Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

DaniŞtay Nasil Karar Verİr İtİraz Nasil Olur

Yanıt
Old 09-02-2009, 14:43   #1
avseher

 
Varsayılan DaniŞtay Nasil Karar Verİr İtİraz Nasil Olur

Merhaba. İdare davaları konularında bilgisi olan arkadaşlardan bir konu hakkında bilgilerini paylaşmalarını istiyorum. Şimdiden teşekkürederim.

İdare Mahkemesinde açılan bir dava zamanaşımı yönünden incelenmedi. Aynı ilçe sınırları içerisinde İdare mahkemesinin olmadığı yerlerde dava açmada yetkili mahkeme o yer Asliye Hukuk Mahkemesi gereğince gönderilmesine rağmen dava açma süresini idare mahkemesine geldiği tarihtir diyerek zamanaşımından dolayı redetti.

Danıştayda temyiz talebinde bulunduk. Fakat şöyle bir hata yapıldıki tebliğ tarihi ptt nin sitesinde 13/11/2007 olarak görülüyor. Ona göre zamanaşımı geçmediği bahisle temyizde bulunduk. Oysa gerçek tebliğ tarihi 07/11/2007 tarihinde olmuş ki bunu karşı dosyadan öğrendik çünkü not edilmemiş tebliğ tarihi müvekkil tarafından. Şimdi 13 /11/2007 tarihinde tebliğin olmaması hasebiyle danıştay kararını onarmı yoksa 07/11/2007 tebliğ tarihinden itibaren dava açma zamanının zamanaşımına uğrayıp uğramadığını sayar mı. Zira 07/11/2007 de olsa dava 1 gün süre ile zamanında açılmış bir davadır. Ve idare mahkemesinin kararını onarsa karar düzeltme yolunun açık olmaması durumu sözkonusu olmasında ne yapılabilir.? Henüz temyiz süresi olan 30 günlük süre dolmamakla birlikte temyizin gönderilmesi 3-4 günlük bir süre dilekçenin düzeltilmesi eklenmesi sözkonusumudur gerek varmı. Teşekkürler.

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
Old 09-02-2009, 20:47   #2
FYLOZOF

 
Varsayılan

seher hanım sorunuz net değil.sonu biraz karışmış gibi.
idare mahkemesinin red kararına karşı, temyiz süresi, gerçekte, 07.11.2007 tarihinde dolmuşsa ve bu süey kaçırmışsanız elbetteki danıştayca, sresinde temyiz yapılmadığından temyiz talebiniz reddedilecektir.
sizin onu yanlışlıkla 13.11.2007 olark görmenizin bir anlamı yoktur.
sonradan belirtiiniz 30 günlük temyiz süresi dolmadı , cünmlesini anlamadım. orayı açıklarsanız fikrimi belirtebilirm.
Old 09-02-2009, 22:11   #3
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

Sayın avseher,

2577 sayılı İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'nun 4. maddesi

"Dilekçelerin verileceği yerler
Madde 4

Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir."

hükmünde olmasına rağmen, İdare Mahkemesinin "dava açma süresini idare mahkemesine geldiği tarihtir" demesi hatalıdır.

Hatalı kararın temyizindeki tebliğ tarihini hatalı yazmanızı ek dilekçe ile düzeltebilirsiniz.
Old 10-02-2009, 09:20   #4
avseher

 
Varsayılan

Evet biraz karışık olmuş. Kısaca sorun; temyizde bulunurken tebliğ tarihini yanlış gösterdim. Gerçek tebliğ tarihine göre idare mahkemesindeki dava zamanaşımına uğramamakla benim belirttiğim tarihte zamanaşımına uğruyor. Hakim resen gerçek tebliğ tarihi üzerinden hesaplama yaparmı yoksa tebliğ tarihini sehven hatalı göstermeme istinaden redmi eder. ve ek dilekçe söz konusumudur. sayın Yalçın Önder ek dilekçe ile düzeltilebileceğini söylemiş teşekkürler.
Old 10-02-2009, 11:11   #5
FYLOZOF

 
Varsayılan

SEHER HANIM sorunuz şimdi açıklığa kavuştu, siz tebliğ tarihini yanlış yazsanızda, önemli olan dosyada size yapılan tebliğ tarihidir. Bunu düzeltmenizde gerekmez.
Böyle olsaydı, temyiz süresini kaçıranlar geriye tarih atarlardı ve böylece temyiz süresi geçmemiş olurdu.
aslolan dosyada tebliğat zarfındaki tebliğ tarihidir.
Old 10-02-2009, 11:39   #6
avseher

 
Varsayılan

Anladım peki teşekkürederim. saygılar sunarım.
Old 11-02-2009, 01:46   #7
elevent

 
Varsayılan Dilekçe tarihi

Alıntı:
Yazan YALÇIN ÖNDER
Sayın avseher,

2577 sayılı İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'nun 4. maddesi

"Dilekçelerin verileceği yerler
Madde 4

Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir."

hükmünde olmasına rağmen, İdare Mahkemesinin "dava açma süresini idare mahkemesine geldiği tarihtir" demesi hatalıdır.

