Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Avukat Olmayan Kişinin Avukatlık Yetkisini Kapsar Şekilde Vekaletname Alması

Yanıt
Old 27-01-2008, 23:47   #1
ad-hoc

 
Varsayılan Avukat Olmayan Kişinin Avukatlık Yetkisini Kapsar Şekilde Vekaletname Alması

Müvekkil bir kira sözleşmesi yapıyor. Karşı taraf ise bu sözleşmeyi vekili aracılığı ile yapıyor. Sözleşmeye göre müvekkil her ay 5000 YTL kira bedeli ödeme yükümü altına giriyor fakat taahhüd edilen sürede mecura taşınamadığı gibi kira dönemi de nerdeyse 3 ay sonra bitecek. Müvekkil tüm ödemeleri kapsayacak şekilde vekile post date çekler veriyor ve zamanı geldikçe bunlar kendisi tarafından thsil ediliyor. Biz vekil olarak tanıtılan ve vekaletnamesi olan kişinin baro kayıtları olmadıgını tespit ettik. Vekaletnamede de her türlü işlemle ( telefon bağlatma, ahzu kabz, gayrimenkule ilişkin, borçlanma ve saire) yetkilendirildiği gibi avukatlık mesleğinin gereklerine uygun işlemlerle de yetkilendirilmiş. Acaba avukat olmadığı halde bu tür vekaletname ile müvekkilden para tahsil eden kişinin -ceza-i soruşturma bir yana- yetkisiz, kanuna aykırı vekalet sahıbı olduğunu ileri sürerek menfi tespit davası açılırsa nasıl sonuçlanır? Vekil tayin edenen icazeti bu durumu değiştirir mi? Vekaletnamenin sadece avukata tanınan hak ve yetkiler kısmı hükümsüz sayılarak kısmen kabulüne mi yoksa tamamının geçersizliğine mi karar verilmelidir?
Old 28-01-2008, 00:09   #2
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ad-hoc
...Vekaletnamede de her türlü işlemle ( telefon bağlatma, ahzu kabz, gayrimenkule ilişkin, borçlanma ve saire) yetkilendirildiği gibi avukatlık mesleğinin gereklerine uygun işlemlerle de yetkilendirilmiş. Acaba avukat olmadığı halde bu tür vekaletname ile müvekkilden para tahsil eden kişinin -ceza-i soruşturma bir yana- yetkisiz, kanuna aykırı vekalet sahıbı olduğunu ileri sürerek menfi tespit davası açılırsa nasıl sonuçlanır? Vekil tayin edenen icazeti bu durumu değiştirir mi? Vekaletnamenin sadece avukata tanınan hak ve yetkiler kısmı hükümsüz sayılarak kısmen kabulüne mi yoksa tamamının geçersizliğine mi karar verilmelidir?


Sayın ad-hoc,

Telefon bağlatma, borçlanma vs. işlemler avukatın ödevlerinden olabilir mi?

Bazı durumlarda şartlar zorunlu kılıyorsa, müvekkiliniz yurtdışındaysa vb. vb, belki. Ama saydığınız işleri bir avukatın yapmasındansa, kişinin tayin edeceği avukat olmayan bir vekil kişinin yapması bence daha doğru.

Kira kontratı yapma yetkisinin de yalnız avukatların hak ve sorumluluğunda olmadığını zaten biliyoruz.

Önemli soru, vekaletnamede vekil atanan kişinin "Avukat" olduğuna dair bir ibare var mı?

Bir de vekaletnamede yalnız avukatların üstlenebileceği hak ve yetkilerden kastınız?

Saygılarımla...
Old 28-01-2008, 09:48   #3
ad-hoc

 
Varsayılan

Vekaletnamede X barosu avukatlarından şeklinde düzenlenmiş... sadece avukatların kullanabileceği yetkiler ise vekil olarak dava ikame etme, temsil vb. ( hepimizde mevcut genel vekaletname yetkileri) Yani müvekkili, avukatını gerek avukat olarak gerekse kendisi adına birçok işlemi yapmak üzere tek vekaletle yetkilendirmiş.
Old 28-01-2008, 23:01   #4
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ad-hoc
Vekaletnamenin sadece avukata tanınan hak ve yetkiler kısmı hükümsüz sayılarak kısmen kabulüne mi yoksa tamamının geçersizliğine mi karar verilmelidir?

