamalar karşısında baroların sessiz kaldığını da kabul etmemiz gerekir.

Stajyer avukatlara cumhuriyet savcılarının ceza uygulamaları noktasında etkin bir katkı sağladığı bir staj ortamında, aynı cumhuriyet savcılarının kanaat belirtmelerinde sakınca görmem ancak bu böyle olmamakta, iş yoğunluğu vs. nedenlerle savcılar stajyer avukatlarla yeterince ilgilenmemekte/ilgilenememektedir.

Dolayısıyla stajyer avukata pratik anlamda herhangi bir katkı sağlamayan cumhuriyet savcısının, belirleyici şekilde staj durumu, mesleki ilgisi ve ahlaki durumu hakkında görüş bildirmesini kabul edilemez buluyorum. Avukatların staj aşamasının gerek avukat yanında gerekse adliyede gerçekleştirilen kısmında etkin eğitim ve öğretimin sağlanması, hukuk bilincinin sağlanmasına yönelik adımlar atılmalıdır. Halihazırdaki uygulama bir formalitenin yerine getirilmesinden ibarettir.

Saygılarımla..
Old 15-06-2012, 09:36   #5
avmurat

 
Varsayılan

Sn Doğanel, itirazımın kompleks olarak algılanmasını anlayamadım.Avukatlık mesleğini daha saygın ve özgür yapma isteğinden öte geçmeyen her çaba "kompleks" damgası yerse, hiç bir şey savunamaz oluruz.Kompleks nitelemeniz son cümleme dair ise burada sadece bir ironi yapmaya çalıştım; yoksa asla böyle bir isteğim olamaz
Avukat stajyeri tabii ki avukat değildir; avukatlığa adaydır.Aynı zamanda sizin de söylediğiniz gibi bir eğitim sürecinden geçmektedir.Bizim de bu eğitim sürecinden geçen adayların çok büyük bir kısmının - neredeyse tamamının - avukat olacağını bilerek avukat adaylarına/stajyerlerine doğru sinyaller vermemiz gerekir.Avukat olarak bizim asla tasvip edemeyeceğimiz bir muamelenin, avukat stajyerine de yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.
"Bu stajın bir adliye ayağı varsa" demişsiniz.Belki de meselenin asıl kaynağı da budur.Ben esasında stajın bu tarzda yapılmasına da karşıyım.Bana adliye stajı hiç anlamlı gelmiyor.İlk mesajımda belirttiğimi, stajyer ile hakim-savcı, stajyer ile kalem ilişkisinde yaşananlar düşünüldüğünde bu durumun faydadan çok zararı olduğunu düşünüyorum.
Avukat stajyerinin adliyede staj yapmasını tümden reddetmiyorum ancak başka bir düzende ve avukat ya da baronun gözetiminde yapılması gerektiğini düşünüyorum.Bir avukat ya da adayına not verilecekse bu kişinin de yine bir avukat olması gerektiğini düşünüyorum.Saygılarımla.
Old 15-06-2012, 11:11   #6
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Kalemde iş yapmak zorunlu değildir. Buna karşı koymak veya boyun eğmek kişinin kendi seçimidir. Bana olumsuz not verirler diye iş yapılıyorsa bu yanlıştır. Ben hiçbir savcının pul yapıştırın vs. diye iş verdiğini görmedim ve duymadım. Bu tip iş yapmaya karşı durmakla, hukuk fakültesi bitirmiş ve hakim savcı sınıfından kişilerin avukatlık stajında not vermesi birbirine karıştırılmaması gereken şeyler. Mevcut uygulamada bu notlamanın da göstermelik olduğuna ilişkin Sn. Av. Engin EKİCİ'nin görüşüne de katılıyorum.
Adliye stajı gereksiz değildir. Kalem işleyişini kabaca da olsa bilmek avukatlık pratiğine önemli katkı sağlar. Kimse hukuk fakültesi bitirmiş insanlara bunu kara tahta başına geçip öğretmeyecektir. Oradaki her türlü gözlem pratik bilgiye bir katkıdır.
Old 15-06-2012, 12:17   #7
poseidonmavi

 
Varsayılan

Avukat adayının adliye stajı farklı mercilerde tamamlanır. Savcı yanında staj yapan bir avukat adayına savcının not vermesinden daha doğal ne olabilir? Savcının makamını kötüye kullanacağı veya avukatlık mesleği üzerinde tahakküm kuracağı şeklinde bir endişe yersiz ve yakışıksız olur. Ayrıca avukat adayları sadece staj döneminde bütün adli süreci gözlemleyip soru sorma şansına sahiptirler. Avukat olduktan sonra sıkıntı çeken pek çok meslektaşımızın kalem personeline danışması kadar vahim bir durum olabilir mi? Ancak kalem personelinin avukat adayına angarya yüklemesi de büyük oranda avukat adayının duruşu ile ilgili olan bir konudur, kabulü mümkün değildir.
Old 15-06-2012, 13:38   #8
akoguz

