Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Türk-Yunan Survivor Programının TCK MADDE 216 açısından irdelenmesi

Yanıt
Old 30-09-2006, 01:54   #1
Av.MuratOzan

 
Varsayılan Türk-Yunan Survivor Programının TCK MADDE 216 açısından irdelenmesi

Arkadaşlar Show Tv’de yayınlanan Survivor Türkiye- Yunanistan adlı programı bir kez izledim. İzlediğim yayında Türklerden ve Yunanlılardan oluşan iki grup ıssız bi adada kendilerine tanınan kısıtlı imkanlarla doğa koşullarıyla ve çeşitli yarışmalarda birbirleriyle mücadele ediyorlar. Buraya kadar her şey normal. Fakat yarışmacı grupların birbirleri hakkındaki düşünceleri ve bu düşünceleri ifade ediş şekilleri rahatsız edici derecede düşmanca. Türkler Yunanlıların geneli hakkında Yunanlı olmaları dolayısıyla ve rakip konumda olmalarından ötürü bi takım düşmanca sözler ve hareketler sergiliyorlar aynı şekilde Yunanlılarda Türkler hakkında. Bu programı birlikte izleyen bir Türk ve Yunanlının birbirleriyle girişecekleri bir tartışmanın milli duygularının yoğunluğuna da bağlı olarak hiç de iyi sonuçlanmayacağı zaten hassas dengeler üzerinde seyreden Türk - Yunan ilişkilerinin toplumsal alanda daha kötü bi noktaya geleceği kanısındayım. Bi yarışma programı bunu yaptırabilir mi emin değilim ama endişeliyim. Sanatçı camiasının dostluk duygularını perçinlemek amacıyla giriştikleri faaliyetleri iyi kötü duymuşsunuzdur. Ortak konserler, kayıtlar vs. Bu programın bu faaliyetler karşısında hiç de olumlu bi etki yaratmadığı kesin. Programı izleyen arkadaşları aşağıdaki mevzuat ışığında görüş bildirmeye davet ediyorum. Saygılarımla...Alıntı:

TCK

Suç işlemeye tahrik

MADDE 214. - (1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
MADDE 216. - (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
MADDE 218. - (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
RADYO VE TELEVİZYON KANUNU 2954
YAYIN ESASLARI:
Madde 5 - Genel yayın esasları şunlardır:
a) Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, milli egemenliği, Cumhuriyeti, kamu düzenini, genel asayişi, kamu yararını korumak ve kollamak,
b) Atatürk ilke ve inkılaplarını kökleştirmek, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören milli hedeflere ulaşmayı gerçekleştirmek,
c) Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin gereklerine uymak,
d) Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak yahut Devleti ve Devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara ve görüşlere dayanan bir Devlet düzeni kurmak amacı güden rejim ve ideolojilerin propagandasına yer vermemek,
e) Genel ahlakın gereklerini, milli gelenekleri ve manevi değerleri gözetmek,
f) Türk milli eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkelerine uymak,
g) Kolayca anlaşılabilir, doğru, temiz ve güzel bir Türkçe kullanmak,
h) Toplumun beden ve ruh sağlığına zarar verecek hususlara yer vermemek,
i) Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, dehşet, saldırganlık gibi olumsuz duygular uyandırmak ve telkin etmek amacına yönelik yayın yapmamak,
j) Kişilerin özel hayatlarına, şeref ve haysiyetlerine saygılı olmak ve dürüstlük anlayışına bağlı kalmak,
k) Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak,
l) Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıklamak,
m) Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak
SORUMLULUK:
Madde 28 - Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayınları yoluyla işlenen suçlarda veya haksız fiillerde, yayın tespit yoluyla yapılmışsa, metni yazan veya sesi tespit edilen, bu metni veya tespiti fiilen kontrol eden ve yayını fiilen yöneten ve kontrol eden kişiler sorumludur.
Old 30-09-2006, 02:14   #2
yargıç isa

 
Kitap ........

