Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Trafik Ceza Tutanağını İptal Ettirdik

Yanıt
Old 11-11-2010, 19:13   #241
Av. Fatih KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ender Sezer
Arkadaşlar bana da bugün Taşıtlar Vergi Dairesinden 2007 yılına ait 2 adet trafik cezası ÖDEME EMRİ tebliğ edildi.Tutanaklar gelmedi. Acaba bende bu ödeme emrine Sulh Ceza Mahkemesinde mi itiraz etmeliyim yoks Vergi Mahkemesinde mi?

Sayın Meslektaşım,

Ödeme emrinin iptali için vergi mahkemesinde dava açtığınızda, ödeme emrinin dayanağı olan trafik cezalarının iptali gerektiği için dosya görevsizlikle idare mahkemesine gönderiliyor.

Saygılarımla
Av. Fatih Karaca
Old 12-11-2010, 00:21   #242
Av.Feridun Yurtsever

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Suat Bey'in dillere destan başarısını kutluyorum.


Trafik cezasını gerektiren bir trafik ihlali söz konusu olmuş ve durum tutanağa bağlanmış ise; tutanağın içeriğine değil de sadece düzenlenme ve tebliğe çıkarma tarihi arasındaki 7 günlük süreye uyulmadığından bahisle dile getirilen itirazların, yersiz ve düzenlemenin amacına aykırı olduğunu düşünüyorum.. Söz konusu süre; ne hak düşürücü süredir, ne de zamanaşımı süresidir.

Bu itibarla red kararlarının doğru olduğunu düşünüyorum.

Sayın Dikici,
Sözkonusu 7 günlük sürenin hak düşürücü süre veya zamanaşımı süresi olmadığını belirterek süre yönünden yapılan başvuruların yersiz olduğunu düşünüyorsunuz fakat şöyle bir durum var; aylar sonra tebliğ edilen veya hiç tebliğ edilmeden ödeme emri gönderilen ve idari para cezası uygulanan vatandaş savunmasını nasıl yapacak? Örneğin tutanakta imzası olmayan ve hakkında "seyir halinde cep telefonu kullanmak" nedeniyle idari para cezası uygulanan vatandaş o gün o saatte orada olup olmadığını dahi nasıl hatırlayacak da kendini nasıl savunacak ? Bu sadece bir örnek! Saygılar.
Old 12-11-2010, 11:28   #243
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Feridun Yurtsever
Sayın Dikici,
Sözkonusu 7 günlük sürenin hak düşürücü süre veya zamanaşımı süresi olmadığını belirterek süre yönünden yapılan başvuruların yersiz olduğunu düşünüyorsunuz fakat şöyle bir durum var; aylar sonra tebliğ edilen veya hiç tebliğ edilmeden ödeme emri gönderilen ve idari para cezası uygulanan vatandaş savunmasını nasıl yapacak? Örneğin tutanakta imzası olmayan ve hakkında "seyir halinde cep telefonu kullanmak" nedeniyle idari para cezası uygulanan vatandaş o gün o saatte orada olup olmadığını dahi nasıl hatırlayacak da kendini nasıl savunacak ? Bu sadece bir örnek! Saygılar.

Yazdıklarınıza aynen katılıyorum. Zaten davayı ve forumu o yüzden açmıştım.

Öte yandan "Trafik Ceza Tutanağı" adı üstünde bir ceza işlemidir. Ceza hukukunun temel ilkelerinden birisi de "savunma hakkı"dır. Savunma hakkı kısıtlanarak ceza verilemez.

Alıntı:
Yazan Mehmet Saim Dikici
Trafik cezasını gerektiren bir trafik ihlali söz konusu olmuş ve durum tutanağa bağlanmış ise; tutanağın içeriğine değil de sadece düzenlenme ve tebliğe çıkarma tarihi arasındaki 7 günlük süreye uyulmadığından bahisle dile getirilen itirazların, yersiz ve düzenlemenin amacına aykırı olduğunu düşünüyorum.. Söz konusu süre; ne hak düşürücü süredir, ne de zamanaşımı süresidir.

Bu itibarla red kararlarının doğru olduğunu düşünüyorum.


Öncelikle samimi tebriğiniz için, teşekkür ederim. Ama yazdıklarınıza Sayın Yurtsever'in düşünceleri ve yukarıdaki paragraftaki düşüncelerim nedeniyle katılmıyorum.

Yine bir hukuk ilkesini anımsatayım:"Usul esastan önce gelir". Mevcut düzenlemede, tebligatın "7 gün içinde" çıkarılacağı, açık bir şekilde yer almaktadır. Hukuk,buna uymayan idare ajanının mı, hakkını koruyan vatandaşın mı, yanında olmalıdır.
Old 12-11-2010, 14:18   #244
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Yazdıklarınıza aynen katılıyorum. Zaten davayı ve forumu o yüzden açmıştım.

Öte yandan "Trafik Ceza Tutanağı" adı üstünde bir ceza işlemidir. Ceza hukukunun temel ilkelerinden birisi de "savunma hakkı"dır. Savunma hakkı kısıtlanarak ceza verilemez.
Öncelikle samimi tebriğiniz için, teşekkür ederim. Ama yazdıklarınıza Sayın Yurtsever'in düşünceleri ve yukarıdaki paragraftaki düşüncelerim nedeniyle katılmıyorum.

Yine bir hukuk ilkesini anımsatayım:"Usul esastan önce gelir". Mevcut düzenlemede, tebligatın "7 gün içinde" çıkarılacağı, açık bir şekilde yer almaktadır. Hukuk,buna uymayan idare ajanının mı, hakkını koruyan vatandaşın mı, yanında olmalıdır.