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım,
Halihazırda uygulanan kanun ve yönetmelikler kapsamında stajın bir bölümünün adliyede yapılması diğer kısmının avukat yanında yapılmasını doğru bulmuyorum ve bir faydasını da görmedim ve gözlemlemedim. Avukat adayları stajlarını barolarda, barolar birliğinde oluşturulacak bir akademide ve bir kısmını da avukatın yanında yapmalıdırlar. saygılarımla...
Old 15-06-2012, 16:39   #9
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

Staj yaptığım Asliye Ceza Hakimi kanaat olarak "Çalışma disiplini yoktur, iş verilirse yapar" gibisinden bir şerh düşmüştü. ( İşine geleni yapar demek istedi sanırım :P )

Sanki benim disiplin amirimmiş gibi... Avukatın kimseden emir almayacağını görmezden gelen zihniyeti kınıyorum.

Hatta bu şerhin gizli gerekçesi de kalem müdürünün tebligat hazırlamam yönündeki "GÖREVLENDİRMESİNE" benim işim değil diye itiraz etmem olduğunu düşünüyorum.

Ne diyim bu kanaate rağmen Avukatlık Stajımı tam sayan komisyona ve Baroma teşekkürler

***Ha ben hakimin kanaatini nasıl gördüm? Uyduruktan kapalı zarfı benimle adalet komisyonuna gönderlerse olacağı budur zaten ---İtiraf ediyorum biri görecek korkusuyla bakmıştım!
Old 18-06-2012, 09:58   #10
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Her ne kadar, savcıların avukat stajyerlerine staj sicil notu vermesi işini de birçok işimiz gibi formaliteye çevirmiş de olsak, bu durumun "esasen" yadırganacak bir yönü bulunmamaktadır.

Avukatın yargı mensubu olduğu, yargının kurucu unsurlarından biri olduğu hususu gözetildiğinde (ve şayet bu iddiada isek) stajının adliye çalışması ayağında savcı olsun, hakim olsun staj notu verilmesini normal karşılamak gerekir. Aksi yöndeki düşünüş kanımca "çatışmacı" dır; yasal sistematiğe ve birlikte çalışma anlayışına da uygun değildir.
Old 18-06-2012, 10:13   #11
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Bu durum memurlara disiplin amirlerinin not vermesi mantığıyla yapılandırılmış herhaldeAvukatlık stajı adliye kısmı çok ama çok önemli sonuçta yapılan işin pratiği orada kavranıyor ki esas defteri diye bir şey var bazı genç meslektaşlar bilmiyor AVUKATLIK mesleği bir serbest meslek ise,avukatların üstü altı yoksa,kimseden emir almıyorlarsa sadece ve sadece müvekkillerine(müvekkillerinden dolayı) karşı sorumlularsa; Hiçbir hakim savcı mesleki bilgimize, ahlaki durumumuza NOT VERMEMELİDİR!
İsterlerse duruşmada da parmak kaldırıp sorulara cevap verelim
Old 18-06-2012, 10:27   #12
avmurat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömer Güntay
Avukatın yargı mensubu olduğu, yargının kurucu unsurlarından biri olduğu hususu gözetildiğinde (ve şayet bu iddiada isek) stajının adliye çalışması ayağında savcı olsun, hakim olsun staj notu verilmesini normal karşılamak gerekir. Aksi yöndeki düşünüş kanımca "çatışmacı" dır; yasal sistematiğe ve birlikte çalışma anlayışına da uygun değildir.

Bu ifadedeki "Staj" kelimesini kaldırsak, aynı gerekçelerle avukata not verilmesini de doğal karşılamamız gerekmez mi?
Old 18-06-2012, 10:30   #13
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avmurat
Bu ifadedeki "Staj" kelimesini kaldırsak, aynı gerekçelerle avukata not verilmesini de doğal karşılamamız gerekmez mi?

