Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde farklı parseldeki paydaşın onayının alınaması halinde

Yanıt
Old 02-06-2020, 11:30   #1
ilknur.

 
Varsayılan kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde farklı parseldeki paydaşın onayının alınaması halinde

Merhaba sevgili meslektaşlarım
Öncelikle elimizede iki parseli içine alan bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi mevcut. Müvekkil ve söz konusu parseldeki diğer paydaşların sözleşme için onayları alınmış yani tmk 692 sağlanıyor fakat diğer parseldeki paydaşlardan birinin müteahhit ile arasında akrabalık ilişkisi mevcut olup söz konusu sözleşmeye onay vermemiş, bundan ötürü tmk 692 sağlanmamıştır. Müteahhitle yapılan inşaat yapım sözleşmesinin teslim süresi ise 2019dur. Sorum şu ki;biz tamamına sahip olduğumuz parsel yönünden dava açabilir miyiz ? Sözleşme bir bütün müdür yoksa kısmen geçerli kısmen geçersiz mi olur ? Buna ilişkin yargıtay kararları elinizde varsa paylaşabilir misiniz? Teşekkürler şimdiden.
Old 02-06-2020, 14:44   #2
avktderya

 
Varsayılan

merhaba
site içinde aşağıda bulunan kararı buldum ,
nevra öksüz hanım eklemiş .
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, Esas: 2012/3203, Karar: 2012/5258 İçtihat
Üyemizin Özeti
Arsa sahipleri tarafından yükleniciye karşı kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi talepli dava ikame edilmiştir. Sözleşmede imzası bulunan paydaşların bu davaya taraf olmaları veya muvafakatlerinin sağlanması zorunludur. Bu sebeple davada taraf olmayan paydaşın davaya muvafakatinin sağlanması, bu mümkün olmadığı takdirde davaya davalı sıfatıyla dahil edilmesi zorunludur.
(Karar Tarihi : 10.07.2012)
"Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Dava, Bakırköy 12. Noterliği'nce düzenleme şeklinde yapılan 15.07.1999 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi istemiyle açılmış, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, karar davacı vekili ile davalı yüklenici A____ R____ K____ vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu Bakırköy 12. Noterliği'nce düzenlenen 15.07.1999 tarih 25618 yevmiye numaralı kat karşılığı inşaat sözleşmesini yüklenici olarak davalı A____ R____ K____ dışında davanın tarafı olmayan H____ A____ da imzalamıştır.

Dosya içerisine getirtilen tapu kayıtlarından feshi istenen 15.07.1999 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesine konu oluşturan 444 parselde H____ kızı S____ S____'nün de paydaş olduğu, daha sonra imar sonucu yapılan tevhid işlemi ile 444 parselin 443 ve 442 parsellerle tevhid edilerek 21683 parselin oluştuğu görülmektedir.

Dosya içerisine getirtilen Küçükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2004/1260 E. sayılı dava dosyasının incelenmesinde, S____ S____'nün diğer paydaşlar H____ K____ ve N____ L____'e karşı 21683 parsel nedeniyle ortaklığın giderilmesi davası açtığı, halen dosyanın derdest olduğu belirlenmiştir. Getirtilen Küçükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2004/1260 E. sayılı dosyası içerisindeki 15.07.1999 tarihli "protokoldür" başlıklı belgenin A____ R____ K____, S____ S____ tarafından imzalandığı, S____ S____'nün ve A____ R____ K____'ın 15.07.1999 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesinin kendileri yönünden de geçerli olduğunu kararlaştırdıkları belirlenmiştir.

