Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Trafik ceza tutanağını imza etmeme halinde tebliğ tarihi ne olur?

Yanıt
Old 06-04-2007, 23:23   #1
ares139

 
Varsayılan Trafik ceza tutanağını imza etmeme halinde tebliğ tarihi ne olur?

Kırmızı ışıkta geçen müvekkil kendine kesilen trafik ceza makbuzunu imzalamamış ve polis memuruna tebliğe vermelerini söylemiş.Bildiğim kadarıyla tebliğden itibaren 15 gün içerisisinde yapılan ödemelerde %25 indirim uygulanıyor.Peki imzadan imtina eden müvekkile ceza tutanağı ne zaman tebliğ edilmiş sayılacaktır?.Bildiğim kadarıyla tebligat kanununda muhatab imzadan imtina ederse bu durumda bu tebligata şerh düşürlerek o gün tebliğ edilmiş sayılmaktadır.Ceza tutanağı içinde aynı şekilde imtina tarihi, tebliğ tarihi olarak esas alınabilirmi?Yoksa ceza makbuzunun kesinlikle ilgilisine tebliğ edilmesiylemi ; gerek 15 günlük itiraz gerekse 15 gün içinde ödeme için geçerli %25 indirim uygulanacaktır.Saygılarımla.
Old 06-04-2007, 23:49   #2
Heybe Hukuk

 
Varsayılan Bildiğim kadarıyla..

Bildiğim kadarıyla, trafik cezaları muhataba her ne şekilde olursa olsun tebliğ edilemediği durumlarda, ruhsat adresine tebliğe çıkarılıyor. Tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ödeme yapılması durumunda indirim uygulanıyor ve 15 gün içinde de Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edilebiliyor. İtiraz durumunda, kararın tebliğinden sonra ceza kesinleşiyor ve indirim uygulaması da kararın tebliği tarihinden itişbaren 10 için geçerli oluyor. Şuan vaktim olsaydı, mevzuata atıfta da bulunmak isterdim. Ancak vermiş olduğum bu bilgiler, bizzat deneyimlerimden gelmektedir. Faydalı olmasını umud ederim.
Kolay gele..
Old 06-04-2007, 23:57   #3
ares139

 
Varsayılan

Sayın Yeliz verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.Ancak imtina durumunda ne olacağını tam olarak anlayabilmiş değilim.Çünkü müvekkil ceza makbuz tutanağını imza etmemiştir.Yani bu durumda illaki ruhsat adresine ceza makbuzu tebliğ mi edilmeli?Bundan sonramı süre işlemeye başlayacaktır.Saygılarımla
Old 07-04-2007, 01:05   #4
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

http://www.turkhukuksitesi.com/showt...?t=6659&page=2....
burada tartısılmıstı daha once ısınıze yarayabılır...
ıyı calısmalar...
Old 07-04-2007, 02:27   #5
ares139

 
Varsayılan

Sayın Ayşe Hanım ilgili linki tümüyle okumama rağmen sormuş olduğum soruyla alakalı bir cevap bulamadım.Ceza tutanağı imzadan imtina edilirse imtina edildiği şerh düşülürse o gün için mi tebliğ yapılmış olacak?Bu soruma cevap halen alamadım.İmzadan imtina halinde KTK 116 ya göre tebliğ edilmesi şartmı, değilmi?Saygılarımla.
Old 07-04-2007, 03:09   #6
Av.Gülsüm Sezen

 
Varsayılan

Sayın ares139;
Kanaatimce imzadan imtina şerhi düşülmesi tebliğ tarihi sayılamaz. Aksi halde, haberdar olmadığımız pek çok ve dahi suiniyetli olabilecek ceza kesilmesi işten olmayacak idi.Şöyle ki;

TRAFİK PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE
UYGULANACAK ESAS VE USULLER İLE KULLANILACAK
BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK
m.10:a) - Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine yedi iş günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

İşinize yaracağı umudu ve saygılarımla..
Old 07-04-2007, 12:16   #7
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ
Bu hükümler arasında "imzadan imtina" halinde tebliğin yapılmış sayılacağı (imtina sebepleri vb. açıklamalar şerh düşülmek şartıyla) düzenlendiğinden;

Bence tebliğ tarihi imzadan imtina tarihidir.
(Tebliğe yetkili kişinin, posta memurundan bu konuda farkı yoktur.)
Saygılarımla...
Old 07-04-2007, 12:40   #8
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın ares139

Yüze karşı verilen cezalarda, imzalansa da imzalanmasa da tutanak tarihi tebliğ tarihi olarak kabul edilir.

