Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Sürekli Avukatlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği - 6 eylül 2008

Yanıt
Old 11-09-2008, 17:16   #1
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan Sürekli Avukatlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği - 6 eylül 2008

6 Eylül 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete


Sayı : 26989


YÖNETMELİK

Türkiye Barolar Birliğinden:
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin onikinci bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki onüçüncü bölüm eklenmiş, mevcut onüçüncü bölüm ondördüncü bölüm olarak teselsül ettirilmiştir.

"ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak EsaslarSözleşme yapılması ve sözleşmede bulunması gereken hükümler
MADDE 73/A – Sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanununa ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun, yazılı sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi düzenlenmesi zorunludur. Bu sözleşme taraf sayısından bir fazla nüsha olarak hazırlanır. Birer nüshası taraflara, bir nüshası da sözleşmenin tarafı olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilir. Sözleşme metninde uyuşmazlık çıkması halinde Baroda saklanan nüshaya itibar edilir.
Her baro sözleşmeler için ayrıca bir kayıt defteri tutar ve bu deftere yıl bağlantılı sıra numarasına göre sözleşmeler kayıt edilir. Kaydı yapılan sözleşme kayıt sıra numarasına göre sözleşmeler klasöründe, bir fotokopisi de avukatın sicil dosyasında saklanır.
Sözleşmede;
a) İş sahibinin adı, soyadı, mesleki ya da ticari unvanı, adresi, vergi/T.C. kimlik numarası,
b) Avukatın/avukatlık bürosunun/avukatlık ortaklığının adı, soyadı, unvanı, vergi/T.C. kimlik numarası,
c) İşin tanımı,
ç) Avukatlık ücreti ve bu ücretin ödenme şekli,
d) Sözleşme hükümlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi değişikliklerine uyarlanacağı,
e) Süresi,
g) Sona erme koşulları,
ğ) İşin harç ve giderlerinin iş sahibine ait olduğu, bunların peşin olarak ya da avukatın ilk talebinde derhal ödenmesi gerektiği, sözleşmede yazılı adresin avukatın bu konudaki taleplerini ileteceği adres olduğu, bu adrese yapılan tebligatların iş sahibine yapılmış sayılacağı,
h) Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 516 ncı ve ilgili maddeleri kapsamında tahkim yolu ile çözülebileceği, hakem heyetinin birisi hakem kurulu başkanı olmak üzere, asgari on yıllık hukukçu olarak fiilen görev yapmış üç hukukçudan oluşacağı, hakem kuruluna görevlendirmenin avukatın kayıtlı olduğu baro merkezinde bulunan ve uyuşmazlığa bakmakla görevli mahkemece taraflardan birinin sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi örneğini de ekleyerek yapacağı yazılı başvuru üzerine yapılacağı hükümleri
yer alır.
Serbest meslek makbuzu veya bordro düzenlenmesi ve baroya ibraz
MADDE 73/B – 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamındaki sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde sözleşmelere göre tahsil edilen avukatlık ücretine ilişkin serbest meslek makbuz veya bordro örnekleri, her yıl sonunda avukat tarafından bir liste ekinde kayıtlı olduğu baro başkanlığına sunulur. Bu belgeler avukatın sicil dosyasında saklanır.
Kanuna uygun davranmayan tüzel kişiler ve yıllık rapor
MADDE 73/C – 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı davranan tüzel kişiler, merkezlerinin bulunduğu yer barosu tarafından takip edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulur. Baro başkanlığı bu konudaki çalışmaların sonuçlarını sözleşmeye taraf olan avukatları da içeren bir rapor ile her yıl sonunda Türkiye Barolar Birliğine bildirir.
Disiplin sorumluluğu
MADDE 73/D – 73/A ve 73/B maddelerine aykırı davranışlar ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılması Meslek Kurallarına aykırılık oluşturur."
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.
"Mevcut sözleşmelerin uyumu
GEÇİCİ MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin onüçüncü bölüm hükümlerinin yürürlük tarihinden önce düzenlenen sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmeleri, 31/12/2008 tarihine kadar bu Yönetmelikle uyumlu hale getirilir ve sözleşmenin tarafı olan avukatların Yönetmelikten doğan yükümlülükleri aynı süre için devam eder."
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.
Old 11-09-2008, 23:28   #2
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Mükemmel... Tek tip ve tümüyle kurum lehine sözleşme ile avukatlarla anlaşan, salt karşı vekalet ücreti üzerinden sözleşme imzasını dikteye çalışan, A avukatı kabul etmez ise nasılsa B avukatı kabul eder zihniyetindeki kurumları, nihayet yasa ve tarifelere uygun davranmaya zorlayacak bir düzenleme. Elbet barolar da arkasında durursa...

Yalnız m.73/C de tüzel kişiler hakkında öngörülen suç duyurusu ile ilgili düzenleme yapılmadı ise, halihazırda içi boş bir madde gibi duruyor... Yaptırım?

Saygılarımla...
Old 03-01-2010, 01:20   #4
ismailduygulu

 
Varsayılan

Avukatlık mesleği esasen serbest ve bağımsız bir meslek olup, sürekli avukatlık hizmeti bunun bir istisnasidir. Sürekli avukatlık bağlı sekilde tam zamanlı ve serbest avukatlık hizmeti kapsamında kendine özgü bir iliski icinde iki farklı sekilde yürütülür. Bağlı şekil, kamu avukatlığı olduğu gibi özel bir işletme bünyesinde sadece o şirketin hukuki islerine hasren olabilir. Orn. Banka avukatlığı gibi. Avukatlık kanunu uyarınca sermayesi belirli bir miktarın üzerindeki şirketlerin sürekli avukatlık iliskisi kurması zorunludur. Kendine özgü olan sürekli avukatlık ise ofisinizde serbest avukatliginizi yurutursunuz ama bazı şirketlerin de aylık ücret ödemesi karşılığında islerini yaparsınız. Tam zamanlı ve sadece o şirketin veya kurumun islerine hasren çalısmanız halinde bordro karşılığı ücretinizi alırsınız. Diğer hallerde serbest meslek makbuzu kesişe edersiniz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Avukatlık Kanunu Yönetmeğine Ek 13. Bölüm (Sürekli Avukatlık Hizmetleri) Av.Ergün Vardar Hukuk Haberleri 13 09-10-2008 23:55
Desem (dokuz eylül sürekli eğitim merkezi) ingilizce kursu nasıl? atrocity Hukuk Ingilizcesi Çalışma Grubu (Legal English TEAM) 3 27-03-2008 15:21
Radyo Ve Televizyon Yayınlarının Dili Hakkında Yönetmelik Av.Habibe YILMAZ KAYAR Adliye Duvarı 0 18-12-2002 20:08
Okulda Yönetmelik Hakkında Bilgi Efrasiyap Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 23:58


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04392791 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.