Alıntı:
Yazan Av.Feridun Yurtsever

Sayın Dikici,
Sözkonusu 7 günlük sürenin hak düşürücü süre veya zamanaşımı süresi olmadığını belirterek süre yönünden yapılan başvuruların yersiz olduğunu düşünüyorsunuz fakat şöyle bir durum var; aylar sonra tebliğ edilen veya hiç tebliğ edilmeden ödeme emri gönderilen ve idari para cezası uygulanan vatandaş savunmasını nasıl yapacak? Örneğin tutanakta imzası olmayan ve hakkında "seyir halinde cep telefonu kullanmak" nedeniyle idari para cezası uygulanan vatandaş o gün o saatte orada olup olmadığını dahi nasıl hatırlayacak da kendini nasıl savunacak ? Bu sadece bir örnek! Saygılar.


Samimi teşekkürünüz için ben de size teşekkür ediyorum.

Öncelikle belirtmek isterim ki, hukuk taraflardan birinin yanında değildir. Sadece hakkın yanındadır. Hakkı muhtel olanı korur. Vatandaş haklı ise vatandaşı, idare haklı ise, idareyi korur.

Bu konudaki asıl itiraz nedeninize gelince;

Savunma hakkı elbette ki kısıtlanamaz. Kısıtlanmamalıdır!

Söz konusu edilen 7 günlük sürenin hak düşürücü süre veyahut zamanaşımı süresi olmadığı yönündeki düşünceme katıldığınızı, aksine görüş beyan etmeyen mesajınızdan çıkarıyorum. Veyahut bu görüşe katıldığınızı (gerekçesi ile itiraz etmediğiniz sürece kabul edeceğim!)

Bu bakımdan süre ihlalinin, cezadan kaynaklanan idare alacağını ortadan kaldırmayacağı hususu, başka deyişle sürenin alacak hakkının talep edilmesine engel olamayacağı hususu, bu kabul temelinde kuşkusuzdur.

İtirazınıza gerekçe gösterdiğiniz, tanzim tarihinden uzunca bir süre sonra, yani ceza muhatabının savunma yapmasına imkan vermeyecek veya önemli ölçüde kısıtlayacak kadar uzun bir süre sonra tebliğe çıkarılan bir ceza tutanağının; savunma hakkına zarar vereceği itirazınızın, bu tebligatın 8.günde veyahut 30.günde ya da hafızayı ve savunmayı kısıtlmayacak makul bir süre içinde tebliğe çıkartılması halinde geçerliliğinin olmayacağı da kuşkusuz savunma nedeniniz ile ortadadır.

O halde, 7 gün içinde tebliğe çıkarılmadığından bahisle ceza tutanağının iptal edilmesine dair itirazın, her halukarda geçerli bir itiraz nedeni olamayacağı, savunma hakkını kısıtlamayacak bir zaman dilimi içinde (özellikle geçmişi unutma, delilleri sunamama vs. gibi haller hariç, bu durumu hakim takdir edecektir!) tebliğe çıkarılan Ceza tutanaklarının geçerli olması gerektiği hususu ortadadır.
Old 12-11-2010, 23:53   #245
Av.Feridun Yurtsever

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Samimi teşekkürünüz için ben de size teşekkür ediyorum.

Öncelikle belirtmek isterim ki, hukuk taraflardan birinin yanında değildir. Sadece hakkın yanındadır. Hakkı muhtel olanı korur. Vatandaş haklı ise vatandaşı, idare haklı ise, idareyi korur.

Bu konudaki asıl itiraz nedeninize gelince;

Savunma hakkı elbette ki kısıtlanamaz. Kısıtlanmamalıdır!

Söz konusu edilen 7 günlük sürenin hak düşürücü süre veyahut zamanaşımı süresi olmadığı yönündeki düşünceme katıldığınızı, aksine görüş beyan etmeyen mesajınızdan çıkarıyorum. Veyahut bu görüşe katıldığınızı (gerekçesi ile itiraz etmediğiniz sürece kabul edeceğim!)

Bu bakımdan süre ihlalinin, cezadan kaynaklanan idare alacağını ortadan kaldırmayacağı hususu, başka deyişle sürenin alacak hakkının talep edilmesine engel olamayacağı hususu, bu kabul temelinde kuşkusuzdur.

İtirazınıza gerekçe gösterdiğiniz, tanzim tarihinden uzunca bir süre sonra, yani ceza muhatabının savunma yapmasına imkan vermeyecek veya önemli ölçüde kısıtlayacak kadar uzun bir süre sonra tebliğe çıkarılan bir ceza tutanağının; savunma hakkına zarar vereceği itirazınızın, bu tebligatın 8.günde veyahut 30.günde ya da hafızayı ve savunmayı kısıtlmayacak makul bir süre içinde tebliğe çıkartılması halinde geçerliliğinin olmayacağı da kuşkusuz savunma nedeniniz ile ortadadır.

O halde, 7 gün içinde tebliğe çıkarılmadığından bahisle ceza tutanağının iptal edilmesine dair itirazın, her halukarda geçerli bir itiraz nedeni olamayacağı, savunma hakkını kısıtlamayacak bir zaman dilimi içinde (özellikle geçmişi unutma, delilleri sunamama vs. gibi haller hariç, bu durumu hakim takdir edecektir!) tebliğe çıkarılan Ceza tutanaklarının geçerli olması gerektiği hususu ortadadır.

