Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

İdare Mahkemesi İptal Kararının Yerine Getirilememesi

Yanıt
Old 07-02-2007, 00:58   #1
cesur_yürek

 
Soru İdare Mahkemesi İptal Kararının Yerine Getirilememesi

İdare mahkemesinin bir idari işlemin iptali yönünde verdiği kararının yerine getirilmesi olanağı bulunmayan hallerde ; Davacı ne yapabilir ?
Old 07-02-2007, 16:15   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Davacının ne yapabileceği idarenin ne yaptığına bakılarak anlaşılabilir. Bu duruma göre, belki iptal kararının uygulanamaması nedeniyle doğacak tazminat hakkını talep edebilir. Belki de idarenin sorumluların cezalandırılmalarını talep edebilir.

Saygılarımla
Old 07-02-2007, 16:58   #3
mutlakadalet

 
Varsayılan

Sayın cesur_yürek, sorunuza, Şeref Gözübüyük Hoca'nın eserinden yararlanarak yanıt vermeye çalışırsam:

Alıntı:
Yazan Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, 24.Bası, 253


Kimi durumlarda, iptal kararının yerine getirilmesi olanağı bulunmayabilir, ya da iptal kararının yerine getirilmesi büyük haksızlıklar doğurabilir. Bu gibi durumlarda, iligliye tazminat verilmesi, ya da yasama organının, hukuksal düzende değişiklik yaparak, iptal kararının doğurduğu olumsuz sonuçları gidermesi gerekebilir.

...

Kimi durumlarda, iptal kararının yerine getirilmesinde maddi imkansızlık olabilir. Örneğin, görevden alınan bir memurun, iptal kararı alınıncaya kadar emeklilik yaşına ulaşılması durumunda olduğu gibi. Bu gibi durumlarda, memurun eski görevine başlatılması, memurluk durumunun yeniden sağlanması olanağı yoktur. Ancak memurun emeklilik statüsünde, süre, aylık, ikramiye yönünden düzenlemeler yapılabilir. Memurun görevinden alınması ile uğradığı zararlar, yönetim tarafından ayrıca karşılanır.

Saygılarımla
Old 07-02-2007, 17:50   #4
cesur_yürek

 
Varsayılan

Değerli arkadaşlar cevaplarınız için öncelikle teşekkürler .Ama olay çok karışık Görev yeri değiştirildiği için idari işleme karşı açılmış bir dava.Dava sürecinin uzun sürmesi nedeniyle emekli olan bir memur.Emekli olduktan sonra karar memurun lehine çıkıyor .. Kanımca İptal kararının davacıya tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idareye karşı tam yargı davası açabilir ama göreve iadesini isteyemez. Fakat bu süre geçirilmişse başka bir yol yok mudur ? Mahkeme kararı kişiye geç ulaşmıştır usulsuz tebligatın şartları nelerdir ? Danıştay bir kararında 10 yıllık zamanaşımı süresinden bahsediyor idari kararların uygulanmamasından doğan zararların tazmini istemiyle 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde idareye başvurmaları gerektiği belirtiliyor danıştay kararında. Burda zaten iptal davası açılmış ve karar lehe çıkmış bu karara istaneden idareye başvurulabilir mi ? Yani idareye başvursa bile kişi göreve iadesini isteyemiyor çünkü emekli maddi imkansızlık var bu kararı emsal görerek idareye başvurup tazminat isteyebilir miyiz ?(sanmıyorum ama) ya da adli yargıda manevi tazminat davası açılabilir mi ? (yine sanmıyorum ) Somut çözümler yazarsanız memnun olurum . Saygılarımla ..
Old 07-02-2007, 20:42   #5
mutlakadalet

 
Varsayılan

1982 T.C. Anayasası
Madde 138 (4) Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

Sayın cesur_yürek, olayı somutlaştırarak açarsak:

Diyelim ki; görev yeri değiştirildiği için idari işleme karşı iptal davası açan kişi, dava sonuçlandığında, emekli olmamış olsun. Bu durumda söz konusu işlemin iptaline ilişkin olarak karar verildikten sonra, herhangi bir müracaata gerek olmaksızın, ilgili kişi, eski görev yerine gider. Eğer ki; bu kişinin göreve başlamasına yönetimce engel olunur ise, yeni bir yönetsel işlem doğmuş olur ve bu işleme karşı da dava yollarına başvurulabilir.

Sizin belirtmiş olduğunuz olayda, söz konusu kişinin eski görev yerine gidip, göreve başlamasına olanak yoktur. İşte bu gibi durumlarda, Gözübüyük Hoca'nın da belirttiği üzere, ilgiliye tazminat verilmesi gerekir. Yine memurun emeklilik statüsünde, süre, aylık, ikramiye yönünden düzenlemeler yapılabilir.

Şimdi bu tazminatı nasıl alacağınıza ve eğer ki; emeklilik durumunda iyileştirme yapılması gerekiyorsa, bu iyileştirmenin nasıl yapılacağına ilişkin olarak yorumlar yapar isek; söz konusu karar, idareye tebliğ edildikten sonra, idarenin bu kararın gereğini yerine getirmesi için makul bir süre bekleyin. Makul bir süre beklemenize rağmen, idare, tazminat ödemedi yahut emeklilik durumunda iyileştirme yapmadı ise, idareye başvurarak, mahkemenin vermiş olduğu karar çerçevesinde, hakkınızda işlem yapmasını istersiniz. Eğer ki; idare, bu isteğinize olumsuz bir yanıt verirse, yeni bir idari işlem doğmuş olur ve bu işleme karşı da dava yollarına başvurursunuz.

