Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Lisans Eğitimi Hukuk Lisans Eğitimi ile ilgili sohbetler ve konular

yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim öğretim hakkı

Yanıt
Old 05-12-2007, 18:15   #1
avknl

 
Varsayılan yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim öğretim hakkı

Sevgili arkadaşlar yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim öğretim hakkı hakkında bilgilerinizi benimle payleşırsanız çok sevinirim.Ayrıca bu konu ile ilgili kaynaklar hakkında da bilgilerinizi bekliyorum ....İlginiz için şimdiden teşekkür ederim..
Old 06-12-2007, 21:39   #2
Av. Canan EKE

 
Varsayılan

Bilmek istediğiniz nedir? Yabancı uyruklu öğrenciler ayrı bir sınava katılırlar. Eğer Türkiye sınırlarında sınava gireceklerse Ankara da yapılan sınava katılırlar. Yabancı ülkedeyken sınava gireceklerse, konsolosluklarda girerler. Kazanmaları halinde kendilerine öğrenci vizesi verilir ve kayıt yaptırdıktan sonra öğrenci oturma izni verilir. Bilmek istediğiniz nedir tam olarak?
Old 07-12-2007, 22:22   #3
avknl

 
Varsayılan

Sanırım çok açık yazamadım kusura bakmayın.Aslında bahsettiklerinizi ben de biliyorum ama bu konu ile alakalı kaynaklar araştırıyorum.Kaynaklar hakkında bilgi verirseniz çok mutlu olurum, saygılar..
Old 25-02-2008, 12:46   #4
akgulhukuk

 
Varsayılan yabancıların eğitim hakkı

değerli arkadaşlar,
Yabancıların eğitim hakkıyla ilgili genel yasal çerçeveyi," Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin Kanun" (14/10/1983 tarih ve 2922 sayılı kanun(Resmi Gazete 19/10/1983-18196) ile bu kanunun uygulanmasını göstermek üzere çıkarılan "Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik" oluşturmaktadır. Bu bilgileri aldığım kaynak : ÇİÇEKLİ, Bülent : Yabancılar Hukuku, seçkin 2007

