Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi Hukuk eğitimi sonrası meslek seçimi ile Avukatlık veya Hakimlik/Savcılık Stajı ile ilgili konular

hazine avukatlığı nedir nasıl olunur??

Yanıt
Old 17-07-2007, 00:27   #1
semaakd

 
Varsayılan hazine avukatlığı nedir nasıl olunur??

merhabalar;
öğrenci olmanın en zor yanı hukuk yelpazesinin hangi kanadını ömür boyu tutacağımızı belirlemek olsa gerek ya da en azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. bu yüzden merak ettiğim birşey var ki hazine avukatı nasıl olunur? sınavı her sene açılır mı? hangi koşulları gerektirir? kısa bir arama yaptım ama net bi açıklama yok maliye bakanlığının yazıları var??
yardım istiyorum bu konuda bilenlerden.. maaş durumu nedir?? bu konuda bir sohbet herkese açıklayıcı olur diye düşünüyorum..
yazan ve yardım eden herkese şimdiden teşekkürler..
Old 17-07-2007, 09:43   #2
Av.Demet

 
Varsayılan

Hazine avukatı olan bir arkadaşımdan edindiğim bilgiye göre; hazine avukatı olabilmek için KPPSS sınavına girmek ve KPSS-B grubundan puan almak gerekiyor...(Arkadaşımın aktardığı bilgilere göre) Bu sene hazine avukatlığına alım yapılmayacakmış, ancak seneye yapılacak alımlar için ilanları ve başvuru koşullarını takip etmeniz gerekiyor...

Başarılar....
Old 19-07-2007, 11:10   #3
berkan_555

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan semaakd
merhabalar;
öğrenci olmanın en zor yanı hukuk yelpazesinin hangi kanadını ömür boyu tutacağımızı belirlemek olsa gerek ya da en azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. bu yüzden merak ettiğim birşey var ki hazine avukatı nasıl olunur? sınavı her sene açılır mı? hangi koşulları gerektirir? kısa bir arama yaptım ama net bi açıklama yok maliye bakanlığının yazıları var??
yardım istiyorum bu konuda bilenlerden.. maaş durumu nedir?? bu konuda bir sohbet herkese açıklayıcı olur diye düşünüyorum..
yazan ve yardım eden herkese şimdiden teşekkürler..

Hazine Avukatı'nın idare ile iç ilişkisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile belirlenir. Görevinin ifası arasında ise Hazine Avukatı takip ettiği davaya ilişkin kurallara ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun tayin ettiği meslek kurallarına tabidir. Yani hazine ile hazine avukatı arasında vekalet hukukundan doğan vekil-müvekkil ilişkisi vardır. Hazine avukatı da, herhangi bir avukat gibi müvekkiline yani idareye, 1136 sayılı Kanun gereğince hukuki yardım ve hizmet sunar. Hazine avukatının yani vekilin mahkemeler karşısındaki beyanları, 4353 sayılı Kanun'da belirlenen yetki sınırları içinde, temsil ettiği idareyi bağlar. Bu görünüşüyle hazine avukatı takip ettiği dava açısından, hukuki bağımsızlık ve bunun sonucu olarak, her vekil gibi, müvekkiline yani temsil ettiği idareye karşı sorumluluk taşır. Her çeşit hukuki ihtilafta, hazineyi savunur.

http://www.bahum.gov.tr/bahum/anasayfa.htm

1389 SAYILI KANUNA GÖRE VEKALET ÜCRETİ TEVZİ

YÖNETMELİĞİ
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 12.8.1961, No : 5/1560
Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.1.1929, No : 1389
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 31.8.1961, No : 10894
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 4, Cildi : 1, S. 3005