Posta ile adrese tebligat sadece plakaya yazılan cezalar için gereklidir.

Saygılarımla
Old 07-04-2007, 12:52   #9
Av.Gülsüm Sezen

 
Varsayılan

Cezanın yüze karşı verilmiş olması tek başına yeterli olmuyor bildiğim kadarıyla, suçu işlediği iddia edilen kişinin adının da bilinmesi ve tutanakta yazılması lazım. İmzadan imtina eden, adını da vermediyse-ki olayda pek muhtemelen bu şekilde olduğunu varsaydım-; yine sadece plakaya yazılmış bir ceza söz konusu olacaktır. Zira adı bilinmeyen ve resmi kimlik ile de teyit edilmemiş olarak tutulmuş bir tutanakta; sürücü ve araç sahibi farklı olabileceğinden imzadan imtina tarihinin tebliğ tarihi sayılması, malikin haberdar olamayacağı ihitimaliyle mantığa aykırı olacaktır naçizane kanımca...Saygılarımla..
Old 07-04-2007, 13:18   #10
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Gülsüm Sezen
İmzadan imtina eden, adını da vermediyse

Bu durumda plakaya yazılan cezanın kayıt malikine tebliği gerekeceği konusunda sayın Sezen'e katılıyorum.
Ancak kimlik bilgilerinin görevli memura beyan edilmemesi ayrı bir suç? veya kabahat? oluşturabilir.
Saygılarımla...
Old 07-04-2007, 13:23   #11
ares139

 
Varsayılan

Tüm cevaplar için arkadaşlara teşekkür ediyorum.Bazı arkadaşlar imzadan imtina şerhinin düşülmesini tebliğ tarihi olarak geçerli olacağını söylemişler.Peki bu halde imtina eden müvekkil dolayısı ile hangi cezayı da ve hangi sebeble ve ne miktarda yediğini bilmiyor.Çünkü tutanağın bir sureti imtina ettiği için kendine verilmemiş.Sulh ceza mahkemesinde neyin iptali için ve hangi sürede dava açılacaktır sürenin başlangıcı için hangi tarih esas alınacaktır?

(Müvekkil ehliyet ve ruhsatını polis memurlarına ibraz etmiş memur arkadaşların tahrik edici konuşmaları ve kendisini 30 dk varan bekletmeleri üzerine ceza makbuzunu imzadan imtina etmiştir.Çünkü ışık ihlali noktasında, ihtarla müvekkilin kullandığı aracı durduran asayiş ekibi daha sonra trafik ekiblerini çağırtıp makbuz temin edip ondan sonra ceza makbuzunu düzenlemişler.Çok ilginç olduğu için olayı anlatma gereği duydum.)
Old 07-04-2007, 13:41   #12
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Tebligat Kanunu
Madde 21 - (Değişik: 3220 - 6.6.1985) Kendisine tebligat yapılacak kimse.... tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut (Değişik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.5) "zabıta amir veya memurlarına" imza mukabilinde teslim eder ve..

*Tutanak zabıtaya gidecektir ve ilgilisi içeriğini oradan öğrenecektir. Kendi fiilinden kendi yararına sonuç çıkaramaz, davranışının sonuçlarına imzadan imtina suretiyle peşinen razı olmuştur düşüncesindeyim.
Saygılarımla...
Old 07-04-2007, 13:44   #13
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Av.Gülsüm Sezen

Trafik cezalarında ad verilmemesi zaten mümkün değil; polis ilk iş olarak ehliyeti istiyor.

Çevreyi kirletmek, sarhoşluk, dilencilik gibi diğer kabahatlerde ise, eğer kişi yetkili memura kimliğini göstermezse (veya kimliği üzerinde yoksa)kişinin kimliği tespit edilene kadar serbest bırakılmaması gerekiyor. Aksi halde zaten dilencinin plakasına ceza yazılamıyor.

Saygılarımla
Old 07-04-2007, 13:53   #14
Av.Gülsüm Sezen

 
Varsayılan

Sayın Konyalı;
Ehliyet gösterilmek zorunda tabii ki;ancak diyaloğa girilmemişse ismin bulunmaması söz konusu olur değil mi?
Ayrıca imzadan imtinanın başvuru hakkının kullanılmayacağı sonucunu bağlamak hukuk mantığıma tamamen ters düşüyor üzgünüm ki..Sizce bir tutanağı imzalamak mı, yoksa imzalamamak mı zımnen kabul anlamına getirilebilir? Saygılarımla..
Old 07-04-2007, 14:19   #15
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Ayrıca imzadan imtinanın başvuru hakkının kullanılmayacağı sonucunu bağlamak hukuk mantığıma tamamen ters düşüyor üzgünüm ki..Sizce bir tutanağı imzalamak mı, yoksa imzalamamak mı zımnen kabul anlamına getirilebilir?
Sayın Av.Gülsüm Sezen

Tutanağın bir suretini almazsanız nereye, nasıl, neden başvuracaksınız? 'Benim düşüncem' ya da 'sizin üzüntünüz' bu durumda işe yaramaz.

