Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Müvekkil alacağı temlik etti, vekalet ücreti alacağı için ne yapmalıyım? ACİL!!!

Yanıt
Old 07-05-2007, 08:57   #1
avdyg

 
İnceleme Müvekkil alacağı temlik etti, vekalet ücreti alacağı için ne yapmalıyım? ACİL!!!

Saygıdeğer meslektaşlarım bu konuyla ilgili danıştığım kişilerle ortak bir noktada buluşamadık. Bir de sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Geçen sene bir av arkadaşla ortak olarak 15.636.ytl lik takip açtık. Tam dosyaya para yatmak üzereydi ki; ortak müvekkilimiz vekaletimizin olduğu meslektaşıma noterden dosyayı temlik etmiş. O saygıdeğer meslekdaşımda ! dosyaya bu temliknameyi sunmuş ve benim dosyada herhangi bir işlem yapmama muvafakat etmediği ile ilgili talep açmış! Buarada dosyadaki tüm işlemlerde benim imzam var.
Cezai yönden BAROya şikayetimi yaptım,disiplin kuruluna sevkedildi ancak uyarmadan başka bişi de çıkacağını sanmıyorum!
Vekalet ücreti alacağım için ne yapmalıyım? bu alacağı kimden talep etmeliyim? ve hangi yolla? talep edersem nekadarlık bir ücret talep etmeliyim? Vekalat ücretini hiç alamama gibi bir durum söz konusu mu?1763 ytl mi 3526 mı? Şimdiden teşekkürler....
Old 07-05-2007, 14:54   #2
Av.Turan

 
Varsayılan

sayın meslektaşım, sanırım müvekkilinizden talepte bulunmanız gerek. benim kanaatime göre müşterek vekalet olduğundan vekaletin yarısını alırsınız. ama diğer arkadaşın kötünüyetinden bahisle tam vekalet ücreti de isteyebilirsiniz diye düşünüyorum
Old 07-05-2007, 21:56   #3
Av.MB

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım, aşağıdaki kararlar sanırım işinize yarar. Bu temlik avukatlık ücretini kapsamaz ve dosyadaki avukatlık ücreti sizindir.

I- Alacaklı tarafça ilamda hükmedilen «% 40 inkar tazminatı, bakiye harç ve davacı yararı­na takdir edilen 68.000.000 TL tutarlı avukatlık ücretine» yönelik takip yapıl­mıştır. Borçlu Şaban Gülten, Alanya 1. İcra Müdürlüğünün 1997/1777 ve 1788 sayılı dosyalarında alacaklı sıfatı olması nedeniyle belirtilen dosyalardaki ala­caklarından dolayı ileri sürdüğü takas-mahsup iddiası mahkemece kabul edilir­ken, 68.000.000 TL avukatlık ücretinin de dahil olduğu toplam alacak tutarı üzerinden takas-mahsup yapılmıştır. 10.05.2001 tarih ve 4667 sayılı yasa ile değişik Avukatlık Kanununun 1641 son maddesi uyarınca; dava sonunda kurarla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata ait olup, iş sahibinin borcu sebebiyle takas ve mahsup ve de haciz edilemez.
Somut olayda, şikayete konu takip konusu ilamdaki avukatlık ücretini, ilamda gösterilen borçlu asilin ödemesi gerektiğinden, onun borcundan dolayı avukata ait ücretin haczi ve takası mümkün değildir. Bu nedenle mahkemece avukata ait olan ücretin takas-mahsup hesabına katılması isabetsizdir. (12. HD. 27.2.2004 T. E: 2003/27462, K: 4321)
II-Öte yandan, Avukatlık Kanunun 1641 son maddesi hükmü gereği, taraflar lehine hükmedilse dahi, ücreti vekalet avukata ait olacağından mercice bu kaleme ilişkin alacağın da takas ve mahsuba konu edilmesi doğru görülme­miştir. Eksik inceleme ve yasaya aykırı yoruma dayalı merci kararının bozul­ması gerekmiştir. (12. HD. 23.1.2004 T. E: 23420, K: 1130)
Old 07-05-2007, 23:41   #4
Ayşe BİLGİÇ TAHTACI

 
Varsayılan

Temlikin size ödenecek vekalet ücretinden kaçmak için yapıldığı belli.

