Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip ve kambiyo senedi

Yanıt
Old 24-12-2009, 18:27   #1
Av. Kayaş

 
Varsayılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip ve kambiyo senedi

Merhabalar..

Müvekkil borcundan dolayı alacaklı kişiye hem gayrimenkul ipoteği vermiş hem de bono keşide etmiştir. Alacaklı öncelikle kambiyo senedine mahsus takip yoluna başvurmuştur. İcra mahkemesine yapılan şikayetimiz kabul edilmiş ve takibin ...TL'lik kısmının iptaline karar verilmiştir. Alacaklı bu seferde ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip yapmıştır. Sorularım;

1- İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan ilamlı takibe karşı icra Mahkemesi'ne şikayet yolu ile başvurabilirmiyiz. İlk icra mahkemesi kararını ve alacaklının duruşmadaki ikrarını (kısmi ödemeyi kabul ettiğine ilişkin)delil olarak kullanabilirmiyiz.

2- İpoteğin ve kambiyo senedindeki borcun sebebinin aynı olduğu iddiası icra mahkemesinde dinlenir mi?

Cevep veren meslektaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim..
Old 24-12-2009, 18:49   #2
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Kayaş
Merhabalar..

Müvekkil borcundan dolayı alacaklı kişiye hem gayrimenkul ipoteği vermiş hem de bono keşide etmiştir. Alacaklı öncelikle kambiyo senedine mahsus takip yoluna başvurmuştur. İcra mahkemesine yapılan şikayetimiz kabul edilmiş ve takibin ...TL'lik kısmının iptaline karar verilmiştir. Alacaklı bu seferde ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip yapmıştır. Sorularım;

1- İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan ilamlı takibe karşı icra Mahkemesi'ne şikayet yolu ile başvurabilirmiyiz. İlk icra mahkemesi kararını ve alacaklının duruşmadaki ikrarını (kısmi ödemeyi kabul ettiğine ilişkin)delil olarak kullanabilirmiyiz.

2- İpoteğin ve kambiyo senedindeki borcun sebebinin aynı olduğu iddiası icra mahkemesinde dinlenir mi?

Cevep veren meslektaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim..

Merhaba;

İlk sorunuza ilişkin olarak;

İİK md. 149:

Alıntı:
1 - İcra emri:

Madde 149 - İcra memuru, ibraz edilen akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva ettiğini ve alacağın muaccel olduğunu anlarsa, borçluya ve taşınmaz üçüncü şahıs tarafından rehnedilmiş veya taşınmazın mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişse ayrıca bunlara birer icra emri gönderir.

Bu icra emrinde borcun otuz gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez ve icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse, alacaklının taşınmazın satışını istiyebileceği bildirilir.

İİK md. 149/A:

Alıntı:
İcranın geri bırakılması:

Madde 149/A - İcranın geri bırakılması hakkında 33 üncü maddenin 1, 2 ve 4 üncü fıkraları uygulanır.

İİK md. 33:

Alıntı:
İcranın geri bırakılması:

Madde 33 - İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra mahkemesine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığı veya imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabilir. İtfa veya imha iddiası yetkili mercilerce re'sen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş yahut icra dairesinde veya icra mahkemesinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle tevsik edildiği takdirde icra geri bırakılır.

İcra emrinin tebliğinden sonraki devrede tahakkuk etmiş itfa, imhal, veya zamanaşımına dayanan geri bırakma istekleri her zaman yapılabilir. Bunlardan itfa veya imhale dayanan istekler mutlaka noterlikçe re'sen yapılmış veya tasdik olunmuş belgelere veya icra zaptına istinat ettirilmelidir.

İcra mahkemesi, geri bırakılma talebini reddettiği takdirde borçlu ancak istinaf veya temyiz yoluna başvuru süresi içinde alacağı karşılayacak nakit veya merciice kabul edilecek taşınır rehin veya esham veya tahvilat veya taşınmaz rehni yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartiyla istinaf veya temyiz yoluna başvurabilir. Borçlunun yeter malı mahcuz ise veya borçlunun talebi üzerine istinaf veya temyiz yoluna başvuru süresi içinde yeter malı haczedilmişse bu fıkrada yazılı teminatı göstermeye lüzum yoktur.

Borçlu olmadığı parayı ödemek mecburiyetinde kalan borçlunun 72 nci madde mucibince istirdat davası açarak paranın geriye verilmesini istemek hakkı saklıdır.


Saygılarımla...
Old 26-12-2009, 12:43   #3
Av. Kayaş

 
Varsayılan

Özgür Bey teşekkür ederim,
Bu maddeleri okumuştum. Ancak alacaklı, borç sebeplerinin (ipotek ile kambiyo senedi)farklı olduğu iddiasında bulduğunda, bu iddiaya karşı tarafımızdan verilecek cevaplar icra mahkemesinde dinlenir mi? Yoksa genel yetkili mahkemelerde mi dava açmak gerekecek?
Old 26-12-2009, 13:47   #4
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Kayaş
Özgür Bey teşekkür ederim,
Bu maddeleri okumuştum. Ancak alacaklı, borç sebeplerinin (ipotek ile kambiyo senedi)farklı olduğu iddiasında bulduğunda, bu iddiaya karşı tarafımızdan verilecek cevaplar icra mahkemesinde dinlenir mi? Yoksa genel yetkili mahkemelerde mi dava açmak gerekecek?

Merhaba;

"Tahsilde tekerrür etmemek kaydıyla" hem kambiyo hem de ipotek takibi yapılabilir. Eğer ikinci takipte bu hususa ilişkin bir kayıt konulmamışsa iptale tabi olabilir.

Öte yandan her ne kadar İcra Mahkemeleri "takip hukuku bakımından şekli inceleme" yapması gereken dar yetkili mahkemeler ise de belirttiğiniz iddiayı dinleme ihtimali mevcuttur.

Saygılarımla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ipoteğin paraya çevrilmesi yolu av.c_elif Meslektaşların Soruları 1 20-10-2009 15:58
ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip-ihalenin feshi av.tgb Meslektaşların Soruları 1 27-08-2009 17:32
ipoteğin paraya çevrilmesi yolu Av.(E) Meslektaşların Soruları 3 09-04-2009 17:44
ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte vekalet ücreti SINIRSIZ Meslektaşların Soruları 3 25-10-2008 14:45
Ipoteğin Paraya Çevrilmesi Kambiyo Senedi Yoluyla Takibe Engel mi? AV.DİLEK Meslektaşların Soruları 1 04-02-2008 17:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03706408 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.