Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

icra emrine ekli ilam "aslı gibidir"

Yanıt
Old 23-06-2011, 17:08   #1
Av.Selim Demircan

 
Varsayılan icra emrine ekli ilam "aslı gibidir"

değerli meslektaşlarım merhabalar; icra emrine ekli ilamın suret oluşu ve bu surete de ilamı veren mahkeme ve/veya alacaklı vekili tarafından da "aslı gibidir" ibaresinin eklenmemesi icra emrinin iptalini gerektirir mi? Senet aslına "aslı gibidir" ibaresinin eklenmemesi sebebiyle ödeme emrinin iptal edildiğini biliyorum ama ilam olunca teredüt ettim. ilgili ve bilgili meslektaşlara katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ederim...
Old 23-06-2011, 17:12   #2
av.sgenc

 
Varsayılan

Böyle bir sorun ile hiç karşılaşmadım ama sırf bu sebeple ödeme emrinin iptal edileceğini düşünmüyorum. Bu durum biraz kötüniyetli bir talep olur heralde.
Saygılar
Old 23-06-2011, 17:22   #4
Av.Selim Demircan

 
Varsayılan

değerli meslektaşım senet aslına "aslı gibidir" ibaresi eklenmediği için ödeme emri iptal ediliyor, bu durumda da kötü niyetli mi olunuyor, yargıtayın ictihatlarından bu sonuç çıkıyor...
Old 23-06-2011, 17:25   #5
Av.Selim Demircan

 
Varsayılan

sayın Tiryakim, verdiğiniz linkler senetle ilgili sorumda zaten bu hususu belirttim onlar hakkında da bilgim vardı evvelinde, ancak tebliğe çıkan ilam ile ilgili benim sorum, tebliğe çıkarılan ilam suretinde "aslı gibidir" bulunmuyor. onu sormuştum
Old 23-06-2011, 17:43   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Selim Demircan
değerli meslektaşlarım merhabalar; icra emrine ekli ilamın suret oluşu ve bu surete de ilamı veren mahkeme ve/veya alacaklı vekili tarafından da "aslı gibidir" ibaresinin eklenmemesi icra emrinin iptalini gerektirir mi? Senet aslına "aslı gibidir" ibaresinin eklenmemesi sebebiyle ödeme emrinin iptal edildiğini biliyorum ama ilam olunca teredüt ettim. ilgili ve bilgili meslektaşlara katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ederim...

İcra takip dosyasında ilam aslı veya mahkemece onanmış sureti varsa, borçluya gönderilen icra emrinin ekindeki ilamın "aslı gibidir" şerhiyle gönderilmesi gerekmez. Hatta bana göre avukatın, mahkeme ilamını onaylaması anlamına gelecek bu şerhi koyması da lüzumsuzdur.
Old 23-06-2011, 22:44   #7
OLCAYK

 
Varsayılan

İ.İ.K. madde 32 metninden icra emri ekinde dayanak belgenin gönderilmesine ilişkin bir düzenleme yer almamakta. Ödeme emrinin tebliğine ilişkin 61. maddede ise açıkça dayanak belgenin eklenmesi gerektiği düzenlenmiş. İlamlı takipte icra emri tebliğ edilirken belge eklemeye gerek olmadığını düşünüyorum.
Old 24-06-2011, 10:18   #8
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan OLCAYK
İ.İ.K. madde 32 metninden icra emri ekinde dayanak belgenin gönderilmesine ilişkin bir düzenleme yer almamakta. Ödeme emrinin tebliğine ilişkin 61. maddede ise açıkça dayanak belgenin eklenmesi gerektiği düzenlenmiş. İlamlı takipte icra emri tebliğ edilirken belge eklemeye gerek olmadığını düşünüyorum.