Sayın Dikici,
Bir çok konuda fikirlerinize katılmakla kalmayıp yol göstericiliğini kabul ettiğim malumunuz. Ancak; bildiğiniz üzere idare tüm işlem ve eylemlerinde kanuna uymak zorundadır. Kanunilik sınırı bir defa geçildiğinde bunun miktarı önemli değildir. Az hukuka aykırılık veya çok hukuka aykırılık olmaz. Yani 7 günlük sürenin ne kadar geçirildiği artık öenmli değildir. Kaldı ki; sıradan, Sayın hocamın deyimi ile yoldan geçen vatandaştan devlet istisnasız tüm kanunlarını bilmesini beklemektedir. Vatandaştan böyle bir birikim bekleyen devletin doğrudan temsilcisi ve tek işi idari para ceza tutanağını tebliğe vermekten ibaret olan memur neden bu işini / görevini süresinde yerine getirmekten imtina etsin ve neden görev ihmal edilsin?

Öte yandan;

Usul her zaman esastan önce gelir. Davalar öncelikle usulden incelenir. Usule aykırılık varsa esasa geçilmez. İdari para ceza tutanaklarının 7 günlük sürede tebliğe çıkartılacağı bir usul kuralıdır. Bu usuli eksiklik de doğrudan devletin alacağının doğmasını engeller.

Alıntı:
bu tebligatın 8.günde veyahut 30.günde ya da hafızayı ve savunmayı kısıtlmayacak makul bir süre içinde tebliğe çıkartılması

Kanun koyucu makul süreyi 7 gün olarak belirlemiştir. Artık makul sürenin ne kadar olacağı konusunda bir tartışmanın gerekliliğine inanmıyorum. Hiç değilse sizin kadar! Zira benim hafızam farklı çalışır; bir başasınınki farklı. Bunun için de kanunla kesin bir süre getirilmiştir.

Saygılar.
Old 13-11-2010, 11:56   #246
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Feridun Yurtsever
Sayın Dikici,
Bir çok konuda fikirlerinize katılmakla kalmayıp yol göstericiliğini kabul ettiğim malumunuz. Ancak; bildiğiniz üzere idare tüm işlem ve eylemlerinde kanuna uymak zorundadır. Kanunilik sınırı bir defa geçildiğinde bunun miktarı önemli değildir. Az hukuka aykırılık veya çok hukuka aykırılık olmaz. Yani 7 günlük sürenin ne kadar geçirildiği artık öenmli değildir. Kaldı ki; sıradan, Sayın hocamın deyimi ile yoldan geçen vatandaştan devlet istisnasız tüm kanunlarını bilmesini beklemektedir. Vatandaştan böyle bir birikim bekleyen devletin doğrudan temsilcisi ve tek işi idari para ceza tutanağını tebliğe vermekten ibaret olan memur neden bu işini / görevini süresinde yerine getirmekten imtina etsin ve neden görev ihmal edilsin?

Öte yandan;

Usul her zaman esastan önce gelir. Davalar öncelikle usulden incelenir. Usule aykırılık varsa esasa geçilmez. İdari para ceza tutanaklarının 7 günlük sürede tebliğe çıkartılacağı bir usul kuralıdır. Bu usuli eksiklik de doğrudan devletin alacağının doğmasını engeller.Kanun koyucu makul süreyi 7 gün olarak belirlemiştir. Artık makul sürenin ne kadar olacağı konusunda bir tartışmanın gerekliliğine inanmıyorum. Hiç değilse sizin kadar! Zira benim hafızam farklı çalışır; bir başasınınki farklı. Bunun için de kanunla kesin bir süre getirilmiştir.

Saygılar.

Feridun Bey,

Teşekkür ederim öncelikle.

Bildiğin gibi 7 günlük süre kanunda yazılı değildir. Kanunun uygulanmasını teminen çıkarılan Yönetmelik kanuna aykırı olamaz. Bu itibarla 7 gün içinde teblğe çıkarılmasına dair yönetmelik hükmü, işleyiş ile ilgili bir hüküm olup, idarenin hak kaybına neden olamayacak mahiyettedir, diye düşünüyorum.

Usul esastan önce gelir ilkesi, idarenin tüm vergi ve sair içerikli kamu alacaklarında da geçerlidir. Bir vergi asıl alacağı ya da vergi ceza alacağının da yönetmelik ve genelgelerle tahsilat usul ve işlemleri belirli sürelere bağlandığı halde, hiç bir zaman bu süreler içinde tebligata çıkarılmadığından bahisle iptalleri söz konusu olamamaktadır.

Siz değerli meslektaşlarım trafik cezasının 7 gün içinde tebliğe çıkarılmaması halinde "savunma hakkını sınırlanacağı"nı ileri sürdüğünüz için ben sürenin, savunma hakkını ortadan kaldırmayacak kadar az olduğu durumlarda bu itiraz nedenininizin geçerli olmayacağını vurguladım. Yoksa sürenin azlığı ya da çokluğu ile ilgili değilim.

Not: Hukuki görüş farklılıkları doğaldır. Benim görüşüm bu yöndedir.
Old 15-11-2010, 18:42   #247
juristbtl

 
Varsayılan

Gıyapta kesilmiş trafik cezası için cezaların şahsiliği ilkesine uymadığı gerekçesiyle itiraz dava açılabilir mi?
Ayrıca tutanağın eksik doldurulduğu gerekçesine dayanılabilir mi? Örneğin, cadde ismi yazarken, sokak adı, numara yazmıyor.
Old 24-11-2010, 00:18   #248
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Feridun Bey,

Teşekkür ederim öncelikle.

