Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

işe iade davası devam ederken işyerinin devri

Yanıt
Old 21-01-2008, 18:30   #1
suaslan

 
Varsayılan işe iade davası devam ederken işyerinin devri

İşe iade davası devam ederken işyeri bütün aktif ve pasifleriyle çalışanlar da dahil olmak üzere başka bir işverene devredildi
şu anda dava karar aşamasında eski işverenin artık işveren sıfatı olmadığı gibi müvekkilimizi yeniden alacağı bir iş de yok
yeni işverene karşı açılmış bir dava yok çok aradım ancak dahil-i dava diye birşey de mümkün görünmüyor.
yeniu işverene karşı yeniden dava açsak 1 aylık süre geçti
bir çözüm öneren olursa sevinirim
Old 22-01-2008, 17:10   #2
umutlaw

 
Varsayılan

Sayin Meslektasim

Asagida sadece dusunce ve tavsiyelerimi sizinle paylasmak istiyorum.

Kanaatimce isveren is yerini devir dahi etmis olsa borclarindan kurtulamaz ve yine isveren is yerini devir etmeden once davanizi acmis iseniz davanizin sonuclandirilmasini istegin ve bekleyin ve yine yeni is verene karsi sunu hatirlatmam gerekir ki yeni isveren devir aldigi is yerini tum hukuki sonuclariyla birlikte kabul etmistir ve yine eski isverenin hangi amacla ve neden is yerini devir etme ihtiyaci duydugunu arastirip hukuk disi bir niyetin olup olmadigini arastirmanizi / dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Saygilarimla
Old 23-01-2008, 00:42   #3
Av.Nesrin

 
Varsayılan

V - Bir Mamelekin veya bir işletmenin devralınması: Madde 179 – (Değişik: 29/6/1956 - 6763/41 md.)
Bir mameleki veya bir işletmeyi aktif ve pasifleriyle birlikte devralan kimse, bunu alacaklılara ihbar veya gazetelerde ilan ettiği tarihten itibaren onlara karşımamelekin veya işletmenin borçlarından mesul olur; şu kadar ki, iki yıl müddetle evvelki borçlu dahi yenisiyle birlikte müteselsilen mesul kalır; bu müddet muaccel borçlar için ihbar veya ilan tarihinden ve daha sonra muaccel olacak borçlar için de muacceliyet tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Borçların bu suretle naklinin hükümleri, tek bir borcun nakli akdinden doğan hükümlerin aynıdır.
Borçlar kanununun ilgili maddesi sorununuzu çözecektir diye düşünmekle beraber;Öncelikle size tavsiyem Tic.Sic. kayıtları aleni olmakla şirket devri olup olmadığını tarihlerini,yeni vergi numaralarını toplamanız.Eğer usulüne uygun bir devir varsa yeni şirketi de gerekçeleriyle beraber davaya dahili dava yoluyla dahil ettirip hükümde isminin geçmesini sağlayabilir, infaz aşamasında da problem yaşamazsınız diye düşünüyorum.Yani usul açısından bana böyle olması gerekiyor gibi geliyor.

Eğer usulüne uygun devir yok da eski şirket adres değişikliğine gitmiş mevcut adrestede yeni bir şirket kurulmuşsa çok açık muvazaalı devir olmakla beraber benim böyle bir dosyam vardı hala uğraşıyorum.Size de kolaylıklar dilerim.
Old 23-01-2008, 09:09   #4
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan suaslan
İşe iade davası devam ederken işyeri bütün aktif ve pasifleriyle çalışanlar da dahil olmak üzere başka bir işverene devredildi
şu anda dava karar aşamasında eski işverenin artık işveren sıfatı olmadığı gibi müvekkilimizi yeniden alacağı bir iş de yok
yeni işverene karşı açılmış bir dava yok çok aradım ancak dahil-i dava diye birşey de mümkün görünmüyor.
yeniu işverene karşı yeniden dava açsak 1 aylık süre geçti
bir çözüm öneren olursa sevinirim

Sayın suaslan;

Bence dikkat etmeniz gereken unusrlar şunlardır:

Öncelikle işyeri devri kavramının üzerinde durmakta yarar vardır. Zira 30'un üzerinde işçi sayısı olan bir işyerinde işverenin tüzel kişi olması kuvvetle muhtemeldir. Şikret hisselerinin devredilmesi ile işyerinin devredilmesi ayn şey değildir.

