Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

SSK'dan dul aylığı alırken Bağ-Kur'dan da aynı anda yetim aylığı alınabilir mi?

Yanıt
Old 27-09-2007, 11:34   #1
Av.Nur Hayat BURAN

 
Varsayılan SSK'dan dul aylığı alırken Bağ-Kur'dan da aynı anda yetim aylığı alınabilir mi?

Merhabalar,

Emine, Ayşe'nin annesidir.

Ayşe'nin eşi vefat etmiş ve Ayşe'ye eşinden dolayı SSK aylığı bağlanmıştır. Ayşe halen evlenmemiş olup aylığı almaya devam etmektedir.

Emine'nin eşi, Ayşe'nin eşinden sonra vefat etmiş ve Emine'ye de eşinden Bağ-Kur aylığı başlanmıştır. Emine de halen evlenmemiş olup aylığı almaya devam etmektedir.

İki farklı kurum olmaları dolayısıyla Ayşe hem eşinden SSK (dul), hem de babasından Bağ-Kur (yetim) aylığı alabilir mi? Alabilir ise bu Emine'nin almakta olduğu aylıkta bir eksilme yaratır mı?

Şimdiden teşekkürler...
Old 27-09-2007, 11:56   #2
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Ayşe iki farklı kurumdan maaş alabilir.

Emine'nin maaşı, azalır.Kızı pay almaktadır.

Diye biliyorum.

Saygılarımla...
Old 28-09-2007, 10:08   #3
Av.Nur Hayat BURAN

 
Yeni Fikir

Peki bunun hukuki dayanağı nedir? Bilen var mı acaba? Bir de kurumlar birleşecek ya hani bu durumda bu çifte maaş uygulaması acaba tarihe mi karışacak? Kafam çok karışık lütfen yardım edin...
Old 28-09-2007, 11:21   #4
krizantem

 
Varsayılan

Bu mesele ile ilgili olarak kısa bir müddet önce Prof. Şükrü Kızılot Hürriyet Gazetesinde ayrıntılı bir bilgiyi köşesinde yayınladı. Eğer arşiv taraması yaparsanız sanırım bulabilirsiniz.Kanuni dayanaklarını da yazmıştı.
Old 28-09-2007, 13:11   #5
Av.Nur Hayat BURAN

 
Varsayılan Peki Emine'nin maaşı nasıl etkilenecek?

Teşekkkürler Krizantem,

Şükrü Hocanın yazısı aşağıdaki gibidir;

GEÇENLERDE, bir kadın okurumuzdan, ilginç bir soru geldi. Birlikte okuyalım;

"Şimdiye kadar, dört kez evlenen ve dört eşi de vefat etmiş bulunan talihsiz bir bayanım. İlk üç eşimden de ayrı ayrı (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan)
'dul aylığı'
alırken dördüncü eşimle evlendim. Aylıklar kesildi, ancak dördüncü eşim çok varlıklı olduğu için, para sorunu yaşamadım.

O da vefat edince, psikolojik yönden perişan oldum. Yaşım oldukça ilerledi, bir daha evlenmeyi düşünmüyorum. Dördüncü eşim, SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı'ndan aylık almıyordu. Özel banka emekli sandığından aylık alıyordu. Başvuruda bulunup, ilk üç kocamdan, tekrar
'dul aylığı'
bağlattım. Merak ettiğim şu; acaba dördüncü kocamdan da bir aylık bağlanır mı?"

YASA NE DİYOR?

