Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Gerçeğe Aykırı Nüfus Kaydının İptali/Düzeltilmesi Davası.

Yanıt
Old 12-05-2008, 11:19   #1
uye8490

 
Varsayılan Gerçeğe Aykırı Nüfus Kaydının İptali/Düzeltilmesi Davası.

Sayın meslektaşlarım,
müvekkil 1994 yılında vefat eden murisinin (babasının) kendi kardeşlerinden başka 10 çocuğunun olduğunu tesadüfen nüfus kaydından öğreniyor.

Ve bu on çocuk aynı ana ve babadan olma olarak nüfus kaydında görünüyor.(ortada bir evlilik dışı ilişki ve bu ilişkiden doğan çocuklar yok yani)
Müvekkil babasının ölümünden önce ,babasının adına sahte kimlik çıkartan birinin varlığını ve kişinin kendi çocuklarını bu kimlik kartına dayanarak babasının nüfusuna kaydettirdiğini,bu kişiyi tanıdığını ve adresini de bildiğini söylüyor.
Bu durumda nüfus kaydının iptali/düzeltilmesi için açılacak olan davada hasım olarak nüfus müdürlüğü ile beraber diğer (nüfus kaydının gerçeğe aykırı olduğu iddia edilen )mirasçıların tümünü de dava etmemiz gereklidir.
Davacı olarak diğer (gerçek mirasçı olduğu iddia edilen) mirasçıların tümünü mü göstermemiz gerekiyor?

Böyle bir davada ileri sürülebilecek deliller ne olabilir.
Çünkü diğer çocukların nüfusa tescili sırasında sunulmuş olan herhangi bir doğum raporu da yok.Nüfus kaydı son derece normal görünüyor.
Ama dediğim gibi müvekkil bu on çocuktan hiçbirini tanımadığını ve bu kayıtların sahte olduğunu babası adına kimlik çıkartmış olan şahsın "rüşvet verdim oldu gücün yetiyorsa aksini ispat et "dediğini söylüyor.

Ne yapabiliriz.

Emek verecek olan meslektaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.
Old 12-05-2008, 11:47   #2
FYLOZOF

 
Varsayılan

Müvekkiliniz tek başına nufus kaydının iptali davası açabilir.Belki , hakim, ileri aşamalarda diğer mirasçıların davaya muvafakatlarını isteyebilir.
Davalı olarak; Nufus Müdürlüğü ve Kayıt iptali istediği kişileriin hepsini davalı olarak göstermek zorundadır. bunlar içinde ölenler var ise, mirasçılarını davaya dahil etmek zorundadır.
Delillere gelince, tanık, savcılık araştırması, DNA testi vs..
Old 12-05-2008, 11:48   #3
denipre

 
Varsayılan

dava sonucundan miras hukuku etkilencek olanların zorunlu olarak hasım gösterilmesi gerekmektedir.Öte yandan tabii olarak gerçek mirasçıların davacı olması gerekecektir.İşlemi yapan şahıs açısından suç duyurusunda bulunabilirsiniz ancak muhtemelen zamanaşımına uğramış olduğundan takipsizlik kararı verilecektir.Yinede savcılığın yaptığı araştırma davanıza yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.Davanızdaki en önemli delilleriniz tanık beyanları olacaktır.Kolay gelsin..
Old 13-05-2008, 10:25   #4
av.eseralp

 
Varsayılan

davanızı tanıkla ispatlayacağınıza dair yargıtay kararı yolluyorum. iyi çalışmalar umarım yardımcı olur.YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

Tarih : 03.10.2005
Esas No : 2005/13826
Karar No : 2005/14564


4721 - TÜRK MEDENİ KANUNU 30

ÖZET : DAVACI TARAF, DAVALI NAİM'İN DAVACI SATI İLE AYŞE'DEN DEĞİL, DAVALI ÖMER İLE EŞİ NAHİYE'DEN OLDUĞUNU BU NEDENLE NÜFUS KAYDININ DÜZETİLMESİNİ TALEP ETMİŞTİR. NÜFUS SİCİLİNDE BULUNAN KAYDIN DOĞRU OLMADIĞI ANLAŞILIRSA GERÇEK DURUM HER TÜRLÜ KANITLA İSPAT EDİLEBİLİR. DAVACI TANIKLARININ ANLATIMI İLE GERÇEK DURUM İSPAT EDİLMİŞ OLMAKLA DAVANIN KABULÜ GEREKİRKEN YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI USUL VE YASAYA AYKIRIDIR.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı taraf, davalı Naim'in davacı Satı ile Ayşe'den değil, davalı Ömer ile eşi Nahiye'den olduğunu bu nedenle nüfus kaydının düzetilmesini talep etmiştir.