Avukat her durumda sözleşmedeki yoksa tarifedeki ücreti müvekkilinden ve işin bitirilmesi, davanın kazanılması durumunda karşı taraftan ayrı ayrı alır. Burada müvekkilinizden alacağınız vekalet ücretini her halükarda ondan talep edeceksiniz. karşı taraftan alınacak vekalet ücretine gelince;

Dosya temlik edildiği için vekil sıfatınız artık yok. Dosyanın tahsili durumunda bile hakkınızı alamazsınız. Çünkü vekalet ücretine vekil yararına ama müvekkil adına hükmediliyor. Müvekkilinizden almanız gereken vekalet ücreti için müvekkilinize, karşı taraftan alınacak vekalet ücreti için müvekkilinize ve dosyayı devralan şahsa karşı ayrı ayrı dava açmanız gerekiyor. Vekaletden azil gibi düşünün konuyu. Emin olmamakla birlikte Azil durumunda avukat işi bitirmemişse dahi her iki taraftan alacağı vekalet ücretini müvekkilinden alabiliyor. Dediğim gibi bu konuda emin değilim. 2. davada icra dosyasına tedbir ya da bloke koydurabilirseniz,icra dosyasının tahsilini bekletici mesele yaptırırsanız probleminiz çözülür sanırım. Ama az önce de belirttiğim gibi azil durumunda karşı taraftan alınacak vekalet ücretinden müvekkilin sorumlu olup olmayacağını diğer meslektaşlarımın araştırmasına bırakıyorum.
Old 07-05-2007, 23:51   #5
Ayşe BİLGİÇ TAHTACI

 
Varsayılan

Bu arada konunun başına tekrar döndüğümde devralan kişinin avukat olduğunu gördüm. Şİmdiye kadar en büyük düşmanımız müvekkillerdir diyordum. Bundan sonra meslektaşlarımız da düşmanımız olabiliyorlar diyebileceğim. Birbirimizi Avukat olarak tutmazsak bunlar kısa vadede kar sağlayıcı hareketler olabilir ama uzun vadede zarar vericidir. Meslektaşımızın size yaptığını bir başkası ya da siz yarın ona yapabilirsiniz. Bu tür tutumların desteklenmemesi kanaatindeyim.

Temliklerin de kıymetli evraktaki cirolar gibi hukuki dayanağının olması gerekir. Temlikin iptali ayrı bir yol olarak düşünülebilir mi? Muvazaa var gibi görünüyor.
Old 08-05-2007, 08:57   #6
avdyg

 
Varsayılan teşekkürler ama biraz daha katılım bekliyorum

sevgili meslekdaşlarım hepinize yanıtlarınızdan ötürü teşekkür ederim. Ancak tam olarak da yanıt almış değilim. Hangi miktar üzerinden kime karşı nasıl bir yol izlemem gerektiği hususunda çok değişik öneriler ortaya çıktı. 1. si hem müvekkile hem temlik alana (ortak vekaletimizin olduğu avukat) ihtarname çekmek, 2.si direkt ilamsız takip yapmak.3.sü direkt sulh hukukta alacak davası açmak
Buarada temlik alan meslekdaş! bana o dosyadan vekalet ücretimi bile vermeme hususunda kararlı!!! yani açıkça beni zarara uğratma peşinde. Yeni önerilerinizi bekliyorum.1-2 hakime de sordum onlar da net bişi söyleyemediler
Old 08-05-2007, 09:05   #7
Av.MB

 
Varsayılan

Sayın Osmaniye,

Haksız azil durumunda karşı tarafın ödeyeceği avukatlık ücretinin müvekkilce karşılanacağı yargıtay kararlarında mevcuttur.
Old 08-05-2007, 09:08   #8
Hasan Coşkun

