Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ayıplı mal için başlatılan icra takibine itiraz edilebilirmi?

Yanıt
Old 18-08-2008, 13:10   #1
demokles

 
Varsayılan ayıplı mal için başlatılan icra takibine itiraz edilebilirmi?

müvekkilim 8 ay önce bir mağazadan taksitle lcd tv almıştır.taksitler için sıralı senet yapılmamış tek senet imzalatılmıştır.5 aylık taksiti biten tv nin arka kapağının olmadığını farkeden müvekkilim,mağazaya ihtarname çekerek 3 gün içinde kapağın getirilmesini,aksi taktirde sözleşme şartlarını yerine getirmeyeceğini mağazaya ihtarnameyle bildirmiş ancak aradan 50 gün geçmesine rağmen mağazadan cevap gelmemiştir.müvekkilim eline geçen ödeme emriyle bu gün itibariyle mağazanın kendisine karşı icra takibi başlatmış olduğunu öğrenmiştir.
bildiğim kadarıyla senetle mal satan mağazalar taksitli satışlarda tek senet değil sıralı senet yapmak zorundalar.takibe bu şekilde itiraz edip iptalini mi sağlamalı yoksa derhal tüketici mahkemesine başvurup tv nin iadesini mi talep etmeli kararsız kaldım.
Önemli Not:Tv,müvekkile sehpaya koymaya yarayan ayagı takılı olarak verildiğinden müvekkil bu malı aldıgında ayıbı görememiş,ancak tv yi duvara asmak için aparattan çıkardıgında durumu farketmıs ve hemen magazaya ihtarname gönderniştir.
Old 18-08-2008, 14:02   #2
sebepsiz zenginleşme

 
Varsayılan

bence itiraz ederek takibi durdurun ayrıca ayıplı mal biraz özen ve dikkat gösterseydi ayıpı anlayabilecek türdenmiş zannedersem 8 gündü ayıplı malda ki ayıpı bildirmek ama borçlar kanununda derhal ihbar edin yazmakta bu yüzden önce yapılan takibi durdurun derim ben
Old 18-08-2008, 14:15   #3
Av.Armağan ÖZMEN

 
Varsayılan

Takibe itiraz edilebilir.İtiraz edilememesi için bir neden göremiyorum ben.
Old 18-08-2008, 15:41   #4
av.knel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sebepsiz zenginleşme
bence itiraz ederek takibi durdurun ayrıca ayıplı mal biraz özen ve dikkat gösterseydi ayıpı anlayabilecek türdenmiş zannedersem 8 gündü ayıplı malda ki ayıpı bildirmek ama borçlar kanununda derhal ihbar edin yazmakta bu yüzden önce yapılan takibi durdurun derim ben

Sayın sebepsiz zenginleşme, nasıl bir itiraz takibi durdurur? Ayıbı 8 günde mi bildircez, yoksa Borçlar Kanunundaki derhal ihbar dediği için derhal mi? Ya da bunların hiçbiri; Tüketici Kanunundaki süreler ve kanun maddeleri mi geçerli?

Saygılarımla!
Old 18-08-2008, 15:42   #5
av.knel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan armi
Takibe itiraz edilebilir.İtiraz edilememesi için bir neden göremiyorum ben.

Takibin "kambiyo senetlerine özgü" bir icra takibi olması bir neden değilmidir, sizce?
Old 18-08-2008, 15:59   #6
sebepsiz zenginleşme

 
Varsayılan

kambiyoseneti yoluyla yapılan icra takibinde borca imzaya itiraz 5gün içinde yapılır.
Old 18-08-2008, 17:08   #7
Av.Armağan ÖZMEN

 
Varsayılan

Alıntı:
Alıntı:

Yazan armiTakibe itiraz edilebilir.İtiraz edilememesi için bir neden göremiyorum ben.


Takibin "kambiyo senetlerine özgü" bir icra takibi olması bir neden değilmidir, sizce?

Olayda bir kambiyo senedi var ve kambiyo senedi ile birlikte buna bağlı olarak bir de asıl borç ilişkisi var.Kambiyo senedinin düzenlenmiş olması asıl borcu ortadan kaldırmayacağına göre ve asıl borç da eksik ifa edildiğinden borca itiraz edilebileceğini düşünmekteyim.
Old 18-08-2008, 17:36   #8
av.knel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sebepsiz zenginleşme
kambiyoseneti yoluyla yapılan icra takibinde borca imzaya itiraz 5gün içinde yapılır.

İtirazınızın dayanağı ne olacak. Ve yaptığınız bu itiraz takibi durdurur mu? İtirazınızı (sayın, demokles'in olayı bakımından) nasıl ispatlayacaksınız?
Old 18-08-2008, 17:45   #9
av.knel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan armi
Olayda bir kambiyo senedi var ve kambiyo senedi ile birlikte buna bağlı olarak bir de asıl borç ilişkisi var.Kambiyo senedinin düzenlenmiş olması asıl borcu ortadan kaldırmayacağına göre ve asıl borç da eksik ifa edildiğinden borca itiraz edilebileceğini düşünmekteyim.

