Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yargıtay Kararı Arıyorum

Yanıt
Old 15-11-2011, 10:56   #1
agursoy

 
Varsayılan Yargıtay Kararı Arıyorum

Sayın Meslektaşlarım,
Aşağıda künyelerini verdiğim kararları arıyorum. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Bu arada biz neden kendi içtihat bankamızı oluşturmuyoruz? Yoksa var da benim mi haberim yok? Bu konuda da görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim.

Yargıtay 9 HD 01.03.2004 2003/14732 E, 2004/3905K
Yargıtay 9. HD 02.02.2009 2007/39630 E, 2009/773K
Yargıtay 11. HD 30.04.2009 2007/10245 E, 2009/5143K
Yargıtay 9. HD 2010/15696 E

Teşekkür ederim.
Old 15-11-2011, 11:56   #2
İlhan_ERDEN

 
Varsayılan

[quote=agursoy]
Alıntı:
Yargıtay 9 HD 01.03.2004 2003/14732 E, 2004/3905K

T.C. YARGITAY
9.Hukuk Dairesi
Esas: 2003/14732
Karar: 2004/3905
Karar Tarihi: 01.03.2004

Dava: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, yıllık izin ve ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacının işveren tarafından kovulmak suretiyle çıkarıldığı kendi iddiası ile bunu doğrulayan tanık beyanı ve ihtarname ile anlaşıldığı halde mahkemece davacının ücretlerinin ödenmemesine dayanarak iş akdini feshettiğinden bahisle ve dosya içeriğine uymayan gerekçe ile ihbar tazminatının reddine karar verilmesi hatalıdır.

3- Davacı iş akdinin feshedildiği 28.5.2002 tarihinde noterden keşide ettiği ihtarname ile kalem kalem belirttiği işçilik alacaklarının ödenmesini talep ettiğine göre davalının ihtarnamenin ulaştığı tarihten itibaren temerrüde düştüğünün kabulü gerekir. Bu kalem alacaklar için temerrüt tarihinden faize hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

4- Mahkemece kıdem tazminatı için miktar arttıran ıslah dilekçesindeki miktarlara ıslah tarihinden faiz yürütülmesi de doğru değildir. 1475 sayılı İş Kanunu 14. maddesi uyarınca kıdem tazminatına fesih tarihinden faiz yürütülmesi gerekir.

5- Mahkemece davacının hak kazandığı kullanmadığı yıllık izinlere ilişkin hesaplanan miktardan takdiri indirim yoluna gidilmiştir. Böyle bir uygulamaya olanak tanıyan bir yasa hükmü yoktur. Hesaplanan ücretli izin alacağının tamamının hüküm altına alınması gerekir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.03.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 15-11-2011, 11:58   #3
İlhan_ERDEN

 
Varsayılan

[quote=agursoy]
Alıntı:
Yargıtay 9. HD 02.02.2009 2007/39630 E, 2009/773K


YARGITAY
9.Hukuk Dairesi
Esas: 2007/39630
Karar: 2009/773
Karar Tarihi: 02.02.2009
Dava: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, devlet ikramiyesi, dini bayram ikramiyesi, bayramlarda fazla çalışma kötüniyet tazminatı, kömür parası ve aile ölüm yardımı ile çocuk yardımı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Karar: Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Y… Tekbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Mahkemenin de kabulünde olduğu gibi davacı zaman zaman işten çıkarılıp yeniden işe alınma şeklinde çalışmıştır. Bu şekilde akti daha öncede askıya alındığı gibi 12.4.2004 tarihinde askıya alındıktan sonra davacının yeniden işe çağrılmadan 14.7.2004 de SSK ya emekli olmak için başvurduğu ve yaşlılık aylığı bağlandığı anlaşılmaktadır. Böyle olunca davacı ihbar tazminatı alamaz.Bu isteğin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
3- 1475 Sayılı Yasanın 14. maddesine göre kıdem tazminatı alacağının en yüksek mevduat faizi ile tahsiline karar verilebilir. Reeskont faizi yürütülmesi yerinde değildir. Bu durumda talep nedeniyle reeskont faiz oranını geçmemek üzere en yüksek banka mevduat faizi ile tahsiline karar verilmelidir.
4- Kıdem tazminatı dışındaki alacaklara ıslahla istenen miktarlara ıslah tarihinden itibaren faize karar verilmesi gerekirken tüm miktarlara dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi yerinde değildir.
5- Hükmedilen ilave tediye, ikramiye ve yıllık ücretli izin alacağı davacının aralıksız çalıştığı kabul edilerek hesaplanmıştır. Anılan alacaklar SSK`lı çalıştığı süre kadar hesaplanmalıdır.
Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.
Old 15-11-2011, 12:00   #4
İlhan_ERDEN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan agursoy
Yargıtay 9. HD 2010/15696 E

9.Hukuk Dairesi
Esas: 2010/15696
Karar: 2010/26109
Karar Tarihi: 28.09.2010
Dava: Taraflar arasındaki, kıdem, ihbar tazminatı, boşta geçen süre ücreti, işe başlatmama tazminatının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 28.9.2010 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat M. A E. geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi Ş.Çil tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Karar: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Dava dilekçesinde fazlaya dair haklar saklı tutularak ihbar ve kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik alacakları talep edilmiş, bilirkişi raporunun alınmasının ardından davacı vekili ıslah yoluyla dava konusu miktarları arttırmıştır. Islah dilekçesinde faiz istenmemiş olup, mahkemece ıslaha konu miktarlar bakımından ıslahın yapıldığı 7.5.2009 tarihinden itibaren faize karar verilmesi, HUMK'nun 74. maddesinde öngörülen taleple bağlılık kuralına aykırılık oluşturur. Islah yoluyla arttırılan miktarlar bakımından faizsiz olarak hüküm kurulmak üzere kararın bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 750,00 TL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.09.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargıtay Kararı Arıyorum Av. Burçin Özenli Meslektaşların Soruları 7 24-08-2012 14:52
Yargıtay Kararı Arıyorum Mtaslak Meslektaşların Soruları 1 23-03-2011 16:35
yargıtay kararı arıyorum yargıtay 10.ceza dairesi müebbet Meslektaşların Soruları 4 16-12-2010 13:00
Yargıtay kararı arıyorum!!! Av. Caner Meslektaşların Soruları 2 24-02-2010 15:03
Bir Yargıtay Kararı arıyorum Ersin KUŞ Meslektaşların Soruları 3 09-12-2006 15:33


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03905201 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.