Saygılarımla
Old 07-04-2007, 21:14   #16
Av.Gülsüm Sezen

 
Varsayılan

Sayın Büyüğüm;
Ruhsattaki adrese tebliğ edilmeyecek mi? O zaman elinizde suret olmayacak mı? Zaten diğer mesajlarımı da bu yönde yazmadım mı? v.s. v.s. Bilgi birikiminize inancım çok, bu nedenle belirteyim;amacım tartışmak değil;hani ölçmek biçmek doğruyu bulmak anlamında tartışmak..Saygılarımla..
Old 07-04-2007, 22:07   #17
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Katkı

Alıntı:
[KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

Tutanak Düzenleyenlerin Yükümlülüğü

Madde 162- Tutanak düzenleyenler;

a) Tutanaklarla ilgili olarak;
1) Tutanaklara bağlı olduğu birimin adı bulunan kaşe damgayı basmak, bastırmak ve birimin adını yazmak,
2) Adını, soyadını, görev ünvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu bilgiler bulunan kaşe damgayı her nüshasına basarak imza etmek,
3) Tutanaklar, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana imza ettirmek ve bir nüshasını vermek,
4) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için imza etmedi,
5) Tescil plakasına göre işlem için Kanunun 116 ncı maddesi,
6) Zorunlu hallerde resmi ve özel kurum veya kuruluşların sorumluları için "gıyabında" yazarak kayıt koymak,
7) Suça el koymaların birden fazla olması halinde mahkemelik suç tutanağını en az 2 görevli tarafından imzalamak,
8) Yalnızca alındıların her sayfasını, bağlı olduğu kuruluşun resmi mührü ile mühürlemek,
ile yükümlüdürler.

Alıntı:
E. 2003/10346
K. 2003/5931
T. 9.7.2003
• SÜRÜCÜNÜN TRAFİK CEZA TUTANAĞINI İMZADAN İMTİNA ETMESİ ( İtirazı İnceleyecek Yargı Yolu )
• GÖREV ( Sürücünün İmzadan İmtina Ettiği Trafik Ceza Tutanağına Dayanan İtiraz )
• YARGI YOLU ( Sürücünün İmzadan İmtina Ettiği Trafik Ceza Tutanağına Dayanan İtiraz )
2918/m.116
ÖZET :Sürücünün imzadan imtina ettiği anlaşılan ceza tutanağına dayanan itirazın Uyuşmazlık Mahkemesinin 6.12.1999 gün ve 44/45 sayılı ilamı ile kabul edildiği üzere, göreve ilişkin genel kurala göre, idari yargı yerinde çözümlenmesi gerekir.

DAVA : 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ek-2 maddesine aykırılıktan 30.1.2003 tarih, 393475 sayılı trafik ceza tutanağı ile Raci hakkında uygulanan cezaya itirazın kabulüne ilişkin TARSUS 1 Sulh Ceza Mahkemesinin 22.4.2003 gün ve 2003/11-331 sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 26.5.2003 gün ve 25026 sayılı yazılı emre müsteniden dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 4.6.2003 gün ve Y.E. 2003-90101 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

2918 sayılı kanunun 116. maddesi uyarınca tescil plakalarına göre düzenlenen ceza tutanaklarına sulh ceza mahkemesinde itiraz mümkün olup, bu kapsamda bulunmayan sürücünün imzadan imtina ettiği anlaşılan ceza tutanağına dayanan itirazın uyuşmazlık Mahkemesinin 6.12.1999 gün ve 44/45 sayılı ilamı ile kabul edildiği üzere, göreve ilişkin genel kurala göre, idari yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği, bu hususun benzer olaylar nedeniyle Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 26.12.2001 gün ve 2001-18821-20184, 3.7.2002 gün ve 2002/13273-10592 sayılı ilamları ile de kabul edildiği gözetilmeden, görevsizlik kararı verilmesi yerine, yazılı olduğu şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiş ve CMUK.nun 343.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması luzümu yazılı emre atfen ihbar olunmuş bulunmakla gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı emre dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden Tarsus 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 22.4.2003 gün ve 2003/11-331 sayılı kararının CYUY.nun 343. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince düşünülmesine 9.7.2003 günü oybirliğiyle karar verildi.Kazancı'dan alınmıştır
Old 08-04-2007, 11:42   #18
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Gülsüm Sezen
Ruhsattaki adrese tebliğ edilmeyecek mi? O zaman elinizde suret olmayacak mı?