"stajyer" bir "avukat" değildir. Statüleri, ilgili mevzuattan da görüleceği üzere tamamıyla farklıdır... Siz, avukata, not verileceğine dair bir mevzuat hükmü biliyor musunuz, hatırlıyor musunuz? Ben bilmiyorum.
Old 18-06-2012, 11:07   #14
avmurat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömer Güntay
"stajyer" bir "avukat" değildir. Statüleri, ilgili mevzuattan da görüleceği üzere tamamıyla farklıdır... Siz, avukata, not verileceğine dair bir mevzuat hükmü biliyor musunuz, hatırlıyor musunuz? Ben bilmiyorum.
Statüsü "Avukat Stajyeri" olan bir kişiyi avukatlık mesleğinden bu kadar da soyutlamak bana doğru gelmiyor. Sonuçta yapılan şey "Avukatlık Stajıdır." Ben stajyeri, Avukatlık mesleğine çok yaklaşmış ve onu tanıma aşamasında bir kişi olarak görüyorum. Yukarıda da belirttiğim gibi, stajyerlerin çok büyük bir kısmının avukat olduğu gerçeğini de gözardı edemiyorum.Bu nedenle savunduğumuz mesleki değerleri henüz staj aşamasında uygulamaya koymalıyız diye düşünüyorum.
Bununla birlikte avukata not veren bir mevzuat haklısınız "henüz" yok. Bununla birlikte, CMK ödemelerini, görev yapılan savcılığın ya da mahkemenin onayına tabi kılan yönetmeliği değiştirme çabaları da çok yenidir. Ben şahsen bu dönemde, yönetmelik değişikliği yapılana kadar, hiç görev almadım.Stajda bana not veren, avukatken benim ücretimi takdir eden bir makama karşı ne kadar bağımsız olabilirim ki..
Benim de tüm isteğim budur:Avukatın, yargının saygın ve bağımsız kurucu unsuru olması. Saygılarımla.
Old 19-06-2012, 02:37   #15
Gemici

 
Varsayılan

Yargı fonksiyonu:
1. Karar Organı
2. İddia
3. Savunma

Yargı fonksiyonuna işlerlik kazandıran elemanlar/kişiler:
1. Hakimler
2. Savcılar
3. Avukatlar

Yargı fonksiyonunu ve bu fonksiyonun işlerliğini göz önünde bulundurduğumuzda, ileride savunma makamını temsil edecek olan stajyer avukatın adliye teşkilatını tanıması ve nasıl çalıştığını bilmesi gerekir. Çalıştığı yerin yetkilisinin stajyerin mesleki yeteneğini değerlendirmesi normaldir bu durumda. Bu işin teori yanı. İşin bu yanı, üstendiği fonksiyonunun gereklerini yerine getiren, geldiği yere bilgisi ile gelmiş olan, sağlam kişilikli, takıntıları olmayan kişileri göz önünde bulundurur (ister hakim ister savcı, ister avukat, isterse başka bir görevli olsun fark etmez)

Bir de işin pratik yanı var. Pratikte geldiği makamın hakkını veremeyen kişiler vardır, çekememezlik vardır, kendisini makamı özdeşleştimek vardır, kendisini dev aynasında görmk vardır, ne oldum delisi olmak vardır, hakim veya sacı iken avukatlara tepeden bakmak, emekliye ayrıldıktan sonra avukatlık yapmak vardır.
Genelleme yapmış olmamak için: iyiler de vardır.


Teorinin sınırlarını avukatlık kanunu çizmiş:

Alıntı:
Yazan Avukatlık kanunu:
MADDE 2. (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/2 md.) Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.
Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.

Avukatlık adayının adliyede staj yapması ve bu safhadaki başarı ve veriminin savcı veya hakim tarafından değerlenirilmesi, avukatın mesleki bilgisinin ve ahlaki durumunun savcı ve hakim notlandırılması olarak algılanmamalıdır; Stajyer öğrenendir, avukatlık adayıdır.

Saygılarımla
Old 21-06-2012, 09:14   #16
Av.Ali HALLAÇ

 
Varsayılan

Stajyerin stsjını gereği gibi yerine getirip getirmediği,onun yetkin bir savunman olup olmadığına barosu karar verir.Sayın savcı veya yargıcın verdiği notun veya değerlendirmenin baro staj dosyasında ne gibi sonucu doğabilir ? Baronun staj aşamalarında iyi bir avukat adayı ,sayın savcıdan kötü not almışsa ne olacaktır? Hukuksal sonucu ve etkisi olmayan bir konuda meslek yaşamına yeni hazırlanan bir adayın moralini bozmaya da gerek yoktur diye düşünüyorum.Esasen ben de stajın adliye bölümünün gereksiz olduğuna inananlardanım.Staj dönemi adayın kendi çabasıyla başarıyla taçlanabilir.Staj dönemi 1 yılken bile bu kadar sorun varken,TBB hazırladığı yasa önerisinde 2 yıla çıkarılmasını da anlamak mümkün değildir.Bir avukat adayı kuramsal bilgilerden zaten bunalmıştır.Zor br lisans döneminden sonra teorik değil,pratik çalışmaya ihtiyaç vardır.Yanında staj yaptığı avukatın yardımcısı olarak savunma sürecine dahil edilmesi yerine,aylarca yıllarca staj okulları,seminerleri,adliye stajı,staj akademisi vs.vs.gibi kuramsal çalışmaların gereksiz olduğunu düşünüyorum.En azından kuramsal çalışmalar kısa pratik çalışmalar uzun tutulmalıdır.
Old 21-06-2012, 10:06   #17
av.ozancelik