Umarım yardımcı olabilmişimdir.

Saygılarımla
Old 30-04-2007, 12:16   #6
consono

 
Varsayılan

Ben bu konuda farklı bir örnekle benzer bir soru sormak istiyorum..

İdare personelin unvanını değiştiriyor.. Personel işlemin iptali için idare mahkemesine başvuruyor.. Dava aşamasında personel başka bir kuruma atanıyor.. Bu atama işlemi içinde dava açıyor..

Bu arada unvan değişikliği ile ilgili ilk idari işlemi mahkeme iptal ediyor.. Ancak kurum kendi personeli olmaması nedeniyle kararı uygulayamıyor.. Sadece nakil olduğu güne kadarki maaş farklarını ödüyor..

Davacı ise mahkeme kararı uygulanmadığı gerekçesi ile maddi ve manevi tazminatı içeren tam yargı davası açıyor..

Olayda idare kendi personeli olmaması nedeniyle "unvan değişikliğinin iptali hakkındaki" idari mahkeme kararını uygulayamıyor.. Burada maaş farkları dışında idarenin başkaca sorumluluğu doğar mı..?
Old 06-09-2008, 17:16   #7
MEGA46

 
Varsayılan

Arkadaşlar inşaat ruhsat konulu belediyenin ret işlemini iptal ettirmiş bulunuyoruz.Ancak her nasılsa belediye bu kararı bırakın uygulamayı uygulamamak için kasten yeni işlemler yapmıştır.
Belediye aleyhine açtığımız tazminat davasını kazanmış bulunuyoruz.Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk ancak bu konularda sayın savcılar konuyu dikkat edip işlem yapmak yerine takipsizlik kararı verebiliyorlar.Kişiler yılmadan tekrardan suç duyurusunda bulunmalıdır.diye düşünüyorum.
Old 07-09-2008, 01:53   #8
üye25667

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan cesur_yürek
Yani idareye başvursa bile kişi göreve iadesini isteyemiyor çünkü emekli maddi imkansızlık var bu kararı emsal görerek idareye başvurup tazminat isteyebilir miyiz ?(sanmıyorum ama) ya da adli yargıda manevi tazminat davası açılabilir mi ? (yine sanmıyorum )

Değerli meslektaşım; biraz düşündüm de müvekklinizin bu durumda isteyebileceği tek tazminat ( eğer emekli olmasa idi görev yerine dönüşü için alacağı) harcırahı geldi aklıma. Birde işlemi yapan idareye karşı adli yargıda dava açarsanız görevden reddedilir. İdareye karşı açılacak tüm davaların adresi İdare mahkemeleridir, velevki idarenin bir ajanına kusur izafe edilmesin. Somut olayda Haksız olarak (örneğin istenmeyen personel statüsünden) tayin çıkaran bir üst makam var ise bu kimseye karşı Asliye Hukuk Mahkemesinde D.M.K 13 e istinaden dava açabilirsirsiniz. Ama bu halde de manevi ızdırabı kanıtlamak biraz zor olacak gibi. alıma gelen bir diğer çözüm de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; İptal istemi açısından iç hukuk yolları tükendiğine göre önünüzde bir engel yok düşüncesindeyim. İdarenin keyfiliğine karşı bir sonuç alabilirsiniz AİHM de.
Saygılar
Old 21-09-2008, 00:47   #9
cesur_yürek

 
Varsayılan

Soruya katkıda bulunan mesleştaşlarıma öncellikle teşekkür ederim.Soruya konu olan davayı uzun bir süre önce açtık.İdareye başvurmadan doğrudan İdare mahkemesine tam yargı davası yani tazminat davası açtık.Karar aşamasında,Neticelendikten sonra tekrar burda olacağım.Saygılarımla ..
Old 21-09-2008, 10:42   #10
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan murdican
müvekklinizin bu durumda isteyebileceği tek tazminat ( eğer emekli olmasa idi görev yerine dönüşü için alacağı) harcırahı geldi aklıma.
Harcırah yol masrafıdır. Görevine dönmeye fırsat bulamayan memur yol için masraf etmemiştir; bir hak veya zarar doğmamıştır. Harcırah, karşılıksız çıkar sağlamaya yönelik bir ödeme değildir. Bu nedenle harcırahın tazminat olarak istenmesi mümkün değildir kanısındayım.

Saygılarımla
Old 03-10-2008, 18:56   #11
MEGA46

 
Varsayılan

arkadaşlar idare mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararı 2577 iyuk 28/1 maddesine göre 30 gün içerisinde uygulanması zorunludur.
Uygulanmadığı takdirde açılacak tazminat davası kesin olarak manevi tazminata hükmedilir.
Çünkü bu hususta kazandığım tazminat davaları mevcuttur.saygılarımla.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kat Malikleri Kurul Kararının İptali Av.Duygu Işık Behrem Meslektaşların Soruları 15 05-07-2017 17:21
vasilik kararının tenfizi ycan Meslektaşların Soruları 3 03-06-2008 13:14
işe iade kararının icrası Adli Tip Meslektaşların Soruları 4 03-12-2006 01:41
Mahkeme Kararının Zaman Aşımı Süresi ibrahimbey Hukuk Sohbetleri 4 08-10-2005 11:25
4 Yıllık Fakülte Mezunlarına Tanınan Öğretmen Olma Hakkı İptal Kararı İptal Davası hacım Hukuk Soruları Arşivi 0 25-02-2003 11:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05000997 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.