Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İcra Mahkemesince Verilen Tahliye Kararı Kesinleşmeden İcra Edilirmi?

Yanıt
Old 16-10-2007, 14:40   #1
hukukcu34

 
Varsayılan İcra Mahkemesince Verilen Tahliye Kararı Kesinleşmeden İcra Edilirmi?

Değerli meslektaşar Kira alacağına ilişkin olarak yapılan Kiralanan Gayrimenkullerin İlamsız İcra Yolu ile tahliyesinde icra hukuk mahkemsince verilen itirazın iptali ile takibin devamına ve tahliyeye ilişkin kararların icrası için keşinlesmesi gereklimidir,ayrıca anılan kararın temyizi halinde temyiz,kararın özellikle tahliye kararının icrasına engelmidir.Görüşlerini paylaşacak dostlara şimdiden teşekkür ederim.
Old 16-10-2007, 15:32   #2
Av.Nuran Ural

 
Varsayılan

Sayın Hukukcu34

Aşağıda Prof.Dr.Baki Kuru'dan alıntı yaptığım bilgiler umarım işinize yarar.

"Tetkik merciinin itirazın kaldırılması ve tahliye kararı temyiz edilebilir(m.363/3).Fakat bu temyiz, takibi durdurmaz.Şöyle ki;

Alacaklı (kiralayan), kira alacağı için borçlunun (kiracının) mallarının haczedilmesini isteyebilir; ancak İTM kararı Yargıtay'ca onanmadıkça haczedilen mallar satılamaz(m.364,III).

Tetkik mercii kararının tahliyeye ilişkin bölümünün icra edilmesi için de Yargıtay'ca onanmasının beklenmesine gerek yoktur. yalnız, tahliye için, tetkik merci kararının borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren on gün geçmesi gerekir(m.269c,III). Merciinin verdiği itirazın kaldırılması ve tahliye kararından on gün sonra, borçlu (kiracı) icra dairesi tarafından gayrımenkulden zorla çıkarılır (tahliye edilir). Bunun için kiracıya ayrıca bir icra veya tahliye emri gönderilmesine (tebliğ edilmesine) gerek yoktur.

Borçlu (kiracı), m.36'ya göre teminat yatırarak icra dairesinden bir süre alabilir ve bunun üzerine yargıtay'dan (tetkik mercii kararının tahliyeye ilişkin bölümü için) icranın geri bırakılmasına karar verilmesini isteyebilir.(m.269c,III).

Yukarıda belirtilen özellikler dışında, genel haciz yoluna ilişkin hükümler, kira bedelinin ödenmemesi sebebine dayanan ilamsız tahliye takibi hakında da kıyas yolu ile uygulanır(m.269d)."
( Prof.Dr.Baki KURU, İcra Ve İflas Hukuku, Ders Kitabı S.404,Yetkin)
Old 16-10-2007, 15:33   #3
Emrah Güler

 
Varsayılan

Madde 269/c - (Ek:18/2/1965 - 538/110 md.)
Borçlu akdi reddetmeyip kiranın ödendiğini veya sair bir sebeple istenemi-
yeceğini bildirerek itiraz etmiş veya takas istemişse, itiraz sebeplerini
ve isteğini noterlikçe re`sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş veya alacaklı
tarafından ikrar olunmuş bir belge yahut resmi dairelerin veya yetkili makam-
ların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya vesika
ile ispat etmeğe mecburdur.
Senet veya makbuzun alacaklı tarafından inkarı halinde 68 inci madde hükmü
kıyasen uygulanır.
Merciin tahliyeye mütedair kararının infazı için kesinleşmesi beklenmez.
Ancak tahliye için, kararın borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren ongün geçmesi lazımdır. Borçlu tahliye kararı hakkında 36 ncı madde hükmünden faydalanabilir.