Bildiğin gibi 7 günlük süre kanunda yazılı değildir. Kanunun uygulanmasını teminen çıkarılan Yönetmelik kanuna aykırı olamaz. Bu itibarla 7 gün içinde teblğe çıkarılmasına dair yönetmelik hükmü, işleyiş ile ilgili bir hüküm olup, idarenin hak kaybına neden olamayacak mahiyettedir, diye düşünüyorum.

Usul esastan önce gelir ilkesi, idarenin tüm vergi ve sair içerikli kamu alacaklarında da geçerlidir. Bir vergi asıl alacağı ya da vergi ceza alacağının da yönetmelik ve genelgelerle tahsilat usul ve işlemleri belirli sürelere bağlandığı halde, hiç bir zaman bu süreler içinde tebligata çıkarılmadığından bahisle iptalleri söz konusu olamamaktadır.

Siz değerli meslektaşlarım trafik cezasının 7 gün içinde tebliğe çıkarılmaması halinde "savunma hakkını sınırlanacağı"nı ileri sürdüğünüz için ben sürenin, savunma hakkını ortadan kaldırmayacak kadar az olduğu durumlarda bu itiraz nedenininizin geçerli olmayacağını vurguladım. Yoksa sürenin azlığı ya da çokluğu ile ilgili değilim.

Not: Hukuki görüş farklılıkları doğaldır. Benim görüşüm bu yöndedir.

Kanaatimce de Kanunda olmayan ve Yönetmelik ile belirlenen 7 iş günü yetki süresi değil, disipliner nitelikte bir süredir.

Elbette "savunma hakkının kısıtlanması" sonucunu doğuracak şekilde bir sürenin geçirilmiş olması halinde; "savunma hakkının kısıtlanması" -dayanakları ile birlikte- iddia edilebilir ve bu sebeple iptal mümkündür; fakat bu husus ile 7 iş gününün ileri sürülmesi farklıdır; başka bir deyişle 8. iş günü artık savunma hakkı kısıtlanmıştır gibi bir netice doğmaz kanaatindeyim.

Saygılar...
Old 24-11-2010, 07:38   #249
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yedi günlük süre içinde tebliğe çıkarılır
Alıntı:
Savunma hakkı kısıtlanmamalı
Bu iki ayrı konu kendiliğinden ilişkili değilse zorla ilişkilendirmek yanlış olur.

İki doğrudan bir yanlış doğmamalı.

Saygılarımla
Old 24-11-2010, 08:24   #250
Adli Tip

 
Varsayılan

1- Kanunda değil de, yönetmelikte düzenlenmiş her husus kanuna aykırı değildir.

2- "Savunma hakkı kısıtlanmamalı ancak, 7 iş günü kısıtlamaz ki" şeklindeki düşünceye, Sayın Yurtsever'in "Kanun koyucu makul süreyi 7 gün olarak belirlemiştir. Artık makul sürenin ne kadar olacağı konusunda bir tartışmanın gerekliliğine inanmıyorum." şeklindeki gerekçesiyle katılmıyorum.

3- Kamu yararı için yapılması gereken bir idari işlemle ilgili düzenlemeye, idarenin uymamasının kamuyu ilgilendirmemesi mümkün olmasa gerek.

4- Aynı Yönetmeliğin aynı maddesi, tutanakların "Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca" tebliğ edileceğini belirtmiş. "Tebligat işlemine 7 iş günü içinde başlanır" hükmüyle farksız bir hüküm. Zira bu da Kanunda açıkça yazmıyor.

"Komşusuyla haber saldık, hala cezayı ödemedi" derlerse de, itiraz edemeyeceğiz desenize!

Niye Tebligat Kanununa göre tebliğ etmedin, dersek, o senin için değil, bizim iç işleyişimiz için konmuş bir madde, zaten kanunda da yazmıyor diyeceklerdir.
Old 24-11-2010, 09:04   #251
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
1- Kanunda değil de, yönetmelikte düzenlenmiş her husus kanuna aykırı değildir.

Hangi kanuna?

Alıntı:
2- "Savunma hakkı kısıtlanmamalı ancak, 7 iş günü kısıtlamaz ki" şeklindeki düşünceye, Sayın Yurtsever'in "Kanun koyucu makul süreyi 7 gün olarak belirlemiştir. Artık makul sürenin ne kadar olacağı konusunda bir tartışmanın gerekliliğine inanmıyorum." şeklindeki gerekçesiyle katılmıyorum.

Yönetmelikler, Kanun Koyucu tarafından çıkarılmaz. Bu konuda, 7 gün içinde tebliğe çıkarılır şeklinde kanun koyucu tarafından çıkarılmış bir kanun (veya kanun hükmü) yoktur.
Alıntı:
4- Aynı Yönetmeliğin aynı maddesi, tutanakların "Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca" tebliğ edileceğini belirtmiş.

Bu konu, tebligat kanununda zaten düzenlemiştir.

Alıntı:
"Komşusuyla haber saldık, hala cezayı ödemedi" derlerse de, itiraz edemeyeceğiz desenize!

Tebligatın, 7 gün içinde çıkarılmamış olması, itiraza engel değildir.

Bizim itirazımız, "7 gün içinde tebligat işlemine başlanmaması, itiraz nedeni olmamalıdır", şeklindedir.

Old 24-11-2010, 09:32   #252
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Bizim itirazımız, "7 gün içinde tebligat işlemine başlanmaması, itiraz nedeni olmamalıdır", şeklindedir.


Yönetmelik koyucu(!) itirazın kesin karara bağlanacağını belirtmiş. Bu sebeple itiraza itiraz olmaz.
Old 24-11-2010, 14:22   #253
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
1- Kanunda değil de, yönetmelikte düzenlenmiş her husus kanuna aykırı değildir.

