Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İdare Mahkemesinin Vergi Mahkemesinin Görevsizlik Karari Temyiz Edilebilir Mi! Acilll

Yanıt
Old 09-09-2009, 12:13   #1
zerafettt

 
Varsayılan İdare Mahkemesinin Vergi Mahkemesinin Görevsizlik Karari Temyiz Edilebilir Mi! Acilll

Merhaba...

İdare Mahkemesinin, Vergi Mahkemesinin görevli olduğu gerekçesi ile görev yönünden redettiği karar temyiz edilebilir mi...Bunu sormamın nedeni; aynı konuya ilişkin 3 ayrı idare mahkemesinde dava açmam karşısında üçü de görevsilik kararı verdi. Üçünü de temyiz ettim, görevli mahkemenin idare mahkmesi olduğu iddiası ile.. Ancak bunlardan ikisi temyizi kabul ederken bir tanesi 2577 sy. kanunun 15/4 maddesi uyarınca bu tür kararların temyiz edilemeyeceği yönünde karar vermiş olup, dosyayı vergi mahkemesine göndermiş, hatta vergi mahkemesi de dilekçenin reddi ile 1 aylık süre vermiş durumda. Temyizin reddine ilişkin bir karar elime ulaşmadı. Ancak, dilekçenin reddi kararı ile öğrenmiş oldum.
Ne yapmalıyım;???


Teşekkürler şimdiden, iyi çalışmalar....
Old 09-09-2009, 13:22   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

İYUK

DİLEKÇELER ÜZERİNE İLK İNCELEME
MADDE 14 - 1.
2.
3. Dilekçeler, ......idare ve vergi mahkemelerinde ... mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından:
a) Görev ve yetki,
b)
...
f)
g) .... Yönlerinden sırasıyla incelenir.


İLK İNCELEME ÜZERİNE VERİLECEK KARAR
MADDE 15 - Danıştay veya idare ve vergi mahkemelerince yukarıdaki maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı hususlarda kanuna aykırılık görülürse, 14 üncü maddenin;
a) 3/a bendine göre adlî ve askerî yargının görevli olduğu konularda açılan davaların reddine; idarî yargının görevli olduğu konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine, ... karar verilir.

....
2. Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, Danıştaya veya ilgili mahkemeye başvurma tarihi, merciine başvurma tarihi olarak kabul edilir.
3. Dilekçelerin 3 üncü maddeye uygun olmamaları dolayısıyla reddi halinde, yeni dilekçeler için ayrıca harç alınmaz.
4. İlk inceleme üzerine Danıştay veya mahkemelerce verilen; bu maddenin 1/a bendinde belirtilen idarî yargının görevli olduğu konularda davanın görev ve yetki yönünden reddine ilişkin kararlarla, 1/c bendinde yazılı gerçek hasma tebliğ ve 1/d bendindeki dilekçe red kararları dışında, kararın düzeltilmesi veya temyiz yoluna; tek hâkim kararına karşı ise itiraz yoluna başvurulabilir.

Özetle :

İYUK 14/3-a maddesine görev yönünden ilk inceleme yapılır.

İYUK 15/4 maddesine göre ilk inceleme üzerine "idarî yargının görevli olduğu konularda davanın görev ve yetki yönünden reddine ilişkin kararlar" için istisna getirildiğinden temyiz veya itiraz yoluna gidilemez.

