Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Hacizli Araç- Trafikten Men

Yanıt
Old 02-12-2008, 21:17   #1
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan Hacizli Araç- Trafikten Men

Hacizli araçların trafikten men edilmeleri, kayıtlarına "hacizli-yakalamalı" şerhinin düşülmesine rağmen trafik tescil büro amirliklerince -30.000 nüfuslu ilçede dahi- yakalama ve menlerinin bir türlü gerçekleştiril-e-memesi, uygulamada sıkıntılara neden olmakta ve alacaklı kurumların da baskısıyla, eski usul icra dairesi memurları eşliğinde araç muhafazasına devam edilmesi yönünde talepte bulunmaya neden olmaktadır. (İcra eşliğinde yapılan işlemler sırasında olayın kişiselleştirilmesi ise, cabası!)

İcra Müdürlüğü ile şifahi görüşmemizde, trafikten men işleminin trafik büro amirliklerince infazının, ancak s.20.00-22.00 aralığında, rutin trafik kontrolüne takılma ve mutlaka ki "seyir halinde olma" ya endekslendiğini öğrendim. (Ancak onlarca araç arasından şimdiye dek yalnızca iki araç ve ikisi de tesadüfen İZMİR'de (!) yakalandı...Ne diyeyim, İzmir...)

Bu uygulamanın (Saat+Rutin kontrol+Seyir hali) yasal dayanağı var mıdır, yok mudur, henüz araştıramadım. (Saat aralığı ve seyir halinde olma şartının toplamının eşittiri, bana sorarsanız, zaten biz bu işi yapmayacağız anlamına geliyor.)

Şimdilik aşağıdaki linkteki, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri G.M.nin yazısından başka da bir açıklama bulamadım:

http://www.higm.adalet.gov.tr/hacizl...islemleri.html

Konuyla ilgili uygulamaya dair (Özellikle saat aralığı) , dayanaklı bilgisi olan meslektaşlarım bilgilerini paylaşırlarsa sevinirim.

Saygılarımla...
Old 02-12-2008, 21:44   #2
abdurrahman üşenmez

 
Varsayılan

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü


Sayı :B.03.0.HİG.0.00.00.03-010.07-15-2006-20329 03/10/2006
Konu :Haciz koyma-kaldırma ve yakalama yazıları
………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINAİçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan 08/09/2006 tarihli ve B.05.1.EGM.0.85.02.02.2362-64001/1-a/06-8628-150709 sayılı yazıda; icra müdürlüklerince gönderilen haciz koyma, kaldırma veya aracın yakalanmasına ilişkin yazılarda araç sahibi şahsın kimlik bilgilerinin (baba adı, doğum yeri ve yılı, nüfusa kayıtlı olduğu yer vb.) veya araç sahibi şirketin unvanının eksik yazılmasından dolayı, bilgisayar sorgulamalarının yapılamaması nedeniyle gereksiz yazışmalar yapıldığının ve haciz koyma, kaldırma veya yakalama işlemlerinde gecikmeler olduğunun bildirildiği anlaşılmaktadır.

Gereksiz yazışmalara ve gecikmelere sebebiyet verilmemesi için bundan böyle, sözü edilen talep yazılarında mümkün olduğu ve elde bulunduğu takdirde, muhatabına kolaylık teşkil edecek şekilde araç sahibi şahsın baba adı, doğum yeri ve yılı, nüfusa kayıtlı olduğu yer, araç sahibi şirketin unvanı vb. gibi bilgilere yer verilmesi ya da ilgilinin kimlik fotokopisinin talep yazısına eklenmesi, hususunun yargı çevrenizdeki Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İcra ve İflas Müdürlükleri ile bilgileri bakımından mahkemelere duyurulmasını rica ederim.


Ayhan TOSUN
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür
Old 02-12-2008, 21:48   #3
abdurrahman üşenmez

 
Varsayılan

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü


Sayı :B.03.0.HİG.0.00.00.03-647.03.02-24-7055-2006 21/03/2006
Konu :İcra işlemleri
.................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


İcra Müdürlükleri tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilen haciz ve yakalama taleplerini konu alan yazıların aracın tescil kaydının bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesi isteğini içeren İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 06/03/2006 tarihli ve B.05.1.EGM.0.85.03.04.64032-2173-44463 sayılı yazı aşağıya çıkarılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizdeki Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İcra ve İflas Müdürlükleri ile bilgileri bakımından mahkemelere duyurulmasını rica ederim.
Ayhan TOSUN
Hâkim
Bakan a.
Genel MüdürT.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü


Sayı :B.05.1.EGM.0.85.03.04.64032-2173-44463 06/03/2006
Konu :İcra işlemleri.