2- "Savunma hakkı kısıtlanmamalı ancak, 7 iş günü kısıtlamaz ki" şeklindeki düşünceye, Sayın Yurtsever'in "Kanun koyucu makul süreyi 7 gün olarak belirlemiştir. Artık makul sürenin ne kadar olacağı konusunda bir tartışmanın gerekliliğine inanmıyorum." şeklindeki gerekçesiyle katılmıyorum.

3- Kamu yararı için yapılması gereken bir idari işlemle ilgili düzenlemeye, idarenin uymamasının kamuyu ilgilendirmemesi mümkün olmasa gerek.

4- Aynı Yönetmeliğin aynı maddesi, tutanakların "Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca" tebliğ edileceğini belirtmiş. "Tebligat işlemine 7 iş günü içinde başlanır" hükmüyle farksız bir hüküm. Zira bu da Kanunda açıkça yazmıyor.

"Komşusuyla haber saldık, hala cezayı ödemedi" derlerse de, itiraz edemeyeceğiz desenize!

Niye Tebligat Kanununa göre tebliğ etmedin, dersek, o senin için değil, bizim iç işleyişimiz için konmuş bir madde, zaten kanunda da yazmıyor diyeceklerdir.

Yönetmelik m.7/b: "Suç ve ceza tutanaklarının her nushası arasına mutlaka karbon kağıdı konularak görevlilerce, her nushasına okunaklı olarak geçecek şekilde sabit, mürekkepli ve tükenmez kalemle tam ve eksiksiz doldurularak, tutanak düzenleyenler ve trafik suçlusu tarafından imzalanır..." diyor. Bu da "zira kanunda açıkça yazmıyor " Şimdi biz sabit, mürekkepli, tükenmez kalemle doldurulmayan tutanağa da itiraz etsek mi acaba

Kanaatimce konu, "yedi iş günü" şeklinde belirtilen sürenin nitelendirilmesinde düğümleniyor. Kanunda olmayan bu süreye yetki süresi demeniz mümkün değil; süreyi nitelendirebilirseniz daha net bir tartışma ortamı sağlayabiliriz (diye düşünüyorum )

Saygılar...
Old 24-11-2010, 14:30   #254
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nevra Öksüz
Yönetmelik m.7/b: "Suç ve ceza tutanaklarının her nushası arasına mutlaka karbon kağıdı konularak görevlilerce, her nushasına okunaklı olarak geçecek şekilde sabit, mürekkepli ve tükenmez kalemle tam ve eksiksiz doldurularak, tutanak düzenleyenler ve trafik suçlusu tarafından imzalanır..." diyor. Bu da "zira kanunda açıkça yazmıyor " Şimdi biz sabit, mürekkepli, tükenmez kalemle doldurulmayan tutanağa da itiraz etsek mi acaba

Hak arama hürriyeti var, elbette itiraz edebilirsiniz. Kurşun kalemle yazıp göndermişlerse, daha pratik çözümler de üretebiliriz ama.

Alıntı:
Yazan Av.Nevra Öksüz
Kanaatimce konu, "yedi iş günü" şeklinde belirtilen sürenin nitelendirilmesinde düğümleniyor. Kanunda olmayan bu süreye yetki süresi demeniz mümkün değil; süreyi nitelendirebilirseniz daha net bir tartışma ortamı sağlayabiliriz (diye düşünüyorum )

Saygılar...

Süreyi zaman aşımı süresi olarak nitelendiriyorum: nitelendirdim.
Ne olacak şimdi?
Old 17-12-2010, 17:58   #255
av.suleyman

 
Varsayılan

cezanın kesildiği yer mahkemesi mi yoksa ikametgahınızın bulunduğu yer sulh ceza mahkemesi mi yetkilidir.
Old 17-12-2010, 20:10   #256
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli TipSüreyi zaman aşımı süresi olarak nitelendiriyorum: nitelendirdim.
Ne olacak şimdi
?

Zamanaşımı süreleri bu kadar kısa süreli olmaz ama. Keşke hak düşürücü süre olarak nitelendirseydin.
Old 18-12-2010, 11:53   #257
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Zamanaşımı süreleri bu kadar kısa süreli olmaz ama. Keşke hak düşürücü süre olarak nitelendirseydin.

Madem öyle, sen de hak düşürücü süre olarak nitelendir abi! Bakalım şimdi ne olacak?
Old 23-12-2010, 09:45   #258
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
Süreyi zaman aşımı süresi olarak nitelendiriyorum: nitelendirdim.
Ne olacak şimdi?
İşlem yapacakları bağlayan idarenin iç işleyişiyle ilgili kurallar ile zamanaşımı konusundaki kuralları karıştırmamak gerekir.

İdarenin iş işleyişiyle ilgili kurallar zamanaşımı olarak nitelendirilemez. Bu tür kurallar sanığa zamanaşımı yönünde bir hak kazandırmaz. Zamanaşımı kuralları Kabahatler Kanunu’nda yazılıdır.

İdarenin iç işleyişiyle ilgili kurallara uymayan memur bu ihmali nedeniyle sonucuna katlanır ama cezalandırılan kişi bu kural aykırılığından kendine pay çıkaramaz. Herkes hak ettiğini bulmalı.

Sayın Av.Nevra Öksüz’ün mesajlarındaki isabetli görüşüne inanmayanlar için aşağıda Danıştay’ın görüşünü aktarıyorum. Kanunlar kararlar kadar inandırıcı olmuyor.

Saygılarımla

T.C.