Okuyucumuzun yazdığı olay gerçek mi yoksa bir kurgu mu bilmiyorum ama merak edip, "Gerek ilk üç koca gerekse dördüncü ölen kocadan, aylık bağlanması konusunda, hukuka aykırı bir durum var mı?" diye araştırdım. Şu sonuca vardım; ortada hukuka aykırı herhangi bir durum yok. Dul kalan kadın, ölen üç eşinden dolayı, üç ayrı sosyal güvenlik kuruluşundan da "dul aylığı" alabiliyor. Ancak, kocalarının üçü de aynı sosyal güvenlik kuruluşuna sözgelimi SSK'ya bağlı olarak çalışsalardı, eşine sadece bir kocasından "dul aylığı" bağlanacaktı. Büyük bir tesadüf, üç kocası da üç ayrı sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olarak çalışıyormuş. Dördüncü kocası da "banka emekli sandığına" bağlı olduğu için, oradan da aylık bağlanabiliyor.

Erkekler merak etmesin, bu avantaj onları da kapsıyor. Erkeklere de ölen eşlerinden dolayı "dul aylığı" bağlanabiliyor.

YAKINDA KALKABİLİR

2008 yılında, yeni sosyal güvenlik sistemi ile ilgili yasanın yürürlüğe girmesi ve bununla ilgili düzenlemelerin bir tek kanunda toplanması durumunda, ölen üç kocadan üç ayrı "dul aylığı" almak yerine, yalnızca bir kocadan dul aylığı alınabilecek.


Yukarıdaki yazıdan anlaşıldığı üzere sorumda yer alan Ayşe iki farklı kurum olması dolayısıyla maaş alabilecek. Ancak bu durum Emine'nin maaşını ne şekilde etkileyecek? Çok fazla olmadıysam lütfen yanıt verin.
Old 04-02-2008, 12:13   #6
Avukat Kamer Akgül

 
Varsayılan Dul aylığına hak kazanmak için çalışmama koşulu var mı?

Müvekkilem doktor ve bu görevini Almanya'da icra ediyor. Almanya'da Alman bir beyle evlidir ve bu eşinden Alman mahkemesi nezdinde boşanıyor. Boşandığı eşi vefat ediyor.Boşanma kararını Türkiye'de tanıtmaya çalıştım fakat mahkeme eşinin mirasçılarına tebligat yapılması gerektiğini söyleyince, işim çok zorlaştı ve ben de bu davayı takipten vazgecerek müvekkilemin boşandığı eşinin ölüm kaydını tercüme ettirerek nüfusa işlettim. Bundan sonra müvekkilem vefat eden babasının maaşını almak için SSK'ya başvuruda bulunmuş.

Benim merak ettiğim, müvekkilemin babasından kalan emeklilik maaşını alabilmesi için bu maaşa ihtiyacının olması yanı çalışmıyor olması koşulu aranır mı yoksa doktor olmasına ve iyi bir geliri olmasına rağmen bu maaşı almaya hak kazanır mı?
Yardımcı olacak meslektaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.
Old 06-02-2008, 08:51   #7
Adli Tip

 
Varsayılan

İstanbul Barosu dergisinin son sayısında da yayınlanan, bir karar;


T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
E. 2006/9316
K. 2006/13828
T. 2.11.2006
• SSK ÖLÜM AYLIĞI ( SSK Sigortalısı Olan Eşinin Ölümünden Dolayı Hak Sahibi Sıfatıyla Ölüm Aylığı Olan Davacının Babası Üzerinden de Ölüm Aylığı Alabileceği )
• EŞİNDEN ÖLÜM AYLIĞI ALAN HAK SAHİBİ ( Hak Sahibi Sıfatıyla Ölüm Aylığı Olan Davacının Babası Üzerinden de Ölüm Aylığı Alabileceği )
• BABADAN ALINAN ÖLÜM AYLIĞI ( SSK Sigortalısı Olan Eşinin Ölümünden Dolayı Hak Sahibi Sıfatıyla Ölüm Aylığı Olan Davacının Babası Üzerinden de Ölüm Aylığı Alabileceği )
506/m.Geç.91
ÖZET : 6.08.2003 Tarihinden önceki yasal düzenlemeye göre, SSK sigortalısı olan eşinin ölümünden dolayı hak sahibi sıfatıyla ölüm aylığı olan davacının babası üzerinden de ölüm aylığı alması mümkündür.