Sayın Av.Gülsüm Sezen
Yüze karşı verilen cezalar ayrıca posta yoluyla tebliğ edilmez. Sadece sonradan ödeme emri tebliğ edilir. Ödeme emrine itiraz da idare mahkemesine yapılır. Ödeme emri düzenlenmesi idari bir işlemdir. Bu idari işleme karşı idare mahkemesinde dava açılabilir.

Ayrıca bir açıklama da gerekli oldu: Daha önceki mesajlarımdan 'imzadan imtina halinde itiraz edilemez' gibi bir anlam çıkarılmasın. Sorulan olayda imzadan imtina eden kişi tutanağı almadığı için itiraz edemeyeceğini yazmıştım. Ama imzadan imtina etmiş olduğu halde tutanağı alan kişiler elbette nereye nasıl neden başvuracaklarını bilirler.

Sayın Av.Suat Ergin'in yukarıda aktardığı karar da bu konuda aydınlatıcı olmuş.

Saygılarımla
Old 21-09-2008, 21:31   #19
Av.Barış

 
Varsayılan

bende birşey sormak istiyorum.
Yanlış park vs gibi hususlarda ceza tutanağı sürücünün yokluğunda aracın penceresine bırakılmaktadır.Sürücü bu ceza tutanağını alır almaz 7 gün içinde sulh ceza mahkemesine mi itiraz etmelidir yoksa tebliğin yapılmasını mı beklemelidir?
Old 22-09-2008, 10:55   #20
av. onur canakci

 
Varsayılan

ben de imzadan imtina edildiği durumlarda ceza tutanağının ilgili kişiye çok nadir tebliğ edildiğini duydum.yani bu gibi durumlarda imzadan kaçınılması öneriliyor genelde ama sonuçta bu kişinin vicdanıyla ilgili bir durum.hatayı yapmışsam cezasını çekerim diyorsanız imzalayın yoksa imzalamayın belkı gelmez..
Old 06-06-2010, 17:05   #21
ayşe dağdelen

 
Varsayılan

Evet imzadan imtina halinde( "imtina etti" kaydı düşülmek şartıyla) tutanak tarihi tebliğ tarihidir.Buna sulh cezada itiraz edilebilir. Ödeme emri ise borcunuzu bildiğiniz halde ödemediğiniz için gönderilir.Buna itiraz da idare mah. açılı.Peki ehliyetsiz araç kullanan küçükse (-18) ceza tutanağının kendisine tebliğe geçerli olur mu acaba diye bi soru geldi aklıma. araştıralım bakalım
Old 06-06-2010, 17:32   #22
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ayşe dağdelen
Peki ehliyetsiz araç kullanan küçükse ceza tutanağının kendisine tebliğe geçerli olur mu acaba diye bi soru geldi aklıma.
Ehliyetsiz araç kullanmak idari para cezasıyla değil, mahkemece adli para cezasıyla cezalandırılır diye biliyorum.

Öte yandan, eğer idari para cezası gerektiren bir kabahat işlerse 15 yaşından büyüklere (18 yaşından küçük olsa da) ceza verilir; tebligat yapılır:

Kabahatler Kanunu:
Madde 11 - (1) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmamış çocuk hakkında idari para cezası uygulanamaz.

Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Trafik Ceza Tutanağını İptal Ettirdik Av.Suat Ergin Meslektaşların Soruları 377 19-11-2019 11:35
fatura da temerrüd tarihi ihtarname tarihi ya da takip tarihi midir. avukat2007 Meslektaşların Soruları 23 01-02-2015 12:50
Senet metnine atılan imza-Uydurma imza Gamze Dülger Meslektaşların Soruları 3 17-05-2012 10:23
Bir makbuzda imza olmazsa makbuzun geçerliliği nasıl olur davut Hukuk Soruları Arşivi 2 14-11-2006 09:09
Tek Fiile İki Ceza Olur Mu? (3285 Sayılı Kanun) homer Meslektaşların Soruları 3 06-09-2006 17:33


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06192708 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.