ADALET BAKANLIĞINA


İcra Müdürlükleriniz tarafından hakkında haciz işlemi bulunan araçların, fiilen haciz ve muhafazaya esas olmak üzere yakalanarak, seferden ve trafikten men edilmesi talebini konu alan yazılar Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir.

Emniyet Teşkilatımız tarafından motorlu araçlar üzerinde haciz, tedbir, rehin, mülkiyeti muhafaza, yakalama, çalıntı, hurda vb. işlemler tescil dosyası ve bilgisayar kayıtlarına şerh verilmek suretiyle, yapılan denetimlerde Pol-Net ağı üzerinden takip edilerek işlem yapılmakta olup, bahse konu şerh işlemleri aracın tescil kaydının bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir.

Bu nedenle, İcra Müdürlükleriniz tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilen haciz ve yakalama taleplerini konu alan yazıların aracın tescil kaydının bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğüne yapılmasının iş, zaman kaybı, posta masrafı, fazladan kırtasiyecilik vb. önleyeceği düşünülmektedir.

Konunun Bakanlığınızca değerlendirilerek, İcra Müdürlüklerinizin konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesini arz ederim.

Âlim BARUT
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

—— • ——
Old 02-12-2008, 21:51   #4
abdurrahman üşenmez

 
Varsayılan

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü


Sayı :B.03.0.HİG.0.00.00.03-010.07-15-2006-20329 03/10/2006
Konu :Haciz koyma-kaldırma ve yakalama yazıları
………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINAİçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan 08/09/2006 tarihli ve B.05.1.EGM.0.85.02.02.2362-64001/1-a/06-8628-150709 sayılı yazıda; icra müdürlüklerince gönderilen haciz koyma, kaldırma veya aracın yakalanmasına ilişkin yazılarda araç sahibi şahsın kimlik bilgilerinin (baba adı, doğum yeri ve yılı, nüfusa kayıtlı olduğu yer vb.) veya araç sahibi şirketin unvanının eksik yazılmasından dolayı, bilgisayar sorgulamalarının yapılamaması nedeniyle gereksiz yazışmalar yapıldığının ve haciz koyma, kaldırma veya yakalama işlemlerinde gecikmeler olduğunun bildirildiği anlaşılmaktadır.

Gereksiz yazışmalara ve gecikmelere sebebiyet verilmemesi için bundan böyle, sözü edilen talep yazılarında mümkün olduğu ve elde bulunduğu takdirde, muhatabına kolaylık teşkil edecek şekilde araç sahibi şahsın baba adı, doğum yeri ve yılı, nüfusa kayıtlı olduğu yer, araç sahibi şirketin unvanı vb. gibi bilgilere yer verilmesi ya da ilgilinin kimlik fotokopisinin talep yazısına eklenmesi, hususunun yargı çevrenizdeki Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İcra ve İflas Müdürlükleri ile bilgileri bakımından mahkemelere duyurulmasını rica ederim.


Ayhan TOSUN
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür
Old 02-12-2008, 21:53   #5
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Sayın Üşenmez,

Eklediğiniz içerikler için teşekkür ederim, ancak benim sorumu karşılamıyor...

İlk mesaja daha yeni, Aralık 2007 tarihli içerik de ekli ki, araçların kaydına haciz-yakalama şerhlerinin işlenmesi ile ilgili bir soru/num yok. Sorun; -ilk mesajdaki kriterler gerekçe kılınarak- yakalanMAMAlarında...

Saygılarımla...
Old 02-12-2008, 22:19   #6
abdurrahman üşenmez

 
Varsayılan

sn: DEMİREL
Yakalanma işleminin gerçekleşebilmesi için yakalama konusunda bir iradenin varlığının şart olduğu gibi sonuç alabilmek için yakalama işleminin eyleme dönüştürülmesi mutlaka gerekmektedir. ))bu görevin hangi birimlere ait olduğu konusunu biliyorsunuz
Old 02-12-2008, 22:20   #7
AV. YUSUF DEVECİ

