Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Henüz satış yapılmadan şufa bildirimi yapılabilir mi

Yanıt
Old 26-10-2020, 20:34   #1
imsel

 
Varsayılan Henüz satış yapılmadan şufa bildirimi yapılabilir mi

Hissedarın bir tanesi hissesini satmak istiyor üçüncü şahsa satmadan diğer hissedarların alması için şu fa bildiriminde buluna bilir mi noterden.Çünkü hissedarlar değeri düşürmek için üçüncü şahsın alımını engelliyorlar.Saygılar
Old 26-10-2020, 22:01   #2
AVTDE

 
Varsayılan

Bildirim yapılmalı noterden, diğer pay sahiplerinin şufa hakkını kullanmak için gereken süre geçsin. İleride risk taşımaz ve ispat açısından fayda sağlar.
Old 26-10-2020, 23:30   #3
imsel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AVTDE
Bildirim yapılmalı noterden, diğer pay sahiplerinin şufa hakkını kullanmak için gereken süre geçsin. İleride risk taşımaz ve ispat açısından fayda sağlar.
teşekürler üstad.
kanunda satış diyor.henüz satış yok ama satmak istiyor.mesela 100.000 tl ye satıyorum alırsanız diye bildirimde bulunabilir mi? yoksa ille de satış yapıldıktan sonra mı bildirim yapılacak.müvekkil satmadan yapılmasını istiyor.bu kanunun aradığı bildirime uyar mı?
Old 27-10-2020, 09:00   #4
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Önceden teklif etmesi diğer hissedarların şuf'a hakkını engeller mi acaba ?
Old 27-10-2020, 09:27   #5
imsel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Cumhur Okyay
Önceden teklif etmesi diğer hissedarların şuf'a hakkını engeller mi acaba ?
üstadım ilginize teşekkür ederim.
4 tane hissedara 2 hissedar bildirimde bulunmak istiyor.100,000 tl ye satacağız diye.malum şufa satıştan başlıyor.yargıtayın kararında önceden vazgeçilebileceğini belirtiyor.3 ay bile süre versek ihtarın hissedara ulaştığından itibaren sonra satış yapılsa burada hissedarların hareketsiz kalmaları haktan feragat anlamına gelir mi?yani feragatla ilgili bir beyanda bulunmasalar satıştan sonra dava açabilirler mi? saygılar.
Old 27-10-2020, 11:07   #6
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/7313
K. 2014/11357
T. 20.10.2014

DAVA : Dava, önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.

Davalılar, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, hisselerin satışının önce davacılara asıl pay sahipleri tarafından teklif edilmesine, daha sonra hisseleri satın alan davalı Ergün'ün kendilerine iade için talepte bulunmasına rağmen ondan da almayan davacıların dava açmalarının iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmü davacılar vekili temyiz etmiştir.

Önalım hakkı paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye satması halinde diğer paydaşlara bu satılan payı öncelikle satın alma yetkisi veren bir haktır. Bu hak paylı mülkiyet ilişkisi kurulduğu anda doğar ve satışın yapılmasıyla kullanılabilir hale gelir.

Önalım hakkı alıcıya karşı ancak dava açmak suretiyle kullanılır. 4721 sayılı TMK'nın 733/2 maddesine göre belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme yazılı şekle tabidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir. Sözlü ya da zımni şekilde önalım hakkından feragat mümkün değildir.

Somut olaya gelince; davacı tarafın önalım hakkından feragat ettiğine ilişkin belge sunulmamıştır. Davaya konu payın satışından önce davacılara payı satın almalarının teklif edilmesi ve davacıların satın almaması, payın davalıya satılacağından önceden haberdar olmaları davacıların kötüniyetli olduğunun kabulü için yeterli değildir. Önalım hakkı paylı mülkiyet ilişkisi kurulduğu anda doğar ve satışın yapılmasıyla kullanılabilir hale gelir. Bu nedenlerle davacının dava konusu taşınmazda davalıya pay satılması üzerine MK'nın 732. maddesi gereğince önalım davası açması MK'nın 2. maddesinde gösterilen dürüstlük kuralına aykırı kabul edilemez. Davacılar vekili 04.12.2013 tarihli dilekçe ile davalı E.. D.. aleyhine açılan davanın konusuz kaldığını beyan etmişse de davalı H.. Ş..'e karşı açılan davanın esası incelenerek yukarıda açıklanan kurallar doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 20.10.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Old 27-10-2020, 13:45   #7
avktderya

 
Varsayılan

merhaba
TMK madde 773 de satış öncesi de kullanılabileceği düzenlenmiştir. "Madde 733- Cebrî artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz.