Katılıyorum...
Old 24-06-2011, 14:33   #9
thanatos

 
Varsayılan

ilamlı takip İİK38 de sayılan belgelere dayanmalıdır.
her ne kadar İİK61 açıkça ödeme emrine dayanak belgenin borçluya tebliğ edilmesi gerektiği söylenmesine rağmen İİK24 veya 32 de icra emrine dayanak belgenin eklemesinden bahsetmesede İİK 41 gereğince icra emrine ilamın örneğinin eklemesi gerekmektedir. aksini düşünmek yargıtayın ödeme emrine dayanak belge suretinin eklememesi halinde ödeme emrinin iptal edilmesine karar vermesi kararlarının da saçma olduğu anlamına gelecektir. aynı şekilde sayın Suat Ergin'in dediğine katılmayarak ilam fotokoisinin aslı gibidir yapılması gerektiğini düşünüyorum. çünkü aslı gibidir şerhi avukatın mahkeme ilamını onaylaması değil, ilamın fotokopisinin aslına uygun olduğunu beyan etmesidir
Old 24-06-2011, 14:54   #10
Av.Evran KIRMIZI

 
Varsayılan

Arkadaşlar konu sorunun dışına çıkmış. Benim anladığım kadarıyla icra emrine ilamın eklenmesi değil ilam fotokopisi ile ilamlı icra takibi başlatılması halinde takibin iptal olup olmayacağı soruluyor. Bana göre olur. İlamlı takip yapabilmek için karar aslı yada mahkemeden aslı gibidir onaylı sureti gereklidir. Avukatın kararları onaylaması ilamlı icra için yeterli değildir. Bunun hukuki dayanağı HUMK 392. maddedir. Ceza kararları için HUMK 536.
Old 24-06-2011, 15:05   #11
thanatos

 
Varsayılan

SAYın EVran
HUMK392 nin ilamlı icra takibi ile ilgili getirdiği herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. kaldı ki HUMK392 nin ilamlı icra takibi için yapılmış bir düzenleme olduğunu düşünürsek, davayı kazanan tarafa tek bir ilam yeterli olmayıp davayı icra takibine konu ettiğindeki dosya borçlusundan iki adet daha fazla sayıda ilam örneğine ihtiyacı olacaktır.
Old 24-06-2011, 15:10   #13
Av.Ertan Uzunoğlu

 
Varsayılan

T.C. MERSİN 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ Esas-Karar No:2011/219 Esas - 2011/311

T.C.
MERSİN
3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİKARAR
ESAS NO : 2011/219 Esas
KARAR NO : 2011/311

HAKİM : SELÇUK ZÖHRE 32370
KATİP : GONCAGÜL ERGÜN 119789

DAVACI : ........... LTD ŞTİ -

[VEKİLİ] : Av...........

DAVALI : M....................

[VEKİLİ] : Av. ERTAN UZUNOĞLU - İstiklal Cad. Kılınçhan No:49 Kat:3 Merkez/ MERSİN