Diğer yandan; iş yasamızın 6. Maddesine göre "devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer." Bu itibarla, şayet fesih, devirden önceki 4 ayda gerçekleşti ise, müvekkilinizin iş akti, devir tarihinde mevcut olan bir iş akti olacaktır. Zira, fesih geçersiz sayıldığında, iş akti hiç sona ermemiş gibi bir farazi durum yaratılmaktadır. Fesihten sonraki çalışılmayan 4 ayın da ücreti ödendiğinden, fesih tarhinden ileriye doğru 4 aylık sürede iş akti devam etmiş kabul edilmelidir. Böyle olunca da, işyerinin devri anında işyerinde hukuken geçerli olan iş akitlerinden birisi de müvekkilinizin iş akti olacaktır ve hak ve borçları yeni işverene geçecektir.

Bu istisnai durumları belirttikten sonra, işyerinin devri halinde iş güvencesi hükümlerini birlikte değerlendirdiğimizde bence şu şekilde davranmalısınız:

İşe iade davası lehinize sonuçlandığında, eski işverene ve yeni işverene(yani işyerine) ayrı ayrı işe başlatılma talebiyle başvurun.

İş hukukunda "işyeri" kavramı "işveren" kavramından daha öncelikli ve önemlidir. Öyle ki, işverenin değişmesi işçiye fesih hakkı doğurmazken, işyerinin değiştirilmesi işçiye fesih hakkı verebilmektedir. iş güvencesi hükümleri de genel olarak işyeri esasına göre oluşturulmuştur. Zira işe iade, işçinin son coğrafi işyerinde işe başlatılmasıdır. Mahkeme, işçinin o işyerindeki işinin sona ermesini geçersiz bulduğundan,işçi eski işyerindeki eski işine devam etmelidir. Ve bu işe başlatma borcundan işyerini devralan yeni işveren sorumldur.

Asıl görüşüm bu yönde olmakla birlikte, işe başlama talebinizi akabinde oluşabilecek hukuki uyuşmazlıklarda daha güçlü olabilmeniz için, -tedbiren- eski işvrene de süresi içerisinde işe başlama talebinizi iletin.
Zira benim görüşüm, işyeri esasına göre hareket edilmesi gerektiği yönündedir. Ancak aksi bir görüşün de kabul görme ihitimali vardır. Örneğin, işe iade davasıyla işverenin eyleminin hukuki geçerliliği yargılama konusu yapılamktadır denebilir. Aynı şekilde, yasa kaleme alınırken işverene başvurmaktan, işverenin işe başlatmasından bahsedilmiş olması da benim görüşümün aksi yöndeki görüşleri destekler nitelikte yorumlanabilir.

Saygılarımla,
Old 23-01-2008, 10:46   #5
ali ekmekçi

 
Varsayılan

efendim devirde muvazaa iddiası dışında işe iade açısından sorun çıkacaktır.Zira kapanan bir işyerine karşı işçinin iadesi sözkonusu olamayacaktır.Kanımca işçinin 4 aya kadar çalışmadığı aylar ücretini işyerini devralana karşı da isteyebilmesi dışında işe başlatmama tazminatı istemesi mümkün olamayacaktır.İsterseniz bu konuda emsal Yargıtay kararları oldukça fazladır bulabilirim.İşyerinin muvazaalı olarak devredilmesi durumunda yine eski işverene karşı dava vs.devam edecek icraen tahsilat da devralan da sorumlu olabilecektir.İyi çalışmalar.
Old 23-01-2008, 13:25   #6
Adli Tip

 
Varsayılan

Sayın Ali Ekmekçi,

Alıntı:
Yazan ali ekmekçi
İsterseniz bu konuda emsal Yargıtay kararları oldukça fazladır bulabilirim.

