Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

HÜkÜmdekİ Maddİ Hata

Yanıt
Old 09-05-2008, 15:44   #1
Deniz Karakaş

 
Varsayılan HÜkÜmdekİ Maddİ Hata

Ticaret Mahkemesi'nden alınan kararda taşınmaz bilgilerininde ve yasa madde numaralarının hatalı olduğunu gördük.Maddi hatanın düzeltilmesi için tavzih dilekçesi mi verilir,normai dilekçe mi?Teşekkürler
Old 10-05-2008, 09:29   #2
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
10.Hukuk Dairesi

Esas: 2005/9744
Karar: 2005/13540
Karar Tarihi: 19.12.2005

ÖZET: Hüküm müphem ve gayrivazıh olur veya mütenakız fıkraları ihtiva ederse icrasına kadar iki taraftan her biri ilamın tavzihini ve tenakuzun ref'ini isteyebilir. Gerekçe ile hüküm arasındaki belirgin maddi hatanın, taraflar yararına usulü kazanılmış hak ya da kesin hüküm oluşturmayacağı gözetilerek, hükmün tavzihi yoluyla giderilmesi gerekirken karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

(1086 S. K. m. 455)

Dava: Davacı, yer mahkemenin 22.09.2004 tarihli kesinleşen kararının hüküm kısmında maddi hata sonucu 01.02.2002 olarak belirttiği tarihin, 01.02.2001 olarak tavzih yolu ile düzeltilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde tavzih talebinin reddine karar vermiştir.

Hükmün, davacı Kurban P. Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Mustafa A. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

Karar: Davacı, müracaat tarihinden geçerli olmak üzere yaşlılık aylığı bağlanmasını, birikmiş aylıkların toptan ödenmesini istemiş; hüküm gerekçesinde 15.01.2001 yaşlılık aylığı tahsis talep tarihini takip eden aybaşı 01.02.2001 tarihinden itibaren yaşlılık aylığının bağlanması gerektiği belirtilmesine rağmen, kısa ve gerekçeli hükümde maddi hata yapılarak 01.02.2002 tarihinden geçerli olmak üzere davacının emekliliğe hak kazandığının tespitine karar verilmiştir. Davalı Kurum Avukatının temyizi üzerine Dairemiz kararı onamıştır. Davacı Avukatının, gerekçe ile çeliştiğinden hükümdeki maddi hatanın düzeltilmesi istemi, Dairemizin onaması ile hüküm kesinleştiğinden Ek Karar ile reddedilmiştir.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 455. maddesine göre <Hüküm müphem ve gayrivazıh olur veya mütenakız fıkraları ihtiva ederse icrasına kadar iki taraftan her biri ilamın tavzihini ve tenakuzun ref'ini isteyebilir> düzenlemesi karşısında, gerekçe ile hüküm arasındaki belirgin maddi hatanın, taraflar yararına usulü kazanılmış hak ya da kesin hüküm oluşturmayacağı gözetilerek, hükmün tavzihi yoluyla giderilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacı vekilinin bu yönü amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 19.12.2005 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Old 10-05-2008, 11:14   #3
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1979/5-264

K. 1981/31

T. 30.1.1981

• KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Esas Hükümdeki Hesap Hatalarının Düzeltilmesi )

• ESAS HÜKÜMDEKİ HESAP HATALARI ( Düzeltilmesine İlişkin Matuf Karar )

• MATUF KARAR ( Hükmün Esasını Tadil Eder Nitelikte Yeni Bir Hüküm Sayılmaması )

1086/m.459

ÖZET : Esas hükümdeki hesap hatalarının düzeltilmesini matuf karar, hükmün esasını tadil eder nitelikte yeni bir hüküm sayılmaz.
DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin artırılmasına dair kararın tavzihi isteğinden dolayı yapılan yargılama sonunda Akşehir Asliye Hukuk mahkemesince talebin kabulüne dair verilen 17.3.1976 gün ve 510- 69 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili taraafından istenilmesi üzerine Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 15.5.1976 gün ve 3891-5465 sayılı ilamı : "... Olayda usulün 459. maddesinde belirtilen ve rakam hatası olarak kabul edilebilecek ve tavzih yolu ile düzeltilmesi mümkün basit ve açık bir hesap hatası bahis konus değildir..." gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüdü :
KARAR : Taraflar arasındaki kamulaştırma parasının artırılması davası sonunda mahkeme 12.2.1975 günlü kararın hüküm kısmında "arsa bedeli olarak takdir olunan 11.352 lira arsa parasının 17.028 liraya bina bedeli 28.600 liranın 49.298 liraya Ahır için takdir olunan 9.000 liranın 12.000 liraya 10 adet kavak için takdir olunan 200 liranın 450 liraya çıkarılmasına karar verilmiş ve iki elma bir armut ağacı ile 9 adet kavak ağacı bedeli 1.605 lira ile artırılan miktar 31.774,80 lira olduğu halde 19.775 olarak gösterilmiştir. Bu kararı davalı idare temyiz etmiş isede Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2.7.1976 günlü ilamı ile onamıştır.
Davacı vekili, ilamı infaza vermeden önce bu maddi hatanın tavzih yolu ile düzeltilmesini istemektedir.
HUMK.nun 459. maddesi" Esas hükümdeki hesap hataları kendilerinin istimaından sonra mahkeme tarafından tashih olunur." hükmünü koymuştur. Mahkeme iki tarafı dinlemiş ve hükme esas olan kalemlerin toplamı sırasında yapılan hesap hatasın düzeltmiştir.
Yapılan işlem sözü geçen maddede öngörülen hesap hatasının düzeltilmesinden ibaret bulunmasına göre hükmün esasını tadil eder nitelikte yeni bir hüküm sayılamaz. Bu nedenle direnme kararı onanmalıdır.
SONUÇ : Davalı idare vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA, 30.1.1981 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Takip talebinde borçlu şirket ünvanındaki hata maddi hata mıdır? felisfelidae Meslektaşların Soruları 5 11-02-2007 00:07
Maddİ Tazmİnat-sÖzleŞmenİn İhlalİ Burak Demirci Meslektaşların Soruları 4 15-12-2006 15:06
Maddı Hata Sonucu Yanlış Evlilik olgun Meslektaşların Soruları 2 07-10-2006 20:53
Maddİ Tazmİnat Kavaz Meslektaşların Soruları 3 14-09-2006 15:22


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05728602 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.