 
Varsayılan

Temlik duruunda hem sizin müvekkilinizden hem de karşı taraftan müvekkiliniz adına ama iç ilişkide size ait olan vekalet ücretini alabilirsiniz diye düşünüyorum.İki avukat olduğu için yarı yarıya almanız gerekir.Bu konuda sorun çıkaran yargıtayın yorumu.Yargıtay karşı tarafa yükletilen vekalet ücreti asil adına hükmedilir çünkü yargılama gideridir diyor,Avukatlık kanunundaki hüküm iç ilişkiyi düzenler diyor.Oysa ki Avukatlık kanunu sonradan giren yasa olup ona üstünlük tanımak gerekir.Yine ayrıca yargılama giderlerinin asiller adına yükletlmesinin bir istisnası saymak gerekir.Yargılama yapmak ve hüküm vermek uyuşmazlığı öçözmek demektir.Yargıtayın yorum şekli benimsenirse her hüküm avukatla müvekkili arasında potansiyel uyuşmazlık yaratır,yani yeni bir yargılama yaratır.Umarım yargıtay bu görüşünden döner de bizi bu dertten kurtarır.
Old 08-05-2007, 11:07   #9
Ayşe BİLGİÇ TAHTACI

 
Varsayılan

anladığım kadar ile sorun talebin usulünde. Bu size kalmış birşey. Yalnız karşınızda Avukat var. Vekalet ücreti davaları sonucu kesine yakın olan davalardandır. Bu nedenle usulü tamamen size bırakıyorum:
- İhtar, arkasından ilamsız icra takibi, daha sonra genel mahkemelerde alacak davası.
- İlamsız icra takibi, akabinde alacak davası.
- Ya da direkt alacak davası.

Benim önerim ilamsız icra takibi arkasından alacak davası ama daha önceki notumda da belirttiğim gibi müvekkilden alınacak kısım için müvekkile, karşı taraftan alınacak kısım için hem müvekkile hem de temlik alana yönelinecek. Burada %40 sözkonusu olur kanaatindeyim. Asliye Hukuk Sulh Hukuk ayırımı da değere göre belirlenecek.

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi gereğince “……taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı ….hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde ……davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin ……..avukatlık ücreti olarak belirlenir." denmektedir. Davanın kazanılan bölümü için kısmına dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu nedenle karşı taraftan alınacak vedkalet ücreti tahsil şartına bağlanabilir.
Old 08-05-2007, 12:14   #10
avdyg

 
Varsayılan teşekkürler...

sayın "osmaniye" yanıtlarınız için teşekkür ederim...Ben de büyük ihtimal öncelikle ilamsız icra takibi, akabinde genel mahkemelerde dava açmayı düşünüyorum. Karşımdaki avukat yine de bana hakkım olan vekalet ücretini vermemek için herşeyi yapacaktır ama ne denir ki adelet yerini bulsun!!!
Old 08-05-2007, 12:18   #11
avdyg

 
Varsayılan

saygıdeğer meslekdaşım, peki ilamsız takipte borçlu olarak ikisini mi göstermeliyim?
takip çıkışım 1763+1763 olarak toplam 3526 ytl mi olmalı? çok sağolun şimdiden...
Alıntı:
Yazan osmaniye
anladığım kadar ile sorun talebin usulünde. Bu size kalmış birşey. Yalnız karşınızda Avukat var. Vekalet ücreti davaları sonucu kesine yakın olan davalardandır. Bu nedenle usulü tamamen size bırakıyorum:
- İhtar, arkasından ilamsız icra takibi, daha sonra genel mahkemelerde alacak davası.
- İlamsız icra takibi, akabinde alacak davası.
- Ya da direkt alacak davası.

Benim önerim ilamsız icra takibi arkasından alacak davası ama daha önceki notumda da belirttiğim gibi müvekkilden alınacak kısım için müvekkile, karşı taraftan alınacak kısım için hem müvekkile hem de temlik alana yönelinecek. Burada %40 sözkonusu olur kanaatindeyim. Asliye Hukuk Sulh Hukuk ayırımı da değere göre belirlenecek.

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi gereğince “……taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı ….hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde ……davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin ……..avukatlık ücreti olarak belirlenir." denmektedir. Davanın kazanılan bölümü için kısmına dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu nedenle karşı taraftan alınacak vedkalet ücreti tahsil şartına bağlanabilir.
Old 08-05-2007, 13:28   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avdyg
saygıdeğer meslekdaşım, peki ilamsız takipte borçlu olarak ikisini mi göstermeliyim?
takip çıkışım 1763+1763 olarak toplam 3526 ytl mi olmalı? çok sağolun şimdiden...

Müvekkiliniz ile borçlu sulh olsalardı aşağıdaki maddeye göre müşterek ve müteselsilen sorumlu olurdu.
Alıntı:
ÜCRET DOLAYISİYLE MÜTESELSİL SORUMLULUK

Madde 165.- (Değişik: 4667 - 2.5.2001 / m.78) İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.