sadece survivor mu? 9 Eylül izmirin kurtuluş gününü kutlamak amacı ile kordon boyuna sıra sıra dikilmiş levhalar, bir yunanı çıkacak en ufak sürtüşmede eline silahı aldıracak cinsten. İzmir Gündoğdu Meydanı ' ında TÜRK-YUNAN dostluğuna dair bir konser düzenlense o panolar ne olacak, gelen yunanlılar nasıl dostluk gösterileri yapacak bilmiyorum. Ben olsam yapamam çünkü orada yaşanmış tarih hala yaşatılmaya çalışılıyor.Tarihin açıkça öğretilmesinden yanayım ama kan davası amacı taşımadan; hataların görülmesi amacı ile öğretilmeli. Herkesin düşmanca yaşadığı değilde; insanların insanca yaşadığı bir dünya istiyorsak böyle şeylere izin vermememiz lazım. ( Tabiki de karşılıklı olarak..! )Belediyeler bunu yapıyorsa, ahlak seviyeleri sıfır olan televizyon programları neden yapmasın ki?

Burdaki durum yukarıda yazılmış olan mevzuat çerçevesinde nasıl değerlendirilebilinir?

saygılarımla...
Old 30-09-2006, 17:06   #3
ayşekömürcü

 
Varsayılan md. 216

TCK nın 216. md.si (Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama) ab'ye uyum sürecinde değiştirilmesi veya kaldırılması istenen maddeler arasında.
Old 30-09-2006, 17:17   #4
buffy7

 
Rahatsiz

Bence kesinlikle kötü bir yarışma! Sanki daha çok orda yarışanları birbirlerine karşı kışkırtıyorlar. Yunanlar Türklere, Türkler Yunanlara kötü şeyler söylüyorlar sürekli "kötü" bir rekabet havası var ortamda. Tamam rekabet yeri geldiğinde iyidir ancak bu insanlar orda birbirlerine duydukları "kin"i açığa vurmaktan çekinmiyorlar. İlişkiler zaten gerginken bu programı yayınlamanın amacı nedir gerçekten anlayamıyorum!
Old 30-09-2006, 17:49   #5
atanercan

 
Varsayılan

Yıllardır süregelen düşmanlığı eritmeye çabaladığımız şu dönemde böylesine tahrik edici bir programın yapılması ve yayınlanmasına izin verilmesi gerçekten çok üzücü.Üstelik suç işliyorlar.Çok yazık!
Old 30-09-2006, 20:52   #6
QUELLE

 
Varsayılan

Bu yarışmayı ben küçük yaşlarda her çocuğun illa ki bir denediği hiçte hoş olmayan ama çocukların çok zevk aldığı bir oyuna benzetiyorum.Kibrit kutusunun içine arıyı ve birkaçta karıncayı koyuyorsunuz ve sonrada çalkalıyosunuz...Düşünün artık o kutudan gelen sesleri!!!..içerdeki savaşı...
Old 30-09-2006, 21:44   #7
Admin

 
Varsayılan

Sayın Av.MuratOzan bu konuyu "Sinema ve Televizyon" alanında değil, özellikle "Hukuk Sohbetleri" alanında açtığından ve katılımcıları da "mevzuat ışığında görüş bildirmeye davet ettiğinden", dilerseniz program hakkında kişisel görüş ve beğenileri değil, gerekçeli hukuki görüşleri yazalım.

Örneğin buyurunuz size bir "hukuki" tartışma konusu : TCK 216. maddedeki "Halkı" ibaresi Türkiye Cumhuriyeti Halkını mı kapsar, yoksa başka ülke halklarını da kapsar mı? Örneğin Türk Halkını "Yunan Halkı" aleyhine düşmanlığa tahrik etmek madde kapsamı içinde değerlendirilebiir mi, yoksa Yunan Halkı başka bir ülke halkı olduğundan bu maddenin kapsamı dışında mıdır?