DANIŞTAY

8. DAİRE

E. 1991/1370

K. 1991/1358

T. 17.9.1991

• DİSİPLİN AMİRLERİNİN CEZAYA KARAR VERME SÜRESİ ( Sürenin Niteliği ve Süreden Sonra Verilen Cezanın Geçerliliği )

• DİSİPLİN CEZALARINDA KARAR VERME SÜRESİ ( Sürenin Niteliği ve Süre Geçirildikten Sonra Verilen Cezanın Geçerliliği )

• CEZANIN GEÇERLİLİĞİ ( Disiplin Soruşturmasında Tanınan Karar Verme Süresinden Sonra Cezaya Karar Verilmesi )

657/m.128

ÖZET : Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden başlayarak 15 gün içinde VERMEK ZORUNDADIR. Ancak bu süre, idarenin içişleyişi ve düzeni ile ilgili olduğundan, bu süre geçirildikten sonra ceza verilmiş olmasında yasaya aykırılık bulunmamaktadır.
İstemin Özeti: Davacının İstanbul ... İlkokulu Müdürlüğü görevinde bulunduğu sırada yapılan bir soruşturma sonucu 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 5.5.1987 günlü 410/6473 sayılı işlemin iptali isteği ile açılan davada; 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 128. maddesi birinci bendi uyarınca soruşturmanın tamamlandığı günden başlayarak 15 gün içinde karar verilmediği gerekçesiyle iptal eden, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 23.3.1989 günlü 418 sayılı kararının; ceza verilebilmesi için yasada kural ve amirlere tanınan sürelerin işin sürüncemede bırakılmaması, memurun baskı altında tutulmamasına yönelik olduğu, 15 günlük sürenin geçirilerek karar verilmiş olmasının işlemi kusurlandırmayacağı, Danıştay kararlarının da bu yönde olduğu öne sürülerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının, 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hakimi: C.Y.
Danıştay Savcısı A.O.`nun Düşüncesi: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin 1. fıkrasında; temyiz incelemesi sonunda Danıştay`ın; a - Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b - Hukuka aykırı karar verilmesi, c - Usul hükümlerine uyulmamış olunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı öngörülmüştür.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen hususlar yukarıda belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığı gibi mahkeme kararının dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında bu kararın bozulmasını sağlayacak nitelikte görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmüştür.
Türk Milleti Adına hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Uyuşmazlık, davacıya disiplin cezası verilmesine ilişkindir.
657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının 128. maddcsi ( 1. ) bendinde "Disiplin amirlerinin, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını, soruşturmanın tamamlandığı günden başlayarak 15 gün içinde vermek zorunda oldukları belirtilmiş, 127. maddesinde ise, ceza verme yetkisinin hangi durumlarda zamanaşımına uğrayacağı kuralı yer almıştır.
İki kuralın birlikte incelenmesinden; ilgilinin son savunması da alınarak her türlü usul ve işlemleri tamamlanmış olan bir soruşturmada disiplin amiri veya kurulunun kararını belli süre içinde vermemesi durumunda, hakkında soruşturma açılanların tedirgin olacağı ve uzun süre baskı altında tutulmalarının önlenmesi amacıyla 15 gün içinde karar verilmesi zorunluluğunun getirildiği, bu sürenin ceza verme yetkisini kaldıran bir niteliği bulunmadığı, aksine disiplin amiri ve kurullarını kısa sürede karar vermeye zorlayıcı nitelikte olduğu bu sürenin dışında karar verilmesinin disiplin cezasını kusurlandırıcı bir durum olamayacağı, sadece, ilgili amir veya kurulun görevini belli süre içinde yapmaması nedeniyle sorumluluğunun doğacağı açıktır.
Yasanın 128. maddesinde disiplin amiri veya kurullarına karar vermek için tanınan süreler, idarenin içişleyişi ve düzeni ile ilgili olduğundan, bu süre geçirildikten sonra ceza verilmiş olmasında yasaya aykırılık olmadığı gözetilmeden dava konusu işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, İstanbul 2. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine 17.9.1991 gününde oybirliği ile karar verildi.
(Kaynak : Kazancı)
Old 23-12-2010, 09:58   #259
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
Kanunlar kararlar kadar inandırıcı olmuyor.

Kararlar gerçekten daha inandırıcı oluyor.

Sn. Suat Ergin cezayı iptal ettirince, herkes onu tebrik etti, iyi karar dedi;
Ben iptal ettiremedim, herkes hakimi tebrik etti, iyi karar dedi.
Old 23-12-2010, 10:16   #260
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
Kararlar gerçekten daha inandırıcı oluyor.

Sn. Suat Ergin cezayı iptal ettirince, herkes onu tebrik etti, iyi karar dedi;
Ben iptal ettirmedim, herkes hakimi tebrik etti, iyi karar dedi.
Old 23-12-2010, 11:05   #261
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Zamanaşımı süreleri bu kadar kısa süreli olmaz ama. Keşke hak düşürücü süre olarak nitelendirseydin.

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Sevgili Adli Tip,

Bu başvuruda itiraz nedeni olarak ne gösterilmişti?

http://www.turkhukuksitesi.com/showp...&postcount=164

'de yer alan itiraz nedeni ile aynı mıydı?

Elbette ki tebliğ etme süresi memurun uyması gereken bir talimattır. Ancak zamanaşımı süreleri ise ilgilisi için geçerli ve hukuka uygun bir haktır.

İtiraz nedeni aynı ise oldukça ilginç bir yaklaşım ve zamanaşımı sürelerinin işlemesini keyfe bağlayan bir karar.

Soruşturma zamanaşımı ile ilgili maddeler...