 
Varsayılan

Ben de savcılık stajımda bir savcının bana vermiş olduğu dosyaları ayıklama işini yapmak istememiştim,tabi savcı da bozulmuştu buna ama notumu da tam vermişti.
Gereksiz ve pratikte hiçbir kazanımı olmadığını düşündüğüm bir staj evresi diyebilirim.
Old 21-06-2012, 11:57   #18
Gemici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ali HALLAÇ
Esasen ben de stajın adliye bölümünün gereksiz olduğuna inananlardanım.Staj dönemi adayın kendi çabasıyla başarıyla taçlanabilir.Staj dönemi 1 yılken bile bu kadar sorun varken,TBB hazırladığı yasa önerisinde 2 yıla çıkarılmasını da anlamak mümkün değildir.Bir avukat adayı kuramsal bilgilerden zaten bunalmıştır.Zor br lisans döneminden sonra teorik değil,pratik çalışmaya ihtiyaç vardır.Yanında staj yaptığı avukatın yardımcısı olarak savunma sürecine dahil edilmesi yerine,aylarca yıllarca staj okulları,seminerleri,adliye stajı,staj akademisi vs.vs.gibi kuramsal çalışmaların gereksiz olduğunu düşünüyorum.En azından kuramsal çalışmalar kısa pratik çalışmalar uzun tutulmalıdır.

Yargı bir bütündür. Sistemi kavrayabilmek için yargıyı oluşturan tüm ögelerin bilinmesi ve ögelerin bütünü nasıl etkilediklerinin kavranması gerekir düşüncesindeyim. Bütünü oluşturan ögelerden birisinin diğerini hiçe sayması, etkilemesi ve ona karşı cephe alması, bütüne zarar verir.
Pratik sadece ve sadece belirli bir zaman birimi içinde, belirli bir çevrede görülen uygulamadır. Ve bu uygulamanın, en azından olanaklar çerçevesinde, teoriye uygun olması gerekir. Teoriye uygun olmayan, teoriyi hiçe sayan, pratik günün birinde keyfilik batağında bulur kendisini.

Teori ve pratiğin birbirini tamamlaması gerekir. Kim ve hangi mevkide olduğuna bakmadan herkesin mesleğinin teorik temelini bilmesi ve bu teorik temeli günlük uygulamada göz önünde bulundurması gerekir. Aynı durum teori için de geçerlidir; Teori uygulamanın açıklarını kapatmaya yönelik olmalı ve uygulamadan yola çıkarak, uygulamanın tarihini, koşullarını ve aktörlerini göz önünde bulundurarak kendisini yenileyebilmelidir. Kendisini yenileyemiyen teori idolojidir. Uygulamayı göz önünde bulundurmayan teori sadece 'orkide yetiştiriciliğidir'(Tanım Sayın Av. Armağan Konyalı'ya ait bana değil) Teorinin uğraşı alanı 'domates biber yetiştiriciliği'de olmalıdır; Sadece 'orkide yetiştiriciliğine' dayalı teori güzele yönelik olabilir, ama karın doyurmaz, faydalı değildir. Varılması gereken hedef 'domates ve biber yetiştirciliği' ile 'orkide yetiştiriciliğini' birleştirebilen 'yetiştiricilik/bahçıvanlık' olmalıdır. 'Yetiştiricilik/bahçıvanlık' kelimesinin yerine 'Hukukçuluk' kelimesini koyabilirsiniz isterseniz.

Saygılarımla
Old 21-06-2012, 22:05   #19
fidel kadastro

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömer Güntay
Her ne kadar, savcıların avukat stajyerlerine staj sicil notu vermesi işini de birçok işimiz gibi formaliteye çevirmiş de olsak, bu durumun "esasen" yadırganacak bir yönü bulunmamaktadır.