Bahsettiğiniz kararları göndebilirseniz, ben kendi adıma çok sevinirim. Bahsettiğiniz kararlara şu anda gerçekten çok hitiyacım var, faydalanırım.

Alıntı:
kapanan bir işyerine karşı işçinin iadesi sözkonusu olamayacaktır.

Meslektaşımızın sorusunda "kapatılan bir işyeri" söz konusu değil. Sorudan anlaşıldığı kadarıyla işyeri halen açık, aynı faaliyetine devam ediyor ve fakat işveren değişmiş durumda.
Bu halde işe iadenin fiilen imkansızlığından, objektif ifa imkansızlığından bahsetmek bence mümkün değildir.

Saygılarımla,
Old 27-10-2008, 21:16   #7
suaslan

 
Varsayılan

biraz gecikmiş olarak
davalar bitti yargıtay 9. daire başkanı OG çankaya ve tetkik hakimi Şahin Çil in iş hukukunda üçlü ilişkiler kitabında aradığımı buldum devralan işverene (akçansa) davayı ihbar ettik. ve işe iade başvurusunu devralan işverene yaptık işçiler işe alınmayınca da devralan işvereni icraya verip paramızı aldık. dava yasal vekalet ücretlerini de ilamlı icra ile devraeden işverenden aldık
düşündüğüm kadar zor değilmiş aslında iş yasası madde 6 ayrıca işe iade kararıyla fesih işlemi iptal edildiğinden işverenini başvuruya rağmen işe aylmadığı tarih fesih tarihi oluyo ve o tarihteki işveren de otomatik olarak kanun hükmü gereği devralan yeni işveren oluyo
iyiydi güzeldi ama her dava gibi bitti ))
Old 01-09-2009, 14:32   #8
Av.Ayşe Öcalan

 
Varsayılan

Sn. SUASLAN
İşe iade davası devam ederken şirket devredilirse yeni şirket davayı ihbar müessesesi ile davaya dahil edilebilir mi peki?Yani aslında benim öğrenmek istediğim şey, böyle bir durumda ne yapılması gerektiği. Konuyla ilgili sitedeki tüm yazılanları okudum ancak bir sonuca ulaşamadım. BAZI YAZILAR DAVAYI İHBAR MÜESSESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞINI BAZILARI MÜMKÜN OLSA BİLE KARARIN İNFAZI SIRASINDA YENİ İŞVEREN AÇISINDAN PROBLEM YAŞANACAĞINI BAZILARI İSE ÖNÜMÜZDEKİ DAVANIN SONUÇLANMASINI BEKLEYEREK DAHA SONRA YENİ İŞVERENE KARŞI TEKRAR DAVA AÇILMASI GEREKTİĞİ YÖNÜNDE.İş kanunu md.6/3 e göre eski işverenin de yeni işverenle birlikte tüm aktif ve pasifler itibariyle müteselsilen sorumlu olduğunu biliyorum ancak söz konusu davada kurulacak hükmün yeni işveren açısından da sonuç doğurmasını sağlayacak yolun ne olduğunu bilmiyorum. Bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Şuf'a davası devam ederken kamulaştırma/ çok acele fergana Meslektaşların Soruları 2 18-01-2008 16:20
Boşanma davası devam ederken eşin mal satışı yapması avdyg Meslektaşların Soruları 7 22-08-2007 14:54
Boşanma Davası Devam Ederken Babanın Çocukla Gorüşmesi Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 21-06-2007 18:24
Ceza Davası Devam Ederken Küçükler adına Şikayetten Vazgeçme avegunduz Meslektaşların Soruları 1 19-11-2006 20:08
Boşanma Davası Devam Ederken Yaşanan Olaylar Av. Salim Meslektaşların Soruları 14 08-10-2006 18:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04401994 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.