Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

haciz ihbarnamesi

Yanıt
Old 12-05-2007, 18:55   #1
Burak Demirci

 
Varsayılan haciz ihbarnamesi

Alacaklı taraf borçlu müvekkile karşı bir icra takibi başlatmış. Müvekkil ise bir limited şirket. Takip kesinleştikten sonra alacaklı şahıs, şirketi temsile yetkili olan şahıs ve şirketin diğer ortağı şahsa 1. haciz ihbarnamesi göndemiş. Gönderilen haciz ihbarnamesinde de bu şahısların kendi şirketlerine olan borçlarını icra dairesine yatırmaları istenmiş. Böyle bir haciz ihbarnamesinin hukuksal dayanağı var mıdır? Saygılar.
Old 13-05-2007, 00:15   #2
icra20

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/696

K. 2005/3963

T. 1.3.2005

• KOOPERATİFİN BORCU ( Nedeniyle Ortağına Karşı İİK.nun 89.Maddesi Gereğince 1 ve 2.Haciz İhbarnameleri Tebliğ Edilemeyeceği - Ortağın Süresiz Şikayet Hakkı Bulunduğu )

• KOOPERATİF ÜYESİNE HACİZ İHBARNAMESİ ( Kooperatifin Borcu Nedeniyle İİK.nun 89.Maddesi Gereğince 1 ve 2. Haciz İhbarnameleri Tebliğ Edilemeyeceği - Ortağın Süresiz Şikayet Hakkı Bulunduğu )

• KOOPERATİFİN SORUMLULUĞU ( Alacaklılara Karşı Sadece Kooperatifin Sorumlu Olduğu - Borcu Nedeniyle Ortağına Karşı İİK.nun 89.Maddesi Gereğince 1 ve 2.Haciz İhbarnameleri Tebliğ Edilemeyeceği )

• KOOPERATİF ÜYESİNİN SÜRESİZ ŞİKAYET HAKKI ( Kendisine Karşı Kooperatifin Borcu Nedeniyle İİK.nun 89.Maddesi Gereğince 1 ve 2.Haciz İhbarnameleri Tebliğ Edilmesi Halinde )

2004/m.89


ÖZET : Kooperatifin borcu nedeni ile ortağı şikayetçiye İİK.nun 89. maddesi gereğince 1 ve 2. haciz ihbarnameleri tebliğ edilemez.Kooperatifin kuruluş amacı gözetildiğinde kural olarak alacaklılarına karşı sadece kooperatif sorumludur. Bu husus kamu düzeni ile ilgili olup, şikayet süreye bağlı değildir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Kooperatifin borcu nedeni ile ortağı şikayetçiye İİK.nun 89. maddesi gereğince 1 ve 2. haciz ihbarnamelerinin tebliğ edildiği görülmektedir. Kooperatifin kuruluş amacı gözetildiğinde kural olarak alacaklılarına karşı sadece kooperatifin sorumlu olması nedeni ile ortağın kooperatifle olan ilişkileri bakımından kooperatife karşı 3. kişi sayılamayacakları için kendilerine yukarıda yazılı maddeye göre haciz ihbarnamesi gönderilemez. Bu husus kamu düzeni ile ilgili olup, şikayet süreye bağlı değildir. o halde, mahkemece işin esası incelenerek yukarıdaki ilkeler ışığında bir karar verilmesi yerine istemin süreden reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 01.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki yargıtay kararı şirketlerle ilgili bir yorum yaratıp burdan hareketle sonuç çıkarılabileceğini sanıyorum.
Old 13-05-2007, 01:28   #3
Heybe Hukuk

 
Varsayılan

Arkadaşım kooperatifle ilgili bir karar sunmuş olsa da; karar metninde de belirtildiği üzere kooperatif kuruluş amacı nedeniyle, kooperatif üyesine haciz ihbarnamesi gönderilemez.

Ancak, dosya borçlusu şirket aleyhine yürüttüğüm icra takibinin kesinleşmesinden sonra; şirket ortaklarından ikisine, henüz ifa etmedikleri taahhütleri oranında haciz ihbarnamesi yolladım ve oradan tahsilat yaptım.
Bilgilerinize..
Old 13-05-2007, 11:10   #4
Av.Turan

 
Varsayılan

sayın meslektaşım, kooperatiflerde durum farklıdır. şirketlerde şirket ortağı taahhüt edipde ödemediği sermayeyle ve şirkete borçlarıyla 3.kişiye karşı sorumludur. bu nedenle gönderilen haciz ihbarnamesi yerindedir. eğer herhangi bir ödenmemiş sermaya borçları yada şirkete borçları yoksa itiraz etsinler.
Old 22-04-2008, 20:18   #5
tolga doğan