Bu madde hükmüne göre kesinleşmenin beklenmesine gerek olmadığını düşünüyorum.
Old 31-03-2008, 17:11   #4
emsalgurler

 
Varsayılan

kararın kesinleşmesinin beklenmesine gerek yoktur. borçlu dosyaya teminat yatırmadı ise gider tahliye edersiniz.
Old 31-03-2008, 17:22   #5
Av. Hamza

 
Varsayılan

Ben bu olayı çok yapıyorum. Kesinleşmesine gerek yok. Ancak karar verildikten sonra 10 gün geçmesi lazım yani tefhimle verildiyse 10. Günden sonra tahliyeye gidebilirsiniz. Tebliğ varsa ayni şekilde tebliğden itibaren 10. Günden itibaren gidebilirsiniz. İİK nın hükmü böyle.
Old 31-03-2008, 22:19   #6
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

tüm meslektaşlarıma aynen katılmakla birlikte...uygulamada:karar alınır davalı tarafa tebliğe çıkartılır...icra müdürü tahliye için kararın kesinleşmesini değil ama davalıya tebliğini arar...ve tebliğden itibaren 10 gün geçmesini arar...tebligat parçasının dosyaya girmesi normal yolla gönderilmiş ise 40 günü bulur...bu bakımdan en iyi yol...alo posta yada aps ile kararı tebliğe çıkartmaktır...bazen bu tebligatlarında dosyaya girmesi uzun süre alabildiğinden (icra dairelerinin yoğunluğu..tebligatın kaybolması vs vs ))karar tebliğe çıkartılır bir süre sonra (genelde bir hafta sonra yapıyoruz))tebligatın akibeti için AYPİM e elden takipli müzekkere yazılır müzekkere cevabına göre tebliğ durumu kararın arkasına yazılır ((kesinleşme değil karar...tarihinde...a ..tebliğ edilmiştir diye bir yazı)) ve icra dosyasına konulur ve tebliğden itibaren 10 gün geçmiş ise tahliye işlemlerine başlanır...tebligat parçasının dönmesini beklemekten daha hızlı sayılabilecek bir yöntem sayılır...saygılarımla...

temyizde de tehiri icra talepli olarak temyiz edilirse ve icra dosya borcunun tamamı ve 3 aylık kira bedeli yatırılırsa ve süresinde Yargıtaydan kesin mehil vesikası getirilir ise dava sonuçlanana kadar tahliye yapılamaz..
Old 31-03-2008, 22:31   #7
lawyer35

 
Varsayılan

Kararı temyiz ettikten sonra, icra dairesine 3 aylık kirayı yatırarak toplam 90 gün( 60+30) mehil alabilirsiniz. Ancak 3 ayda Yargıtay temyiz incelemesini bitiremeyeceğinden Yargıtay'a bizzat gidip icranın geriye bırakılması kararı almanız gerekecek(6.daire). Ben bu süreci bizzat yaşadım. Akabinde temyiz incelemesi neticesini bekleyeceksiniz. Kısaca zahmetli bir süreç ama değer.
Old 01-04-2008, 18:52   #8
AV.HARUN UYANIKOĞLU

 
Varsayılan

Lawyer 35'in beyanı sizin sorununuz cevabıdır.Ben kesinleşmeden tahliye kararını icraya koydum.Borçluya tebliğ edildi.İcra müdürü borçluya ongünlük süre verdi.Bu arada vekili üç aylık kira bedelini icraya yatırdı.İcra müdürü borçluya Yagıtaydan tehiri icra kararı getirmesi için süre verdi.Bu süre zarfında borçlu vekili yargıtaya gitti kararı elden getirdi.karar onandı.bizde tahliyeyi onamadan sonra yaptık saygılarımla
Old 04-09-2008, 15:02   #9
buketoz

 
Varsayılan

İcra hakimliğinden tahlye kararı alındı ve kiracının yüzüne karşı verildi bu karar. Bu karar ayrıca kendisine tabliğ edimedi. Ancak kiracı tahliye eeceğini ve ev bulduğu anda çıkacağını söyledi ve tahliye kararını işleme henüz koymadık.3 ay geçmesine rağmen halen ev bulamadı ve bu 3 ay boyunca kira paralarını ödedi. şimdi ben tahliye kararını ugularsam 3 ay boyunca kirasını ödediğinden dolayı bir sorunla karşılaşır mıyım? teşekkürler
Old 21-01-2013, 14:30   #10
yildirimaslan