Madde 1 – Tek Hazine avukatı istihdam edilen yerlerde bu avukat tarafından ikame ve takip olunarak Devlet lehine sonuçlandırılan davada mahkemelerce Hazine lehine hüküm ve tahsil olunan vekalet ücretinin % 70 i o avukata verilir.
Madde 2 – Birden fazla Hazine avukatı çalıştırılan yerlerde (Merkez dahil) davayı ikame ve takip eden avukata tahsil olunan vekalet ücretinin % 45 i verilir. % 25 i davayı ikame ve takip eden avukat da dahil olmak üzere, o yerde çalıştırılan müşavir avukat ve Hazine avukatları arasında mütesaviyen tevzi olunur.
Madde 3 – Davanın ikame ve takibi ile sonuçlandırılmasında birbiri ardına veya birlikte bir kaç avukatın hizmeti geçmiş ise yukarıki hükümlere göre dava avukatı için ayrılan hisseler her avukatın hizmet ve karara tesir derecesine göre Baş Hukuk Müşavirliğince, teşkilatı bulunan yerlerde de muhakemat müdürlüklerince bu avukatlar arasında paylaştırılır.
Madde 4 – İcra takipleri dolayısiyle icra dairelerince hükmedilen vekalet ücretlerinin tevziinde de yukarıki hükümler uygulanır. Şukadarki icra takibi davayı ikame ve takip eden avukattan başka avukat tarafından yapılmışsa, dava sonunda hüküm ve tahsil olunan vekalet ücretinin % 5 i dava avukatının hissesinden indirilerek icra avukatının istihkakına ilave olunur.
Madde 5 – Vekalet ücretlerinin yukarıki maddelerde yazılı kısmından geri kalan % 30 unun 1/6 i muhakemat müdürlüğü merkezleri dışında mahalli Hazine Avukatlığı memur ve hizmetlilerine almakta oldukları aylık veya ücretlerle mütenasiben tevzi edilir.
Madde 6 – Beşinci maddeye göre yapılacak tevziden artan hissenin muhakemat müdürlüklerine bağlı yerlerde yarısı muhakemat müdürlüğüne, diğer yarısı Baş Hukuk Müşavirliğine; muhakemat müdürlüklerine bağlı olmayan yerlerde de tamamı Baş Hukuk Müşavirliğine gönderilir.
Madde 7 – Muhakemat müdürlükleri merkezlerinde % 30 hissenin yarısı altıncı madde gereğince bağlı yerlerden gönderilen hisselerle birleştirilerek toplamının % 40 ı muhakemat müdürlüklerine verilir; % 60 ı müdürlük memur ve hizmetlilerine almakta oldukları aylık veya ücretlerle mütenasiben paylaştırılır. Şukadar ki müşavir avukat ve avukatlar dışında kalan memur ve hizmetlilerin hisselerinde, hizmet icapları bakımından gerekli gördükleri değişiklikleri yapmağa muhakemat müdürleri yetkilidir.
% 30 hissenin diğer yarısı Baş Hukuk Müşavirliğine aittir.
Madde 8 – 6 ncı ve 7 nci maddeler gereğince Baş Hukuk Müşavirliğine gönderilen hisseler toplamının % 25 i Baş Hukuk Müşaviri ile hukuk müşavirleri ve merkez muhakemat müdürüne kadro aylıkları; % 45 i merkez avukat ve müşavir avukatlarına almakta oldukları aylıklar nispetinde tevzi olunur. Artan % 30 diğer memur ve müstahdemlere ait olup ne şekilde tevzie tabi tutulacağı Baş Hukuk Müşavirlince tayin edilir.
Madde 9 – 19/6/1929 tarihli ve 8156 sayılı kararname ile kabul olunan Yönetmelik tadilleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 10 – Bu Yönetmelik 1 Eylül 1961 gününde yürürlüğe girer.
Madde 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


BAŞVURU ŞARTLARI :

Sınava Avukatlık ruhsatını haiz ve Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun kapsamında en az 3 yıl memur statüsünde çalışmakta olanlar katılabilir.

Diğer başvuru şartları forumda mevcuttur.


Saygılarımla!
Old 19-07-2007, 12:17   #4
semaakd

 
Varsayılan teşekkür ederim

sağolun gerçekten biraz daha net.. ama merak ediyorum başvuru şartlarından en az 3 yıl devlet memuru olarak nerede çalışabilirm ki seneye mezun olacağım ve bu işi nasıl yapıcam?? hangi devlet görevi yapılabilir uygun olur? özellikle tercih edilme şartları varmı yani bu özellik iyi şuna sahip olursan şöyle olur falan? mezun olunca staj yapıp başvurmak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim??yardımınız için içten teşekkürlerimi sunarım..Saygılarımla
Old 19-07-2007, 19:40   #5
hukukankara

 
Mutlu

merhaba bn de hukuk fakültesi öğrencisiyim ve de babam hazine avukatı yani az cok çalişma sartlarını maddi durumlarını da biliyor sayılrım.yanlız şu anda size mesleğe giriş koşulları gibi konularda bilgi weremeyecegim.çünkü babam girdğinde şu ankinden baya bi farklıydi.sayıca azdır h. avukatları.657 ye tabi olmalarına ragmen oldukca rahat mesaileri wardır. yani avukat olmaları dolayısıyla pek mesaiye tabi olmazlar.tayin ileri sayıları az olduğundan biraz sıkıntı teskil eder. dikkat gerektiren bi meslek dava takplerinde filan. ama hakimlik kadar stressli olduğunu söyleyemem.muhakemat müdürlüklerinde calişrlar.illerde defterdarlar ami,rleri olarak görülür ama maliye teskilatında hukukcu oldukalrı için ayrı bi yerleri wardır.vekalet ücreti die yıllık bir para alırlar yanılmıyosam bu sene 5000ytl iidi. fazlaca keşiflere giderler. kıdem derecesine göre deişmekle birlikte vekaşlet ücretini de dagıttığımızda aylık 2100 ytl civarında ortalam maasş alırlar ama bu dediğim gibi keşif miktarı haciz miktarına göre deişir özellkle bayanlar için ideal meslek olduğu söylenir.umarım bi fikir wermiştir söylediklerim...saygılarımla
Old 20-07-2007, 18:10   #6
semaakd

 
Varsayılan peki ama başvuru şartlarını tam olarak algılamak zor..