 
Varsayılan

Şu anda tam olarak numarasını hatırlayamıyorum ama Yargıtay'ın şirketi ortaklarının, borçlu şirket açısından üçüncü kişi sayılamayacağından, şirketin borcu nedeni ile şirket ortaklarına gönderilmiş olan 89/1 haciz ihbarnamesinin iptali gerektiğine ilişkin kararları olduğunu biliyorum..
Old 24-04-2008, 17:56   #6
tolga doğan

 
Varsayılan

Daha önce tarih ve numarasını hatırlayamadığım Yargıtay kararını ekliyorum. Umarım birilerinin işine yarar;

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/10552

K. 2005/13982

T. 28.6.2005

• 3. KİŞİYE GÖNDERİLEN HACİZ İHBARNAMESİ ( Şirket Ortağının Borçlu Şirket Yönünden 3.Kişi Sayılamayacağından Sözü Edilen Haciz İhbarnamesinin Sonuç Doğurmadığı - Şikayetin Süresiz Olduğu )

• ŞİRKET ORTAĞI ( Borçlu Şirket Yönünden 3.Kişi Sayılamayacağından 89/1 Haciz İhbarnamesinin Sonuç Doğurmadığı - Şikayetin Süresiz Olduğu )

• SÜRESİZ ŞİKAYET ( 89/1 Haciz İhbarnamesi Gönderilen Şirket Ortağının Borçlu Şirket Yönünden 3.Kişi Sayılamayacağından Sözü Edilen Haciz İhbarnamesi Sonuç Doğurmaması Nedeniyle )

2004/m.16/2,89/1

ÖZET : Somut olayda 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilen şirket ortağının borçlu şirket yönünden 3.kişi sayılamayacağından sözü edilen haciz ihbarnamesi sonuç doğurmaz. Bu durumda şikayet süresizdir ve kabulüne karar verilmelidir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki 3.kişi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
İcra takibinin borçlusu İnter-Mop San. ve Tic. Ltd. Şti. olup, adı geçen borçlu hakkındaki takibin kesinleşmesi sebebiyle şirket ortağı Yılmaz Aldıkaçtı’ya İ.İ.K.'nun 89/1.maddesi uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilmiştir.
Anılan maddede takip borçlusunun 3. şahıs nezdinde bulunan hak ve alacakları ile menkul mallarının haczedileceği öngörülmüştür. Somut olayda 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilen şirket ortağı Yılmaz Aldıkaçtı borçlu şirket yönünden 3.kişi sayılamayacağından sözü edilen haciz ihbarnamesi sonuç doğurmaz. Yasanın emredici kuralına aykırı bu husus kamu düzeniyle ilgili olduğundan İİK.nun 16/2.maddesi uyarınca süresiz şikayete tabidir.O halde Mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken istemin süreden reddi isabetsizdir.
SONUÇ : 3.Kişi vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 28.06.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 03-04-2012, 22:58   #7
recep71

 
Varsayılan

Yardımcı olur musunuz?
Borçlu Muhasebeci. Haciz İhbarnamesi göndermek amacıyla vergi dairesinden mükellef listesini istedik. Liste geldi ancak 'borçlunun adı geçen mükellefler ile olan sözleşmesinin ....(yakın bir tarih) tarihinde sona erdiği şeklinde bir ibare vardı. Mükelleflere 1.Haciz ihbarnamesi gönderdik. Borçlu ticari itibar vs. gerekçeleriyle tazminat davası açtı...
Old 14-11-2013, 17:09   #8
Avrasya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan recep71
Yardımcı olur musunuz?
Borçlu Muhasebeci. Haciz İhbarnamesi göndermek amacıyla vergi dairesinden mükellef listesini istedik. Liste geldi ancak 'borçlunun adı geçen mükellefler ile olan sözleşmesinin ....(yakın bir tarih) tarihinde sona erdiği şeklinde bir ibare vardı. Mükelleflere 1.Haciz ihbarnamesi gönderdik. Borçlu ticari itibar vs. gerekçeleriyle tazminat davası açtı...


Bir sonuç çıkmadığını düşünmekteyim ama yine de sormadan edemeyeceğim; davanın akıbeti ne oldu acaba?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ihtiyati haciz kararında belirtilen miktarın üzerinde haciz yapmak bozoli Meslektaşların Soruları 5 08-02-2008 19:02
ecirimisil ihbarnamesi,idareye itiraz hırs Meslektaşların Soruları 1 14-04-2007 20:08
ihtiyati haciz kararı almadan ihityati haciz dosyasına ödeme. seyitsonmez Meslektaşların Soruları 5 02-04-2007 15:42
Haciz İhbarnamesi - Haciz Yazısı (yorumsuz) Av. Hulusi Metin Hukuk Sohbetleri 0 21-03-2002 00:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05217195 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.