Türk Medeni Kanunu'nun 692. maddesi uyarınca; sözleşmenin feshi davasında sözleşmede imzası bulunan paydaşların taraf olmaları veya açılan davaya muvafakatlerinin sağlanması zorunludur. Getirtilen Küçükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesi dosyası içerisindeki 15.07.1999 tarihli "protokoldür" başlıklı belge ile paydaş olan S____ S____'nün de kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geçerli olduğunu kabul etmiş olması dikkate alındığında, davada taraf olmayan S____ S____'nün davaya muvafakatinin sağlanması, bu mümkün olmadığı takdirde davaya davalı sıfatıyla dahil edilmesi zorunludur. Aynı şekilde 15.07.1999 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesini yüklenici olarak imzalayan H____ A____'ın da zorunlu dava arkadaşlığı nedeniyle davaya davalı olarak dahil edilmesi gerekir.

Mahkemece taraf teşkili sağlanmadan işin esası incelenerek hüküm oluşturulması doğru olmamıştır.

Yapılacak iş; yukarıda açıklandığı şekilde taraf teşkilinin sağlanmasından, bundan sonra yapılan tevhid işlemi sonucu 21683 parselin oluşmuş olması dikkate alınmak suretiyle feshi istenen sözleşmenin bağlayıcı olma niteliğinin kalıp kalmadığının değerlendirilmesinden, sonucuna göre karar verilmesinden ibarettir.

Davacı vekili tarafından feshi istenilen sözleşmenin 444 parsele ilişkin olması dikkate alınmaksızın, bu sözleşmenin 443 parseli de içerdiği şeklinde hüküm kurulması da kabule göre bozma nedenidir.

Kararın bu nedenlerle bozulması gerekmiştir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davalı yüklenici yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacı arsa sahibi vekilinin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz ve Yargıtay başvurma peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 10.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi."
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Medeni Kanunu MADDE 692 :Paylı malın özgülendiği amacın değiştirilmesi, korumanın veya olağan şekilde kullanmanın gerekli kıldığı ölçüyü aşan yapı işlerine girişilmesi veya paylı malın tamamı üzerinde tasarruf işlemlerinin yapılması, oybirliğiyle aksi kararlaştırılmış olmadıkça, bütün paydaşların kabulüne bağlıdır.
siz kendi parseliniz yönünden dava açabilirsiniz diye düşünüyorum.
saygılarımla
Old 02-06-2020, 15:06   #3
ilknur.

 
Varsayılan

Kararı okudum ama buradaki esas sözleşmede imzası bulunan paydaşların davaya taraf olmaları veya açılan davaya muvafakatlarının alınması hususuna ilişkin. Bahsettiğim durumda ise paydaşlardan birinin sözleşmede dahi imzası bulunmaması söz konusu.
Old 09-06-2020, 15:37   #4
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Tek sözleşme imzalandığına göre, ortada iki ayrı parselin birleştirilmesi,inşaat tek olup iki parseli kapsaması yada site şeklinde ise yapılar ve ortak mahaller yönünden birbiri ile irtibatlı olması durumu, inşaatın bir bütün halinde iki parsel üzerine inşası zorunluluğu var demektir. Bu durumda sözleşmenin bölünmesi söz konusu olmaz.

Tüm tapulardaki tüm paydaşlarla sözleşme yapılmadığından veya sonradan icazet verilmediğinden, sözleşme başlangıçta objektif imkansızlık nedeni ile geçersiz (kesin hükümsüz) olur. Taraflar sözleşmenin ifasını isteyemezler .Ancak geçersizliğin tespiti ile verdiklerini geri alabilirler.

II. Kesin hükümsüzlük
TBK MADDE 27- Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.
Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez. Ancak, bu hükümler olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, sözleşmenin tamamı kesin olarak hükümsüz olur . Diye düşünüyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi Av.Can Güzel Meslektaşların Soruları 4 26-01-2015 15:56
iştirak halinde mülkiyet te kat karşılığı inşaat sözleşmesinde müspet zarar için dava hakkı law in law Meslektaşların Soruları 2 24-09-2011 10:41
Kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi - FESİH avercan38 Meslektaşların Soruları 4 27-07-2010 14:47
Kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesine aykırılık oznuruslu Meslektaşların Soruları 1 06-08-2009 16:09
kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi avsafran Meslektaşların Soruları 1 25-03-2008 11:48


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04313397 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.