DAVA : Davacı, davalı Vasfiye'nin yetim aylığı almakta iken eşinden dolayı da maaş aldığı belirlendiği ve iki yerden maaş alamayacağı dikkat alınarak ödenen 977.002.194 liranın düşülmesi ile elde edilecek tutarın tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : Dava, SSK sigortalısı olarak ölen babasından 15.06.1989 tarihinden itibaren hak sahibi davalıya bağlanan ölüm aylığının,kurum sigortalısı eşinden dolayı, ayrıca ölüm aylığı aldığının tespiti üzerine babadan alınan aylığın iptali nedeniyle 15.06.1989-17.06.2004 tarihleri arasında füzülen ödenen 4.038 YTL tutarlı aylıkların davalıdan tahsili istemine ilişkin olup,mahkemece çifte aylık durumu nedeniyle davanın kabulüne karar verilmiş ise de;

02.07.2005 tarih 5386 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen Geçici 91. madde ile getirilen düzenlemeye göre "06.08.2003 tarihinden önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanan gelir ve aylıklar, bunların evlenmeleri, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmaları veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan gelir veya aylık almaları halleri hariç olmak üzere geri alınmaz. Buralardan, yukarıda belirtilen haller haricindeki nedenlerle gelir veya aylıkları kesilen veya durdurulan kız çocuklarının gelir ve aylıkları kesme veya durdurma tarihi itibariyle talep şartı aranmaksızın yeniden başlatılır..." hükmü öngörülmüştür. Buna göre; kız çocuklarına bağlanan gelir ve aylıkların kesilmesi halleri; evlenme, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışma veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan gelir veya aylık alma halleri ile sınırlandırılmıştır. Davalının SSK'dan aldığı aylığın, kendi çalışmasından kaynaklanmadığı, SSK sigortalısı eşinin ölümü nedeniyle hak sahibi olarak bağlanan ölüm aylığı olduğu anlaşıldığından, 06.08.2003 tarihinden önce 'hak sahibi olan davalıya babası üzerinden bağlanan ölüm aylığı kesilemez. Açıklanan maddi ve hukuki ilkeler doğrultusunda davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA , temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 02.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 06-02-2008, 10:39   #8
Avukat Kamer Akgül

 
Varsayılan teşekkür

Uygar Bey; Teşekkür ediyorum yargıtay kararı için. Benim müvekkileme özel durumda ne sonuca varacağız. Yolladığınız kararın yorumundan müvekkilem babasından yetim aylığı alabilir diyeceğim ama iyi bir gelirinin olması bu aylığa engel olabilir demekten alamıyorum kendimi. Yargıtay kararına bakılırsa;müvekkilem SSK veya emekli sandığına bağlı bir kuruluşta çalışıp gelir elde etmiyor ve buralardaki çalışmışlığından dolayı da emekli maaşı yok.
Old 14-09-2008, 08:11   #9
YYuSuFF

 
Varsayılan

Selam Olsun Tüm HuKUKÇULARA..

Birisi hem bi kurumdan hem başka kurumdan aylık alabilir. Ancak bu Dul bayanlar içindir. Babası ölmüş 18 yaşından büyük dul bayan kocasından dolayı dulk aylığı alıyordur . Halk arasında bu emekli maaşı olarak geçer.5386 sayılı yasanın geçici 91. maddesine göre ise emekli olan babasından da yetim aylığı bağlatabiliyor . Yanlız yetim aylığının hesaplanmasında prim ödeme gün kat sayısı hesaba giriyor . dolayısıyla murisin son aldığı maaş direkt yatmıyor . sadece "her bir yetime " %25 (Yüzde) olarak bağlanıyor .
Sonuç olarak Çift maaş olarak bahsedilen bu .. Kocasının ölümü ile herhangi bir kurumdan gelir veya aylık almayan 18 yaşından büyük dul bayan, babası da aynı şekilde vefat etmişse kendisine %25 oranında yetim aylığı bağlatabiliyor. Ayrıca Burda Kurumların farklı olması hiç önemli değil .herhangi kurumdan aylık almaları yeterli . Babası SSK , kendisi emekli sandığı bile olabilir. (Aynı durumda olan bir çok müvekkile bağlattık, Yaşanan ve görülenleri yazdım )