herkese kolay gelsin
Old 25-02-2008, 12:50   #5
akgulhukuk

 
Varsayılan Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun

Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun

Kanun No: 2922 Kanun tarihi : 14.10.1983

Amaç
Madde 1 - Bu Kanunun amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelişleri öğretim kurumlarına kabulleri,ilgili kurum ve kuruluşların ve yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esasları düzenlemektedir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Kanun ; ilgili kurum ve kuruluşlar ile çesitli anlaşmalar çerçevesinde Hükümetimize yabancı hükümetler emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle veya kendi imkanlarıyla Türkiye 'ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri kapsar.
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullara kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler , bu Kanunun kapsamı dışındadır.
Değerlendirme Kurulu
Madde 3 - Öğrenim görmek üzereTürkiye'ye gelecek olan ve Türkiye de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin işlemleri düzenlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Müsteşarının Başkanlığında İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı , Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlığa bağlı bu konuyla ilgili kuruluşların birer, Yükseköğretim Kurulunun iki temsilcisinden oluşan bir " Değerlendirme Kurulu" kurulur.
Değerlendirme Kurulu , gündemindeki konulara göre , gerektiğinde ilgili diğer bakanlar , kurum ve kuruluşların temsilcilerini de toplantılarına çağırabilir.
Değerlendirme Kurulunun Görevleri
Madde 4 - Değerlendirme Kurulu ;
  1. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye 'ye gelişleri , öğrenim kurumlarına kabulleri, Türkiye deki öğrenimlerini sürdürebilmeleri ile ilgili esasları,
  2. Türkiye'deki öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için sağlanacak öğrenim ve sosyal amaçlı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini,
  3. Yükseköğrenim Kurulunun önerilerini dikkate alarak, yükseköğrenim kurumlarına alınacak , yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını ,
  4. Türkce öğrenmek için kurslara katılamak üzere Türkiye 'ye gelecek olan yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin esasları,
  5. Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek, gerektiğinde ilgili mercilere sunulacak önerileri,
Tespit eder ve Milli Eğitim Bakanının onayına sunar.
Kurum ve Kuruluşların Yükümlülükleri
Madde 5 - Öğretim kurumları; yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, rehberlik hizmeti sağlamak, kurumlarındaki yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bilgileri toplamak, durumlarını izlemek , Milli Eğitim Bakanlığına ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle yükümlüdürler.
Resmi ve özel öğrenci yurdu müdürlükleri; yurtlarında barınan yabancı uyruklu öğrencilerin durumlarını izlemek , bu öğrencilere ait bilgileri Milli Eğitim Bakanlığına bildirmek ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle yükümlüdür.
Milli Eğitim Bakanlığı; tüm yabancı uyruklu öğrencilere ait bilgileri derlemek ve lüzumlu hallerde gerekli işlem yapılmak üzere ilgili mercilere bilgi vermekle yükümlüdür.
Yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri
Madde 6 - Öğrenim amacıyala Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim görecekleri ve ikamet edecekleri kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 5862 sayılı Pasaport Kanununa , 5863 sayılı Yabancıların Türkiye de ikamet ve seyahatleri Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar.
Yönetmelik
Madde 7 - Değerlendirme Kurulunun toplanma ve çalışma esas ve usuleri, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye 'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri , ayrılışları ,ilgili kurum ve kuruluşlar ile yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ve bu Kanunu uygulamasıyla ilgili diğer hususlar, Milli Eğitim Bakanlığınca , ilgili bakanlıkların , kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak kaydıyla hazırlanarak bu Kanunun yürülüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Yürürlük
Madde 8 - Bu Kanun yayını tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Old 25-02-2008, 12:52   #6
akgulhukuk