Old 23-12-2010, 11:25   #262
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip

O linkte yer verilen kararda 7 günlük süre için değil, 2 yıllık soruşturma süresi için zamanaşımından bahsedilmişti. Benim zamanaşımını keyfe bağlayan karardan kastım, 7 günlük süre değil, karardaki 2 yıllık süre için geçerlidir.

Linkteki o karar:

Alıntı:
T.C.
VAN
2. SULH CEZA MAHKEMESİ DEĞİŞİK İŞ KARARI
DEĞİŞİK İŞ NO : 2009/20

HAKİM : HATİCE ÖZTÜRK 42487
KATİP : Abdulvahap ERFİDAN 85069

İTİRAZ EDEN : Miroğıılları İnş, Pet. Ür. Paz. San ve Tie. Ltd. Şirketi Tems.Ramazan GUI. (
\EKILI : Av. Ramazan KORKMAZ -Irfim Baştuğ Caddesi Arma İş Mrk. K: 5/ 18 VAN
KARŞI TARAF :Van Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne VAN
BAŞVURU KONUSU : idari yaptırım kararının kaldırılması talebi
TUTANAK TARİHİ : 25.08.2006
TEBLİĞ TARİHİ : 29.12.2008
BAŞVURU TARİHİ : 05.01.2009
KARAR TARİHİ : 13.04.2009

KARAR ÖZETİ : BAŞVURUNUN ZAMANAŞIMİ NEDENİYLE; KABULÜNE

İtiraz talebinde bulunan Şirket Yetkilisi vekili Av. Ramazan KORKMAZ. 05.01.2009 havale tarihli dilekçesi ile Van Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yetkilisi olduğu Miroğulları İnş. Pet. Ur. Paz. San e Tic. Ltd. Şirketi hakkında 25.08.2006 tarih ve Seri No : F.A , Sıra No : 599544 sayılı tutarıakla verilen tralik para cezasına ilişkin idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmekle evrak incelendi:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Mahkememizce 5326 sayılı Kahahatler Kanunu hükünıleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda başvurunun usulden kabulüne karar verilmiş ve haşvııru dilekçesinin bir örneği Van Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne tebliğ edilmiştir. Van l’rafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından başvuruya konu idari 5aptzrım kararına dair işlem dosyasının örneği Mahkememize gönderilmiş, ayrıca başvuru dilekçesine karşı yazılı cevapta bulunulmuş, başvurunun reddine karar verilmesi talep edilmiştir.
Dosyanın incelenmesi sonucunda, Trafik ve Tescil l)enetleme Şube Müdürlüğü ekibi tarafından tutanak tarihinde Miroğul ları İnş, Pet. Ür. Paz. San ve Tie. Ltd. Şirketine ait 65 AU 654 plakalı aracın 25.08.2006 günü saat 09:40 sıralarında ilimiz Ipek yolu Caddesi Kamyolları kavşağında kırmızı ışık ihlali yalığı tespit edilerek hakkında 2918 Sayılı K. T. K nun 47/1 h ( Işıklı Trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymamak ) maddesi uyarınca tralik para cezası uygulandığı, sürücünün aynı zamanda araç sahibi de olmadığı için Miroğulları lnş, Pet. ür. Paz. San ve i’ic. Ltd. Şirketine ait olduğundan şirket yetkilisine 29.12.2008 tarihinde tebliğ edildiği. kabahat tarihinde yürürlükte bulunan (5560 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik öncesi) 5326 Sayılı Kanunun 20/2-d maddesi uyarınca kabahatın 2 yıllık soruşturma zamanaşımı süresinc tabi bulunduğu, bu itibarla kabahat tarihi olan 25.08.2006 ile idari yaptırım kararının tebliğ edildiği 29.12.2008 tarihleri arasında 2 yıllık soruşturma zamanaşımı süresinin dolmuş olduğu. başvurunun bu nedenle yerinde Olduğu anlaşılmakla başvurunun kabulü ile başvuru konusu idari yaptırım kararının kaldırılmasına dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HUK U M : Yukarıda açıklanan nedenlerle:
1-İtiraz eden Miroğulları lnş, Pet. Ur. Paz. San ve Tie. Ltd. Şirketi
Tems.Ramazan Gül.’ ün vekili Av. Ramazan KoRKMAZ’ ın başvurusunun KABULU ile bşvuru konusu idari yaptırım kararı önünden 5560 Sayılı Kanunla yapılan dğşjklik öncesi 526 Sayılı Kanunun 20/2-d maddesinde belirtilen 2 yıllık soruşturma mm
muş olması nedeniyle 5326 Sayılı Kanunun 28/8-h ‘‘ ve
Old 23-12-2010, 12:52   #263
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
Kararlar gerçekten daha inandırıcı oluyor.

Sn. Suat Ergin cezayı iptal ettirince, herkes onu tebrik etti, iyi karar dedi;
Ben iptal ettiremedim, herkes hakimi tebrik etti, iyi karar dedi.

