Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tek Vekalet Ücreti Çok Davalı Vekalet Ücreti Nasıl Paylaştırılır

Yanıt
Old 12-12-2009, 17:38   #1
TTT

 
Varsayılan Tek Vekalet Ücreti Çok Davalı Vekalet Ücreti Nasıl Paylaştırılır

Açmış olduğumuz bir davada, Mahkeme görevsizlik kararı verdi ve bizi 575 TL vekalet ücreti ödemeye mahkum etti.

Ancak karşı tarafta davalı olarak 5 ayrı kişi var.
Bu beş ayrı kişinin 4 ünü aynı avukat vekil olarak temsil etmekte.
Diğer beşinci kişiyi ise başka bir avukat vekil olarak temsil etmekte.

Yani toplam da 5 davalı ve 2 davalı vekili var.

Davalılardan 4 ünün vekili olan meslektaşım, davalılar yararına hükmedilmiş 575 TL vekalet ücretinin tamamını ilamlı icraya koydu.

Bu durumda ;

Birden çok davalı olduğu durumda, tek vekalet ücretine hükmedilmiş ise, vekalet ücretinin paylaşımı ne şekilde olacaktır ?
Her vekil avukat, temsil ettiği davalı sayısı oranında mı vekalet ücretini talep edebilecektir. ( 4 davalının tek avukatı için (575-TL / 5) x 4 oranında mı vekalet ücretini talep edebilecektir )

Yoksa 5 ayrı davalının 2 ayrı vekili olduğu için vekillerden her biri vekalet ücretinin 1/2 sini mi talep edebilecektir ?

Bu hususta bilgi, fikir ve karar paylaşabilecek arkadaş varsa şimdiden teşekkürlerimi sunarım.
Old 12-12-2009, 18:29   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan TTT
Açmış olduğumuz bir davada, Mahkeme görevsizlik kararı verdi ve bizi 575 TL vekalet ücreti ödemeye mahkum etti.

Ancak karşı tarafta davalı olarak 5 ayrı kişi var.
Bu beş ayrı kişinin 4 ünü aynı avukat vekil olarak temsil etmekte.
Diğer beşinci kişiyi ise başka bir avukat vekil olarak temsil etmekte.

Yani toplam da 5 davalı ve 2 davalı vekili var.

Davalılardan 4 ünün vekili olan meslektaşım, davalılar yararına hükmedilmiş 575 TL vekalet ücretinin tamamını ilamlı icraya koydu.

Bu durumda ;

Birden çok davalı olduğu durumda, tek vekalet ücretine hükmedilmiş ise, vekalet ücretinin paylaşımı ne şekilde olacaktır ?
Her vekil avukat, temsil ettiği davalı sayısı oranında mı vekalet ücretini talep edebilecektir. ( 4 davalının tek avukatı için (575-TL / 5) x 4 oranında mı vekalet ücretini talep edebilecektir )

Yoksa 5 ayrı davalının 2 ayrı vekili olduğu için vekillerden her biri vekalet ücretinin 1/2 sini mi talep edebilecektir ?

Bu hususta bilgi, fikir ve karar paylaşabilecek arkadaş varsa şimdiden teşekkürlerimi sunarım.


Red sebebi tek olduğu için, doğru cevabın

Alıntı:
Yoksa 5 ayrı davalının 2 ayrı vekili olduğu için vekillerden her biri vekalet ücretinin 1/2 sini mi talep edebilecektir ?

yazdığınız şekilde olduğunu düşünüyorum. Forum İçi Arama butonunu kullanırsanız, benzer konuda Yargıtay kararı olduğunu anımsıyorum.
Old 12-12-2009, 19:57   #3
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Tek bir vekalet ücretine hükmedilmişse bu ücret, her davalıya bir pay düşecek biçimde paylaştırılmalıdır.
Old 12-12-2009, 21:04   #4
TTT

 
Varsayılan

Forumda arama yaptım fakat maalesef bulamadım.

Ben de her davalıya bir pay düşecek şekilde paylaştırılmasının adil olacağını düşünüyorum, ancak açık bir yasal hüküm bulunmadığına göre Yargıtay bu konuda ne diyor acaba.

