Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İş Kazası

Yanıt
Old 17-11-2008, 21:46   #1
üye19870

 
Varsayılan İş Kazası

Arkadaşlar merhaba

2002 yılında geçirdiği bir iş kazası sonucunda davacı işçinin bir eli kopmuştur. Bunun üzerine işveren, tedavi giderlerini karşılayarak karşılığında işçiden noterden ibraname almış bulunmaktadır. 2006 yılında işçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurarak kusur ile malülüyet oranın belirlenmesini, nihayetinde de malülen emekliliğini talep etmiştir. Bu çerçevede yapılan incelemenin sonucu daha yeni tebliğ edilmiş bulunmaktadır.

Soru: Noterden verilen ibranamenin bağlayıcılığı nedir
Aradan altı yıllık sürenin geçmiş olmasının mahiyeti
Hangi hakların mahkeme yoluyla talep edilebileceği hususunda yardımlarınızı rica ediyorum

saygılarımla
Old 18-11-2008, 15:27   #2
Av. Yağmur Ekinci

 
Varsayılan

Noterden verilen ibranamenin bağlayıcılığı konusunda ibraname içeriğinden ödemenin sadece tedavi giderlerini içerdiği anlaşılıyor ise bu durumda sağlanan haklar dışında kalan zararlarının ödetilmesini isteyebilir. Genel ve soyut bir açıklamayı içeren ibranameyi geçerli saymak İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatının temel prensibi olan işçinin korunması temel ilkesine uygun düşmeyecektir. İş kazası sonucu işverene yükletilebilecek hukuki sorumluluğun başında maddi tazminat talebi gelir. İşverene yükletilebilecek hukuki sorumluluğun ikincisi ise manevi tazminat talebidir.
Old 18-11-2008, 21:13   #3
üye19870

 
Varsayılan

İbranamede, ödeme miktarı ile söz konusu ödemenin maddi ve manevi tazminat namına yapıldığı yazıyor.
Old 19-11-2008, 12:47   #4
Av. Yağmur Ekinci

 
Varsayılan

İbraname karşılığı manevi tazminat haklarını aldığı anlaşılıyorsa manevi tazminatın bölünemezliği ilkesi gereğince sonra dava ile yeniden istenemeyeci kanısındayım, fakat diğer alacaklar için ibraname makbuz niteliğindedir...
Old 19-11-2008, 19:03   #5
yyln

 
Varsayılan

SGK açısından ibranemenin bir bağlayıcılığı yoktur.
İşçi, işveren tarafından karşılanmayan sağlık giderlerini, SGK'dan talep edebilir. İşkazası sonucunda işgücü kaybı, %10 dan fazla ise, SGK sigortalıya sürekli işgöremezlik ödeneği öder.
SGK da, ödediği sağlık giderlerini ve sürekli işgöremezlik geliri bağlamış ise, bunun peşin sermaye değerini, işverenden talep eder.
Öte yandan, işkazası geçiren işçi, eğer sigortasız çalışıyor idiyse, ayrıca idari para cezası da uygulanır. Selamlar...
Old 20-11-2008, 10:39   #6
taylan