"Hukukçu"lar da "hukuki" olanı bulmaya çalışırlar...Ki hukuki olanı anlayıp uygulayanları tebrik etsinler Değilse tartışmamız gereksiz (diye düşünüyorum )

Saygılar...
Old 03-01-2011, 13:36   #264
mgunaydin

 
Varsayılan

Trafik levhası önüne araç park edilmiş olması nedeniyle görülemeyen bir trafik işaretini ihlalden dolayı kesilen trafik cezası iptal edilir mi acaba? Benzer bir durumla karşılaşan veya mahkeme kararı olan var mı?
Old 04-03-2011, 08:27   #265
hewal65

 
Varsayılan

K1 yetki belgesi olmadığı için idari para cezası tutanağı kesilmiş. müvekkil imzadan imtina etmiş, tutanak tarihi 10.12.2010, tebliğ tarihi 02.03.2011. ayrıca müvekkil aynı gün k1 yetki belgesi çıkartıyor. tutanak ankara da tutulmuş. ikametgahımız van. şimdi itiraz etmek istiyoruz.
1- van sulh ceza da itiraz edebilir miyiz? yoksa Ankara'da mı itiraz edilmeli?
2- k1 yetki belgesinin aynı gün çıkarılmış olması hususunu nasıl lehimize kullanabiliriz.
3- o 7 günlük tebliğ işlemleri süresi bizim tutanakta da uygulanabilir mi? zira tutanakta imzadan imtina etti diye yazmış..
Old 04-03-2011, 11:54   #266
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hewal65
K1 yetki belgesi olmadığı için idari para cezası tutanağı kesilmiş. müvekkil imzadan imtina etmiş, tutanak tarihi 10.12.2010, tebliğ tarihi 02.03.2011. ayrıca müvekkil aynı gün k1 yetki belgesi çıkartıyor. tutanak ankara da tutulmuş. ikametgahımız van. şimdi itiraz etmek istiyoruz.
1- van sulh ceza da itiraz edebilir miyiz? yoksa Ankara'da mı itiraz edilmeli?
2- k1 yetki belgesinin aynı gün çıkarılmış olması hususunu nasıl lehimize kullanabiliriz.
3- o 7 günlük tebliğ işlemleri süresi bizim tutanakta da uygulanabilir mi? zira tutanakta imzadan imtina etti diye yazmış..

"İmzadan imtina" tebligat yerine geçmektedir. Yetkili mahkeme "trafik cezasının kesildiği yer sulh ceza mahkemesi"dir.
Old 04-03-2011, 21:55   #267
hewal65

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
"İmzadan imtina" tebligat yerine geçmektedir. Yetkili mahkeme "trafik cezasının kesildiği yer sulh ceza mahkemesi"dir.

üstadım öncelikle ilginiz için çok teşekkür ederim. ancak şöyle bir değişiklik gerçekleşti torba yasa adı altında.
"(EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 25.02.2011 RG NO: 27857 MÜKERRER KANUN NO: 6111/22) Ancak 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen ve idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş olanlar düşer."

ceza tarihi 10.12.2010 tebliğ tarihi (imzadan imtina var elbet) 02.03.2011 ve tutanaktaki tebliğ tarihi kısmı boş. sizce bu kanun değişikliği kapsamında itirazımızın olumlu sonuçlanması mümkün müdür?
Old 04-03-2011, 22:51   #268
Av.AAO

 
Varsayılan Tarafıma tebliğ edilmeyen cezaların iptali

Konuya ayrı bir boyut getirmek isterim.
Az önce Xbankası internet bankacılığından trafik cezası sorgulaması yaptım plaka sorgulama ile.
5 adet ceza görünüyor. 2004 yılından 2 adet 2007den 1 adet 2008 den 2 adet.
Düzenleme tarihleri ve tebliğ tarihleri arasında en az 3 en fazla 2 senelik fasıla var.
Daha da öncemlisi bu 5 cezanın hiç biri benim imzama tebliğ edilmiş değil. Hiç bir cezadan haberdar değilim.
Tahminim hepsi bir şekilde plakaya yazılmış, düzenleme tarihleri belli -olmayan-tebliğ tarihleri belli, tebliğ işlemlerine başlama tarihleri ise hiç bir şekilde belli değil.
Ben bu 5 cezanın iptalinde nasıl bir yol izlemeliyim?
Şu yol nasıl= Banka sorgulaması sonucu plakama 5 adet ceza kesilmiş olduğunu bunu usulsüz tebligat kabul ederek sorulama tarihinden itibaren 7 gün içinde iptal isteyebilir miyim?
Cevaplar için teşekkürler.
Old 05-03-2011, 09:04   #269
Mare Nostrum

 
Varsayılan

2004 yılına ait olanlar eğer zamanaşımını kesen işlemler yapılmadıysa tahsil zamanaşımına(5 yıl) uğramış. Bu nedenle yeni bitmiş bir davam var. Şu an büroda değilim isterseniz pazartesi günü kararı gönderebilirim.
Old 05-03-2011, 12:34   #270
hewal65

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
"İmzadan imtina" tebligat yerine geçmektedir...

"imzadan imtina" tebligat yerine geçecekse neden o zaman tutanak muhataba tekrar tebliğe çıkarılır? ve o tebliğden sonra 15 günlük itiraz hakkı verilir? kanımca imzadan imtina tebligat yerine geçmez. zira tutanağın muhataba tebliğinden itibaren 15 gün sonra idari para cezası kesinleşir imzadan imtinadan 15 gün sonra değil. zorlama bir yorum mu oldu acaba
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Trafik ceza tutanağını imza etmeme halinde tebliğ tarihi ne olur? ares139 Meslektaşların Soruları 21 06-06-2010 17:32
Trafik Ceza Tutanağı ve Savunma Hakkı Av.Suat Ergin Hukuk Haberleri 10 25-08-2009 15:13
trafik kazası ceza zamanaşımı ozlm Meslektaşların Soruları 1 04-05-2007 14:11
Trafik kazalarında uzamış ceza zamanaşımı Noyan Yiğit Meslektaşların Soruları 5 20-03-2007 18:40
4 Yıllık Fakülte Mezunlarına Tanınan Öğretmen Olma Hakkı İptal Kararı İptal Davası hacım Hukuk Soruları Arşivi 0 25-02-2003 10:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,09734201 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.