DAVA : Ödeme - İcra emrinin iptali
DAVA TARİHİ : 03/05/2011
KARAR TARİHİ : 12/05/2011
Mahkememizde görülmekte bulunan Ödeme - İcra emrinin iptali davasının dosya üzerinde yapılan incelemesi sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili tarafından Mahkememize verilen dilekçe ile; Mersin 2 icra müdürlüğü 2011/3350 sayılı dosyası ile; Aleyhlerinde yapılan ilamlı icra takibinde taraflarına tebliğ olunan icra emri ile takip dayanağı ilamın sadece suretinin gönderildiği, oysaki İİK. 61/1 maddesi gereğince aslının yada onaylı suretinin tebliğ edilmesi gerektiğinden bahisle icra emrinin iptali talep dava ve şikayet olunmuştur.
Mersin 2 icra müdürlüğü 2011/3350 sayılı dosyasının incelenmesinde ; Alacaklının M......, borçlunun ..... Ltd Şti , borcun 9.322,82.TL toplam alacak ve ferileri, dayanağın Mersin 1 iş mahkemesi 2010/154-2011/228 Karar sayılı ilamı olduğu, bu ilamın numaralarının takip talebi ve icra emrine yazılıp ayrıca takip dosyasına da ibraz edildiği, borçluya tebliğ olunan icra emri üzerine de " Bu zarfta örnek 4-5 ödeme emri ve ilam vardır " ibaresinin yazılı olduğu görülmüştür.
İddia, icra takip dosyası, takip dayanağı ilam, icra emri, tebliğ mazbatası ve tüm dosya kapsamına göre; Dava ilamlı icrada icra emrinin takip dayanağı ilam aslı yahut onaylı suretinin eklenmediğine dair şikayettir.
Yargıtay 12 H D 13.10.2006 gün ve 15841-19250 E K emsal ilamında da belirtildiği üzere ilamlı takipte takip dayanağı ilamın ödeme emri ekinde borçluya gönderilmesi gerektiğine ilişkin ve ilamsız takipler için İİK,'nun 58/3, 61/1 maddelerinde zorunlu kılınan hükme benzer bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Takip dayanağı ilamın icra emrinde mahkemesi ve E. K. numaralarının yazılmış olması yeterli olup bu sebepler itibarı ile yerinde görülmeyen şikayetin reddi gerekip aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM; Yukarıdaki gerekçeye göre;
DAVA VE ŞİKAYETİN REDDİNE,
Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
Peşin alınan harcın ret harcına sayılmasına,
Kararın taraflara tefhim-tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememiz kanalıyla verilecek dilekçe ile Yargıtay ilgili hukuk dairesine temyizi kabil olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi. 12/05/2011
Katip 119789Hakim 32370
Old 24-06-2011, 15:18   #14
Av.Evran KIRMIZI

 
Varsayılan

"Madde 392 – Karar tahrir ve imza olunduktan sonra suretleri bir hafta içinde başkatip tarafından iki taraftan her birine makbuz mukabilinde verilir ve bir nüshası da dosyasında hıfzolunur. Suretler asılları gibi imza olunmakla beraber bunlara mahkemenin mühürü vazedilmek lazımdır. İki taraftan her birine verilen suretler ilamdır."
Sayın thanatos, HUMK 392'ye göre, bir mahkeme kararının mühürlü ve imzalı olanlarına ilam denir. Üstelik icra emri ekinde gönderilmesi de gerekmez.
Old 24-06-2011, 15:29   #15
thanatos

 
Varsayılan

SAyın Evran
anlamadığınız kısım neresi oldu ben de onu anlamadım ama tekrar anlatmaya çalışayım. elbette ilam mühürlü olmalı hakim ve katip imzalamalıdır. ben de zaten hakim imzalamasın yerine ben imzlayayım demedim. ilamın bir örneği İİK 41, 62 ve yargıtay kararları beraber incelendiğinde icra emrine eklenmeli, eklenen ilamın fotokopisi de avukat tarafından aslı gibidir yapılmalı, ilam fotokopisini aslı gibidir yapmak hakim yerine imzalamk değil, "aslını ben gördüm bu da aslının aynısıdır" demektir. aksi düşüncede kendi elinizden çıkmayan hiçbir evrağı aslı gibidir yapamazsınız, kendi elinizden çıkanı da zaten aslı olduğu için aslı gibdir yapmamayı herhalde hatırlarsınız.
Old 24-06-2011, 15:31   #16
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan thanatos
ilamlı takip İİK38 de sayılan belgelere dayanmalıdır.
her ne kadar İİK61 açıkça ödeme emrine dayanak belgenin borçluya tebliğ edilmesi gerektiği söylenmesine rağmen İİK24 veya 32 de icra emrine dayanak belgenin eklemesinden bahsetmesede İİK 41 gereğince icra emrine ilamın örneğinin eklemesi gerekmektedir. aksini düşünmek yargıtayın ödeme emrine dayanak belge suretinin eklememesi halinde ödeme emrinin iptal edilmesine karar vermesi kararlarının da saçma olduğu anlamına gelecektir. aynı şekilde sayın Suat Ergin'in dediğine katılmayarak ilam fotokoisinin aslı gibidir yapılması gerektiğini düşünüyorum. çünkü aslı gibidir şerhi avukatın mahkeme ilamını onaylaması değil, ilamın fotokopisinin aslına uygun olduğunu beyan etmesidir

Benzer konu şurada tartışılmış ve görüşlerimi detaylı olarak açıklamışım.