Saygılarımla
Old 09-09-2009, 13:50   #3
avukatselvi

 
Varsayılan

İdari yargı içindeki ilk derece mahkemelerinin, yapılan temyiz başvuruları hakkında hangi hallerde hüküm tesis edebilecekleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 48. maddesinde sınırlı olarak sayılmış olup, anılan maddenin 2. bendinde, temyiz dilekçelerinin üçüncü madde esaslarına göre düzenlenmemiş olması halinde eksikliklerin onbeş gün içinde tamamlatılması hususunun kararı veren Danıştay veya mahkemece ilgiliye tebliğ olunacağı, bu sürede eksiklikler tamamlanmazsatemyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına Danıştay veya mahkemece karar verileceği: 6. bendinde de temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödenmemiş olması halinde kararı veren mahkeme veya Danıştay daire başkanı tarafından verilecek onbeş günlük süre içerisinde tamamlanmasının, aksi halde temyizden vazgeçilmiş sayılacağı hususunun temyiz edene yazılı olarak bildirileceği, verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkemenin veya ilk derece olarak davaya bakan Danıştay dairesinin, kararıntemyizedilmemiş sayılmasına karar vereceği: temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması halinde de karar veren mahkemenin veya ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay dairesinin temyiz isteminin reddine karar vereceği hükme bağlanmıştır.
Anılan madde hükmünden, ilk derece mahkemelerinin, yapılan temyiz başvurulan üzerine ancak maddede sayılan üç halde karar verebilecekleri; bunlar dışında, temyiz başvuruları üzerine ancak temyiz mercii olan Danıştay'ın hüküm tesis edebileceği anlaşıldığından, idari yargının görevli olduğu konularda, davanın görev yönünden reddine ilişkin kararlara karşı yapılan temyiz istemini inceleme yetkisi Danıştay'ın olup ilk derece mahkemesinin bu hususta hüküm tesis etmeye yetkisi yoktur.
Bu durumda, idare mahkemesince verilen temyiz isteminin incelenmeksizin reddine dair kararın kaldırılması gerekmektedir.
Öte yandan, İdare Mahkemesince ilk inceleme esnasında verilen görevsizlik kararı İYUK 15/4 gereğince temyiz edilemeyen kararlardan olduğundan , görevsizlik kararına karşı yapılan Temyiz talebini inceleyecek Danıştay dairesi ise , bu madde gereğince İdare Mahkemesinin görevli olup olmadığı konusunda inceleme yapmaksızın , kararı onayacaktır.
Old 09-09-2009, 13:54   #4
zerafettt

 
Varsayılan

Çok teşekkürler,

Bu durumda, her ne kadar temyiz yolu kapalı ise de İdare Mahkemesinin temyiz edilemeyeceğinden bahisle red etmesi mğmkğün olmayıp, İdare Mahkemesinin bu kararının kaldırılmasını talep edebilirim değil mi? Kararın kaldırılması yine kararı veren idare mahkemesine başvuru ile olur herhalde?
Old 09-09-2009, 14:28   #5
avukatselvi

 
Varsayılan

İdare Mahkemesi temyiz talebinizi kendisini Danıştay yerine koyarak reddedemeyeceği için evet , temyiz talebinizin reddine dair kararı temyiz etmeniz mümkün ancak Danıştay Mahkemenin bu kararını kaldırdığında da (temyiz talebinin reddine dair kararı) sonuç açısından bir kazanımınız olmayacağı kanaatindeyim. Zira Danıştay, görevsizlik kararının temyizi mümkün olmadığından , Mahkemenin GÖREVSİZLİK yolundaki kararını onayacaktır.
Old 09-09-2009, 14:33   #6
zerafettt

 
Varsayılan

Çok teşekkür ederim tekrar,her ne kadar sonuç değişmeyecekse de problemli bir dosya olması sebebiyle zaman kazanmak açısından denemeye değer diye düşünüyorum .

İyi çalışmalar...
Old 09-09-2009, 15:58   #7
zerafettt

 
Varsayılan

Bu konuda bir görüşünüzü daha almak istiyorum; görev yönünden red kararının temyiz edilmesi akabinde idare mahkemesi ile dsyanın gönderildiği vergi mahkemesi arasında yazışma ile dosyanın gönderilemsi talep edilmiş; ancak vergi mahkemesi yeni kayıt yapıldığını ve dilekçenin reddine karar veridiği zaten görev yönünden red kararının temyiz edilemeyeceğini bu nedenle dosyanın gönderilemeyeceğini bildirmiştir.

Şimdi bir taraftan ben dilekçenin reddine ilişkin kararı uyarınca dilekçeyi yenileyeceğim. Diğer taraftan da temyizin incelemeksizin reddine ilişkin kararı temyiz edeceğim. Ama nerede? İdare Mahkemesinde mi, yoksa dosyanın şimdi bulunduğu vergi mahkemesinde mi?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
idare mahkemesinin görevsizlik kararı çözümhukuk Meslektaşların Soruları 2 25-02-2014 08:50
İş Mahkemesinin Son Celsesine Katılmayıp Karar Verilirse Temyiz Süresi Nasıl Olur.. MASSAN Meslektaşların Soruları 14 25-01-2013 11:09
İcra Hukuk Mahkemesinin Tebligatın Usulü Hakkındaki Kararları Temyiz Edilebilir mi? kemal çelik Meslektaşların Soruları 2 04-03-2009 21:11
vergi mahkemesinin davayı ehliyet yönünden reddetmesi. Av.Caglar Meslektaşların Soruları 2 28-04-2008 13:52
İdare Mahkemesinin Ermeni Soykırımı Toplantısı hakkındaki YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı Ulaş Demiray Hukuk Sohbetleri 6 28-09-2005 16:30


THS Sunucusu bu sayfayı 0,09887099 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.