Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

vekaletnamede açık bir şekilde ahzu kabz yetkisi bulunmamaktadır ibaresi mevcutken ilam vekalet ücreti icradan tarafımıza yatar mı?

Yanıt
Old 18-09-2020, 11:46   #1
avsami

 
Varsayılan vekaletnamede açık bir şekilde ahzu kabz yetkisi bulunmamaktadır ibaresi mevcutken ilam vekalet ücreti icradan tarafımıza yatar mı?

İyi günler. Genel olarak forumdaki başlıkları incelediğimde ahzu kabz yetkisinin genel bir yetki olduğu, bu nedenle vekaletnamede belirtilmese dahi yeni HMK ile bu yetkinin de var olduğu konusunda birçok açıklama mevcut.

Ancak benim sormak istediğim konu: Tarafı olduğumuz davada lehimize vekalet ücretine hükmedildi ve bu ilam vekalet ücreti tarafımızca icraya kondu.

Fakat vekaletnamede açıkça "ahzu kabz yetkisi bulunmamaktadır" ibaresi mevcuttur. İcra müdürü de her ne kadar alacağın konusu avukatlık vekalet ücreti ise de ahzu kabz yetkisi olmadan bu parayı size veremem diyor.

Bu konudaki görüşleriniz paylaşırsanız çok sevinirim.
Old 18-09-2020, 14:10   #2
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Merhaba....vekâlet ücreti avukata ait olduğuna göre size ödenmesi gereklidir....
Old 18-09-2020, 15:24   #3
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Ağzı kabz yetkisi yoksa dosyadan avukatlık ücretini çekebilir miyiz başlıklı forumda konu tartışılmış...
Old 18-09-2020, 22:30   #4
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Av.K. m.162’deki hüküm vekil ile müvekkil arasındaki iç ilişkilerde uygulanır. Mahkeme ilamları ile hükmedilen vekalet ücretinin tahsilinde uygulama imkanı bulunmamaktadır.

Sonradan yürürlüğe giren HMK’nın 330. maddesine göre “Vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekâlet ücreti, taraf lehine hükmedilir.” Bu yönden vekalet ücretinin tahsili kurallarının diğer alacakların tahsilindeki kurallardan bir farklılığı bulunmamaktadır.

HMK. 74 m. ahzu kabz yetkisini vekalette özel yetki verilmesi gerektirir haller arasında saymadığından genel vekaletnamede ahzu kabz yetkisi yazılmamış olsa dahi vekil, genel vekaletname ile takip yapabilir ise de, aşağıdaki kararda Yargıtay ahzu kabz yetkisinin müvekkilin iradesine aykırı bir şekilde kullanılamayacağını ve genel vekaletnamede yetkinin aksinin belirtilebileceğini kabul ettiğinden,

SONUÇ OLARAK ; sorulan olayda verilen vekaletnamede "ahzu kabz yetkisi bulunmamaktadır" ibaresi mevcut olduğuna göre icra dairesinin alacağı vekile ödememesinde herhangi bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Diye düşünüyorum.
T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/6701
K. 2017/7684
T. 24.5.2017
Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Borçlu aleyhine başlatılan ilamlı takip dosyasında alacaklı vekili dosyadaki paranın tamamının hesaplarına gönderilmesi yönünde talep açtıklarını, İcra Müdürlüğü'nce alacaklı vekilinin takip dosyasında mevcut 03.05.2013 tarihli vekaletnamesinde ahzu kabz yetkisi olmadığından bahisle paranın ödenmesi talebinin reddine karar verilmiş olup, alacaklı vekili İcra Mahkemesi'ne başvurusunda; 2012 yılında yürürlüğe giren HMK ile vekaletnamede ahzu kabz yetkisinin özel yetki olmaktan çıkarıldığını, genel vekaletname ile ahzu kabz yetkisi olmadan tahsilatın yapılabileceğini, dolayısı ile İcra Müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece; 03.05.2013 tarihli Tekirdağ Noterliği'nce düzenlenen vekaletnameye dayalı olarak başlatılan takibe dair vekaletname incelendiğinde Avukata sadece adına açılmış veya açılacak tüm davaları takip yetkisi verildiği ancak ahzu kabza yetkili olmadığı bu sebeple İcra Müdürlüğü işlemi yerinde bulınduğundan şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm alacaklı vekilince temyiz edilmiştir.

"Davaya vekalette özel yetki verilmesini gerektiren haller" başlıklı 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 74. maddesinde ahzu kabz yetkisine yer verilmemiş olmasının, avukatın bu yetkiye sahip olmadığı anlamına gelmediği, tam aksine bu yetki vekaletname ile birlikte vekile tanınan yetkiler arasında yer aldığından, aksi açıkça belirtilmedikçe, avukatın ahzu kabz yetkisine sahip olduğu kabul edilmelidir. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01/10/2011 tarihinden önce düzenlenmiş ve "ahzu kabz" yetkisi içermeyen vekaletnamelere dayanılarak 01/10/2011 tarihinde ve sonrasında vekaletnamede bulunmayan bir yetkinin, dolayısıyla "ahzu kabz" yetkisinin vekalet verenin iradesine aykırı bir şekilde kullanılamıyacağı da kuşkusuzdur.

Somut olayda, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01/10/2011 tarihinden sonra düzenlenmiş 03.05.2013 tarihli vekaletnamesinde ahzu kabz yetkisi olmadığından bahisle dosyada bulunan paranın ödenmesi talebinin reddine dair İcra Müdürlüğü kararının Yasaya aykırı olduğu anlaşılmakla, şikayetin kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle Mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nun 366/3. maddesi ve 6100 Sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 24.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 26-09-2020, 02:02   #6
Av. Aylin Kaya

 
Varsayılan

Malesef benim dosyamda müvekkile ödedi icra dairesi
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
vekaletnamede ahzu kabz yetkisi olmaması kazimdeniz Meslektaşların Soruları 15 27-09-2017 17:49
vekaletnamede ahzu kabz yetkisi notavukat Hukuk Soruları 3 07-06-2016 09:45
ahzu kabz yetkisi olmadan icra kanalıyla hesabıma gönderilen bedeldeli vekalet ücreti problemi oz9978 Meslektaşların Soruları 23 07-12-2013 12:22
Ahzu Kabz yetkisi olmadan Vekalet Ücreti icradan tahsil edilebilir mi? MGDurbin Meslektaşların Soruları 33 04-01-2012 17:15
Vekalette ahzu kabz yetkisi verilmemişse icra vekalet ücreti Av. Fatma B Meslektaşların Soruları 2 23-07-2010 00:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04719496 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.