Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Boşanma davası devam ederken eşin mal satışı yapması

Yanıt
Old 21-08-2007, 13:37   #1
avdyg

 
İnceleme Boşanma davası devam ederken eşin mal satışı yapması

Şimdiden heekese tşk ederim..30 senedir evli olan müvekkilem adına eşine karşı boşanma davası açtık. İlk duruşması 1 ay sonra.Ancak davalı eş ile 5 yılı aşkın süredir ayrı yaşamaktalar. Davalı eş Evlilik yükümlülüklerinden hiçbirini yerine getirmemekte. Müvekkil üzerinde kendi kazancıyla aldığı 1 ev ve müteahhit abisinin 3 kız kardeşine ayrı ayrı verdiği 1 ev daha bulunmaktadır. Bu evlerin hiçbirinde davalı eşin katkısı yok ancak dava sonucunda herhangi bir pay almaması için ne yapmalıyız? Daha bugün evlerden birini müvekkil, 2 kızının üzerine intifa hakkı ölünceye kadar kendinde bulunmak kaydıyla çıplak satışını yaptı. Muvazaa olduğuna karar verilir mi? Ölünceye kadar olduğu için dava sonunda bir sorun yaratır mı? TEŞEKKÜRLER...................
Old 21-08-2007, 15:06   #2
recepbarlas

 
Varsayılan Edİnme Tarİhlerİ Önemlİ

Eğer bahsettiğiniz taşınmazlar,01.01.2002'den önce alınmışsa, davalı eşin katkısını ıspatlaması gerekir.Anlattığınıza göre böyle bir katkısı yok.Bu durumda bir problem bulunmamakta.Eğer 2002'den sonra edinilmişlerse, yasadan dolayı davalı eşin doğrudan hakkı bulunmaktadır.İster bağış olsun,ister müvekkileniz kendi parasıyla almış olsun.YMK'na göre 2002'den sonra edinildiği için Edinilmiş Mal Rejimine tabidirler ve davalı eşin de hakkı vardır.
Old 21-08-2007, 17:36   #3
Av.Nazlı Yolaç

 
Varsayılan

Alıntı:
İster bağış olsun,ister müvekkileniz kendi parasıyla almış olsun.
Sn Recepbarlas'ın bu söyleminin yasaya uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü edinilmiş mallara dahil olmayan edinimler var MK da. Bunlar bağış, miras, karşılıksız kazanılan (piyango, at yarışı, Kumar kazançları örneğin) diğer edinimler ve bunların dönüştüğü diğer mal veya para edinilmiş mallara dahil değildir. Bu yüzden de bağış niteliğindeki edinimler paylaşımda dikkate alınmayacaktır.

MK
II. Edinilmiş mallar
MADDE 219.- Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.
Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır:
1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
4. Kişisel mallarının gelirleri,
5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

III. Kişisel mallar
1. Kanuna göre
MADDE 220.- Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır:
1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,
2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
3. Manevi tazminat alacakları,
4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.

MADDE 229.- Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir:
1. Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar,
2. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler.
Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.

Yine MK nın artık mallar başlıklı 231.maddesi ile, Artık değere katılma başlıklı236. maddesi göz önüne alınarak edinilmiş mallardan alacak hakkı doğup doğmayacağı belirlenir.

Müvekkilinizin kızlarına devrettiği mülkiyet hakkı ise yasanın aşağıdaki maddesi çerçevesinde ele alınacaktır.

MADDE 229.- Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir:
1. Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar,
2. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler.
Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.

İyi çalışmalar.
Old 22-08-2007, 10:33   #4
avdyg

 
Varsayılan kafam iyice karıştı...

yani büyük ihtimalle çocukların üzerine yapılan bu devir, muvazaa ya mı giriyor demek istiyorsunuz? bu davanın seyrini etkiler mi? ne yapmamı önerirsiniz
Old 22-08-2007, 14:21   #5
Av.Burhan FILIZÖZÜ

