Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Gaziosmanpaşa İş Mahkemeleri yetki sorunu

Yanıt
Old 10-10-2016, 16:52   #1
Av.Nevin Canruh

 
Varsayılan Gaziosmanpaşa İş Mahkemeleri yetki sorunu

Merhaba

Gaziosmanpaşa ilçesi yargı alanında kalan iş davası için Bakırköy İş Mahkemesinde dava açtım.Yetkiyi İstanbul Barosunun sayfasında yayınlanan " Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 12.02.2013 gün ve 61434595/97 sayılı “Yargı Çevresi” konulu yazısında, Gaziosmanpaşa ilçesinin iş davaları yönünden Bakırköy Adliyesi yargı alanına bağlı olduğu bildirilmiştir." haberine dayanarak belirledim.

Ne var ki hakim bu haberi duruşmada okudu ve "Yargıtay'ın Gaziosmanpaşa bölgesi için İstanbul İş Mahkemelerinin yetkili olduğuna dair kararları var. HSYK 'nın görüşü daha sonraki tarihli olsa da önemli olan Yargıtay 'ın ne dediğidir"dedi ve yetki konusunda beyanlarımızı sunmamız için süre verdi.

Benim de gördüğüm 2 Yargıtay kararı İstanbul İş Mahkemesinin yetkili olduğu yönünde. Ancak HSYK Gaziosmanpaşa demiş.

Bu husustaki son durum nedir? Bilgi verebilirseniz çok sevinirim.

İyi çalışmalar
Old 05-01-2017, 14:38   #2
mf_u

 
Varsayılan

Bayrampaşa mı İstanbul mu yetkili kabul edildi açıklayabilir misiniz?
Old 07-01-2017, 13:37   #3
Av.Nevin Canruh

 
Varsayılan

Merhaba ,

'Bayrampaşa mi İstanbul mu kabul edildi ' den kastınız nedir anlayamadım .Çünkü Bayrampaşa da adliye bulunmamaktadır .

Ama benim sorunum soruyu HSYK ya sormamla çözüldü. Gaziosmanpaşa ilçesinde hic bir ayrım olmaksızın tum mahalleleri is mahkemeleri yönünden Bakırköy adliyesine bağlıdır. (.Tayakadin ,Arnavutköy vs dahil )

İsterseniz Hysk nin cevabi yazını da eklerim .
Old 07-01-2017, 13:40   #4
mf_u

 
Varsayılan

Üstad telefonun azizliğine uğramışım bakırköy mü olacaktı. Cevabınız için teşekkürler
Old 30-01-2017, 09:54   #5
brn-34

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nevin Canruh
Merhaba ,

'Bayrampaşa mi İstanbul mu kabul edildi ' den kastınız nedir anlayamadım .Çünkü Bayrampaşa da adliye bulunmamaktadır .

Ama benim sorunum soruyu HSYK ya sormamla çözüldü. Gaziosmanpaşa ilçesinde hic bir ayrım olmaksızın tum mahalleleri is mahkemeleri yönünden Bakırköy adliyesine bağlıdır. (.Tayakadin ,Arnavutköy vs dahil )

İsterseniz Hysk nin cevabi yazını da eklerim .

meslektaşım merhaba HSYK yazısını ekleyebilir misiniz ? ya da azizbabac@gmail.com adresine gönderebilir misiniz ?

tşk ederim...
Old 30-01-2017, 10:41   #6
omrgnd

 
Varsayılan

20. Hukuk Dairesi 2015/11973 E.,2015/10054 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : Bakırköy 19. İş Mahkemesi
TARİHİ : 17/06/2015
NUMARASI : 2015/81-2015/355
Taraflar arasındaki alacak davasında İstanbul 21. İş ile Bakırköy 19. İş Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Dava, davalıya ait kıraathanede 15.07.2009 - 24.06.2011 tarihleri arasında çalıştığını, davalının primlerini yatırmadığını, bu nedenlerle davacının davalıya ait işyerinde 15.07.2009- 24.06.2011 tarihleri arasında çalıştığının tespitine karar verilmesi istemine ilişkindir.
İstanbul 21. İş Mahkemesince, hizmetin geçtiği iddia edilen işyerinin Gaziosmanpaşa Sosyal Güvenlik bölgesinde olduğundan bahisle Bakırköy İş (Sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklı davalara bakmakla görevli ) mahkemelerin yetkili olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
Bakırköy 19. İş Mahkemesi tarafından ise, somut olayda G.O.P SGM'nin iptale tabi bir işlemi dava konusu edilmediği ayrıca feri müdahil olan SGK'nın davacı ve davalının aleyhine olarak yetki itirazında bulunması da usüle aykırı olduğu, feri müdahil sadece yanında yer aldığı davalı lehine işlemde bulunması gerektiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 5. maddesinde iş uyuşmazlıklarında yer itibari ile yetkili iş mahkemelerini belirlemiştir. Buna göre, “iş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medenî Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz.”
İş mahkemelerinde yetki kuralı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetki kurallarına uygun olup buna ek olarak işin yapıldığı yer, yani işyeri mahkemelerini de yetkili kılmaktadır.
Somut uyuşmazlıkta, davalının yerleşim yerinin ve işin görüldüğü yerin Eyüp olduğu anlaşılmaktadır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 12/07/2011 tarih ve 233 sayılı kararı ile de Bakırköy Ağır Ceza Merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren Eyüp Adliyesinin İstanbul Adliyesi ile birleştirilmesine karar verilmiştir. Bu bakımdan yetkili mahkeme İstanbul 21. İş Mahkemesi olduğu anlaşılmaktadır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince İstanbul 21. İş Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 23/10/2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Old 30-01-2017, 12:26   #7
Av.Nevin Canruh