 
Varsayılan

Merhabalar. Polisin bizzati araç arayıp bulma gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Saat konusu İlçe Emniyetinin belirlediği bir husus olup, ancak uygulama esnasında yakalanabilir. Buda aracın hız ihlali, kemer vs. gibi hallerinde aracın sorgulaması yapılıp yakalama şerhi varsa trafikten men edilir. Ayvalığın küçük bir ilçe olması nedeniyle çalışanlarınızca aracın görüldüğü yerde 155 aranarak aracın yakalama kaydının olduğu ve adres bilgilerinin verilmesi durumunda trafik yetkilileri aracı trafikten men ederler.
Ayvalıkta mahalle arasında park halindeki aracı akşam saat 08:00 sıralarında trafik memurlarına bağlattım. Hacizli araçları trafikten men etme yolunun bundan daha pratik bir yolu bulunmamaktadır. Plaka 155'e anons edildikten sonra o aracın Ayvalığın neresinde olursa olsun bağlanılır, aksi halde haklarında soruşturma açılır. Bir dosyamda Gaziantep'de uygulama esnasında aracın sorgulaması yapılıyor ve sonra yakalaması olmasına rağmen borçlu bir fırsatını bulup aracı kaçırıyor. Görevli olan üç polisin 150 YTL maaşlarından kesilmiş, sonra bu memurlar aracı gece 24:00 sıralarında şahsın evinin önünde buluyorlar ve çekiciyi temin edip aracı yediemin deposuna aldırıyorlar.
Old 02-12-2008, 22:31   #8
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV. YUSUF DEVECİ
155 aranarak aracın yakalama kaydının olduğu ve adres bilgilerinin verilmesi durumunda trafik yetkilileri aracı trafikten men ederler. .

Somut örneğimizdeyse, kaydında haciz ve yakalama olan araç, iki trafik polisince "Yetkimiz yok" denerek icra memurunun da huzurunda, aracın önünde bağlanmamış, trafik polisleri, haciz zaptını imzadan imtina etmişler... Gerçi memur gereken zaptı tutmuş, borçlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak, ancak trafik polislerinin "Yetkimiz yok" söylemi düşündürücü...
Old 02-12-2008, 22:56   #9
AV. YUSUF DEVECİ

 
Varsayılan

Sayın Şehper Hanım, eğer o esnada 155'e anons edilse idi memur arkadaşlar yetkilerini hatırlayıp gereğini yerine getirirlerdi. Önemli olan polis memurlarının haciz esnasında icra memurunun can güvenliğini sağlamak için bulunup bulunmadığıdır.Sanırım sizin olayınızda da bu sebepten ötürü bulunmuşlar, ancak park halindeki araçların yakalama işlemini 155'de Asayiş, trafikte seyir halindeki araçların yakalama işlemini de trafik memurlarınca yapılmaktadır. Olayınızda 155'den anons edilip buna rağmen araç bağlanmadıysa muhtemelen gelen polislerin trafik polisi olması sebebiyledir. Bu durumda oradaki polis arkadaşların Asayiş'e bilgi vermeleri gerekirdi. Burda anahtar sözcük 155....Saygılarımla.
Old 04-12-2008, 14:18   #10
Av.Nilay TOPRAK

 
Varsayılan

Sn Demirel,30000 nüfuslu ilçemizde,hergün en az 6-7 sefer halinde olan ve otobüz firmasında aracıyla şoförlük yapan bir borçlum için yazmıştım,trafikten men müzekkeresini...

Bir seneyi geçti,hala cevap yok.
Biz en iyisi avanslarımızı geri alalım ya da meslektaşımın da belirttiği gibi 155 den deneyelim ve durumu hep birlikte yargıya taşıyalım,en azından bundan sonrası için daha dikkatli olunur.

SAYGILARIMLA...
Old 04-12-2008, 21:58   #11
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Bence hiç gecikmeden "Şikayet" butonuna basınız.
Old 17-06-2013, 13:02   #12
Av. Reyhan Şahin

 
Varsayılan yakalanmayan araçlar için ne yapılabilir

o zaman kısaca cevap: "avansını yatırıp yakalanmasını talep ettiğiniz aracın bir kazaya karışmasını, çevirmeye takılmasını beklemeyin, polisler sokak sokak yakalamalı araç arayamaz, böyle bir görevleri de yok, 155 i arayıp işlerini kolaylaştırın ve sonuç alın"
Teşekkürler bu cevabı arıyordum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
hacizli aracın müsaderesi ssefasekni Meslektaşların Soruları 0 21-07-2008 10:29
Hacizli malların muhafazası Av. Aylin Kaya Meslektaşların Soruları 3 23-02-2008 13:10
hacizli gayrimenkulün satışı avhilal Meslektaşların Soruları 12 27-12-2007 22:19
Hacizli Malın SatılaMAMASI Aybüke Kağan Meslektaşların Soruları 1 01-10-2007 16:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04866195 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.