Önalım hakkından feragatin resmî şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir.

Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir.

Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer."

saygılarımla
Old 27-10-2020, 14:07   #8
imsel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Yücel Kocabaş
T.C.
YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/7313
K. 2014/11357
T. 20.10.2014

DAVA : Dava, önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.

Davalılar, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, hisselerin satışının önce davacılara asıl pay sahipleri tarafından teklif edilmesine, daha sonra hisseleri satın alan davalı Ergün'ün kendilerine iade için talepte bulunmasına rağmen ondan da almayan davacıların dava açmalarının iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmü davacılar vekili temyiz etmiştir.

Önalım hakkı paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye satması halinde diğer paydaşlara bu satılan payı öncelikle satın alma yetkisi veren bir haktır. Bu hak paylı mülkiyet ilişkisi kurulduğu anda doğar ve satışın yapılmasıyla kullanılabilir hale gelir.

Önalım hakkı alıcıya karşı ancak dava açmak suretiyle kullanılır. 4721 sayılı TMK'nın 733/2 maddesine göre belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme yazılı şekle tabidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir. Sözlü ya da zımni şekilde önalım hakkından feragat mümkün değildir.

Somut olaya gelince; davacı tarafın önalım hakkından feragat ettiğine ilişkin belge sunulmamıştır. Davaya konu payın satışından önce davacılara payı satın almalarının teklif edilmesi ve davacıların satın almaması, payın davalıya satılacağından önceden haberdar olmaları davacıların kötüniyetli olduğunun kabulü için yeterli değildir. Önalım hakkı paylı mülkiyet ilişkisi kurulduğu anda doğar ve satışın yapılmasıyla kullanılabilir hale gelir. Bu nedenlerle davacının dava konusu taşınmazda davalıya pay satılması üzerine MK'nın 732. maddesi gereğince önalım davası açması MK'nın 2. maddesinde gösterilen dürüstlük kuralına aykırı kabul edilemez. Davacılar vekili 04.12.2013 tarihli dilekçe ile davalı E.. D.. aleyhine açılan davanın konusuz kaldığını beyan etmişse de davalı H.. Ş..'e karşı açılan davanın esası incelenerek yukarıda açıklanan kurallar doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 20.10.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
sayın üstadım yardımınıza teşekkür edrim.çok faydalı oldu.saygılar.
Old 27-10-2020, 14:10   #9
imsel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avktderya
merhaba
TMK madde 773 de satış öncesi de kullanılabileceği düzenlenmiştir. "Madde 733- Cebrî artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz.

Önalım hakkından feragatin resmî şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir.

Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir.

Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer."

saygılarımla
teşekkür edrim.lakin kanunda "Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir." şeklinde düzenleme feragata dair.hissedarların feragat etmeyeceklerini düşünüyoruz.biz bildirim yapmayı düşünüyoruz satıştan önce.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Taşınmaz Haczi-Kıymet Takdiri ve Satış Talebi beraber yapılabilir mi? akrd61 Meslektaşların Soruları 1 25-06-2019 14:25
Gayrimenkul satış sözleşmesinin feshedilmesi sebebiyle tanzim edilen tahliye taahhütnamesi örnek 14 ile takip yapılabilir mi? Av.F.Büyükkeçeci Meslektaşların Soruları 1 22-12-2014 13:22
Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Başka Bir Satış Vaadi Sözleşmesi Yapılabilir mi? lnmdeniz Meslektaşların Soruları 13 19-02-2009 18:34
kati araç satış sözleşmesi yapılamayan hallerde B.K.22 göre ön akit yapılabilir mi? NT.ŞÜKRAN Meslektaşların Soruları 5 23-02-2007 16:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06079507 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.