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=10388
Old 24-06-2011, 15:38   #17
Av.Evran KIRMIZI

 
Varsayılan

Sayın thanatos, Av. Ertan Uzunoğlu'nun sunduğu karardan anlaşılacağı üzere, ilamlı takipte karşı taraf gönderilecek icra emrine ilam örneği göndermek gibi bir usul yok. Zaetn soru da bu değil. İlamlı takip açarken icra dosyasına konacak olan ilamın aslı yada mahkemeden onaylı aslı gibidir olması gerekip gerekmediği soruluyor. Benim cevabım "Evet, ilamın aslı yada mahkemeden onaylı sureti konulmalıdır. Aksi takdirde takibiniz iptal olur." konulması di
Old 24-06-2011, 15:44   #18
AV.ARZU KILIÇ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Evran KIRMIZI
Sayın thanatos, Av. Ertan Uzunoğlu'nun sunduğu karardan anlaşılacağı üzere, ilamlı takipte karşı taraf gönderilecek icra emrine ilam örneği göndermek gibi bir usul yok. Zaetn soru da bu değil. İlamlı takip açarken icra dosyasına konacak olan ilamın aslı yada mahkemeden onaylı aslı gibidir olması gerekip gerekmediği soruluyor. Benim cevabım "Evet, ilamın aslı yada mahkemeden onaylı sureti konulmalıdır. Aksi takdirde takibiniz iptal olur." konulması di


peki bu husus sonradan tamamlanamaz mı? yani varsayalım ki icra dosyasına aslı veya aslı gibidirini sunmadık.... karşı taraf da itiraz etti.. bunun üzerine hemen aslı gibidir suretini veya aslını ibraz ettik... yani eksikliği giderdik... bu durumda takibin iptali yoluna gidilmez diyi düşünüyorum...
Old 24-06-2011, 15:52   #19
Av.Evran KIRMIZI

 
Varsayılan

Sizin "itiraz etti" dediğiniz şey İcra Mahkemesine takibin iptali başvurusudur sanıyorum. Çünkü ilamlı icra da başka türlü bir itiraz yok. Bu durumda mahkeme eksikliği bu aşamada gidermenize izin verir mi, verirse nasıl bir karar verir bilemiyorum. Ama takip iptal olursa yeni bir takip açılabilir.
Old 29-06-2011, 11:49   #20
Av.Selim Demircan

 
Varsayılan

değerli meslektaşlarım, tüm değerlendirmeniz için teşekkürler, benim sorum icra emri ile birlikte borçluya tebliğe çıkarılan ilam suretinin alacaklı vekili tarafından "aslı gibidir" yapılmamış olması ile ilgili, meslektaşımız Mersin İcra Mah. kararını eklemiş, her ne kadar yerel mahkeme kararı olsa da şayet ilam biligilerinin icra emrine derc edilmesi ile ilamın tebligata çıkarılmasına dahi lüzum yok ise kanaatimce "aslı gibidir" ibaresinin de eklenme zorunluluğu yoktur. tekrardan hepinize teşekkürler iyi çalışmalar...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
" Devletin Dili ", " Resmi Dil ", " Ortak Dil "... Doç. Dr. Özge Yücel Hukuk ve Türkçe Çalışma Grubu 12 14-11-2012 17:12
ödeme emrine ekli belgeye aslı gibidir ibaresi koymalı mıyız? pendor Meslektaşların Soruları 7 03-07-2012 01:23
icra müdürü kaymakama "arz" mı eder "rica" mı eder? avukat.derviş.yıldızoğlu Meslektaşların Soruları 12 14-05-2010 16:59
"Aslı Gibidir" avukatlıktan edebilir.Dikkat !!! ares139 Hukuk Haberleri 9 02-05-2008 16:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06406093 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.