Avukatın yargı mensubu olduğu, yargının kurucu unsurlarından biri olduğu hususu gözetildiğinde (ve şayet bu iddiada isek) stajının adliye çalışması ayağında savcı olsun, hakim olsun staj notu verilmesini normal karşılamak gerekir. Aksi yöndeki düşünüş kanımca "çatışmacı" dır; yasal sistematiğe ve birlikte çalışma anlayışına da uygun değildir.

baro da bu mantıkla savcı adaylarına not vermelidir diye düşünüyorum.
Old 22-06-2012, 10:48   #20
ssdinler

 
Varsayılan

1. "Avukat stajyeri" tamlaması kulağa pek hoş gelmiyor, sahiplik bildiriyor avukata ait stajyer gibi bence Stajyer Avukat daha doğru bir niteleme.
Asıl konuya gelirsek kesinlikle hakimin, savcının stajyer avukat üstünde bir hakimiyet kurması hoş karşılanamaz. Genelde Hakim ve Savcılarımız bu tip davranışlar içinde de olmuyorlar aslında ama bazıları da yüksek egolu çıkıyor onlarında önüne geç geçebilirsen. Geçenlerde bir stajyerin başına gelen bir şey, duruşmanın ortasında davayı takip eden stajyere soru sorup istediği cevabı alamayınca herkesin içinde bağırıp çağırmak yanlış şeyler.
Hele kanunlarla hakim ve savcılara üstün yetkiler tanımak stajyerin hocası gibi haklar tanımak aslında anayasaya bile aykırı bence.
Old 23-06-2012, 10:21   #21
Avukatt

 
Varsayılan

Hakim ve Savcılar zaten kendi işleri ile uğraşmaktan doğru düzgün " Stajyer Avukatlarla " ilgilenemiyorlar.Onlarında tabiki haklılık payları var.İdari Yargıda görev yapan hakimler iş yoğunluğu az olduğu için daha fazla yardımcı olmaya çalıştıklarını bizzat gördüm.Dosya incelerken rahatlıkla kafamıza takılan soruları kendilerine yöneltip bir güzelde sağolsun cevaplandırdılar Savcının not vermesi konusu içinde bence olması gerekli.Öte yandan Hakim ve Savcı Stajyerlerine Hakim Bey diye hitap edilirken Avukat Stajyerlerine öğrenci muamelesi yapılmasıda hoş bir durum değil..
Old 04-07-2012, 14:35   #22
ilyas danyeli

 
Varsayılan

savcı-hakim stajyerlerine barolar not veriyor mu? hayır neden tersi olsun. daha staj aşamasında avukatı savcı -hakim yanında geriye itme psikolojisi yaratmı yor mu?
Old 04-07-2012, 14:47   #23
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ilyas danyeli
savcı-hakim stajyerlerine barolar not veriyor mu? hayır neden tersi olsun. daha staj aşamasında avukatı savcı -hakim yanında geriye itme psikolojisi yaratmı yor mu?

Hakim-savcı adayları barolar nezdinde mi çalışıyor ve staj yapıyor ki?

Önce avukat stajyerinin, "Adliye" nezdinde kurulu organlarda görev yaptığını kabul edelim.
Sonra, bu hakim/savcıların da buralarda görev yapan yetkili yargı mensupları olduğunu kabul edelim.
Ve nihayet, uzun yıllar boyunca adliyede çalışacak ve adalet hizmetinin bir ucundan tutacak bir hukukçu adayını elbette değerlendireceklerini kabul edelim.

Hakim/savcı adayları da yine "adliye içinde" değerlendirilmektedir.

Bu hususun yadırganması ve avukat hakları çerçevesi içinde zorlanması ve ele alınmasının isabetli olmadığını düşünüyorum.

Alıntı:
Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Çalıştırılma Esasları

Madde 5 - (Değişik madde: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/2.md.)

Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının stajları aşağıdaki esaslar dâhilinde yaptırılır:

a) Hâkim veya Cumhuriyet başsavcısının nezareti altında mahkeme veya Cumhuriyet başsavcılığı kalemlerinde çalıştırılır. Ancak, bir defa görmekle öğrenilebilecek işler devamlı yaptırılamaz.

b) Duruşmalarda, keşif, tespit ve otopsilerde hazır bulundurulur.

c) Davetiye, zorla getirme ve tutuklama müzekkerelerinin yazdırılması ile ara kararının yerine getirilmesine ilişkin diğer işlemler yaptırılır.

d) Yeni açılan dava dosyalarında tensip kararı taslağı hazırlatılır.

e) Sonuçlandırılmamış soruşturma evrakı veya mahkeme dosyaları inceletilerek, takip edilecek usul ve sonuçları ile ilgili olarak düşüncelerini yazılı olarak hazırlamaları sağlanır.

f) Soruşturma evrakı veya dava dosyaları hakkında karar taslakları hazırlatılır. Bu taslaklar, ilgili başkan, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından görüldüsü yapılarak staj dosyasında saklanır.

g) İlgili yönetmelik ve genelge hükümlerine göre, Cumhuriyet savcılarının veya hâkimlerin denetlemekle yükümlü oldukları kalem ve diğer adalet dairelerinin denetiminde yanında staj yaptığı hâkim ya da Cumhuriyet savcısının nezaretinde çalıştırılır.

h) Staj mahkemesi başkanı, hâkimi veya Cumhuriyet savcısının gözetim ve denetiminde yaptıkları işle ilgili evraka parafları alınır. Ayrıca, yargılamaya ilişkin süreci görmeleri ve öğrenmeleri amacıyla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) dâhil edilirler. Bunun için adaylara bilgisayar verilir.