Davacı vekili son oturumda DNA testi yapılmasının zorunlu bir işlem olmadığını, takdiri delillerle davanın aydınlanmış olduğundan davanın kabulünü talep etmiş, Mahkeme, DNA testinin soybağının araştırılması açısından değil önemli maddi bir delil nedeniyle gerek duyulduğundan bahisle davanın reddine karar vermiştir.

Mahkeme tarafından da kabul edildiği üzere dava soybağının düzeltilmesine yönelik olmayıp nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkindir.

Nüfus sicilinde bulunan kaydın doğru olmadığı anlaşılırsa gerçek durum her türlü kanıtla ispat edilebilir. ( TMK. md. 30 f. ll ).

Davacı tanıklarının anlatımı ile gerçek durum ispat edilmiş olmakla davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 05-01-2011, 14:51   #5
av.külcü

 
Önemli Gerçeğe aykırı nüfus kaydı babanın rızasıyla oluşturulmuşsa?

Sevgili Meslektaşlarım, acil bilgiye ihtiyacım var..!

Vatandaş (A) ilk evliliğini boşanmayla bitiriyor, bu evlilikten iki çocuğu var. Sonra (B) şahsıyla evleniyor ve (B) şahsının önceki evliliğinden olan, ancak nüfusa kaydedilmemiş olan iki çocuğunu kendi çocuğuymuş gibi nüfusuna geçiriyor. (Baba adı (A) anne adı (B) olarak)

Vatandaş (A) nın çocukları, bu durumdan başlangıçta bilgileri olduğu halde duruma karşı çıkmıyorlar, ta ki; (A) bir kaza sonucu ölüp mirasçılarına yüklü bir tazminat ödeninceye kadar..!

Şimdi (A) nın ilk evliliğinden olan çocukları, nüfusta kayıtlı olan ancak babalarının öz çocuğu olmayan iki çocuğun kaydının silinmesi için dava açtılar, ben davalı avukatıyım. (Bu davada zamanaşımı işlemediği için bunu ileri süremiyorum)

İki gündür tüm forum alanlarını taradım nerdeyse, fakat maalesef bu davada benim için faydalı olabilecek bilgiye rastlayamadım. Eğer davayı kazanmak için hiçbir şansım yoksa davayı almayacağım ve müvekkile bu durumu anlatacağım.

Benim burada tek aklıma gelen şey;, ölen (A) nın, -davalı- ikinci eşinin önceki evliliğinden olan -davalı- çocukları, kendi rızasıyla, kendi beyanıyla, kendi imzasıyla kendi üstüne yazdırmasının bu davaya etkisinin olup olmayacağı hususu.
Bu husus davayı kazanmam için yeterli olabilir mi?

Bilgisi olan arkadaşlar paylaşırsa çok sevineceğim.
Şimdiden teşekkürler...
Old 07-01-2011, 09:42   #6
FYLOZOF

 
Varsayılan

değerli meslektaşım, A nın çocukları kendi rızası ile kendi imzası ile uzerine yazdırmanın sonuca bir etkisi yoktur. neticede o iki çocuk A nın çocukları değiller.
ölen A nın çocukları, nufus kayıt düzeltme davası açıp, o çocukları gercek anne babalarının üzerine kayıt olcak şekilde nufus kaydını düzeltebilriler.
siz o çocukların gerçekten, A nın çocukları olduğunu ispatlayamıyorsanız ki ispatlayamayacaksınız, çunku çocuklar gercekte A nın değil. muhtemelen dava kabulle sonuçlanacaktır.
Old 08-01-2011, 14:38   #7
av.külcü

 
Soru Tazminat davası söz konusu olabilir mi?

Alıntı:
Yazan FYLOZOF
muhtemelen dava kabulle sonuçlanacaktır.
Aynı düşüncedeyim. Davalı vekili olarak şansım olmadığını biliyorum, çünkü yapılan işlem usul ve yasaya aykırı.