Sayın ad-hoc;

Sizin de belirttiğiniz gibi, olayın cezai boyutu bir yana bırakılırsa eğer, yapılan işler bakımından vekalet geçerlidir diye düşünmekteyim. Zira, müvekkilinizin, kira aktini vekilin avukat olduğunu düşünerek imzaladığını, ödemeleri buna göre yaptığını; keza vekilin avukat olmadığını bilse idi böyle davranmayacağını, iradesinin sakatlandığını söylemek sanırım güçtür.
Somut olayda vekaletsiz bir iş görme yoktur. Vekil tarafından vekalette verilen yetkiler de aşılmamıştır.

Saygılarımla,
Old 28-01-2008, 23:35   #5
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Uygar
Sayın ad-hoc;

Sizin de belirttiğiniz gibi, olayın cezai boyutu bir yana bırakılırsa eğer, yapılan işler bakımından vekalet geçerlidir diye düşünmekteyim. Zira, müvekkilinizin, kira aktini vekilin avukat olduğunu düşünerek imzaladığını, ödemeleri buna göre yaptığını; keza vekilin avukat olmadığını bilse idi böyle davranmayacağını, iradesinin sakatlandığını söylemek sanırım güçtür.
Somut olayda vekaletsiz bir iş görme yoktur. Vekil tarafından vekalette verilen yetkiler de aşılmamıştır.

Saygılarımla,

Sayın Av.Uygar'ın yazdıklarına katılıyorum.
Ayrıca, vekaletnamedeki avukatlığa ilişkin yetkilerin büyük olasılıkla noter katibince bilgisayarda hazır bulunan vekaletname şablonunu kullanarak yeni vekaletnamenin hazırlanması sonucu yer aldığını düşünüyorum. Yine vekaletname, vekalet verenin tek taraflı beyanı ile düzenlendiği ve olayda vekaletnamedeki avukatlığa ilişkin yetkiler de kullanılmadığı için herhangi bir suç da oluşmadığı kanısındayım. Sayın ad-hoc "avukat olmadığı halde bu tür vekaletname ile müvekkilden para tahsil eden kişinin -ceza-i soruşturma bir yana- yetkisiz, kanuna aykırı vekalet sahıbı olduğunu ileri sürerek menfi tespit davası açılırsa nasıl sonuçlanır?" diye sormuş, olayda anlatıldığı kadarıyla ihtilaflı bir alacağın tahsili değil, kira paralarının tahsili sözkonusudur; bu nedenle avukatlığa ilişkin bir yetki kullanılmamıştır.
Saygılarımla.
Old 29-01-2008, 02:00   #6
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan Avukat Olmayan Kişinin Avukatlık Yetkisini Kapsar Şekilde Vekaletname Alması

Borçlar hukukumuza göre vekalet ilişkisi şekle bağlı değildir. Vekil olanın da avukat olması gerekmez.

Usul hukukumuza göre bazı görevler sadece avukat tarafından yerine getirilir ve bu görevlere ilişkin vekalet ilişkisi şekle bağlıdır.

Kira alacağında vekalet ilişlkisi şekle bağlı işlemlerden değildir. Bu çerçevede sorunun amacını biraz açarsanız daha rahat bir tartışma platformu oluşabilir. Yoka cezai yönünü tartışma dışı bırakmışsınız bu anlamda avukatlık sıfatının kullanılmasının ve avukatlara tekel hakkı olarak tanınmış yetkilerin kullanılmasının suç olduğunu ve bu anlamda bu tür işlemlerin geçersiz olduğunu tartışma dışı bıraktığınızı varsayıyorum.

Kira ilişkisinde böyle bir tekel hakkı yok. Tartışmaya açmak istediğiniz konuyu biraz daha açıklarsanız sanırım daha yararlı sonuçlara ulaşabiliriz.

