Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Adliye Duvarı Staj ve mesleki dayanışma ilanları, hukuk panel, konferans, toplantı haberleri ve hukukla ilgili her türlü ticari nitelik TAŞIMAYAN duyurular. Tarih içeren aktiviteleri ayrıca Hukuk Takvimize de işleyebilirsiniz.

Gsm Telefon Aboneliğine İlişkin Yönetmelik

Yanıt
Old 11-12-2002, 14:52   #1
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
İnceleme Gsm Telefon Aboneliğine İlişkin Yönetmelik

GSM Telefon Aboneliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1— Bu Yönetmeliğin amacı, ilgili telekomünikasyon pazarında faaliyette bulunan GSM işletmecileriyle abonelik sözleşmesi imzalayan abonelerin, işletmecilerle aralarındaki ilişkilere uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik; 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren GSM işletmecileri ile abonelik sözleşmesi imzalayan abonelerin, işletmecilerle aralarındaki ilişkilerine uygulanacak usul ve esasları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2813 sayılı Telsiz Kanununun değişik 7 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Abone: GSM telefon hizmeti sunan bir GSM işletmecisi ile ilgili hizmetten yararlanmaya ilişkin sözleşme yapan gerçek veya tüzel kişiyi,
Abonelik Sözleşmesi: Konusu GSM telefon hizmeti ve benzeri bir husus olan ve taraflardan birinin genellikle bir bedel ödeyerek karşı taraftan devamlı olarak hizmet veya benzeri bir edimi yerine getirmesini talep hakkına sahip olduğu sözleşmeyi,
Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,
Kurul: Telekomünikasyon Kurulunu,
GSM İşletmecisi: Telekomünikasyon Kurumu ile yapılan bir görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi uyarınca GSM telefon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon altyapısı işleten bir sermaye şirketini,
GSM Telekomünikasyon Pazarı: GSM telekomünikasyon hizmeti sunan işletmeci, abone, satıcı, bayi ve onarımcının oluşturduğu piyasayı,
Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
Tam Yetkili Bayi: Abonelik terkin işlemini de yapmak üzere yetkilendirilmiş bayii,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Abonelikten Ayrılmaya İlişkin Usul ve Esaslar

Abonelik Sözleşmesinin Feshi Bildirimi
Madde 5 — Aboneler, abonelik sözleşmesini feshetmek istedikleri takdirde, bu taleplerini ilgili GSM işletmecisinin Tam Yetkili bayilerine yazılı olarak veya müşteri hizmetlerini arayarak ya da internet aracılığıyla bildirirler. Bildirimde abonenin kimlik bilgileri, GSM telefon numarası belirtilir. GSM işletmecisinin Müşteri Hizmetleri Birimi aranarak ya da internet aracılığıyla yapılan bildirimlerde aboneden, daha önce belirlenmiş güvenlik şifresi istenir.
Bildirimin yapıldığı gün, abonenin hattı işletmeci tarafından görüşmelere kapatılır. Müşteri Hizmetleri Birimi aranarak ya da internet aracılığıyla yapılan hat kapama işlemlerini müteakiben aboneler 10 gün içerisinde Tam Yetkili Bayi’e yazılı bildirimde bulunurlar.
Abonelik Sözleşmesinin Feshi Bildiriminin Sonuçlandırılması
Madde 6 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki usule uygun olarak yapılmış bildirimler, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde sonuçlandırılır ve yine aynı süre içerisinde abonelik sözleşmesinin feshedildiği işletmeci tarafından aboneye yazılı olarak bildirilir.
Sözkonusu bildirimden sonra işletmeci geri kalan alacaklar için abonelere son bir fatura daha gönderebilir. Bu hüküm abonelik fesih işlemlerinin yapılmasını durduracak şekilde yorumlanamaz.
Tam Yetkili Bayi
Madde 7 — İşletmeciler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde, her il merkezinde ve gerektiğinde Kurumun uygun gördüğü yerleşim yerlerinde en az bir Tam Yetkili Bayi bulundururlar ve Tam Yetkili Bayi listesini uygun vasıtalarla abonelerine duyururlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Çocuklar İçin Acil Koruma Tedbirlerine İlişkin Yönetmelik VelayetHareketi Hukuk Haberleri 2 25-12-2006 11:00
Radyo Ve Televizyon Yayınlarının Dili Hakkında Yönetmelik Av.Habibe YILMAZ KAYAR Adliye Duvarı 0 18-12-2002 20:08
Telefon Sapıkları hukuk Hukuk Soruları Arşivi 3 28-03-2002 07:13
Okulda Yönetmelik Hakkında Bilgi Efrasiyap Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 23:58
Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Mustafa Çulfaz Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 17:38


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07529402 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.