Suat bey bahsettiğiniz Yargıtay ilamı, vekillerin temsil ettikleri taraf sayısına bakılmaksızın eşit pay alacağı yönünde miydi ?
Old 13-12-2009, 19:14   #5
vyayalar

 
Varsayılan

Öncelikle vekalet ücreti kanunlar gereği gönderme ya da yeni mahkeme kurulması gereği gönderme ise avukatlık ücretine hükmedilemez, müteselsilen sorumlu olanlar aleyhine açılan davca davanın red sebebi aynı ise davalılar lehine tek vekalet ücreti hükmedilmek zorundadır. Bu nedenle sizin kararınızda tek vekalet ücreti verilmiş, her vekil için ayrı hükmedilmesi durumundan taraflar için ayrı ayrı vekalet ücretinin alınmasına hükmedilmesinin açıkça belirtilmesi gereklidir
Old 14-12-2009, 16:21   #6
muratsadak

 
Varsayılan

benzer bir davamda bizde her davalıya bir pay düşecek şekilde paylaşma yapmıştık. bundan dolayı açılmış icra takibine şikayet yoluyla itiraz edebilirsiniz.
Old 14-12-2009, 17:40   #7
Av. Eyüp KATI

 
Varsayılan

mahkeme ilamında ayrı ayrı demiyorsa 575 tlnin davalılara verilmesine diyorsa her biri kendi payına düşeni istemesi gerekmektedir. bir kisi 575 i talep edip digerlerinin de ayri ayri talep edebilirler. bu da büyük bir ödeme farkı doğuracaktır. ilam davalılara verilmesine diyorsa bence dava açın merciye
Old 21-05-2013, 10:56   #8
HakiMavi

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım yukarıda birden fazla taraf olması durumunda her bir davalı için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedileceğini belirtmişsiniz. Yani bir davada tek vekalet ücretine hükmedildiğinde 4 taraftan 3'ünün avukatı 3/4, diğer avukat 1/4 oranında vekalet ücretine hak kazanacaklar.

Peki paylaşımın bu yönde olacağına ilişkin bir karar ver mı elinizde acaba? Bilgilendirebilirseniz çok sevinirim.

İyi çalışmalar.
Old 23-03-2015, 22:22   #9
US71

 
Varsayılan Emsal karar bulabildiniz mi

Sayın TTT ben de aynı sorunla karşı karşıyayım ve sizin gibi, davalılara ödenmesine karar verilen vekalet ücretinin davalı sayısına bölünmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bir Yargıtay kararı bulabildiniz mi, sorunu nasıl çözdünüz, ivedi olarak yanıt verebilirseniz sevinirim.
Şimdiden teşekkür ederim.
Old 23-03-2015, 23:47   #10
Fatih Kabadayı

 
Varsayılan

Yargıtay 12. HD 25.05.1989 tarih ve 1988/12929 E , 1989/7726 K
Vekalet ücretinin ilamda birden fazla davacı yada davalı yararına hükmedilmiş olması halinde lehine vekalet ücreti taktir edilenler ya topla halde icra takibi başlatmalıdır yada vekalet ücretinin tümünü değil sadece kendi payına düşen kısmı takip konusu yapabilir.


Y.8. HD. E:2013/10119 K:2013/16458 T:13.11.2013
ÖZET: İlamda iki davalı olup, bu durumda takibi yapan alacaklının ilam vekalet ücretinin yarısını davalıdan isteyebileceği kabul edilmelidir.
İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi’nin 24.04.2012 tarih ve 2007/833 Esas-2012/363 Karar sayılı ilamına dayalı olarak ilamlı takip yapılmış ve borçlu vekili takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, takibin iptaline karar verilmesi üzerine; hüküm, alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İcra takibine dayanak ilamda 13.450.00 TL vekalet ücretinin “davacıdan alınarak davalılara verilmesine” karar verilmiştir. Takip alacaklısı D. İnş. San. ve Ticaret A.Ş. icra takibinde hüküm altına alınan 13.450.00 TL vekalet ücretinin tamamını istemiştir. İlamda ise iki davalı olup takibi yapan D. İnş. San. ve Ticaret A.Ş.’nin hükmedilen vekalet ücretinin yarısını isteyebileceğinin kabulü gerekir. Açıklanan bu gerekçelerle icra emrinin düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken, takibin tümden iptali doğru değildir.
SONUÇ
Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle, İİK’nin 366 ve HUMK’un 428.maddeleri gereğince BOZULMASINA, taraflarca HUMK’un 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nin 366/3.maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 13.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 24-03-2015, 16:37   #11
seyitsonmez

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan TTT
Açmış olduğumuz bir davada, Mahkeme görevsizlik kararı verdi ve bizi 575 TL vekalet ücreti ödemeye mahkum etti.

Ancak karşı tarafta davalı olarak 5 ayrı kişi var.
Bu beş ayrı kişinin 4 ünü aynı avukat vekil olarak temsil etmekte.
Diğer beşinci kişiyi ise başka bir avukat vekil olarak temsil etmekte.

Yani toplam da 5 davalı ve 2 davalı vekili var.

Davalılardan 4 ünün vekili olan meslektaşım, davalılar yararına hükmedilmiş 575 TL vekalet ücretinin tamamını ilamlı icraya koydu.