Saygılar.
Old 29-01-2008, 08:43   #7
ad-hoc

 
Varsayılan

Tartışmaya açmak istediğim kon aslında özet olarak şu: Elinizde hepimizde bulunan genel vekaletnamedeki yetkileri de barındıran bunun yanı sıra vekili olduğu tüzel kişiyi her türlü borç altına sokma, ahzu kabz, banka hesapları açma-kapama, müvekkili menfaatine uygun her türlü sözleşme akdetme vb. yetkilerini de kapsayan X Barosu avukatlarından XX'e ait bir vekaletname var. Bu kişi ile müvekkilinin sahip olduğu işyeri için aylık 5000 YTL bedelli kira sözleşmesi yapıyorsunuz ve toplam 60000 YTL'lik farklı farklı çekler veriyorsunuz. Çekler günü geldikçe tahsil edilmekle birlikte halen işyerine taşınılabilmiş değil. Aslında işin özü bu noktada vekalet müessesesinin tartışmak.
1. Kişi avukat değilken bu şekilde bir vekalet kullanması vekaletnamenin sıhhatini ne boyutta etkiler
2. İşyeri sahibi tüzelkişinin yetkili temsilcisi olmamakla birlikte salt avukat iddiası ile kendisine vekalet çıkartılan kişinin vekaleti avukat olmadığı tespit edildiğinde de geçerli midir?
3. Şirketler kendilerini tmesil ve ilzama yetkili kişileri noter aracılığı ile tanzim edilen harici vekaletname ile atayabilir mi? TTSG'de ilan ve anasözleşmede değişiklik gerekmez mi? Bu açıdan da bakıldığında vekilin usulüne uygun temsil yetkisi bulunmadığı iddia edilemez mi?
Old 29-01-2008, 09:34   #8
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ad-hoc
1. Kişi avukat değilken bu şekilde bir vekalet kullanması vekaletnamenin sıhhatini ne boyutta etkiler
2. İşyeri sahibi tüzelkişinin yetkili temsilcisi olmamakla birlikte salt avukat iddiası ile kendisine vekalet çıkartılan kişinin vekaleti avukat olmadığı tespit edildiğinde de geçerli midir?
3. Şirketler kendilerini tmesil ve ilzama yetkili kişileri noter aracılığı ile tanzim edilen harici vekaletname ile atayabilir mi? TTSG'de ilan ve anasözleşmede değişiklik gerekmez mi? Bu açıdan da bakıldığında vekilin usulüne uygun temsil yetkisi bulunmadığı iddia edilemez mi?

1- Avukatlığa ilişkin yetkiler kullanılmadığı sürece sorun yoktur.
2- Vekaletnamede hem avukatlığa ilişkin hem de herkesçe kullanılabilecek yetkiler verildiği sorunuzdan anlaşılıyor. Bu açıdan da avukatlığa ilişkin yetkiler kullanılmadığı sürece vekil olarak yapılan işlemin geçersizliği sonucu doğmaz.
3- Şirketler de vekil tayin edebilir. Önemli olan vekaletin şirketi temsile yetkili biri tarafından verilmiş olmasıdır. Vekil ile şirketin yetkili organı farklı kavramlar olduğuna göre, vekil T.T.K. anlamında şirketi temsile yetkili kişi değil, sadece yetkilendirildiği konularda vekil sayılır.
Old 26-11-2010, 00:37   #9
Ertuğrul

 
Varsayılan

Merhabalar,
Ben cümle içinde geçen "...mecura taşınamadığı gibi..." ifadesinden karşı taraftan kaynaklanan bir sorun olduğunu anlamaktayım.Eğer amaç ödenen paraların geri alınması ise (menf-i tespit davası zikredilmekte) burada kiralayanın mecuru teslim şartını yerine getirmediği anlaşıldığından ödenen paranın iadesi mümkün olacaktır.Diğer yandan sözleşmenin diğer tarafının avukat olup olmaması,sözleşmenin sihatini etkilememektedir.Kira kontratı tanzim edilmesi salt avukatların yapacağı işlerden değildir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ceza davası karşı taraf ücreti vekaleti av.mansur Meslektaşların Soruları 1 01-10-2007 10:31
ıcra mudurunun hatası ücreti vekaleti nasıl etkıler didem kunal Meslektaşların Soruları 11 04-06-2007 21:32
Avukatlık Kanunu 165'e göre Avukatlık ücretinden müteselsil sorumluluk Av.Ertan Uzunoğlu Meslektaşların Soruları 2 28-12-2006 10:02
Yabancı Şirketin vekaleti tasdike gerek varmı gtaskapan Meslektaşların Soruları 1 10-11-2006 19:41
Köy Arazisi : 57 sene önce noterde yapılmış satış vekaleti minee.mine Hukuk Soruları Arşivi 0 01-06-2006 00:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04675293 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.