Temlik alan avukatı borçlu olarak gösteremezsiniz sanırım. Bence alacağın tamamı için müvekkilinize müracaat edin.

Saygılarımla
Old 08-05-2007, 15:45   #13
erdal7

 
Varsayılan

Müvekkiliniz ,alacağını temlik etmiş olmakla alacağını almıştır. Temlik alan tarafa yönelik avukatlık ücretinden doğan bir hakkınız yok.
Aşağıda verilen Yargıtay Kararında olduğu gibi temlik edilmiş bir dosyada temlik edilmeden önceki dosya alacaklı vekili , kendi vekalet ücretinin sıra cetvelinde gözetilmesini ve pay ayrılmasını bu nedenle isteyemez.

Kendi müvekkilinizden müvekkilin ödeyeceği vekalet ücretini talep edeceksiniz. Ayrıca yargılama gideri olan ve borçludan alacağınız vekalet ücretini dahi aksi kararlaştırılmamış ise avukata ait olduğundan ,talep hakkınız vardır çünkü dosyaya vekalet sunmak ile hakkettiğiniz ve temlik ile tahsilatın müvekkilinizce önlenmiş olduğu bir takiptir.

Aşağıda kazancıdan alınmış olan karar fikir verebilir.

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/7267
K. 2005/11919
T. 1.12.2005

DAVA : Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR : Davacı vekili, borçluya ait menkul malların satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde asıl alacaklı vekiline 11.072 YTL pay ayrıldığını, temlik işlemi ile alacak müvekkiline intikal ettiğinden pay ayrılmaması gerektiğini ileri sürerek sıra cetveline itiraz etmiştir.
Davalı vekili, vekalet ücreti alacağının önceliği bulunduğunu, temlikinin kapsamına avukatlık ücretinin girmeyeceğini belirterek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece sıra cetvelinde birinci sırada yer alan alacaklının alacağını temlik ettiği, vekalet ücretinin taraflara ait olduğu, davalıya pay ayrılamayacağı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
1-Davalının vekalet ücret alacağı Avukatlık Kanunu'nun 166/2.maddesi anlamında imtiyazlı alacaklardan değildir. Vekalet ücreti takip masraflarından olup, İİK.nun 138.maddesine göre alacaklıya alacağın aslı ve faiziyle birlikte ödenir. Alacaklı takip konusu alacağını temlik ettiğine göre Av.Ercan Öztürk'le pay ayrılmaması isabetlidir. Bu nedenle davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Sıra cetveline itiraz davalarında harç ve vekalet ücreti maktudur. İcra Mahkemesince nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi isabetsiz olup bozmayı gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA,peşin harcın istek halinde iadesine, 1.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Saygılarımı sunarım. Av.Erdal Dülger
Old 08-05-2007, 16:51   #14
Ayşe BİLGİÇ TAHTACI

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avdyg
saygıdeğer meslekdaşım, peki ilamsız takipte borçlu olarak ikisini mi göstermeliyim?
takip çıkışım 1763+1763 olarak toplam 3526 ytl mi olmalı? çok sağolun şimdiden...

Tek değil iki işlem yapmalısınız.Müvekkilden alacağınız kısım için sadece müvekkilinize, Karşı taraftan alacağınız için hem müvekkile hem de karşı tarafa takip yapmalısınız. İlamsız takip ya da dava. Yani müvekkil karşı tarafın ödeyeceği vekalet ücretini almanıza kötüniyeti ile engel olduğu için ondan da sorumludur. Ancak karşı taraftan alınacak vekalet ücreti davayı kazanmaya ya da işin bitmesine bağlı olduğu için sizi zorlayabilir.