 
Varsayılan

Merhaba , Yargıtay'ın aynı daire ve üyelerine ait hem Bakırköy hem de İstanbul adliyesinin yetkili olduğunu söyleyen 2 farklı kararı var. Bu nedenle ben HSYK'ya sordum ve Bakırköy'ün yetkili olduğu cevabını aldım. Cevap şöyle;

T.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
Genel Sekreterliği


Sayı : 61434595-878 16/12/2016
Konu : Av. Nevin PAFTALI Bilgi Edinme Hk.


Sayın: Av. Nevin PAFTALI
Başak Mah. Tarabya Sit. A17 D:21 Başakşehir/İSTANBUL
av.nevincanruh@hotmail.com

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yaptığınız 14/12/2016 tarihli başvurunuz büromuza ulaşmış olup, başvurunuzda yer alan İstanbul Arnavutköy sınırlarında olan Tayakadın Mahallesinin iş mahkemeleri yönünden hangi adliyenin yargı alanına girdiği hususu incelenmiştir.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 04/10/2007 tarihli ve 416 sayılı kararıyla,
"Bakırköy Adliyesinin yeni binasına taşınmış olması ve Eyüp Adliyesindeki yer sıkıntısı nedeniyle;
1-Eyüp Ağır Ceza mahkemeleri ile Eyüp İş Mahkemelerinin 25 Ekim 2007 tarihinden itibaren kaldırılması ve Eyüp İlçesi ve mülhakatı olan Gaziosmanpaşa İlçesi adliyelerinin ağır ceza yargı alanı olarak Bakırköy Adliyesi yargı alanına bağlanmasına,
2- Eyüp Ağır Ceza Mahkemesi ile İş Mahkemelerinde bulunan dosyaların herhangi bir karara gerek kalmaksızın bulunduğu safhadan devam edilmek üzere Yüksek Kurul’ca yetkilendirilecek Bakırköy Ağır Ceza ve İş Mahkemelerine gönderilmesine,
3- Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren suçlar bakımından Beyoğlu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi içinde yer alan Eyüp İlçesi ve Gaziosmanpaşa İlçesi adliyelerinin yargı çevrelerinin, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza mahkemesinin yargı çevresi ile aynı olarak belirlenmesine" ,
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 20/06/2012 tarihli ve 348 sayılı kararıyla,
"1-Bakırköy Ağır Ceza Mahkemeleri ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinin iş sayıları, Bakırköy Adliyesi ve İstanbul (Çağlayan) Adliyesinin fiziki imkânları, Gaziosmanpaşa İlçesinden Bakırköy Adliyesine ve İstanbul (Çağlayan) Adliyesine ulaşım imkânları birlikte değerlendirilerek, Gaziosmanpaşa İlçesinin; ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemeleri yönünden, İstanbul (Çağlayan) Adliyesi yargı alanına bağlanmasına,
2-Adalet Bakanlığının, Gaziosmanpaşa İlçesinin iş mahkemeleri yönünden Bakırköy Adliyesi yargı alanından çıkartılarak İstanbul (Çağlayan) Adliyesi yargı alanına bağlanması yönündeki teklifinin, gelen iş sayıları, her iki mahâldeki mahkeme ve hâkim sayısı dikkate alınarak reddine",
Yine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 19/03/2014 tarihli ve 129 sayılı kararıyla,
"Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün, Gaziosmanpaşa İlçesinin iş mahkemeleri yönünden Bakırköy İş Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak ulaşım ve fiziki imkânı daha uygun olan İstanbul (Çağlayan) İş Mahkemesi yargı çevresine bağlanması (...) hakkındaki teklifin, Bakırköy İş Mahkemeleri ile İstanbul Çağlayan İş Mahkemelerinin mevcut iş durumları, mahkeme ve hâkim sayıları dikkate alınarak reddine ...",
Karar verilmiştir.


Bu itibarla;
Arnavutköy Tayakadın Mahallesinin Gaziosmanpaşa İlçesinin mülki sınırları içerisinde olduğu değerlendirildiğinde, iş davaları yönünden Bakırköy Adliyesi yargı alanına bağlı olduğu değerlendirilmektedir.
Bilgilerinize rica ederim.


Yusuf ARAPOĞLU
Tetkik Hakimi
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İş Mahkemeleri Kanunu madde 5'e göre yetki sözleşmesi sorunu av. burcu ünlü Meslektaşların Soruları 2 02-03-2016 08:19
Yetki Sorunu av.murat kılıç Meslektaşların Soruları 1 22-07-2014 16:11
Genel - Tüketici Mahkemeleri Görev Sorunu AV.MK Meslektaşların Soruları 2 23-03-2011 12:04
Yetki Sorunu :Muhatap bankaya vekaleten genel müdürlüğün karşılıksız kaşesinde yetki denipre Meslektaşların Soruları 2 26-06-2009 22:50
yetki sorunu hırs Meslektaşların Soruları 1 09-10-2007 11:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03291988 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.