ı) Seminer, sempozyum ve konferans gibi kısa süreli etkinlikler ile meslek öncesi eğitimin başında yapılacak bilgilendirme toplantısına katılımları sağlanır.

Adayların yaptıkları iş ve işlemlerin sayısını ve içeriklerini gösteren staj performans değerlendirme formları Akademinin görüşü alınmak suretiyle Bakanlığın çıkaracağı yönergeyle belirlenir. Bu formlar; ilgili başkan, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından onaylanarak, bir sureti staj dosyasında saklanır, bir sureti ise her birimdeki stajın sonunda Bakanlığa gönderilir.

Adayın stajının verimliliğinin tespiti amacıyla staj dosyası ilgisine göre Bakanlık ve Akademi ile mesleğe kabul aşamasında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından istenebilir.
Old 04-07-2012, 16:15   #24
avmurat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömer Güntay
Önce avukat stajyerinin, "Adliye" nezdinde kurulu organlarda görev yaptığını kabul edelim.
Sonra, bu hakim/savcıların da buralarda görev yapan yetkili yargı mensupları olduğunu kabul edelim.
Ve nihayet, uzun yıllar boyunca adliyede çalışacak ve adalet hizmetinin bir ucundan tutacak bir hukukçu adayını elbette değerlendireceklerini kabul edelim.
1-Yasal düzenlemeyi kabul etmemek gibi bir lüksümüz yok; ancak beğenmeme ve değişmesini isteme hakkımız var.
2-Mevcut "adliye stajı" düzenlemesi içinde bu uygulamalar kaçınılmaz oluyor sanırım.Belki de "adliye stajının" ve hatta avukatlık stajının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. "Adliye stajının" başka bir biçimde de yapılabileceğini, illa hakim ve savcıya tabi bir staj olmak zorunda olmadığını düşünüyorum.
3-Bir avukatın icra dairesinde de hiç azımsanmayacak kadar vakti geçiyor ancak ne icra stajı var, ne de icra müdürünün not vermesi.
4-Cezaevleri de öyle.Ya noterler; tapu daireleri... Bunların hepsinde de staj yapsak; cezaevi müdürü, tapu müdürü, noter hepsi de bize not verse.
Old 04-07-2012, 17:02   #25
Adalet Bakanı

 
Varsayılan

Avukat stajyerine hakim ve savcıların not vermesi kadar doğal bir şey yoktur. Zira, herhangi bir değerlendirme olmadığında yapılan şeye "staj" olmaz.

Hakim ve savcıların stajyere not vermesi halinde avukat adayının bu durumundan etkileneceği ve daha adayken avukatın hakim ve savcıları amiri gibi görmesi, meslek hayatına başladığında hakim ve savcılara amir gibi davranmasında da bu durumun elbette etkisi vardır.

Ancak kanaatimce öncelikle kendimizin, hatta hakim ve savcıların, ama bizden ve onlardan önce, kalem personelinin, vatandaşların ve hatta anne-babamızın hakim ve savcıları, avukatların amiri imiş gibi görmelerinin sebebi sadece onların bize bir dönem not vermiş olmalarından kaynaklanmamaktadır.

Zira, bir çoğumuz, (en azından ben ve gördüklerim) mesleğe zengin olarak başlamadığımızdan 1-0 yenik başlıyoruz. Kimi benim gibi kendi bürosunu açıp bir kaç yıl tok kalmaya çalışmıştır, kimi bir başka meslektaşının altında karın tokluğuna...

herkes gibi donanımlı olarak mezun olmamış ve babası zengin de olamamış avukat adayı, 22-25 yıllık ömründe zaten hep çekingen olmuştur. Staj aşamasında bir yandan avukat yanında çalışıp hem okulda öğrenemediğini öğrenmek zorundadır hem de para kazanmak... Bu yüzden avukat adayı gerektiğinde patronunun arabasını yıkatmaya dahi götürür ve ay başında veya sonunda 100-200 TL harçlık aldığı zaman sevinir.