 
Varsayılan

Merhabalar sayın meslektaslarım.
Tahliye davası sonucunda gönderilen icra emrinde hem tahliye hemde karsı taraf vekalet ücreti talep edilmiş durumda. Ben icranın geri bırakılması kararı getirme yolunu
sececeğim ancak teminat olarak üç aylık kira bedelini mi yoksa talep edilen vekalet ücretini mı yatırmam gerekiyor?
Old 23-10-2013, 15:59   #11
Arif Aydın

 
Varsayılan

İcra mahkemesinin vermiş olduğu tahliye kararının icrası için borçluya örnek 2 icra emri göndermemiz gerekiyor mu? Borçlu 3 aylık kira bedelini yatırarak mehil vesikası almış. biz bu aşamada ne yapmalıyız.
Old 07-11-2013, 16:28   #12
Av. Ayşenur Gökçe

 
Varsayılan

sayın meslektaşlarım, ben kira alacağı ve tahliye talepli örnek:13 icra takibini başlattım.. Kiracı 7 gün içinde itiraz etmedi ve 30 gün içinde de kira borcunu ödemedi. Bende İcra Hukuk Mahkemesinden tahliye kararını aldım. Kiracı bunu temyiz etti ve şuan temyiz incelemesinde, ben icra dosyasında tahliye yapmak istiyorum fakat icra müdürlüğü inatla kesinleşme şerhi istiyor. Kesinleşmeye gerek yok ve tefhim olundu tahliye kararı kendilerine icra hukuk mahkemesinde diyorum fakat tahliyeye götüremiyorum icra memurlarını.
Sorum şu ki benim icra dosyasında da ayrıca icra hukuk mahkemesinin verdiği tahliye kararını tebliğe çıkarmam yeterli mi ? ya da icra hukuk mahkemesinin tarafların yüzüne karşı vermiş olduğu kararı icra dosyasına sunsam tahliye talebinde bulunabilir miyim ??
Old 07-11-2013, 16:58   #13
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan buketoz
İcra hakimliğinden tahlye kararı alındı ve kiracının yüzüne karşı verildi bu karar. Bu karar ayrıca kendisine tabliğ edimedi. Ancak kiracı tahliye eeceğini ve ev bulduğu anda çıkacağını söyledi ve tahliye kararını işleme henüz koymadık.3 ay geçmesine rağmen halen ev bulamadı ve bu 3 ay boyunca kira paralarını ödedi. şimdi ben tahliye kararını ugularsam 3 ay boyunca kirasını ödediğinden dolayı bir sorunla karşılaşır mıyım? teşekkürler

Bu konuyu görmemişim. Muhtemelen siz sorununuzu çözmüşsünüzdür ama başka üyeler de benzer durumda kalabilirler, diye yanıtlamak istedim.

Tahliye kararını 3 ay içinde icra dosyasına sunma zorunluluğunuz bulunmamaktadır.
Old 07-11-2013, 16:59   #14
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yildirimaslan
Merhabalar sayın meslektaslarım.
Tahliye davası sonucunda gönderilen icra emrinde hem tahliye hemde karsı taraf vekalet ücreti talep edilmiş durumda. Ben icranın geri bırakılması kararı getirme yolunu
sececeğim ancak teminat olarak üç aylık kira bedelini mi yoksa talep edilen vekalet ücretini mı yatırmam gerekiyor?

Teminat olarak sadece "3 aylık kira aylığını" yatırırsanız, ilamın da sadece "tahliyeye yönelik" kısmı duracaktır. Varsa kira alacağı ve yargılama gideri ile avukatlık ücreti için takip devam edecektir.
Old 07-11-2013, 17:02   #15
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Ayşenur Gökçe
sayın meslektaşlarım, ben kira alacağı ve tahliye talepli örnek:13 icra takibini başlattım.. Kiracı 7 gün içinde itiraz etmedi ve 30 gün içinde de kira borcunu ödemedi. Bende İcra Hukuk Mahkemesinden tahliye kararını aldım. Kiracı bunu temyiz etti ve şuan temyiz incelemesinde, ben icra dosyasında tahliye yapmak istiyorum fakat icra müdürlüğü inatla kesinleşme şerhi istiyor. Kesinleşmeye gerek yok ve tefhim olundu tahliye kararı kendilerine icra hukuk mahkemesinde diyorum fakat tahliyeye götüremiyorum icra memurlarını.
Sorum şu ki benim icra dosyasında da ayrıca icra hukuk mahkemesinin verdiği tahliye kararını tebliğe çıkarmam yeterli mi ? ya da icra hukuk mahkemesinin tarafların yüzüne karşı vermiş olduğu kararı icra dosyasına sunsam tahliye talebinde bulunabilir miyim ??