Bu durumda ;

Birden çok davalı olduğu durumda, tek vekalet ücretine hükmedilmiş ise, vekalet ücretinin paylaşımı ne şekilde olacaktır ?
Her vekil avukat, temsil ettiği davalı sayısı oranında mı vekalet ücretini talep edebilecektir. ( 4 davalının tek avukatı için (575-TL / 5) x 4 oranında mı vekalet ücretini talep edebilecektir )

Yoksa 5 ayrı davalının 2 ayrı vekili olduğu için vekillerden her biri vekalet ücretinin 1/2 sini mi talep edebilecektir ?

Bu hususta bilgi, fikir ve karar paylaşabilecek arkadaş varsa şimdiden teşekkürlerimi sunarım.

Bir davada her bir davacı yada davalı için makbuz kesmek zorunda olduğumuza göre, adil olanı sizin düşündüğünüz gibi geliyor.
Old 24-03-2015, 17:23   #12
US71

 
Varsayılan

Sayın Fatih Kabadayı, sanırım gönderdiğiniz karar işimize yarar. Teşekkür ederim.
Alıntı:
Yazan US71
Sayın TTT ben de aynı sorunla karşı karşıyayım ve sizin gibi, davalılara ödenmesine karar verilen vekalet ücretinin davalı sayısına bölünmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bir Yargıtay kararı bulabildiniz mi, sorunu nasıl çözdünüz, ivedi olarak yanıt verebilirseniz sevinirim.
Şimdiden teşekkür ederim.
Old 25-03-2015, 16:54   #13
kardelen58

 
Varsayılan

T.C YARGITAY 6. Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 4460 Karar: 2015 / 111 Karar Tarihi: 13.01.2015
ÖZET: Dava konusu olayda ise davalılar arasında müteselsil sorumluluk olgusu söz konusu olmadığı gibi, davacı da istirdadını talep ettiği ... TL kira parasının davalılardan 1/2 olan payları oranında tahsilini talep etmiştir. Bu durumda dava aynı ret sebebine dayanılarak ret edildiğinden mahkemece her bir davalı yararına payları oranında, başka bir anlatımla ... TL üzerinden vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu her bir davalı yararına ayrı ayrı ... TL üzerinden fazla nispi vekalet ücreti takdir edilmesi doğru görülmediğinden hükmün vekalet ücretine hasren bozulması gerekmiştir.
(2004 S. K. m. 72)

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Uyuşmazlık, kiracı tarafından davalı kiraya verenlere ödenen 120.000 TL kira parasının davalılardan payları oranında istirdadına ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına, takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyiz eden davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı vekilinin vekalet ücretine ilişkin temyiz itirazlarına gelince;

Davacı vekili, dava dilekçesinde, 10.06.2008 tarihinde düzenlenen kira sözleşmesi ile hipermarket olarak kullanılmak amacıyla aylık 40.000 TL + KDV bedelle kiralanan iş yerinin davalı kiraya verenlerin akdi edimlerini yerine getirmemesi nedeniyle ancak Nisan 2009 ayında açılabildiğini belirterek, açılış tarihinden önce Ocak-Şubat ve Mart 2009 aylarında davalılara ödenen 120.000 TL kira parasının davalıların 1/2 payları oranında istirdadını talep etmiştir. Dava dilekçesinde dava değeri 120.000 TL olarak gösterilmiş, dava harcı da bu miktar üzerinden yatırılmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonucu davanın reddine karar verilmekle birlikte, yargılamada kendilerini farklı vekillerle temsil ettiren davalıların her biri yararına 120.000 TL'şar üzerinden 11.650 TL'şar vekalet ücreti takdir edilmiştir. Oysa hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 3/2 maddesi hükmüne göre, müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar lehine ise, her ret sebebi için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmolunur. Dava konusu olayda ise davalılar arasında müteselsil sorumluluk olgusu söz konusu olmadığı gibi, davacı da istirdadını talep ettiği 120.000 TL kira parasının davalılardan 1/2 olan payları oranında tahsilini talep etmiştir. Bu durumda dava aynı ret sebebine dayanılarak ret edildiğinden mahkemece her bir davalı yararına payları oranında, başka bir anlatımla 60.000 TL üzerinden vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu her bir davalı yararına ayrı ayrı 120.000 TL üzerinden fazla nispi vekalet ücreti takdir edilmesi doğru görülmediğinden hükmün vekalet ücretine hasren bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile yukarıda (2) No'lu bentte yazılı nedenlerle 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün vekalet ücretine hasren BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 13.01.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)
Old 19-02-2019, 15:13   #14
ekinheval

