Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

89/1 haciz ihbarnamesi

Yanıt
Old 30-04-2008, 21:46   #1
yeni_hukukcu

 
Varsayılan 89/1 haciz ihbarnamesi

bir icra dosyasında 89/1 ne zaman gönderilir? bunun gönderileceği kişiler nasıl belirlenir. sizin tartıştıklarınızı okuyunca bu çok basit bi soru ama bu meslekte çok yeniyim bu yüzden cvplayabilirseniz sevinirim.. çok tşkler
Old 30-04-2008, 22:57   #2
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

takip kesinleşince 89-1 haciz ihbarnamesi gönderilebilir...borçlu tarafın alacaklı olduğu kişiler dosyalar kurumlar yada istihkakı olabileceği iş yaptığı işyerleri şirketlere vs yerlere (neredeyse aklınıza gelebilecek heryere kişi ve kurumlara bankalara vs)haciz ihbarnamesi gönderebilirsiniz...saygılarımla...
Old 02-05-2008, 09:04   #3
Memin

 
Varsayılan

(Eroral'ın müsaadesiyle, bir ilave) ihtiyati haciz ile başladıysa takip bu aşamada, kesinleştikten sonraki her safhasında aklınıza gelebilecek her yere gönderebilirsiniz. saygıyla kalın.
Old 02-05-2008, 13:48   #4
yıldız

 
Varsayılan

Konuyla ilgili bir soru da benden,

Takip ettiğim dosyada borçlunun başka bir icra dosyasından alacaklı olduğunu tespit ettim ve bu dosyaya 89/1 gönderdim. (Esasen diğer dosyada da müvekkil borçlu, asıl borçlu ise alacaklıydı; yani takas dermeyan edilebilecek bir durum söz konusuydu) İcra müdürü, böyle durumlarda 89/1 yerine esas dosyadan alınacak bir tezkere getirmem gerektiğini belirti?! Yani aynen tapuya ya da trafiğe yazılan gibi bir tezkereyle dosya alacağına haciz koyduk. Gerekçesi ise icra müdürlüğüne borçlu gibi muamele yapılamayacağı... Bu gibi durumlarda 89/1 uygulayanlar varsa paylaşmalarını rica ediyorum.
Old 02-05-2008, 23:44   #5
tycheminerva

 
Varsayılan

89/1 haciz ihbarnamesi borçlunun başka bir kimsenin ya da bir şirketin yedinde bulunan hak ve alacaklarının haczi için gönderilen bir tezkeredir.
89/1 ihbarnamesi ihtiyati haciz kararı var ise ihtiyati haciz kararına istinaden hemen yok ise kesinleşme ile birlikte 3.kişiye gönderilir. olumsuz cevap gelmez ise 89/2 ve yine cevap gelmez ise 89/3 gönderilir.
Old 03-05-2008, 06:22   #6
yeni_hukukcu

 
Varsayılan

Çok teşekkür ederim cevaplarınız için... Bir şeyleri yeni öğrenmek çok güzel ama bilmemek de çok kötü açıkçası... Peki bir icra dosyasında takip kesinleştikten sonra nerelere müzekkere gönderilir? Bir de kesinleşmezse nerelere gönderilir? Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim!!! saygılarımla...
Old 03-05-2008, 09:23   #7
av.sinem

 
Varsayılan

Meslektaşım sorunuzun bir çok yanıtı olabilir.Ben ilk aklıma gelenleri belirteyim.Takip kesinleştikten sonra borçlunun kimlik bilgileride belirtilerek Tapu Sicil Müdürlüklerine,Trafik Tescil Şube Müdürlüklerine,bankalara,çalıştığı işyeri belli ise maaş haczi için çalıştığı işyerine müzekkere yazabilirsiniz.Eğer takip borçlunun bilinen adresine tebligat yapılamamasından ötürü kesinleşmemiş ise adres araştırması isteyebilirsiniz.Borçlunun telefon numaraları biliniyorsa Telekom yada ilgili GSM oparetöründen borçlunun abonolik sözleşmesindeki adresini isteyebilirsiniz.
Old 03-05-2008, 11:34   #8
tycheminerva