Kararın tefhiminden itibaren 10 gün geçtiyse, tahliyeye gidebilirsiniz. Eğer, karar kiracının gıyabında verildiyse bu defa kararın tebliğinden 10 gün sonra, tahliyeye gidebilirsiniz. İİK 269/c son fıkrası çok açıktır.
Old 07-11-2013, 17:05   #16
Av. Ayşenur Gökçe

 
Varsayılan

Bu açıklığı artık bir şekilde icra dairesine öğreteceğim, kanun maddesi ile tahliye talebimi yaptım ve tahliye karını dosyaya sundum. İnatla kesinleşme arayan icra memurlarına diyecek birşey bulamıyorum ve yarın tahliyeye gidiyorum. Teşekkür ediyorum sizlere.
Old 14-01-2014, 10:02   #17
Av.Gök

 
Varsayılan Tahliye kararının icrası

Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle icra takibi açtım. Borçlu itiraz etmedi. Ben de temerrüt nedeniyle tahliye davası açtım ve mahkeme kabul etti. İlamı 10 günlük sürenin başlaması icin ayrı bir icra takibi açarak borcluya tebliğ ettireceğim ya da zaten daha önce açılan icra takip dosyası üzerinden mi devam edeceğim.
Old 14-01-2014, 10:51   #18
cmuk

 
Varsayılan

Daha önce açılmış olan icra takibine kararı koyarak tahliyeye gidebilirsiniz.
Old 08-05-2014, 17:20   #19
eser_29

 
Varsayılan

Ayrıca o karara göre bir icra emri göndermeye gerek yok değil mi ? Yukarıda sorulmuş ama cevaplanmamış bu soru. Kesinleşme şerhli (problem çıkaran memurlar için) olarak icra mahkemesi kararı dosyaya ibraz edilip taşınmazın tahliyesi istenecek, normal haciz uygulaması gibi değil mi ?
Old 08-05-2014, 17:55   #20
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Gök
Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle icra takibi açtım. Borçlu itiraz etmedi. Ben de temerrüt nedeniyle tahliye davası açtım ve mahkeme kabul etti. İlamı 10 günlük sürenin başlaması icin ayrı bir icra takibi açarak borcluya tebliğ ettireceğim ya da zaten daha önce açılan icra takip dosyası üzerinden mi devam edeceğim.

İlamı, İcra mahkemesindeki dava dosyasından tebliğe çıkaracaksınız. Ayrıca bir icra takibi yapmanıza gerek bulunmamaktadır.10 günlük süre geçtikten sonra, elinizdeki ilamı ilk icra takip dosyasına ibraz edip, tahliyeye ve hacze gideceksiniz.
Old 08-05-2014, 17:57   #21
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan eser_29
Ayrıca o karara göre bir icra emri göndermeye gerek yok değil mi ? Yukarıda sorulmuş ama cevaplanmamış bu soru. Kesinleşme şerhli (problem çıkaran memurlar için) olarak icra mahkemesi kararı dosyaya ibraz edilip taşınmazın tahliyesi istenecek, normal haciz uygulaması gibi değil mi ?