 
Varsayılan

DUYURU BARO BAŞKANLIĞI KOCAELİ BARO BAŞKANLIĞI KOCAELİ
İlgi : 07.11.2012 tarih ve 1678 sayılı yazınız.
İlgi yazınızda, Kocaeli Barosu Avukatlarından Av. ...'nın Baroya verdiği dilekçede, çok sayıda davalının, birden çok avukat tarafından temsilin bulunduğu davalarda davalılar lehine takdir edilen vekalet ücretinin paylaşılmasının temsil edilen taraf sayısına göre mi yoksa avukat sayısına göre mi paylaşılacağı konusunda düşülen tereddüdün giderilmesi için görüş sorulduğu bildirilerek, birliğin sağlanması açısından bu hususta Birliğimizin görüşlerinin talep edildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu yazı mevzuat ve uygulama açısından incelenmiş olup; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ nun 164.maddesinin 5.fıkrasına göre “Dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez”, 169.maddesine göre ise, “Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ nin 3.maddesinin 2.fıkrası gereğince, “Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise, her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.” Ayrıca 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ nun “Vekalet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi” başlıklı 330.maddesi gereğince, “vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekalet ücreti, taraf lehine hükmedilir”. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ n da birden çok avukat tarafından temsilin bulunduğu davalarda davalılar lehine takdir edilen vekalet ücretinin paylaşılmasının temsil edilen taraf sayısına göre mi paylaşılacağı konusunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Yukarıda anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; bir dava tüm davalılar için aynı sebepten dolayı reddedildiğinde, her davalının ayrı ayrı vekili olsa bile, davacı aleyhine tek bir vekalet ücretine hükmedilir ve hükmedilen bu tek vekalet ücreti davalılar arasında bölüştürülür. Bu durumda ise, yargılama sonucunda hükmedilen karşı taraf vekalet ücreti avukata ait olsa da –bu, iş sahibi ile avukat arasındaki iç ilişkiyi ilgilendirmektedir- bu ücretin haklı çıkan taraf lehine hükmedildiği hususu dikkate alındığında, birden çok avukat tarafından temsilin bulunduğu davalarda, davalılar lehine takdir edilen vekalet ücretinin taraf sayısının esas alınarak paylaşılması yöntemi hakkaniyete daha uygun olarak görülmekte ise de, hükmün infaz edilebilirliği açısından da, bu hususun tavzih yoluna başvurulmak suretiyle, Mahkemece açıklığa kavuşturulması gerektiği düşünülmektedir. Bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla. Avukat V. Ahsen COŞAR Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Old 19-02-2019, 18:42   #15
ertan_arslan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan TTT
Açmış olduğumuz bir davada, Mahkeme görevsizlik kararı verdi ve bizi 575 TL vekalet ücreti ödemeye mahkum etti.

Ancak karşı tarafta davalı olarak 5 ayrı kişi var.
Bu beş ayrı kişinin 4 ünü aynı avukat vekil olarak temsil etmekte.
Diğer beşinci kişiyi ise başka bir avukat vekil olarak temsil etmekte.

Yani toplam da 5 davalı ve 2 davalı vekili var.

Davalılardan 4 ünün vekili olan meslektaşım, davalılar yararına hükmedilmiş 575 TL vekalet ücretinin tamamını ilamlı icraya koydu.

Bu durumda ;

Birden çok davalı olduğu durumda, tek vekalet ücretine hükmedilmiş ise, vekalet ücretinin paylaşımı ne şekilde olacaktır ?
Her vekil avukat, temsil ettiği davalı sayısı oranında mı vekalet ücretini talep edebilecektir. ( 4 davalının tek avukatı için (575-TL / 5) x 4 oranında mı vekalet ücretini talep edebilecektir )

Yoksa 5 ayrı davalının 2 ayrı vekili olduğu için vekillerden her biri vekalet ücretinin 1/2 sini mi talep edebilecektir ?

Bu hususta bilgi, fikir ve karar paylaşabilecek arkadaş varsa şimdiden teşekkürlerimi sunarım.

aaüt
MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.
(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vekalet ücreti hacze karşı nasıl korunur? Brusk Meslektaşların Soruları 29 18-04-2019 19:06
Mahkeme vekalet ücreti / İcra Vekalet ücreti / Yargıtay Kararı Av.Ufuk Bozoğlu Avukatlık Hukuku Çalışma Grubu 2 07-11-2014 16:41
Feragat Nedeniyle Vekalet Ücreti - Dava Açılmasına Sebebiyet Veren Davalı advokat34 Meslektaşların Soruları 13 08-12-2010 15:50
Birden Çok Davalı Vekili - Vekalet Ücreti - Paylaşım avfatih Meslektaşların Soruları 3 09-05-2009 22:58
idari yargıda birden çok davalı lehine vekalet ücreti takdiri avsebnemturan Meslektaşların Soruları 2 14-04-2009 17:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05350399 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.