Senet asıl borç ilişkisinden bağımsız değilmidir?
Old 18-08-2008, 17:53   #10
kapgan

 
Varsayılan

Taksitle Satış
Madde 6/A-
Taksitle satış, satım bedelinin en az iki taksitle ödendiği ve malın veya hizmetin sözleşmenin düzenlendiği anda teslim veya ifa edildiği satım türüdür.
Taksitle satış sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Sözleşmede bulunması gereken asgari koşullar aşağıda gösterilmiştir:
a) Tüketicinin ve satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adresleri ve varsa erişim bilgileri,
b) Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil peşin satış fiyatı,
c) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı,
d) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
e) Peşinat tutarı,
f) Ödeme planı,
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları.

Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür. Sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse, bu senet, her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenlenir. Aksi takdirde, kambiyo senedi geçersizdir.
Taksitle satışlarda; tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir.
Tüketici aynı zamanda, bir taksit miktarından az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir.
Her iki durumda da satıcı, ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür.
Satıcı veya sağlayıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak; ancak satıcının veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin en az onda biri olması halinde kullanılabilir.
Ancak satıcının veya sağlayıcının bu hakkını kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir.
Sözleşme şartları tüketici aleyhine hiçbir şekilde değiştirilemez.5 ay taksit ödenmiş ise ve tek senet varsa bunun taksitli satış olduğu ve tüketici aleyhıne olduğu kanıtlanarak takip iptal edilebilir.
Old 18-08-2008, 17:56   #11
Av.Armağan ÖZMEN

 
Varsayılan

Alıntı:
Alıntı:

Yazan armiOlayda bir kambiyo senedi var ve kambiyo senedi ile birlikte buna bağlı olarak bir de asıl borç ilişkisi var.Kambiyo senedinin düzenlenmiş olması asıl borcu ortadan kaldırmayacağına göre ve asıl borç da eksik ifa edildiğinden borca itiraz edilebileceğini düşünmekteyim.


Senet asıl borç ilişkisinden bağımsız değilmidir?

Borçlar Kanunu

Madde 114 - Borcun tecdidi akitten vazıh surette anlaşılmak lazımdır.

Hususiyle mevcut bir borç için kambiyo taahhüdünde bulunmak veya yeni bir alacak senedi veya yeni bir kefaletname imza etmek, tecdidi tazammun etmez.

Bununla beraber, bu hükmün aksine dair akdolunan mukaveleler muteberdir.

burda demek istediğim asıl borç ilişkisi varlığını korumaktadır.Asıl borç ilişkisi ortadan kalkmamıştır.Dolayısıyla, asıl borç ilşkisine dayanılarak malın ayıpsız olanı ile değiştirilebileceğini veya bedelde indirim yapılabileceğini düşünüyorum.İspat konusunda ise çok emin olmamakla birlikte noterden çekilen ihtarname ile tanık müeessesinden yararlanılabilir sanırım.

Peki sizce borcu ödeyip ayrı bir dava mı açmalı?
Old 18-08-2008, 19:58   #12
av.knel

 
Varsayılan

"Peki sizce borcu ödeyip ayrı bir dava mı açmalı?"

Ortada tüketici kanunu kapsamında bir ayıplı mal söz konusu, tüketici kanunu çerçevesinde Tüketici Hekem Heyetine ya da Tüketici mahkemesine başvuru yapılabilnir. Yalnız bundan önce alıcı ayıbı satıcıya bildirmeli bir sonuç alamaz ise yukrıdaki ilgili kurumlara başvurmalıdır.

Olayımızda satıcı malı teslim ederek, borcunu ifa etmiştir. Alıcı da buna karşılık borcunu ödemeli; ayıplı maldan meydana gelecek zararlarını veya kanuni haklarını ayrıca talep etmelidir.
İcra takibinde borca itiraz edilerek bir sonuç alınamaz. Kaldı ki taksitli bir satış yapılmış ise neden alıcı tek senet vermiş? Senet bir sözleşmeye bağlanmamış ise satıcı ben senedi borç için verdim bile diyebilir?

Saygılarımla...
Old 19-08-2008, 10:26   #13
TRINITY

 
Varsayılan

Sayın Demokles,
Senetle ilgili kısım için eğer elinizde İ.İ.K md 68/a da bahsedilen belgelerden biri varsa takibe itiraz etmeniz, aksi takdirde icrayı durdurmasa dahi menfi tespit davası açmanızı öneririm.
Tv'de mevcut ayıp içinse tüketici hakem heyetine başvurmanız sonrasında ise tüketici mahkemesine dava açarak, 4 seçimlik haktan birini kullanmanızı öneririm.
Ayrıca elinizde borcun ödendiğine dair makbuzlar varsa alacaklıyı TCK 156 uyarınca şikayet edebilirsiniz.
Alıntı:

MADDE 156 - (1) Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir.

Saygılar...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
fatura icra takibine itiraz sonucunda itirazın iptali davası mı açmam gerekir Av.TOLGAA Meslektaşların Soruları 37 13-01-2015 20:30
İlamsız icra takibine itiraz süresi Avukat Nevzat Kaya Meslektaşların Soruları 13 10-06-2011 17:23
Mahkeme kararının tebliğinden önce başlatılan icra takibi Av.Furkan Kamalak Meslektaşların Soruları 9 02-05-2011 21:12
Kendisine yasal danışman atanmış kişiye karşı başlatılan icra takibi nigar Meslektaşların Soruları 7 21-04-2008 20:09
Nafaka takibine itiraz. empas Meslektaşların Soruları 8 07-05-2007 17:44


THS Sunucusu bu sayfayı 0,10158110 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.