o çekingen avukat adayı adliyeye gittiğinde ise iyice içine kapanır. çünkü genellikle herkes kendisine öğrenci muamelesi yapar. Değil hakim - savcının azarlaması, mübaşir azarlasa bile bir şey diyemez. Çünkü o zaten korkak ve çekingendir. Kaldı ki ne mevzuatı bilir, ne hakkını... bu yetmezmiş gibi yanında çalıştığı patronu, diğer patron misali avukatları, artık "cin" olmuş katipleri kalem personeliyle iyi geçinmesi gerektiğini, ne derse yapmalarını, gerekirse maliyeye, postaneye gidip oradaki işlerini de halletmesi gerektiğini, yoksa işlerinin yürümeyeceğini defalarca defalarca kendisine söylemişlerdir... O da her söylenene harfiyen 1 yıl boyunca uyar... O yüzden kendisine kimin not verdiğini de aslında hiç önemsemez. Onun için önemli olan bir sorun çıkmadan stajı bitirmektir.

Bu duygularla yapılan stajın ardından "her söylenene harfiyen uyan" avukatımız için önünde iki yol vardır.

Ya kendi bürosunu açacak, ya da bir meslektaşının yanında...

ama tek sonuç vardır; ( İstisnalar kaideyi bozmaz )

Ezilmek ve susmak...

Kendi bürosunu açan meslektaşların bir kısmı daha sonra, çok kazanan ve kazandığı için özgüveni olan bir avukat haline gelebilir...

Başka bir meslektaşının yanında (bugün duydum ve şok oldum)1000,00 TL'ye çalışan meslektaşların bir bölümü de daha sonra çok kazanan, çok kazandığı için özgüveni olan bir avukat haline gelebilir... bunlar istisnadır...

Hukuk fakültesinden mezun olan herkesin avukat olması bu kadar kolay olduğu sürece,

fakültelerde verilen eğitim kalitesi bu kötü olduğu sürece,

Böyle dandik bir staj evresi olduğu sürece,

Böyle parasız-pulsuz bir staj evresi olduğu sürece,

Avukat olmasına rağmen avukatlarla hiç ilgilenmeyen ve sorunlarını önemsemeyen bir adalet bakanı olduğu sürece,

Müstakbel meslektaşını bedava iş gücü olarak gören avukatlar olduğu sürece,

genç meslektaşını, ucuz iş gücü olarak gören avukatlar olduğu sürece,

hiç bir şey değişmez...

Hiç birşey değişmediği sürece, savcı bize not verse ne olur vermese ne olur...

Benim her daim söylediğim bir önerim var... Şimdiye kadar eşim hariç kimse desteklemese de söyleyeyim.

Adalet Bakanlığı, avukatlara staj evresi dahil olmak üzere, maaş ödesin.

Avukatlık Kanununda avukatlar için belli sıfatlar ve kıdemler ön görülsün ve bilenle bilmeyen ayrılsın. Maaşlar da bu kıdem ve sıfatlara uygun olarak belirlensin.

Avukatın aldığı maaş dengi olan hakimden az olmasın. vekilliğini yaptığı taraf lehine sonuçlandırdığı dosyalar avukata prim/not/kıdem/sıfat/ücret olarak ona geri dönsün.

Adalet Bakanlığına bağlı çalışmak istemeyenler bu sistemin dışında tutulsun.

böylelikle meslektaşının yanında karın tokluğuna çalışan avukatların önünde kurum avukatlığı haricinde başka bir alternatif de olsun.

bu söylediklerimi duyanlar avukatın bağımsızlığı ile bunun bağdaşmayacağını söyleyip duruyorlar...

ben de hep, çoğumuz zaten bağımsız değiliz. Madem bağımsız değiliz o zaman bırakın da genç avukatlar sizin yanınızda daha fazla ezilmesin diyorum.

Hakimler maaş aldıkları devlet aleyhine karar verebilecek kadar tarafsız olabiliyorlar da bize ne oluyor da bunca olumsuzluğa rağmen zedelenmeyen bağımsızlığımız zedeleniyor diyorum.

O zaman da kötü oluyorum.
Old 04-07-2012, 17:19   #26
Gemici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avmurat
1-Yasal düzenlemeyi kabul etmemek gibi bir lüksümüz yok; ancak beğenmeme ve değişmesini isteme hakkımız var.
2-Mevcut "adliye stajı" düzenlemesi içinde bu uygulamalar kaçınılmaz oluyor sanırım.Belki de "adliye stajının" ve hatta avukatlık stajının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. "Adliye stajının" başka bir biçimde de yapılabileceğini, illa hakim ve savcıya tabi bir staj olmak zorunda olmadığını düşünüyorum.
3-Bir avukatın icra dairesinde de hiç azımsanmayacak kadar vakti geçiyor ancak ne icra stajı var, ne de icra müdürünün not vermesi.
4-Cezaevleri de öyle.Ya noterler; tapu daireleri... Bunların hepsinde de staj yapsak; cezaevi müdürü, tapu müdürü, noter hepsi de bize not verse.

