Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

boşanma davası kesinleşmeden ziynet alacağı icraya konulabilir mi

Yanıt
Old 03-12-2020, 14:32   #1
midyat47

 
Varsayılan boşanma davası kesinleşmeden ziynet alacağı icraya konulabilir mi

merhabalar değerli meslektaşlar; boşanma, maddi-manevi tazminat nafaka ve ziynet alacağı talebiyle açtığımız davada , mahkeme boşanma davasını reddetti. Sadece ziynet alacağı talebimizi kabul etti. Biz karara karşı istinaf yoluna başvuracağız. Mahkemenin boşanma kararı kesinleşmeden kabul edilen ziynet alacağını icraya koyabilir miyim , teşekkürler.
Old 03-12-2020, 14:43   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Ziynet eşyası talebinin müstakil bir dava ile talep edilmesi halinde tipik bir ala*cak istemi hüküm altına alınmış olduğu için hükmün icrası kesinleş*mesine bağlı olmayacaktır.

Ziynet eşyası talebi boşanma davası ile beraber görülmüş ve karara bağ*lanmış olabilir. Bu halde hükmün ziynete ilişkin kısmı boşanma davasının eki olmadığı gibi ,şahsın hukukunu etkilemeyen bir alacak istemini barındırdığından icra edilebilecek, ke*sinleşme aranmaya*caktır.
Old 03-12-2020, 14:51   #3
Av. Suat

 
Varsayılan

Aynı yönde ....

8. Hukuk Dairesi 2016/5774 E. , 2016/10134 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Özet : Karşılık davanın konusunu oluşturan ziynet eşyalarının iadesi, olmazsa bedellerinin tahsili istemi boşanmanın fer'i niteliğinde olmadığından anılan ilamın 11.598,00 TL Ziynet Alacağı ve 1.330,61 TL işlemiş faizinin icra takibine konu edilmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

Karar : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR

Borçlu vekili, takibe konu ilamın kesinleşmediğini, tedbir nafakası dışında boşanma davasına bağlı fer'i alacakların kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağını belirterek takibin iptalini istemiştir.

Mahkemece; boşanma ilamında hükmedilen vekalet ücreti ve ziynet alacağının ilamın ferileri niteliğinde olduğu, vekalet ücreti ve ziynet alacağı hükmün kesinleştiği tarihte muaccel hale geleceğinden takibin vekalet ücreti ve ziynet alacağı yönünden iptaline, nafaka yönünden ise devamına karar verilmiş, hüküm alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

HUMK'nun 443/4. (HMK'nun 367/2.) maddesi gereğince aile ve şahsın hukuku ile ilgili hükümler kesinleşmedikçe takibe konu edilemez. Ayrıca, boşanma kararının "eklentisi" olan tazminatlar da aynı kurala tabi olup, icra takibine konu edilebilmesi için boşanma hükmünün kesinleşmesi gerekir. Bir başka anlatımla boşanma hükmü kesinleşmiş ise eklentilerin (Yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminat vs.) infaz edilmesi için kararın kesinleşmesi gerekmez.
Somut olayda; takibe konu ... Aile Mahkemesi'nin 2013/813 Esas - 2014/651 sayılı kararında “Karşı davacı ...'in ziynet eşyaları ile ilgili açmış olduğu davanın kabulü ile 6 adet 22 ayar her biri 24 gram ağırlığında bilezik, 4 adet çeyrek altının asıl davacı ...'den alınarak karşı davacı ...'e aynen teslimine, aynen teslimi mümkün olmadığı takdirde 6 adet 22 ayar her biri 24 gram ağırlığında bilezik değeri 10.800,00-TL, 4 adet çeyrek altın değeri 798,00-TL olmak üzere toplam 11.598,00-TL ziynet eşya bedelinin asıl davacı ...'den alınarak karşı davacı ...'e ödenmesine” karar verilmiştir.
Karşılık davanın konusunu oluşturan ziynet eşyalarının iadesi, olmazsa bedellerinin tahsili istemi boşanmanın fer'i niteliğinde olmadığından anılan ilamın 11.598,00 TL Ziynet Alacağı ve 1.330,61 TL işlemiş faizinin icra takibine konu edilmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır.
Mahkemece ziynet alacağı yönünden de takibin devamına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde iptaline karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 29,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 09.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 03-12-2020, 15:04   #4
midyat47

 
Varsayılan

teşekürler meslektaşlarım, anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla boşanma kesinleşmeden ziynet alacağını ilamlı icraya koymamızda sıkıntı olmaz zannedersem
Old 04-12-2020, 13:59   #5
midyat47

 
Varsayılan

ziynet alacağımız kabul edildiği için mahkeme nisbi vekâlet ücretine de hükmetmiş. Boşanma kesinlesmeden ziynet alacağı ile beraber bu vekalet ücreti de icraya konulabilir mi
Old 04-12-2020, 14:39   #6
Av. Suat

 
Varsayılan

Boşanma davanız kabul edilmiş ve hem boşanma için hem de ziynetler için tek vü taktir edilmiş olsaydı...bu tek vekalet ücretini kesinleşmeden icraya koyamazdınız.
Ama olayınızda sadece ziynet alacağınız kabul edilmiş ve sadece ziynet alacağınız için ayrıca vü de hükmedilmiş.
Bu, normal adi alacaklar gibi kesinleşmeden icraya konulabilir.
Bu ilamın, yani alacak - ziynet ilamının şahsın hukuku ile bir ilgisi yoktur.

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/13627
K. 2016/14844
T. 1.12.2016
2004/m.366
6100/m.367

ÖZET : Borçlu, takibe konu ilamın kesinleşmediğini, boşanma davasına bağlı fer'i alacakların kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağını belirterek takibin iptalini istemiştir.
Aile ve şahsın hukuku ile ilgili hükümler kesinleşmedikçe takibe konu edilemezler. Ayrıca, boşanma kararının eklentisi olan tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderine yönelik kısımları da aynı kurala tabidir. Boşanma ilamı kesinleştiği takdirde, ekinde hükmedilen tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin takibe konulabilmesi için nitelikleri gözetilerek kesinleşmeleri gerekli değildir.
Takibe dayanak ilamda boşanma kararı ve ziynet eşyasının iadesine dair taleplerin toplamı için tek vekalet ücretine hükmedilmiştir. Bu durumda takibe konulan vekalet ücreti boşanma ilamının fer'i niteliğinde olduğundan boşanma ilamı kesinleşmeden takip konusu yapılamaz. Bu alacak yönünden şikayetin kabulü gerekir.
Old 05-12-2020, 22:02   #8
vayvayva

 
Varsayılan

Suat üstadımız da Yücel üstadımız da çok net şekilde cevaplamışlar. Teşekkür butonunun yanı sıra buradan da kendilerine teşekkür ederim. Tüm meslektaşlara ve kullanıcılara selamlar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcra hakimliği kararları kesinleşmeden icraya konulabilir mi? nihanbil Meslektaşların Soruları 19 14-11-2016 16:07
Vekalet ücreti kesinleşmeden icraya konulabilir mi? fatoskayaismi Meslektaşların Soruları 5 01-04-2014 11:07
vasiyetnamenin iptali ve tenkis davası kesinleşmeden icraya konulabilir mi erdal düzgün Meslektaşların Soruları 2 07-04-2011 13:25
Cezai şart kesinleşmeden icraya konulabilir mi? Gökhan KLC Meslektaşların Soruları 3 11-03-2011 18:23
ecrimisil davası kesinleşmeden icraya konulabilir mi? dadaş Meslektaşların Soruları 3 24-12-2008 00:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04317188 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.