Az önceki mesajımla yanıt verdim. Yeni bir icra emri göndermenize gerek bulunmamaktadır. Kararı icra takip dosyasına ibraz ederek, normal haciz prosedürünü işleteceksiniz.
Old 08-05-2014, 18:23   #22
eser_29

 
Varsayılan

Yanıtınızdan evvel sorumu sormuştum, teşekkür ederim.
Old 01-12-2014, 12:50   #23
limpid

 
Varsayılan

merhaba benzer konuda benim de sorum olacak. aynı şekilde geçen hafta icra mahkemesinden tahliye kararı aldım. henüz gerekçeli karar yazılmadı. tahliye olacak yer manisada kira alacağı için takibi istanbuldan yaptım dolayısıyla icra mahkemeside istanbulda. kiracı duruşmada yoktu bu nedenle tefhim yapılamadı. sormak istediğim şu:
1- gerekçeli karar yazılınca ben bu kararı direkt istanbuldaki ana icra dosyasında tebliğe çıkarsam, aynı zamanda icra mahkemesinden de tebliğe çıkarsam, tebliğ edildikten 10 gün sonra istanbuldaki ana icra dosyasından tahliye istesem olur değil mi=?

2- istanbuldaki ana icra müdürlüğü tahliyeye karar verip manisaya talimat yazıp kararı infaz ettirebilir diye düşünüyorum. İzlenecek yol doğru mudur?
şimdiden teşekkürler.
Old 01-12-2014, 13:04   #24
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan limpid
merhaba benzer konuda benim de sorum olacak. aynı şekilde geçen hafta icra mahkemesinden tahliye kararı aldım. henüz gerekçeli karar yazılmadı. tahliye olacak yer manisada kira alacağı için takibi istanbuldan yaptım dolayısıyla icra mahkemeside istanbulda. kiracı duruşmada yoktu bu nedenle tefhim yapılamadı. sormak istediğim şu:
1- gerekçeli karar yazılınca ben bu kararı direkt istanbuldaki ana icra dosyasında tebliğe çıkarsam, aynı zamanda icra mahkemesinden de tebliğe çıkarsam, tebliğ edildikten 10 gün sonra istanbuldaki ana icra dosyasından tahliye istesem olur değil mi=?

2- istanbuldaki ana icra müdürlüğü tahliyeye karar verip manisaya talimat yazıp kararı infaz ettirebilir diye düşünüyorum. İzlenecek yol doğru mudur?
şimdiden teşekkürler.

İcra takip dosyasından ilamı tebliğ ettirmenize gerek bulunmamaktadır. Ancak mahkeme gideri ve vekalet ücreti için göndereceğiniz muhtıraya tahliye kararını bilgi notu olarak düşebilirsiniz. Diğer yazdığınız hususlara katılıyorum. İzleyeceğiniz yol doğrudur.
Old 01-12-2014, 15:15   #25
Arif Aydın

 
Varsayılan vekil mi kiracı mı?

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Kararın tefhiminden itibaren 10 gün geçtiyse, tahliyeye gidebilirsiniz. Eğer, karar kiracının gıyabında verildiyse bu defa kararın tebliğinden 10 gün sonra, tahliyeye gidebilirsiniz. İİK 269/c son fıkrası çok açıktır.

Tahliye kararının kiracı borçlu vekiline tefhimi veya tebliği yeterli midir. Yoksa kiracının bizzat kendisine karşı mı tefhim veya tebliğ edilmesi gerekiyor.
Old 01-12-2014, 15:20   #26
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Arif Aydın
Tahliye kararının kiracı borçlu vekiline tefhimi veya tebliği yeterli midir. Yoksa kiracının bizzat kendisine karşı mı tefhim veya tebliğ edilmesi gerekiyor.

Vekil varsa tabii ki vekile tebliği zorunludur. Karar duruşmasına vekil girmemiş olup da asil girdiyse, yine tefhimden itibaren süre işlemeye başlar.
Old 30-01-2015, 20:58   #27
Mozkul

 
Varsayılan

"Tetkik mercii kararının tahliyeye ilişkin bölümünün icra edilmesi için de Yargıtay'ca onanmasının beklenmesine gerek yoktur. yalnız, tahliye için, tetkik merci kararının borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren on gün geçmesi gerekir(m.269c,III). Merciinin verdiği itirazın kaldırılması ve tahliye kararından on gün sonra, borçlu (kiracı) icra dairesi tarafından gayrımenkulden zorla çıkarılır (tahliye edilir). Bunun için kiracıya ayrıca bir icra veya tahliye emri gönderilmesine (tebliğ edilmesine) gerek yoktur."