 
Varsayılan

Sn.avdyg, edinilmiş mallara katılma rejiminde yürürlük açısından aksine bir sözleşme yapılmamışsa 1/1/2002 tarihi başlangıç tarihidir. Bu nedenle edinilen mallar bakımından bunların edinilme tarihi son derece önemlidir.
Diğer taraftan , siz yalnızca boşanma davası açtığınızı bildirmişsiniz. Bakalım karşı taraf mal rejiminin tasfiyesini isteyecek mi? Bilindiği üzere, mal rejiminin tasfiyesi, boşanma davası ile birlikte açılabileceği gibi, boşanma davasından ayrı bir dava olarak da boşanma davası devam ederken yada boşanma davasının kesinleşmesinden sonra da açılabilecektir. Müvekkilinizin çocukları üzerine yapmış olduğunu bildirdiğiniz g.menkul devri konusunda Sn.Av.Nazlı Yolaç'ın açıklamalarında belirtmiş oldukları " MADDE 229.- Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir:
1. Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar,
2. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler.
Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir." kuralı uygulama yeri bulabilecek, ancak bunların değeri "malın devredildiği tarih esas alınarak hesaplanacaktır."(T.M.K.m.235/II) Saygılarımla.
Old 22-08-2007, 14:29   #6
avdyg

 
Varsayılan sn.Filizözü

sevgili meslekdaşım..bu iki gayrimenkulün tapu tarihi 2001 den önce olduğunu belirtmek isterim ki 1 tanesi aileden kalan, karşılıksız olarak kazanılmış g.menkul.Bu kişisel malvarlığına girmez mi o halde? Davalı taraf herhangi bir pay istediği taktirde bunlar gözönüne alınmaz mı?
Old 22-08-2007, 14:37   #7
Av.Burhan FILIZÖZÜ

 
Varsayılan

Sn.avdyg, g.menkul malların edinilme tarihlerini belirtmeniz üzerine, bu g.menkul mallar -taraflar arasında aksine sözleşme yapılmamışsa- edinilmiş mal olarak nazara alınamayacaklardır. Zira edinilmiş mallara katılma rejiminin -aksine sözleşme yoksa- başlangıç tarihi 1/1/2002 tarihidir. Saygılarımla.
Old 22-08-2007, 14:54   #8
Av.Nazlı Yolaç

 
Varsayılan

Alıntı:
Müvekkil üzerinde kendi kazancıyla aldığı 1 ev ve müteahhit abisinin 3 kız kardeşine ayrı ayrı verdiği 1 ev daha bulunmaktadır.
Alıntı:
bu iki gayrimenkulün tapu tarihi 2001 den önce olduğunu belirtmek isterim ki 1 tanesi aileden kalan, karşılıksız olarak kazanılmış g.menkul.

Sn.avdyg
yukarıdaki iki bilgi arasında çelişki var gibi görünüyor. Bu evlerden biri bağış veya miras diğeri kendi kazancı ile aldığı ev ise bunlardan kendi kazancı ile aldığı ev eğer 1.1.2002 den sonra alınmışsa veya bu tarihten önce bile alınmış olmakla birlikte, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde noterden bir sözleşeme yaparak eskiden edinilen mallar içinde edinilmiş mal rejiminin kabul edildiği belirlenmişse bu ev için karşı tarafın talep hakkı doğmakta. Ancak 2002den sonra bile iktisap edilmiş olsa bağış veya miras suretiyle intikal eden malvarlığı için herhangi bir talep hakkı bulunmamakta. Ancak 1.1.2002'den sonra kendi kazancı ile aldığı ev var ise bunun yarısını istemesi mümkün. Bunda da önce artık değerin hesap edilmesi ve sonra kalan miktarın yarısının verilmesi sözkonusu oluyor.
Oldukça karışık bir konu, haklısınız ama sanırım bu konuda yazılmış kitapları incelemenizde de fayda var. Çünkü buradan verdiğimiz bilgiler eksik kalabilir, konunun tamamını kavramak açısından daha detaylı inceleme yapmanızda fayda olduğunu ve bu konudaki kitaplardan da faydalanmanızın gerekli olduğunu düşünüyorum. Kolay gelsin.

İyi çalışmalar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
boşanma davası devam ederken barışınca dava ne olacak Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 2 21-04-2010 14:22
boşanma davası devam ederken yeni dava açılması zeynur Meslektaşların Soruları 3 24-01-2010 18:58
Boşanma davası devam ederken nafaka arttırma talebi ex lege Meslektaşların Soruları 4 27-03-2009 18:14
Boşanma Davası Devam Ederken Babanın Çocukla Gorüşmesi Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 21-06-2007 18:24
Boşanma Davası Devam Ederken Yaşanan Olaylar Av. Salim Meslektaşların Soruları 14 08-10-2006 18:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04661608 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.