SAYGILAR..
Old 26-10-2010, 22:16   #10
semush

 
Varsayılan

müvekkile hem babasından bağkur hem de eşinden ssk emeklisi almaktadır. Fakat bağkurdan hakettiği maaş 25inde hesabında olması gerekirken halen yatmamış. Kendsii bize müracaatla daha öncede bu hesaba yatmama durumunun birçok kez gerçekleştiğini sgk işlemleri için takipçilik yapan bir komşusunun kendisinden para alıp işini hallettim dediğini ve maaşının yeniden hesaba yattığını anlattı. Hem babadan hem de eşten maaş almak yasal olduğuna göre müvekkilin hesabına maaş nasıl olur da yatmaz? Sizce direk savcılığa mı yoksa Sgk ya mı başvurmak daha faydalı olur?
Old 28-01-2015, 16:04   #11
av. necmi

 
Varsayılan

Kolay gelsin arkadaşlar. Benim de başımda benzer bir durum var. Müvekkile 1999 kasımdan beri SSK lı eşinden dolayı dul maaşı almaktadır.Ayrıca 1979 yılında ölen Bağkurlu babasından dolayı da 2006 Aralık ayından buyana yetim maaşı almaktadır. Şimdi Sgk müvekkileye yetim aylığını kesmiş ve yetim aylığı olarak ödediği bedeli geri istiyormuş.
1- Sgk ya bu parayı geri ödememe imkanı varmı
2- Sgk nın geri alma hakkı yoksa Müvekkileye, kesilen yetim aylığını tekrar bağlatma mümkünmü
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Old 18-02-2015, 14:03   #12
sserkan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av. necmi
Kolay gelsin arkadaşlar. Benim de başımda benzer bir durum var. Müvekkile 1999 kasımdan beri SSK lı eşinden dolayı dul maaşı almaktadır.Ayrıca 1979 yılında ölen Bağkurlu babasından dolayı da 2006 Aralık ayından buyana yetim maaşı almaktadır. Şimdi Sgk müvekkileye yetim aylığını kesmiş ve yetim aylığı olarak ödediği bedeli geri istiyormuş.
1- Sgk ya bu parayı geri ödememe imkanı varmı
2- Sgk nın geri alma hakkı yoksa Müvekkileye, kesilen yetim aylığını tekrar bağlatma mümkünmü
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 29.03.2011 gün 2010/1954 E.ve 2011/1938 kararını google arama motorundan aratırsanız istediğiniz cevabı bulacaksınız.
Old 19-02-2015, 09:05   #13
av. necmi

 
Varsayılan

Serkan bey teşekkür ederim. Bu kararı biliyorum. Ancak yargıtay son kararlarında fikir değiştirmiş, alamaz diyormuş
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yetim aylığı kesilir mi? Neslihan Meslektaşların Soruları 6 12-01-2013 20:46
iş kazası aylığı-ölüm aylığı mustafaaladag Meslektaşların Soruları 6 06-11-2007 15:19
Ssk'dan kesilen emekli aylığı av.zuhala Meslektaşların Soruları 1 27-03-2007 09:56
dul-yetim aylığı emekli sandığı Burak Demirci Meslektaşların Soruları 1 18-02-2007 12:43
Aynı anda hem SSK hem emekli sandığından maaş alınabilir mi? mslmklvz Meslektaşların Soruları 3 13-12-2006 13:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05288601 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.