Yukarıda alıntı yaptığım ifadeler ikinci mesajdaki meslektaşımızın paylaştığı Baki Kuru hocamızın görüşleridir. Burada merciin verdiği itirazın kaldırılması içinde tebliğ şerhi arandığı belirtilmektedir. Bazı icra müdürlerince itirazın kaldırılmasına dair sulh hukuk mahkemesi kararları için tebliğ şerhi aranmadığını bu şerh mevzusunun direkt tahliye kararı verilen ilamlar için geçerli olduğu iddia edilmektedir.

Bu konuda değerli fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.
Saygılarımla
Old 21-02-2015, 17:21   #28
omav

 
Varsayılan

Sitede bulamadım.. (cevabı var ise kusura bakmayın.. link yeterli oalcaktır)

Müvekkil aleyhine İcra Mah. tahliye kararı verdi.
İcrayı beklemeden tahliye edecek.
Ev sahibini ihtarname ile bilgilendirmek gerekir mi..
(Gerekeceğini düşünüyorum en azından anhatr teslim vs için)

peki sizce bu ihtarname ev sahibine tahliyeden kaç gün önce ulaşmalıdır ?
Değerli yorumlarınız için şi,mdiden teşekkürler,
Saygılarımla...
Old 23-02-2015, 12:55   #29
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan omav
Sitede bulamadım.. (cevabı var ise kusura bakmayın.. link yeterli oalcaktır)

Müvekkil aleyhine İcra Mah. tahliye kararı verdi.
İcrayı beklemeden tahliye edecek.
Ev sahibini ihtarname ile bilgilendirmek gerekir mi..
(Gerekeceğini düşünüyorum en azından anhatr teslim vs için)

peki sizce bu ihtarname ev sahibine tahliyeden kaç gün önce ulaşmalıdır ?
Değerli yorumlarınız için şi,mdiden teşekkürler,
Saygılarımla...

Usulüne uygun bir anahtar teslimi olmadığı takdirde kiracılık ilişkisi devam edeceğinden, tahliye ederken kiralayana haber vermek gereksiz masraf yapmayı önler. İhtarname çekmek zorunluluk olmadığı için herhangi bir süre de sözkonusu değildir. Önemli olan bilgi verip, anahtarı teslim etmektir.
Old 23-02-2015, 16:40   #30
Av.Nehir

 
Varsayılan

Merhabalar,

Yazışmalarda tahliye kararının infazı için 3 aylık bir sürenin bulunmadığı belirtilmiştir.
Her ne kadar 3 aylık süre için bu saptama doğru ise de bu sürenin 6 aydan daha uzun olması halinde dikkatli olmak gerektiği düşüncesindeyim. Bundan birkaç yıl önce aynı konuyla ilgili yaptığım araştırmada sırasında okuduğum bir yargıtay kararında, tahliye kararı verilmiş ancak bundan sonra tahliyeyi sağlamak üzere uzun süre hiçbir işlem yapılmamış (ki örnek davada bu süre 6 ay diye hatırlıyorum) ve kira bedelleri de ödenmeye devam edilmiş olduğu durumda kiralayanın tahliye hakkından vazgeçtiği ve kira sözleşmesinin devamı yönünde taraflar arasında zımni irade oluştuğu bu nedenle artık tahliyenin talep edilemeyeceği yönünde bir karar okumuştum.

İyi çalışmalar diliyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Karar Kesinleşmeden Karşı Vekalet Ücreti İcra Takibine Konulabilir mi? av.suleyman Meslektaşların Soruları 47 15-01-2019 12:56
İcra hakimliği kararları kesinleşmeden icraya konulabilir mi? nihanbil Meslektaşların Soruları 19 14-11-2016 16:07
İcra Mahkemesinde Görülen Tahliye Davasında Ücreti Vekalet dancan Meslektaşların Soruları 2 12-10-2010 12:14
Tehiri İcra İçin Verilen Mehilin Bitmesi dancan Meslektaşların Soruları 5 28-07-2009 14:49
İcra takibi kesinleşmeden önce üçüncü şahıstaki alacağın haczi ve ya ihtiyati tedbir. mslmklvz Meslektaşların Soruları 3 23-02-2007 18:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07575107 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.