Davada görevli Mahkemenin Ticaret Mahkemesi olup olmadığını ayrıca tartışalım. Değilse miktara göre Asliye Hukuk ya da Sulh Hukuk.
Old 09-05-2007, 10:49   #15
avdyg

 
Mesaj SAYIN Av. MB

Sayın Av. MB...bahsettiğiniz yargıtay kararlarından 1 tanesini gönderebilirseniz sevinirim. tşk ederim.
Old 09-05-2007, 15:32   #16
Av.MB

 
Varsayılan

sayın avdyg,

karar kitaptan alınma olduğu için yazma imkanım yok. Ancak numnarasını ve özetini gönderebilirim. Kararı bulamaz ve mutlak ihtiyaç duyarsanız fakslayabilirim. Kolay gelsin

Y 13.HD. 25.9.1997 E. 1997/6684- K. 1997/7118

"Haksız azledilen avukata müddeabihin değeri dikkate alınarak, bulunacak miktar yanında diğer tarafa yüklenecek vekalet ücreti de eklenerek toplam miktarın ödenmesi kararı verilmelidir."
Old 09-05-2007, 15:39   #17
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 1997/6684
K. 1997/7118
T. 25.9.1997
• AVUKAT ÜCRET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( Avukatın Haksız Azledilmesi )
• AZİL ( Avukatın Haksız Azledilmesi Durumunda Müddeabihin Değeri Dikkate Alınarak Bulunacak Miktar Yanında Diğer Tarafa Yüklenecek Vekalet Ücretinin de Ödenmesi )
• HAKSIZ AZİL ( Avukatın Haksız Azledilmesi Durumunda Müddeabihin Değeri Dikkate Alınarak Bulunacak Miktar Yanında Diğer Tarafa Yüklenecek Vekalet Ücretinin de Ödenmesi )
1136/m.174
818/m.396
ÖZET : Haksız azledilen avukata müddeabinin değeri dikkate alınarak, bulunacak miktar yanında diğer tarafa yüklenecek vekalet ücreti de eklenerek toplam miktarın ödenmesi kararı verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine, ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı G. K. gelmiş, diğer taraftan kimse gelmemiş olduğundan, onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunanın sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra, karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR : Davacı avukat ücret sözleşmesinden doğan alacağı 102.000.000 TL ile karşı taraftan alınması gereken 51.000.000 TL toplamı olan 153.000.000 TL'nin haksız azil nedeniyle ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davalı azlin haklı olduğunu, başarıya göre değişme şartı olmadığından, sözleşmenin geçersiz olduğunu bildirerek davanın reddini dilemiştir. Mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın dairemizce bozulması üzerine, bu defa 8.000.000 TL ücret alacağının tahsiline karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davacı avukat Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1995/927 esas sayılı davada, davalının vekaletini üstlenmiş ve bu dava sonuçlanma dan davalı 12.1.1996 tarihinde azledilmiştir. Sözü edilen dava 1.020.000.000 lira tazminat davasıdır. O halde azledilen davacı avukatın, bu davanın müddeabihine göre Avukatlık Kanunu'nun 174. maddesi hükmüne göre 51.200.000 TL vekalet ücreti istemeye hakkı vardır.

Mahkemece aksi düşünce ile avukatlık asgari ücret tarifesinin 8/2. maddesi gereği 4.000.000 TL'ye hükmedilmiş olması, usûl ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Hasma tahvili gereken ücret de anılan dosyada 4.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Bu durumda 55.200.000 TL'nin tahsiline karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Birinci bentte açıklanan nedenle diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bent gereğince temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, istek halinde peşin harcın iadesine, 25.9.1997 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 10-05-2007, 09:17   #18
avdyg

 
Önemli içtihat için teşekkürler...

bu içtihattan sonra da acaba direkt genel mahkemelerde alacak davası mı açmalıyım diye düşündüm zaman ve ispat açısından acaba hangi yol daha mantıklı? iyi çalışmalar........
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Azledilen Vekalet İlişkisinde Vekalet Ücreti Alacağı Av. Tuncer Öztürk Meslektaşların Soruları 17 02-10-2015 16:18
İcra Satışı- Vekalet Ücreti Alacağı Av.Cemil Cengiz Meslektaşların Soruları 2 22-02-2007 20:28
dava açılmadan azil halinde vekalet ücreti alacağı ruze Meslektaşların Soruları 2 19-01-2007 12:31
İpotekli Kredi Alacağı-Aynı anda kefil aleyhine ilamsız takip-Vekalet Ücreti Av.Ender Meslektaşların Soruları 7 03-01-2007 17:02
Vekalet ücreti- Yeniden yapılandırılan kamu alacağı Av. Bülent Sabri Akpunar Meslektaşların Soruları 3 23-08-2006 18:54


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06457305 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.