Ancak beni rahatsız eden husus; "babalarının yaptığı bu işlemi bilen" öz çocukların yaklaşık 14 yıl bu işleme karşı çıkmamaları, ne zaman ki babalarının ölümü sebebiyle yüklü bir tazminat almaları söz konusu olunca söz konusu davayı açmaları.
Bu durumu iyiniyet kurallarına ve hakkaniyete aykırı buluyorum ve bir şekilde müvekkillerimin haklarını korumak istiyorum.

Bu noktada sizce maddi veya manevi tazminat davası açmak mümkün olabilir mi?
Old 08-04-2014, 10:07   #8
av.medine

 
Varsayılan

Sayın Külcü aradan uzun zaman geçmiş ama son mesajınızda bahse konu ettiğiniz husus ile benzer bir davam var. Davada nüfus kaydının iptali talep edilen çocuk ; annenin kardeşinin çocuğu olup 12 yaşından sonra baba vefat edince evvela dede ; nüfus kaydının iptali için dava açıyor. Davanın devamı sırasında dede vefat edince kanuni mirasçıları davaya devam ediyor ve bu arada dava 8 sene sürüyor ve dava açıldığı tarihte küçük olan çocuk karar tarihinde 18 yaşını doldurmuş bir reşit birey.
Ben de yukarıdaki yorumlarda belirtildiği üzere bu türden davalarda davalı vekili olarak çok fazla yapılabilecek bir şey yok. Fakat belli bir süre sonunda sırf miras hakkının aratması için ilgili çocuğa dava açmak ne kadar hakkaniyete uygun ve bu şekilde dava açanlara karşı hukuka uygun ne tür bir savunma yapılabilir. Sayın meslekdaşım acaba siz aradan geçen süre zarfında herhangi bir işlem yaptınız mı ?Netice de davamız karara aleyhimize bağlandı. Davalı çocuk bu aşamadan sonra yıllardır kullandığı SOYSİMİNİ KAYBEDECEK VE DAHİ YILLARDIR NÜFUSUNDA YAZILI ANNE VE BABA ADI FARKLI OLACAK. Bir de nüfus kaydı değişecek. Başlangıçta bu durumu bilen ve muvafakat veren kişilerin ; yıllar sonra bu hususta dava açması ne kadar hakkaniyete uygun ve hakkın kötüye kullanılması değil midir ?
Old 20-04-2014, 13:29   #9
av.külcü

 
Varsayılan

Dava görevsizlikle Asliye Hukuktan Aile Mahkemesine gitti. Aile Mahkemesi süre açısından davayı reddetmiş. (Hemen cevap veremedim kusura bakmayın. Çünkü davayı getiren arkadaş ofisten ayrıldı ve giderken davayı da götürdü. Ben de dosyayı inceleyip son durumu bildirmek istedim. Umarım geç olmamıştır da bu bilgi işinize yarar)
Old 09-07-2014, 16:45   #10
av.külcü

 
Varsayılan Dava zamanaşımı (veya hak düşürücü süre) sebebiyle reddedilmiş.

Arkadaşlar,
Yukarıda bilgi sorduğum ve bir başka meslektaşımın devam ettiği davanın; Asliye Hukuk Mahkemesinden görevsizlikle Aile Mahkemesine gönderildiğini bildirmiştim.
İlgilenen meslektaşım varsa diye davayı takip eden arkadaşa davanın sonucunu sordum. Davanın hak düşürücü sürenin geçmiş olması sebebiyle reddedildiğini söyledi.
Paylaşmak istedim...
Saygıyla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
nüfus kaydının düzeltilmesi av.birsenavcı Meslektaşların Soruları 18 06-05-2016 14:26
Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Av.Elvan Akkaya Meslektaşların Soruları 18 17-02-2015 16:39
Mükerrer Nüfus Kaydının İptali - Ölümün Nüfus Siciline İşletilmesi orthia Meslektaşların Soruları 7 23-03-2012 07:54
nüfus kaydının düzeltilmesi Av.Baran Karadağ Meslektaşların Soruları 2 28-01-2008 01:23
Nüfus Kaydının Düzeltilmesi... av.knel Meslektaşların Soruları 5 16-01-2008 15:10


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04515195 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.