Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Hastanede yanlış rapor

Yanıt
Old 10-08-2010, 11:28   #1
av.murat kılıç

 
Varsayılan Hastanede yanlış rapor

Müvekkil 8 yıl önce X hastanesine gider ve kan tahlili yaptırır; kan tahliline göre eşi ile kendisi arasında kan uyuşmazlığı yoktur ve doğacak çocukta hiçbir problem olmayacaktır. 8 sene sonra müvekkilin çocuğu olur ve sakat olma ihtimali doktorlara göre çok yüksektir. Ve 8 sene önce almış olduğu tahlilin yanlış olduğunu doktorlar eklerler.
Bu durumda 8 sene önce yanlış rapor veren X Hastenesine karşı dava açılıp maddi ve manevi tazminat istenebilirmi? Zamanaşımı ve esasa yönelik yorumlarınızı yazarmısınız? Tşkler..
Old 10-08-2010, 11:47   #2
üye15747

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım, burada bir tam yargı davası söz konusu olacak.

Kanun No: 2577
İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK)

Kabul Tarihi: 06.01.1982
R.G. Tarihi: 20.01.1982
R.G. No: 17580

Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması

Madde 13 - 1. İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir.

#Bu madde hükmüne göre, öğrenme tarihi bir yıllık zamanaşımının başlangıcı bakımından dikkate alınacaktır.
Old 10-08-2010, 13:07   #3
Av.Tuğba Y.G.

 
Varsayılan

İyi günler.
Tam yargı davası demişsiniz ancak kamu görevlisinin kusuruna bağlı tazminat davası adli yargıda görülmez mi?
Old 10-08-2010, 17:04   #4
üye15747

 
Varsayılan

Meslekten ayrılabilen bir kişisel kusur varsa adli yargıda görülür.


T.C. YARGITAY
4.Hukuk Dairesi

Esas: 2008/4001
Karar: 2008/15365
Karar Tarihi: 16.12.2008

TAZMİNAT DAVASI - İHMAL SONUCU ÖLÜM İDDİASI - DAVALI DOKTORUN SEKİZDE DÖRT KUSURLU OLDUĞU VE HİZMETTEN AYRILABİLEN KUSURUNA DAYANILDIĞI - DAVALI DOKTOR HAKKINDAKİ DAVANIN HUSUMETTEN REDDEDİLEMEYECEĞİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Davalı doktorun sekizde dört kusurlu olduğu ve hizmetten ayrılabilen kusuruna dayanıldığına göre davalı doktor hakkındaki davanın husumetten reddedilemeyeceğinin gözetilmesi gerekir.

(818 S. K. m. 41)

Dava: Davacı Atakan Naci Çakır ve diğerleri vekili Avukat Merih Doğan tarafından, davalı Asım Örener ve diğerleri aleyhine 19.4.2002 tarihinde verilen dilekçe ile desteğin doğum sırasında davalıların ihmali sonucu öldüğü iddiasıyla tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davanın husumet sebebiyle reddine dair verilen 22.10.2007 tarihli kararın Yargıtay'da duruşmalı olarak tetkiki davacılar vekili tarafından süresi içerisinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 16.12.2008 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacılar vekili Avukat M. Mustafa Balcı ile karşı taraf davalılardan Asım Örener vekili Avukat Ayfer Aysun geldi, sair davalılar adlarına gelen olmadı. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü.

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla kanuna uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacıların davalılardan Eşe Ağca ve Erkan Bağlarbaşı'na yönelik temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davacıların davalılardan Asım Örener'e yönelik temyiz itirazlarına gelince; Dava, desteğin doğum yaptığı sırada davalıların ihmali sonucu öldüğü iddiasına dayalı tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece istek husumet yönünden reddedilmiş, kararı davacılar temyiz etmişlerdir.

Davacılar desteğin Mersin Devlet Hastanesinde görevli doktor ve hemşire olan davalıların ihmali sonucu doğum sırasında meydana gelen yırtığın oluşturduğu kanama sonucu öldüğünü, olayda davalıların geç müdahaleleri sebebiyle kusurlu olduklarını belirterek tazminat isteminde bulunmuşlardır. Mahkemece alınan Adli Tıp Kurumu 1. ve 3. İhtisas Kurulu raporlarında <ölümün doğum sırasında kollum yırtığına bağlı kanamadan ileri gelmiş olduğunun kabulü gerektiği; olayda hastaya zamanın da müdahale etmeyen davalı doktor Asım Örener'in (4/8) oranında kusurlu olduğu, sair davalıların kusurlarının bulunmadığı> belirtilmiştir. Şu haliyle davalılardan Asım Örener'in hizmetten ayrılabilen kusuruna dayanıldığına ve Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu raporunda da (4/8) oranında kusurlu olduğu belirtildiğine göre anılan davalı yönünden davanın husumetten reddi doğru değildir. Mahkemece zarar kapsamı belirlenip sonucuna göre davalı Asım Örener tazminattan sorumlu tutulmalıdır. Bu yönün gözetilmemesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen kararın 2 no.lu bentte gösterilen sebeplerle BOZULMASINA; davacıların davalılardan Ese Ağca ve Erkan Bağlarbaşı'na yönelik temyiz itirazlarının ilk bentteki sebeplerle reddine ve temyiz eden davacılar yararına takdir edilen 550,00 YTL durulma avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesine peşin alınan harcın istem halinde geri verilmesine 16.12.2008 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY YAZISI

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla kanuna uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanması gerektiğini düşündüğümden bozma kararına katılamıyorum. 16.12.2008
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ozel hastanede Malpraktis sonucu vefat. Konuk Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi (HASDEM) 3 23-02-2010 22:04
Trafik kazalarında hastanede tutulan tetkikler Konuk Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi (HASDEM) 1 29-01-2010 10:05
Kanser Hastasının Özel Hastanede Tedavisi İle Karşılaştığı Sıkıntı Konuk Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi (HASDEM) 2 14-12-2009 21:30
fiziksel şiddet gördüm hastanede kaldım boşanmak istiyorum. Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 12-07-2009 11:28
çeke bankaca yanlış ticaret ünvanı yazılması sonucu açılan yanlış takip melis aksu Meslektaşların Soruları 1 27-03-2008 00:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03762102 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.