 
Varsayılan

Borçluya tebligat yapılamadıysa artık emniyet araştırması yerine Nüfus Müdürlüğü'nden ikametgah adresi soruluyor. (Nüfusa dayalı sayım düzenlemesinin sağladığı bir olanak bu)
gelen adresten de tebligatın iadesi dönmesi ise İİK. md35'e göre tebligat yapma imkanı sağlıyor. Bilindiği üzere Emniyetten gelen adresten de tebligat iade dönerse İİk. md.35 uygulanamıyordu.
Kesinleşme sağlandığı takdirde (borçlunun sahip olduğu itiraz süresinin sona ermesi halinde) borçlunun adresine menkul haczine gidilebilir, taşınmazlarının haczi için dilediğiniz tüm tapulara tezkere yazabileceğiniz gibi, araçlarının haczi için ilgili Trafik Tescil Şube Müdürlüklerine,bankalardan olan alacaklarının haczi için çeşitli bankalara ve maaş haczi için ilgili kuruma (emekli sandığı vs.) ya da çalıştığı şirkete tezkere yazabilirsiniz.
3. bir kişiden hak veya alacağı olduğunu biliyorsanız/sanıyorsanız 3. kişiye de 89/1 haciz ihbarnamesi gönderebilirsiniz.
Old 12-08-2008, 14:41   #9
caner87

 
Varsayılan

Bir senet borçlusu var. Emekli. Ayrıca bir limited şirkette kurucu üye. Aylardır bugün yarın ödeyeceğim diyor.Maaşında hacizler var, eşyalarında da aynı şekilde olduğunu söylüyor. 3.kişilerden alacağı olup olmadığını nasıl öğrenebiliyoruz, örneğin bir başka şehirden icradan para gelecek diyor? bunu nasıl öğrenebiliriz? Bir de ben birçok kişiden duyuyorum kasa haczi ne oluyor, nasıl oluyor? Ayrıca senet borcundan dolayı biz bu emekli ama limited şirket ortağı olan kişinin şirketteki payını nasıl alabiliriz? İflası mı istenmelidir?? neler önerirsiniz?
bir de kişinin maaşında haciz olup olmadığını ve varsa kaçıncı sırada olabileceğimizi nasl öğrenebiliriz? kuruma yazılan müzekkerede sıraya girme talebi olmadan böyle bir cevap -bilgi verirler mi?
Old 14-05-2010, 09:46   #10
Av.Bilgin Elial

 
Varsayılan 1.haciz ihbarnamesine itiraz

1.haciz ihbarnamesi gönderdiğim kurum " itiraz ediyoruz" diye bir cevap göndermiş.Gelen yazıda başka hiç bir gerekçe yok. Oysa borçlunun bu kurumdan istihkak alacağı var. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım.Şimdi ne yapılabilir?yeniden 89/1 mi göndermeliyim?Bu arada borçluya parayı öderlerse diye aklıma takılıyor.
Old 14-05-2010, 11:52   #11
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Bilgin Elial
1.haciz ihbarnamesi gönderdiğim kurum " itiraz ediyoruz" diye bir cevap göndermiş.Gelen yazıda başka hiç bir gerekçe yok. Oysa borçlunun bu kurumdan istihkak alacağı var. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım.Şimdi ne yapılabilir?yeniden 89/1 mi göndermeliyim?Bu arada borçluya parayı öderlerse diye aklıma takılıyor.

İİK m.89/4: "Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder."

Saygılarımla...
Old 16-12-2016, 10:28   #12
AV.SERTANn

 
Varsayılan

Bankaya 1.Haciz ihbarnamesi kaç kere gönderilebilir?

Banka mevduattaki mevcut para sebebiyle 1.Haciz ihbarnamesine göre bir miktar para göndermiştir doğacak alacaklara da itiraz etmiştir diyelim .Bu bankaya daha sonra tekrar 1.Haciz ihbarnamesi gönderilebilir mi?Bir sınırı var mı?
Old 16-12-2016, 10:50   #13
Memin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.SERTANn
Bankaya 1.Haciz ihbarnamesi kaç kere gönderilebilir?

Banka mevduattaki mevcut para sebebiyle 1.Haciz ihbarnamesine göre bir miktar para göndermiştir doğacak alacaklara da itiraz etmiştir diyelim .Bu bankaya daha sonra tekrar 1.Haciz ihbarnamesi gönderilebilir mi?Bir sınırı var mı?