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/1459
K. 2004/3240
T. 15.4.2004
• İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ( SSK'nın Rücu Alacağının Dış Tavanının Tesbitinde İşçiyle İşveren Arasındaki Feragatle Neticelenen Davada Alınan Hesap Raporunun Bağlayıcı Olmaması )
• SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK NEDENİYLE SSK'NIN YAPTIĞI ÖDEME ( Rücu Alacağının Dış Tavanının Tesbitinde İşçiyle İşveren Arasındaki Feragatle Neticelenen Tazminat Davasındaki Hesap Raporunun Esas Alınamayacağı )
• DIŞ TAVANIN TESBİTİ ( SSK'nın İş Kazası Sonucu Bağladığı Gelirin Peşin Sermaye Değeri İçin Açtığı Rücu Davasında )
• MALULLÜK AYLIĞININ PEŞİN SERMAYE DEĞERİ İÇİN SSK'NIN AÇTIĞI RÜCU DAVASI ( Dış Tavanın Tesbiti - İşçiyle İşveren Arasındaki Feragatle Neticelenen Tazminat Davasında Alınan Hesap Raporunun Esas Alınamaması )
506/m.9,10
818/m.43,44
ÖZET avanın yasal dayanağı 506 sayılı Kanunun 9 ve 10. maddeleri olup, davacı Kurumun rücu alacağının dış tavanını teşkil eden miktarın belirlenmesinde; sigortalı tarafından tazmin sorumlusu işveren aleyhine açılan maddi tazminat davasının feragat nedenine dayalı olarak davanın reddiyle sonuçlanması karşısında; o davadaki yargılama aşamasında alınmış hesap raporu yönünden kesinleşmiş bir tavandan söz edilemez. Hal böyle olunca da, sigortalının gerçek zarar tavanının değişen doneler de gözetilmek suretiyle belirlenmesi bakımından; yeniden ehil bilirkişi marifetiyle tavan hesabı yaptırılarak belirlenecek maddi zarar miktarına Borçlar Kanununun madde 43, 44'e göre sigortalının %20 oranındaki müterafik kusuru nedeniyle %10 oranında hakkaniyet indirimi uygulanmalı, giderek anılan tazminat davası nedeniyle noterde düzenlenen ibraname kapsamında işverence sigortalıya ödenen 22.641.000.000 liranın maddi tazminat karşılığı olarak ödenen tutar gereğince araştırılıp saptanarak bu miktar gerçek zarardan indirilmeli ve sonucuna göre dış tavan kontrolü yapılmalıdır.

DAVA : Davacı, iş kazası sonucu sürekli işgöremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hükmün, davacı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Suna Memlük tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davacı Kurum vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davanın yasal dayanağı 506 sayılı Kanunun 9 ve 10. maddeleri olup, davacı Kurumun rücu alacağının dış tavanını teşkil eden miktarın belirlenmesinde; sigortalı tarafından tazmin sorumlusu işveren aleyhine açılan 2000/248 Esas sayılı maddi tazminat davasının feragat nedenine dayalı olarak davanın reddiyle sonuçlanması karşısında; o davadaki yargılama aşamasında alınmış hesap raporu yönünden kesinleşmiş bir tavandan söz edilemez.

Hal böyle olunca da, sigortalının gerçek zarar tavanının değişen donelerde gözetilmek suretiyle belirlenmesi bakımından; yeniden ehil bilirkişi marifetiyle tavan hesabı yaptırılarak belirlenecek maddi zarar miktarına Borçlar Kanununun madde 43, 44'e göre sigortalının %20 oranındaki müterafik kusuru nedeniyle %10 oranında hakkaniyet indirimi uygulanmalı, giderek anılan tazminat davası nedeniyle noterde düzenlenen ibraname kapsamında işverence sigortalıya ödenen 22.641.000.000 liranın maddi tazminat karşılığı olarak ödenen tutar gereğince araştırılıp saptanarak bu miktar gerçek zarardan indirilmeli ve sonucuna göre dış tavan kontrolü yapılmalıdır.

Mahkemece açıklanan maddi ve hukuki esaslar gözetilmeksizin eksik araştırma ve inceleme ile yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 15.04.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İş Kazası MİNA Meslektaşların Soruları 25 07-01-2010 13:00
Trafik kazası davasımı iş kazası davasımı? Yusuf ayık Meslektaşların Soruları 12 20-11-2008 17:41
iş kazası hırs Meslektaşların Soruları 6 20-11-2007 16:51
İş Kazası av.ersen Meslektaşların Soruları 2 26-05-2007 14:48
İş Kazası jurista Meslektaşların Soruları 2 23-04-2007 14:31


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04342198 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.