Hatalı kararın temyizindeki tebliğ tarihini hatalı yazmanızı ek dilekçe ile düzeltebilirsiniz.


Soru cevaplanmış galiba ama bir noktanın altını çizmek istiyorum. "...idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde..." ibaresindeki "...yerlerde..." bölümünü Danıştay, Büyükşehir Belediyesi sınırları olarak yorumluyor diye biliyorum. Yani mesela Kadıköy'de idare mahkemesi yok diye dilekçeyi Asliye Hukuk mahkemesine veremiyorsunuz. Çünkü Kadıköy'de yok ama İstanbul ili sınırlarında İdare mahkemesi var. Böyle durumlarda yani Kadıköy Asliye Hukuk'a idari dava dilekçesi verdiğinizde dilekçenin verildiği tarih olarak İdare kalemine geliş tarihini kabul ediyor Danıştay. Kararı bulabilirsem buraya eklerim.
Old 11-02-2009, 21:11   #8
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONBİRİNCİ DAİRE 2006 4283 2006 6070 18/09/2006

KARAR ÖZETİ
"İSTANBUL İLİ"NDE İDARE MAHKEMESİ BULUNDUĞUNDAN, "KADIKÖY İLÇESİ"NİN 2577 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİNDE BELİRTİLEN "İDARE VE VERGİ MAHKEMESİ BULUNMAYAN YER" OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ, BU NEDENLE ANKARA İDARE MAHKEMESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE KADIKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE VERİLEN KARAR DÜZELTME DİLEKÇESİYLE İLGİLİ SÜRE HESAPLANIRKEN, DİLEKÇENİN ANKARA İDARE MAHKEMESİ KAYITLARINA GİRDİĞİ TARİHİN ESAS ALINACAĞI HK.
-------------------

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 2002 409 2002 277 08/11/2002

KARAR ÖZETİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KARARIYLA GÖNDERİLEN DAVA DİLEKÇESİNİN MUHABERE DEFTERİNE KAYIT TARİHİNE GÖRE DAVA AÇMA SÜRESİNİN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
-------------------

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1990 61 1990 12 30/11/1990

KARAR ÖZETİ
1- TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLDİĞİ ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDE DİLEKÇENİN KAYDA GEÇİRİLİP ALIKONMASI GEREKİRKEN POSTAYA VERİLMEK ÜZERE TEMYİZ EDENE VERİLMESİ VE BU NEDENLE DİLEKÇE ÜZERİNDE SADECE HAVALE BULUNMASI HALİNDE, TEMYİZ EDENİN SÜRESİNDE POSTAYA VERMİŞ OLDUĞU DİLEKÇE İLE YAPILAN TEMYİZ BAŞVURUSUNUN SÜRESİNDE KABULÜ GEREKTİĞİ,
-------------------
Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
İDARİ DAVA DAİRELERİ 2005 74 2005 102 10/03/2005

KARAR ÖZETİ
İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNİN BULUNDUĞU METROPOL İLLERDE, İLÇE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE KAYDI YAPTIRILAN DİLEKÇE İLE AÇILAN DAVADA, DAVA AÇMA SÜRESİNİN İDARİ YARGI MERCİ KAYDINA GİRİŞ TARİHİNE GÖRE HESAPLANACAĞI HK.
-------------------
Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 2006 4145 2006 181 18/09/2006

KARAR ÖZETİ
İDARE VE/VEYA MAHKEMELERİNİN BULUNDUĞU YERDE DOSYA EVRAKININ ASLİYE HUKUK HAKİMLİKLERİNE VERİLMESİ DURUMUNDA, BU EVRAKIN İDARE MAHKEMESİ KAYDINA GİRDİĞİ TARİHİN ESAS ALINACAĞI HK.

-------------------
Şimdilik bu kadarı yeterli sanırım.
-----------
Sonuç olarak metropol sınırlarındaki ilçelerdeki Asliye Hukuk Hakimlikleri değil, metropol sınırları dışındaki Asliye Hukuk Hakimliklerinin "MUHABERE DEFTERİNE KAYIT TARİHİ" esas alınır.
Old 11-02-2009, 23:36   #9
elevent

 
Varsayılan

"KARAR ÖZETİ
İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNİN BULUNDUĞU METROPOL İLLERDE, İLÇE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE KAYDI YAPTIRILAN DİLEKÇE İLE AÇILAN DAVADA, DAVA AÇMA SÜRESİNİN İDARİ YARGI MERCİ KAYDINA GİRİŞ TARİHİNE GÖRE HESAPLANACAĞI HK."Evet, ben de aynen bunu söyledim zaten. Şimdilik bu kadar yeter sanırım.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Bİrden Fazla Hİssedarin Şufa Kakkini Kullanilmasinda Karar Nasil Olur Av.Mustafa Çiçek Meslektaşların Soruları 4 21-05-2010 11:53
Sadece Fatura Varsa İspat Nasil Olur avzaferyamaner Meslektaşların Soruları 5 02-03-2009 00:21
Alacak Nedİr? Nasil İstenİr? Dava Talebİ Nasil Olacaktir? Ramazan NARİN Hukuk Soruları Arşivi 3 17-04-2006 22:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04473305 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.