Sayın avmurat,
avukat 'Savunma makamını' temsil ediyorsa ve temsil ettiğini iddia ediyorsa, bu makamın gereklerini de yerine getirmek zorundadır. Bu gereklerin başında avukatın, karar organı olan hakimin ve savunma makamı olan savcının ne işler yaptığını ve bu işler yapılırken hangi kuralların bir rol oynadığını bilmesi gerekir.

Mademki adliyede staj yapıyoruz, noterin yanında, icra memurunun yanında, sendikacının yanında, fabrikatörün yanında da staj yapalım türünden gerekçeler ileri sürülmesi, savunma makamının gereklerinin tam olarak kavranmamış olduğu izlemini bırakıyor bende.

Saygılarımla
Old 04-07-2012, 18:30   #27
avmurat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Gemici
Sayın avmurat,
avukat 'Savunma makamını' temsil ediyorsa ve temsil ettiğini iddia ediyorsa, bu makamın gereklerini de yerine getirmek zorundadır. Bu gereklerin başında avukatın, karar organı olan hakimin ve savunma makamı olan savcının ne işler yaptığını ve bu işler yapılırken hangi kuralların bir rol oynadığını bilmesi gerekir.

Mademki adliyede staj yapıyoruz, noterin yanında, icra memurunun yanında, sendikacının yanında, fabrikatörün yanında da staj yapalım türünden gerekçeler ileri sürülmesi, savunma makamının gereklerinin tam olarak kavranmamış olduğu izlemini bırakıyor bende.

Saygılarımla
Sayın Gemici, adliyede staj yapılmasını tümden reddetmediğimi, eleştirdiğiniz mesajım da dahil olmak üzere önceki mesajlarımda belirttim; sanırım okumadınız. Ayrıca fabrikatör, sendikacı gibi ilaveler tamamen tarafınıza aittir.Benim örneklerim gibi yazmışsınız. Üstelik örneklediğim kurumlarda da staj yapılsın demedim. Lütfen bir kez daha ve dikkatlice okuyun. Adliyede staj yapılmasına tümden karşı olmadığımı ısrarla belirtmeme rağmen, sırf aksini söylediğimi varsayarak, bunca yıllık mesleki birikimimi de hiçe sayarak, savunma makamının gereklerini kavramamış olduğum yolunda izleniminize de gerçekten üzüldüm.
Saygılarımla.
Old 05-07-2012, 12:27   #28
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

Tembellik yapıp önceki cevapları okumadım bu yüzden tekrar olursa affedin

Avukat stajyerine Cumhuriyet Savcısının not vermesinde herhangi bir sakınca olmadığı kanaatindeyim.

Zira stajın ilk altı ayının Adliyede geçtiğini unutmamak gerekir. Bu sürenin -hatırladığım kadarı ile- 15 günü savcılıkta yapılmaktadır.

Bu sebeple 15 günlük sürenin değerlendirmesinin savcılıkça yapılmasının - Doğal olarak - hiçbir sıkıntı yaratmayacağını düşünüyorum.
Old 08-07-2012, 22:08   #29
kazimdeniz

 
Varsayılan

Avukata ancak baro not verebilir devletin herhangi bir görevlisi değil.
Old 09-07-2012, 12:57   #30
Gemici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan kazimdeniz
Avukata ancak baro not verebilir devletin herhangi bir görevlisi değil.

Avukat"a birileri not mu veriyormuş!?

Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargi Kararinin Uygulanmamasi Ve SavciliĞa Şİkayet Sonrasi Savcinin Takİpsİzlİk Karar MEGA46 Meslektaşların Soruları 3 18-06-2012 18:33
BÖlge İdare Mahkemesİnİn Anayasaya Aykiri Karar Vermesİ Av.OnurERSEN Meslektaşların Soruları 1 22-03-2012 23:22
BorÇlunun İmzaladiĞi İtİraz DİlekÇesİnİ Bİr BaŞka Şahsin Vermesİ denipre Meslektaşların Soruları 4 25-05-2011 14:11
Hukuk Hakİmİnİn İlgİlİ Ceza Dosyasini İncelemeden Karar Vermesİ Nil Şeker Meslektaşların Soruları 2 28-10-2008 14:30
TaŞeronun TaŞerona İŞ Vermesİ Seher Meslektaşların Soruları 2 24-02-2008 20:53


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08445096 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.