 
Varsayılan Türkiyede Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik

Türkiyede Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin
Yönetmelik
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı 2922 sayılı “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun"un uygulanması, Değerlendirme Kurulunun toplanma, çalışma, esas ve usulleri, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, ayrılışları, ilgili kurum ve kuruluşlar ve yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ile diğer hususları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2. Bu Yönetmelik Türk Hükümetince çeşitli anlaşmalar çerçevesinde yabancı hükümetler emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle veya kendi imkanlarıyla her derece ve dalda öğrenim yapmak üzere Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri ve ilgili kurum ve kuruluşları kapsar.
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullara kabul edilen yabancı öğrenciler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Tarifler
MADDE 3. Bu Yönetmelik’te geçen:
"Yabancı Uyruklu Öğrenci", her derece ve daldaki eğitim kurumlarında öğretim gören veya Türkçe kurslarına katılan T.C. uyruğunda bulunmayan kişiyi,
"Vize", milletlerarası seyahatlerde ülkelerin hudut kapılarından yabancıların giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla yetkili makamlarca verilen ve pasaportlara kaydedilen müsadeyi,
"Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizesi", öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelecek yabancı uyruklu öğrencilere öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere Dış Temsilciliklerimizce verilen giriş müsaadesini,
"Öğrenim Meşruhatlı Vize", Türkiye’de ikamet müsaadesine haiz yabancı uyruklu öğrencilere öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığınca verilen müsaadeyi,
“İstizanlı Vize", vize itasına yetkili makamlarca merkezden talimat alınarak verilen vizeyi,
“İkamet Tezkeresi", yabancıların ülkemizde belirli süre ikametlerine izin verildiğini gösteren belgeyi,
"Türkçe Kursları", Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlamış yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında açılan kursları,
"Transfer" Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlamış yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının ara sınıflarına naklen geçmesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme Kurulunun Toplanması ve Çalışması
MADDE 4. Değerlendirme Kurulu her yıl Mart ve Eylül aylarının ilk yarısında yılda iki defa olağan olarak toplanır. Kurul Başkanı veya Kurulda temsil edilen diğer kurum ve kuruluşların isteği ve Başkanın uygun görmesi halinde de olağanüstü toplanabilir.
Kurulun sekreterya hizmetleri Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülür.
Kurulda görüşülecek konulara göre gerektiğinde ilgili diğer bakanlık kurum ve kuruluşların temsilcileri de toplantılara çağrılabilir. Bunların oy hakkı yoktur.
Görüşmeler tutunakla tespit edilir. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.
Değerlendirme Kurulu Kararlarının Uygulanması
MADDE 5. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından onaylanan kararlar bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir ve ayrıca Başbakanlığa sunulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yükümlülükler
Kurum ve Kuruluşlar ile Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri
MADDE 6. Değerlendirme Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde kurum ve kuruluşların yükümlülükleri:
A) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Yükümlülükleri;
1. Öğrenim yapmak için Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri öğretim kurumlarına yerleştirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve ilk ve orta öğrenim öğrencilerinin rehberlik hizmetlerini yürütmek,
2. Öğrencilerin durumunu izlemek, haklarında bilgi toplamak, toplanan bilgileri değerlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmektir.
B) İçişleri Bakanlığının Yükümlülükleri;
1. Gerekçeli pasaport ve giriş vizesi alarak Türkiye’de yapılacak sınavlara katılmak üzere gelen yabancı uyruklu öğrencilerin pasaport ve giriş vizeleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
2. Yüksek öğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp lisansüstü öğrenim görmek veya münhasıran Türkçe öğrenmek amacıyla yurdumuza gelmek isteyen yabancı uyruklu şahısların dış temsilciliklerce istizanlı bulunan vize taleplerini sonuçlandırmak,
3. Yüksek öğrenimlerini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisansüstü öğrenim yapmak isteyen yabancı uyruklularla Türkiye’de bulunup uzun süreli ikamet tezkeresi hamili olan yabancıların çocuklarından ilk ve orta öğrenim görmek isteyenlerin ikametleriyle ilgili işlemleri yürütmek,
4. Yükseköğretim kurumlarına kaydı yapılan yabancı uyruklu öğrenciye “öğrenim için geçerli meşruhatlı ikamet tezkeresi” verilmesini sağlamak,
5. İlk ve orta öğrenim için istizanlı vize talep edenlere “öğrenim meşruhatlı” vize ve ikamet tezkeresi verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,