öğrenebildiğim kadarıyla sınavı her sene açılmıyo ve önce 3 yıldevlet memuru olarak çalışmış olmak gerekiyor. bu nasıl aşılır? stajı yaptıktansonra nerde ve nasıl devlet memuru olarak çalışabilirim ki? çok karışık ama yazdıklarınız sayesinde daha rahat çözümleyebilinir hale geliyor yarıdmlarınız için teşekkürler tekrar cevaplarınızı bekliyorum..
saygılarımla..
Old 21-07-2007, 11:04   #7
Serap Han

 
Varsayılan

hazine avukatı 2 şekilde alınır;
1-KPSS-Bden aldığınız puanla ösym tarafından yapılan merkezi yerleştirmeyle
2-halihazırda memur olup avukatlık ruhsatına sahip olanlar arasından mülakatla
1.durumdu kpss dışında bir sınava tabi tutulmazsınız.tercihlerinizi yaparsınız,puan üstünlüğüne göre atamanız yapılır.(en son dün kpss ile 80 tanehazine avukatı alındı.)2.şekildeyse mülakatla yapılır alımlar.
maliye bakanlığı geçen kasımda 100 taneydi sanırım memurlar arasından almıştı hazine avukatını.ondan sonra,sonuçları dün belli olan merkezi yerleştirmeyle 80 kişi alındı.sanırım bu yıl içerisinde başka alım olmaz,olsa bile kpssden değil memurlardan alınır.yani sizin bir dahaki alımları takip edip müracaatınızı yapmanız gerekir.tabi bu arada kpssye girmeniz de şart.yalnız bu sene kpss-b yapılmayacak,seneye mutlaka girin,sonuçlaın zaten 2 ıyl geçerliliği var.ben de 2006 kpssden aldığım puanla bu sene atandım
başka sormak istediğinz birşey varsa sorabilirsiniz
Old 23-07-2007, 12:05   #8
semaakd

 
Varsayılan

çok teşekkür ederim vallahi ne desem az bu aydınlatma süper oldu. yani mezun olduktan sonra öncelikle stajı bitirip sonra kpss'ye girip şayet açılırsa alım yapılır. yoksa bir memur isek başvuru ve mülakat ile söz konusu oluyor. peki hukuk mezunu olarak devlette nasıl memur hangi tür memuriyetler üstlenebiliriz?? ayrıca ben seneye mezun olacağım ve stajım yeni başlayacak.ancak o zaman kpssye girme imkanım olacak bu durum yani stajımın devam ediyor olması durumu etkiler mi? birde eş durumundan tayin kolaylığı varmı eşiniz serbest avukat olsa da??? çok teşekkür ederim..
Old 23-07-2007, 14:18   #9
hukukankara

 
Varsayılan

devlette üstleneceginiz memurluklar tabi ki cok cesitli ama bnm tanıdığım kimseler maliye bakanlığında calişyorlardı.ayrıca eş durumu konusunda eşinizin serbest avukat olması durumunda malesef bir kolaylık yapılamamkta.eger eşinizin caliştığı yerde hazine avukatı ihtiyacı warsa tabi ki mümkün ancak dier turlu zor. yanlız esi hakim savcı olanlar genelde eslerinin çaliştığı yerlerde calişabilmektedir...
Old 18-11-2007, 10:20   #10
*Emek*

 
Varsayılan iyi günler

iyi günler,öncelikle semaakd'ye bu konuyu açtığı için teşekkür ederim. benim de hazine avukatlığı konusunda sorularım olacaktı:

1. kpss ile girmek için kpss puanından ayrı olarak istenen koşullar neler? mesela stajımızın bitmesi şart mı? ben stajımı yapmadan da başvurabilir miyim?

2. kpss sınavından sonra hakimlik gibi sonradan bir mülakata tabi olacak mıyız?

3.hazine avukatı iken serbest olarak başka davalar alabiliyor muyuz?

4. kpss ile alımlarda genellikle kaç puanın altındakileri almıyorlar?

teşekkürler...
Old 10-06-2013, 13:57   #11
avukatyeşim

 
Varsayılan

merhaba,
hazine avukatları ilçelerde kime bağlıdır,amiri kimdir?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
idari yargı hakimi nasıl olunur? arkhe Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 33 08-03-2009 03:29
Hukuk Müşaviri nasıl olunur? Av.M.Yücel Konumuz : Hukukçular 2 09-04-2007 09:46
Hazine Avukatlığı Alım İlanı Av. Şehper Ferda DEMİREL Adliye Duvarı 6 31-10-2006 11:01
Nasıl uluslararası avukat olunur? Mehmet İZMİR Hukuk Lisans Eğitimi 5 18-10-2006 19:16


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05114102 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.