Konuyu hukuki tutarsak referans oluşturabilicek enteresan bir tartışma olabilir ama olayı "program güzeldi, değildi, senaryosu şöyle olmalıydı, yarışma böyle olmalıydı" dersek sadece "televizyon sohbeti" yapmış oluruz.
Old 01-10-2006, 00:58   #8
Av.MuratOzan

 
Varsayılan

Gösterilen ilgiye teşekkür etmekle birlikte duyduğumuz rahatsızlığın hukuki sonuçlarını irdelemek adına site yöneticimize katılıyorum. 216. maddede bahsi geçen halk kavramına Türk hukukuna tabi kişilerin dahil olduğu ve fakat bu ülkede azımsanamayacak sayıda Rum vatandaş yaşadığı, Kıbrıs gibi karnı sancılarla dolu bir meselemiz olduğu dikkate alındığında kanunun konuluş amacından hareketle kamuda bu iki ulusun milliyetçi bireyleri arasında çıkabilecek bir infial tehlikesinin açık ve kesin olup olmadığıdı tartışılmalıdır. Bunun tespiti sanıyorum biraz zor.
Fakat radyo ve televizyon yayınları hakkında yayın esaslarını örnekleyen maddeye ters düşen ve Devletin barışçıl politikasıyla kuşkuya yer bırakmayacak şekilde çelişen bir program olduğunu; bu açıdan yayınlanmasına son verilmesinin gerekli olduğunu, bunun sağlanması içinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin konuya eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Duyarlı hukukçuları da Show TV'nin sitesindeki programlarla ilgili görüş ve şikayetler kısmında konuyu dile getirmeye davet ediyorum.
Saygılarımla.
Old 01-10-2006, 13:59   #9
üye8946

 
Varsayılan

söz konusu yarışma TCK madde 216"nın uygulanmasına müsaittir.zira türkiye"de farklı ırk ve dinlere mensup türk vatandaşı insanlar var.aynı şakilde farklı ırktan(veye dinden) insanlar bu yarışmanın etkisiyle başka din ve ırktan insanlara(TC sınırları içinde) kin ve düşmanlık besleyebilir.
ancak şuna bakılmalı bu yarışma yüzünden "açık ve yakın bir tehlike" ortaya çıkmış mı?tck m.216"nın uygulanması için bir tehlikenin ortaya çıkması gerekir.şimdiye kadarda böyle bir tehlike ortaya çıkmamış.dolayısıyla bu suç oluşmamış ancak yarışma bu suşa konu olmaya elverişlidir.
Old 11-10-2006, 02:31   #10
Bona_fides

 
Varsayılan

Merhaba..TCK. madde 216 ,Türk Ceza Kanununun 'Topluma Karşı Suçlar''ı düzenleyen ,"Kamu Barışına Karşı Suçlar" bölümünde yer almaktadır.Bölümde düzenlenen suçlarla kamu barışı korunmak istenmektedir.Maddede yer alan "Halk" ibaresi, aynı ülkede oturan,ortak menfaatleri bulunan grup olarak tanımlanır.Madde gerekçesinde de bu açıkça belirtilmiştir;"Hiçbir devlet ,vatandaşları arasında , muayyen özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa,öç almaya gerektirecek şiddetli nefrete yönlendirilmesine seyirci kalamaz." Bu nedenlerle Yunan Halkı madde kapsamı dışında yer almaktadır.İyi çalışmalar...


Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Türk Ticaret Kanununda ve tasarı halindeki Türk Ticaret Kanununda şirket birleşmeleri demokres Ticaret Hukuku Çalışma Grubu 12 28-09-2012 13:19
Survivor Türkiye-Yunanistan mutlakadalet Sinema ve Televizyon 3 17-12-2006 15:29
Tarihte Bugün Açısından İnsan Av.Armağan Konyalı Site Lokali 47 15-11-2006 20:42
1917 Hukuki Aile Kararnamesinden günümüz Türk Medeni Kanununa kadar Türk aile yapısı tulinunal Hukuk Soruları Arşivi 1 23-05-2006 20:16
Hukuk Ve Tıp Etiği Açısından Ötanazi duygu Hukuk Soruları Arşivi 4 01-03-2002 23:32


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05625892 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.