6. Türkiye’de uzun süreli ikamet izni bulunan yabancılardan Türkçe kurslarına devam etmek istiyenlere de valiliklerce “öğrenim meşruhatlı vize” verilmesini sağlamaktır.
C) Dışişleri Bakanlığının Yükümlülükleri;
1. Türkiye dışındaki merkezlerde sınava girip kazanan yabancı uyruklu öğrencilerle öğrenim görmek amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancı uyruklu öğrencilere istizanlı olarak “öğrenim meşruhatlı giriş vizesi” verilmesini sağlamak,
2. Yükseköğretim kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yurt dışında açtığı sınavları düzenlemektir.
D) Yükseköğretim Kurulunun Yükümlülükleri;
1. Yabancı uyruklu öğrencilere rehberlik hizmetlerini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yürütmek,
2. Yükseköğretim Kurumlarında Türkçe kursları açılmasını sağlamak ve gerekli düzenlemeleri yapmak,
3. Yükseköğretim programları arasında transferlerle, lisansüstü öğrenim için Türkiye’ye gelecek yabancı uyruklu öğrencilerin kabul muamelelerini düzenlemek,
4. Burs ve diğer imkanlardan yararlandırılacak yabancı uyruklu öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına yerleştirmelerini sağlamak,
5. Türkiye’de ÖSYM’ce yapılan sınava müracaat eden öğrencilerin sınava girmelerini ve sınavların yapılmasını sağlamak,
E) Yükseköğretim Kurumlarının Yükümlülükleri;
1. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve kayıt muamelerini yapmak, “Yabancı Öğrenciye Ait Bilgi–İşlem Formu”nu tanzim etmek,
2. Bünyesinde Türkçe kursu açmak, Türkçe kursu dahil, yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bilgileri toplamak, değerlendirmek, rehberlik hizmetlerini yürütmek, öğrencilerin durumlarında meydana gelecek değişiklikleri ilgili makamlara bildirmektir.
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri
MADDE 7. Yabancı Uyruklu Öğrenciler;
1. Lisans seviyesinde öğrenim görmek üzere “Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)"na girecek öğrenciler, kendi ülkelerinde Türk makamlarınca açılacak sınavlara katılmakla,
2. Her seviyede öğrenim yapmak veya Türkçe öğrenmek maksadıyla Türkiye’ye gelen veya Türkiye’de bulunan yabancıların, Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla,
3. Gerek lisans gerek lisansüstü öğrenim yapacak ve Türkçe kurslarına katılacak yabancı uyruklu öğrenciler, rehberlik hizmetleri veren birimlere başvurmakla,
4. Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim gördükleri kurumlarda rehberlik hizmetleri veren birimlere şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 gün içinde bildirmekle,
5. Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak isteyen öğrenciler, ikamet tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yazılı müddetin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli emniyet makamlarından yenisini almakla,
6. İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybeden yabancı uyruklu öğrencilerin ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla,
7. Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştiren yabancı uyruklu öğrenciler, bu değişiklikleri 48 saat içinde gerek ayrıldıkları ve gerekse naklettikleri yerlerin mahalli emniyet makamlarına bildermekle
yükümlüdürler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlar
MADDE 8. Yabancı uyruklu öğrenciler ve kurum ve kuruluşların yükümlülükleri ile ilgili olarak bu Yönetmelik’le düzenlenmeyen hususlar, Değerlendirme Kurulu kararıyla düzenlenir.
Öğrenim Vizesi İstenmeyecek Haller
MADDE 9. İlgili kuruluşların öğrenimlerine izin vermesi kaydıyla orta ve yüksek öğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vemeden lisans ve lisansüstü öğrenim yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancı uyruklu öğrenci sınavına girecek olanlardan ve 3 ayı geçmeyen yaz kurslarına katılanlardan öğrenim meşruhatlı vize aranmaz.
Çalışma Yasağı
MADDE 10. Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenimleri süresince gelir getiren herhangi bir işte çalışamazlar.
Dayanak
MADDE 11. Bu Yönetmelik 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun’un 7. maddesine istinaden hazırlanmıştır.
Yürürlük
MADDE 12. Bu Yönetmelik Yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13. Bu Yönetmelik Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Old 31-10-2015, 20:53   #7
-Gül-

 
Varsayılan

Benim de bu konuyla yani "Türkiye'de yabancıların eğitim hakkı" ile ilgili geniş kapsamlı bir makaleye ihtiyacım var. Yardımcı olursanız sevinirim. Kitabi bilgi arayanlar için ise Aysel Çelikel-Günseli Gelgel'in Yabancılar Hukuku kitabına bakılabilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye 'de evlenmesi hakkında erkanaga Hukuk Soruları 7 24-05-2012 01:42
yabancı uyruklu baba - tanıma - nüfusa tescıl Av.Yasar SALDIRAY Meslektaşların Soruları 3 16-03-2007 12:14
Çocuk Hükümlü ve Tutukluların Eğitim Öğretim Faaliyetleri Hakkında Genelge Av.Elvan Akkaya Çocuk Hakları Çalışma Grubu 0 01-03-2007 17:45
Yabancı Uyruklu Kadının Vatandaşlığı Av.Habibe YILMAZ KAYAR Meslektaşların Soruları 9 01-06-2004 13:42
Yabancı Uyruklu Bir Kadınla Evlilik murat ertok Hukuk Soruları Arşivi 3 01-03-2002 22:34


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07016706 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.