Bankanın cevap vererek 1. Haciz İhbarnamesi içeriğindeki yükümlülüklerden kurtulduğu nedenle, cevap verdiği tarihten sonra olmak kaydıyla her zaman gönderilebilir.
Old 28-12-2016, 03:39   #14
Fatih Kabadayı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.SERTANn
Bankaya 1.Haciz ihbarnamesi kaç kere gönderilebilir?

Banka mevduattaki mevcut para sebebiyle 1.Haciz ihbarnamesine göre bir miktar para göndermiştir doğacak alacaklara da itiraz etmiştir diyelim .Bu bankaya daha sonra tekrar 1.Haciz ihbarnamesi gönderilebilir mi?Bir sınırı var mı?

Yargıtay Kararlarına göre doğacak alacağın haciz ihbarnamesi ile haczi mümkün değildir. Bu sebeple alacağın her zaman doğma ihtimali mevcut olduğundan tekrar tekrar her zaman haciz ihbarnamesi gönderilebilir. Ek olarak Yargıtay aşağıdaki kararda doğacak alacağın haciz müzekkeresi ile haczinin mümkün olduğunu belirtiyor. Haciz müzekkeresi ile doğacak alacağın haczini talep edebilirsiniz. Tabi müzekkerenin İİK 89/1-2-3 maddesindeki yaptırımları kapsamadığını da unutmamak gerekir.

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi
2012/ 5507 Esas 2012/ 22694 Karar
Borçlunun, üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczi ise ancak İİK.nun 78. maddesi kapsamında gönderilecek haciz yazısı ile mümkündür.

Somut olayda, alacaklı tarafından şikayetçi bankaya İİK.nun 78. maddesi uyarınca gönderilen haciz müzekkeresi ile borçlunun doğacak her türlü hak ve alacakları üzerine haciz konulduğu görülmüştür. Yukarıda açıkladığı üzere doğacak alacakların bu şekilde haczi mümkün olduğundan yasaya aykırılık yoktur.
(Karar Tarihi :*27.06.2012)
Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi M____ T____ tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra ipin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Şikayetçinin, ileride doğacak alacaklara haciz konulamayacağını ileri sürerek 12.09.2011 tarihli haciz müzekkeresinin iptalini istediği, mahkemece, şikayetçi bankanın, haciz müzekkeresinin kendisine ulaştığı tarihteki fiili duruma göre borçlunun hesabındaki hakkı haczedebileceği, haciz müzekkeresinin gönderilmesinden sonra borçlunun hesabında doğacak haklar yönünden şikayetçi bankanın hesabı takip yükümlülüğünün bulunmadığı gerekçesi ile şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.

Kural olarak ilerde doğacak muhtemel bir hakkın haczi mümkün değildir. İİK'nun 89. maddesi gereğince üçüncü şahsa, borçlunun, nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarının haczi şeklinde haciz ihbarnamesi çıkarılması halinde, üçüncü şahsın sorumluluğu, haciz müzekkeresinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut (fiili) durumla sınırlıdır. Rutin ödemeler (kira alacakları vs.) dışında ileride doğacak, doğması muhtemel bir hakkın bu aşamada üçüncü şahıslara net olarak bilinmesi mümkün olmadığından, haciz ihbarnamesi muhtemel alacaklar açısından sonuç doğurmaz.

Borçlunun, üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczi ise ancak İİK.nun 78. maddesi kapsamında gönderilecek haciz yazısı ile mümkündür.

Somut olayda, alacaklı tarafından şikayetçi bankaya İİK.nun 78. maddesi uyarınca gönderilen haciz müzekkeresi ile borçlunun doğacak her türlü hak ve alacakları üzerine haciz konulduğu görülmüştür. Yukarıda açıkladığı üzere doğacak alacakların bu şekilde haczi mümkün olduğundan yasaya aykırılık yoktur.

O halde mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

KARAR : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.06.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
haciz ihbarnamesi Burak Demirci Meslektaşların Soruları 7 14-11-2013 16:09
m. 89/1 haciz ihbarnamesi minerva Meslektaşların Soruları 1 08-04-2008 18:15
haciz ihbarnamesi-menfi tespit sevimsiz Meslektaşların Soruları 2 03-04-2008 15:23
üçünçü haciz ihbarnamesi AV. ALİ GÖKÇİMEN Meslektaşların Soruları 1 09-01-2008 14:19
haciz ihbarnamesi Burak Demirci Meslektaşların Soruları 1 07-06-2007 10:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05181909 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.